OS X-support

Välkommen till supporten för OS X

Visa ämnen, resurser och kontaktalternativ.

  • Upgrade to Yosemite

    Install the latest software upgrade to make improvements in stability, compatibility, and security of your Mac.
    Go to Mac App Store Now
  • Apple-ID

    Du måste ha ett Apple-ID när du vill hämta program från Mac App Store.
    Skapa ett nu