ตั้งค่า iCloud บนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ แล้วหลังจากนั้น ทุกอย่างจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ

เริ่มใช้งาน iCloud บน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ของคุณ
จากนั้นจึงค่อยตั้งค่า iCloud บน Windows PC ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1

ดาวน์โหลด iCloud Control Panel

ในการเปิดใช้ iCloud บน Windows PC (จำเป็นต้องใช้ Windows 7 หรือ 8) อันดับแรกให้ตั้งค่า iCloud บนอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณก่อน แล้วจึงตั้งค่า iCloud สำหรับ Windows บน PC ของคุณ

ดาวน์โหลด

ขั้นตอนที่ 2

เปิดใช้งาน iCloud

เปิด iCloud สำหรับ Windows แล้วใส่ Apple ID ที่คุณใช้สร้างบัญชี iCloud จากนั้นเลือกบริการ iCloud ที่คุณต้องการเปิดใช้ แล้วคลิก ปรับใช้

ขั้นตอนที่ 3

เปิดใช้ดาวน์โหลดอัตโนมัติ

ในการเปิดใช้ดาวน์โหลดอัตโนมัติสำหรับ
เพลง แอพ และหนังสือ ให้เปิด
iTunes > แก้ไข > การตั้งค่า > ร้าน
แล้วเลือก เพลง แอพ และหนังสือ*