Allmän batteriinformation

Batteritiden varierar beroende på mobilnät, plats, signalstyrka, funktionsinställningar, användning och många andra faktorer. De faktiska resultaten varierar. Batteriet har ett begränsat antal laddningscykler och kan så småningom behöva bytas ut av ett Apple-serviceställe. Batteriets livslängd och antalet uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar. Batteritesterna utförs med specifika iPhone-enheter. Mer information finns på www.apple.com/se/batteries och www.apple.com/se/iphone/compare.

Tester av samtalstid

Testerna utfördes av Apple i mars 2016 med förhandsversioner av iPhone SE och mjukvara, i både GSM- och CDMA-nätverk. Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi var associerat med ett nätverk, wifi-funktionen Fråga om anslutning var avaktiverad.

Tester utfördes av Apple i augusti 2014 med iPhone 6 Plus- och iPhone 6-enheter och mjukvara som ännu inte var i produktion, i både GSM- och CDMA-nätverk. Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi var associerat med ett nätverk, wifi-funktionen Fråga vid nätverksanslutning var avaktiverad.

Tester utfördes av Apple i augusti 2013 med iPhone 5c- och iPhone 5s-enheter och mjukvara som ännu inte var i produktion, i både GSM- och CDMA-nätverk. Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi var associerat med ett nätverk, wifi-funktionen Fråga vid nätverksanslutning var avaktiverad.

Tester utfördes av Apple i september 2011 med iPhone 4s-enheter och mjukvara som ännu inte var i produktion, i både GSM- och CDMA-nätverk. Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi var associerat med ett nätverk, wifi-funktionen Fråga vid nätverksanslutning var avaktiverad.

Tester av standby-tid

Testerna utfördes av Apple i mars 2016 med förhandsversioner av iPhone SE och mjukvara, i både GSM- och CDMA-nätverk. Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi var associerat med ett nätverk, wifi-funktionen Fråga om anslutning var avaktiverad. Funktionen Hej Siri var avaktiverad. När Hej Siri är aktiverad är standby-tiden på iPhone SE upp till 10 dagar.

Tester utfördes av Apple i augusti 2014 med iPhone 6 Plus- och iPhone 6-enheter och mjukvara som ännu inte var i produktion, i både GSM- och CDMA-nätverk. Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi var associerat med ett nätverk, wifi-funktionen Fråga vid nätverksanslutning var avaktiverad.

Tester utfördes av Apple i augusti 2013 med iPhone 5c- och iPhone 5s-enheter och mjukvara som ännu inte var i produktion, i både GSM- och CDMA-nätverk. Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi var associerat med ett nätverk, wifi-funktionen Fråga vid nätverksanslutning var avaktiverad.

Tester utfördes av Apple i september 2011 med iPhone 4s-enheter och mjukvara som ännu inte var i produktion, i både GSM- och CDMA-nätverk. Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi var associerat med ett nätverk, wifi-funktionen Fråga vid nätverksanslutning var avaktiverad.

Tester av internetanvändning via 3G

Testerna utfördes av Apple i mars 2016 med förhandsversioner av iPhone SE och mjukvara, i både GSM- och CDMA-nätverk. Testerna av internet via 3G utfördes i ett 3G-nätverk med en dedikerad webbserver. Testerna på iPhone SE bestod av surfning på 20 populära webbsidor och e-posthämtning en gång per timme. Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi-funktionen Fråga om anslutning och funktionen Automatisk ljusstyrka var avaktiverade.

Tester utfördes av Apple i augusti 2014 med iPhone 6 Plus- och iPhone 6-enheter och mjukvara som ännu inte var i produktion, i både GSM- och CDMA-nätverk. Testerna av internet via 3G utfördes i ett 3G-nätverk med en dedikerad webbserver. Testerna på iPhone 6 Plus och iPhone 6 bestod av surfning på ögonblicksbilder av 20 populära webbsidor och e-posthämtning en gång per timme. Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi-funktionerna Fråga vid nätverksanslutning och Automatisk ljusstyrka var avaktiverade.

Tester utfördes av Apple i augusti 2013 med iPhone 5c- och iPhone 5s-enheter och mjukvara som ännu inte var i produktion, i både GSM- och CDMA-nätverk. Testerna av internet via 3G utfördes i ett 3G-nätverk med en dedikerad webbserver. Testerna på iPhone 5c och iPhone 5s bestod av surfning på 20 populära webbsidor och e-posthämtning en gång per timme. Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi-funktionerna Fråga vid nätverksanslutning och Automatisk ljusstyrka var avaktiverade.

Tester utfördes av Apple i september 2011 med iPhone 4s-enheter och mjukvara som ännu inte var i produktion, i både GSM- och CDMA-nätverk. Testerna av internet via 3G utfördes i ett 3G-nätverk med en dedikerad webbserver. Testerna på iPhone 4s bestod av surfning på 20 populära webbsidor och e-posthämtning en gång per timme. Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi-funktionerna Fråga vid nätverksanslutning och Automatisk ljusstyrka var avaktiverade.

Tester av internetanvändning via wifi

Testerna utfördes av Apple i mars 2016 med förhandsversioner av iPhone SE och mjukvara, i både GSM- och CDMA-nätverk. Testerna av internet via wifi utfördes med en dedikerad webbserver. Testerna på iPhone SE bestod av surfning på 20 populära webbsidor och e-posthämtning en gång per timme. Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi-funktionen Fråga om anslutning och funktionen Automatisk ljusstyrka var avaktiverade. WPA2-kryptering var aktiverad.

