การใช้งานคุกกี้ของ Apple

เว็บไซต์และบริการออนไลน์ของ Apple อาจมีการใช้ "คุกกี้" คุกกี้ช่วยให้คุณสามารถใช้ระบบตะกร้าสินค้าและปรับแต่งประสบการณ์ในเว็บไซต์ของเราให้เหมาะกับคุณ รวมถึงช่วยบอกเราว่าผู้ใช้เข้าไปยังส่วนใดในเว็บไซต์ของเราบ้าง ช่วยเราวัดประสิทธิผลของโฆษณาและเครื่องมือค้นหาเว็บ และช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีติดต่อสื่อสารและผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้น

หากคุณต้องการปิดการใช้งานคุกกี้ในเว็บเบราเซอร์ Safari ให้เข้าไปที่ Preferences จากนั้นไปที่หน้าต่าง Privacy แล้วเลือกบล็อกคุกกี้ สำหรับใน iPad, iPhone หรือ iPod touch ให้ไปที่การตั้งค่า แล้วไปที่ Safari จากนั้นเลือกหัวข้อคุกกี้ สำหรับเบราเซอร์อื่นๆ ให้ตรวจสอบวิธีปิดการใช้งานคุกกี้จากผู้ให้บริการ

เนื่องจากมีการใช้คุกกี้ทั่วทั้งเว็บไซต์ของเรา การปิดการใช้งานคุกกี้อาจทำให้คุณไม่สามารถใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์ได้

คุกกี้ที่ใช้ในเว็บไซต์ของเราได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่ตามแนวทางที่ระบุไว้ในคู่มือ ICC UK Cookie เราใช้หมวดหมู่ดังต่อไปนี้ในเว็บไซต์ของเราและในบริการออนไลน์อื่นๆ ของเราด้วย

หมวดที่ 1 — คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

คุกกี้ในหมวดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้คุณสามารถเข้าไปยังส่วนต่างๆ ในเว็บไซต์ของเราและใช้คุณสมบัติต่างๆ ในเว็บไซต์ หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ บริการต่างๆ เช่น ตะกร้าสินค้าและระบบออกบิลอิเล็กทรอนิกส์จะไม่สามารถใช้งานได้

หมวดที่ 2 — คุกกี้เก็บข้อมูลการใช้งาน

คุกกี้ในหมวดนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลว่าคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราในลักษณะใดบ้าง ตัวอย่างเช่น เพจใดที่คุณเข้าไปบ่อยที่สุด ข้อมูลนี้อาจนำไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และทำให้คุณเข้าใช้งานส่วนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ คุกกี้เหล่านี้ยังใช้เพื่อแจ้งให้บริษัทในเครือทราบในกรณีที่คุณเข้ามายังหนึ่งในเว็บไซต์ของเราผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทในเครือ และในกรณีที่การเข้ามายังเว็บไซต์ของเราทำให้เกิดการใช้หรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเรา ซึ่งรวมถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อด้วย คุกกี้เหล่านี้จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณ ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้เหล่านี้เก็บไว้จะถูกนำมารวมเข้าด้วยกัน จึงไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใดได้

หมวดที่ 3 — คุกกี้สำหรับฟังก์ชั่นการทำงาน

คุกกี้ในหมวดนี้ช่วยให้เว็บไซต์ของเราสามารถจดจำสิ่งที่คุณเลือกไว้ในขณะที่อยู่ในเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจจัดเก็บตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของคุณไว้ในคุกกี้ เพื่อให้สามารถแสดงเว็บไซต์ในภาษาที่ตรงกับพื้นที่ที่คุณอยู่ นอกจากนี้ เรายังอาจจดจำค่าต่างๆ ที่คุณตั้งไว้ เช่น ขนาดตัวอักษร แบบอักษร และองค์ประกอบอื่นๆ ในไซต์ที่ปรับแต่งได้ และยังอาจใช้เพื่อติดตามว่าผลิตภัณฑ์แนะนำหรือวิดีโอตัวใดที่ได้ทำการดูไปแล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการแสดงผลที่ซ้ำซาก ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้เก็บรวบรวมจะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ และไม่สามารถติดตามกิจกรรมการใช้งานของเว็บไซต์ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ Apple ได้