Tester utfördes av Apple i augusti 2014 med iPhone 6 Plus- och iPhone 6-enheter och mjukvara som ännu inte var i produktion, i både GSM- och CDMA-nätverk. Testning av internet via wifi utfördes med en dedikerad webbserver. Testerna på iPhone 6 Plus och iPhone 6 bestod av surfning på ögonblicksbilder av 20 populära webbsidor och e-posthämtning en gång per timme. Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi-funktionerna Fråga vid nätverksanslutning och Automatisk ljusstyrka var avaktiverade och WPA2-kryptering var aktiverad.

Tester utfördes av Apple i augusti 2013 med iPhone 5c- och iPhone 5s-enheter och mjukvara som ännu inte var i produktion, i både GSM- och CDMA-nätverk. Testning av internet via wifi utfördes med en dedikerad webbserver. Testerna på iPhone 5c och iPhone 5s bestod av surfning på 20 populära webbsidor och e-posthämtning en gång per timme. Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi-funktionerna Fråga vid nätverksanslutning och Automatisk ljusstyrka var avaktiverade och WPA2-kryptering var aktiverad.

Tester utfördes av Apple i september 2011 med iPhone 4s-enheter och mjukvara som ännu inte var i produktion, i både GSM- och CDMA-nätverk. Testning av internet via wifi utfördes med en dedikerad webbserver. Testerna på iPhone 4s bestod av surfning på 20 populära webbsidor och e-posthämtning en gång per timme. Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi-funktionerna Fråga vid nätverksanslutning och Automatisk ljusstyrka var avaktiverade och WPA2-kryptering var aktiverad.

Tester av videouppspelningstid

Testerna utfördes av Apple i mars 2016 med förhandsversioner av iPhone SE och mjukvara, i både GSM- och CDMA-nätverk. Videomaterialet bestod av en 2 timmar och 23 minuter lång film inköpt på iTunes Store som upprepades. Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi var associerat med ett nätverk, wifi-funktionen Fråga om anslutning och funktionen Automatisk ljusstyrka var avaktiverade.

Tester utfördes av Apple i augusti 2014 med iPhone 6 Plus- och iPhone 6-enheter och mjukvara som ännu inte var i produktion, i både GSM- och CDMA-nätverk. Videomaterialet bestod av en 2 timmar och 23 minuter lång film inköpt på iTunes Store som upprepades. Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi var associerat med ett nätverk, wifi-funktionerna Fråga vid nätverksanslutning och Automatisk ljusstyrka var avaktiverade.

Tester utfördes av Apple i augusti 2013 med iPhone 5c- och iPhone 5s-enheter och mjukvara som ännu inte var i produktion, i både GSM- och CDMA-nätverk. Videomaterialet bestod av en 2 timmar och 23 minuter lång film inköpt från iTunes Store som upprepades. Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi var associerat med ett nätverk, wifi-funktionerna Fråga vid nätverksanslutning och Automatisk ljusstyrka var avaktiverade.

Tester utfördes av Apple i september 2011 med iPhone 4s-enheter och mjukvara som ännu inte var i produktion, i både GSM- och CDMA-nätverk. Videomaterialet bestod av en 2 timmar och 23 minuter lång film inköpt från iTunes Store som upprepades. Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi var associerat med ett nätverk, wifi-funktionerna Fråga vid nätverksanslutning och Automatisk ljusstyrka var avaktiverade.

Tester av ljuduppspelning

Testerna utfördes av Apple i mars 2016 med förhandsversioner av iPhone SE och mjukvara, i både GSM- och CDMA-nätverk. Spellistan innehöll 358 unika ljudspår som köpts från iTunes Store (256 Kbit/s AAC-kodning). Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi var associerat med ett nätverk, wifi-funktionen Fråga om anslutning och funktionen Automatisk ljusstyrka var avaktiverade.

Tester utfördes av Apple i augusti 2014 med iPhone 6 Plus- och iPhone 6-enheter och mjukvara som ännu inte var i produktion, i både GSM- och CDMA-nätverk. Spellistan innehöll 358 unika ljudspår som köpts från iTunes Store (256 Kbit/s AAC-kodning). Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi var associerat med ett nätverk, wifi-funktionerna Fråga vid nätverksanslutning och Automatisk ljusstyrka var avaktiverade.

Tester utfördes av Apple i augusti 2013 med iPhone 5c- och iPhone 5s-enheter och mjukvara som ännu inte var i produktion, i både GSM- och CDMA-nätverk. Spellistan innehöll 358 unika ljudspår som köpts från iTunes Store (256 Kbit/s AAC-kodning). Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi var associerat med ett nätverk, wifi-funktionerna Fråga vid nätverksanslutning och Automatisk ljusstyrka var avaktiverade.

Tester utfördes av Apple i september 2011 med iPhone 4s-enheter och mjukvara som ännu inte var i produktion, i både GSM- och CDMA-nätverk. Spellistan innehöll 358 unika ljudspår, en blandning av innehåll som importerats från CD-skivor med iTunes (128 Kbit/s AAC-kodning) och innehåll som köpts från iTunes Store (256 Kbit/s AAC-kodning). Alla inställningar var de förvalda utom följande: wifi var associerat med ett nätverk, wifi-funktionerna Fråga vid nätverksanslutning och Automatisk ljusstyrka var avaktiverade.