LEHDISTÖTIEDOTE huhtikuuta 23, 2013

Applen pääoman palautusohjelma kasvaa reilusti yli kaksinkertaiseksi

Osakkeenomistajille palautetaan yhteensä 100 miljardia dollaria vuoden 2015 loppuun mennessä

CUPERTINO, Kalifornia – 23. huhtikuuta, 2013 – Apple ilmoitti tänään hallituksensa päätöksestä, joka koskee yrityksen osakkeenomistajien pääoman palautusohjelman merkittävää lisäystä. Yritys aikoo käyttää laajennettuun ohjelmaansa yhteensä 100 miljardia dollaria käteisvaroja vuoden 2015 loppuun mennessä. Tämä merkitsee 55 miljardin dollarin lisäystä viime vuonna julkistettuun ohjelmaan verrattuna. Se vastaa vuodessa 30 miljardin dollarin keskimääräistä summaa elokuussa 2012 suoritetusta ensimmäisestä osingon maksusta joulukuuhun 2015 saakka.
Osana tätä ohjelmaa hallitus on nostanut osakkeiden takaisinostovaltuutustaan viime vuonna ilmoitetusta 10 miljardista dollarista 60 miljardiin dollariin. Tämä on historian suurin yksittäinen osakkeiden takaisinostovaltuutus ja sen odotetaan toteutuvan vuoden 2015 loppuun mennessä. Apple aikoo myös käyttää vuosittain noin miljardi dollaria rajoitetuista osakkeista aiheutuvien vaateiden vastineeksi.
Lisäksi hallitus on hyväksynyt 15 prosentin lisäyksen yrityksen neljännesvuosittaiseen osinkoon ja on tänään ilmoittanut 3,05 dollarin osingosta kantaosaketta kohden. Osinko maksetaan 16. toukokuuta 2013 osakkeenomistajiksi 13. toukokuuta 2013 pörssipäivän päättyessä merkityille henkilöille. Apple on yksi maailman suurimpien osinkojen maksajista noin 11 miljardin dollarin vuosittaisilla maksuillaan.
Laajennetun pääoman palautusohjelman lisäksi yritys suunnittelee lainanantoa ja aikoo julkistaa lisätietoja tästä lähitulevaisuudessa.
Johtoryhmä ja hallitus jatkavat pääoman palautusohjelman jokaisen elementin vuosittaista tarkastelua.
”Olemme onnekkaita ollessamme asemassa, jossa voimme enemmän kuin kaksinkertaistaa viime vuonna julkistamamme pääoman palautusohjelman laajuuden”, sanoo Applen toimitusjohtaja Tim Cook. ”Uskomme vakaasti siihen, että osakkeiden takaisinosto on hyvä tapa käyttää pääomaamme, ja siitä syystä olemme päättäneet ohjata suurimman osan pääoman palautusohjelman laajuuden lisäyksestä osakkeiden takaisinostoon.”
”Tulemme jatkossakin palauttamaan pääomaa osakkeenomistajille osinkojen, osakkeiden takaisinostojen ja rajoitetuista osakkeista aiheutuvien vaateiden vastineiden muodossa”, kertoo Applen talousjohtaja Peter Oppenheimer. ”Käytössämme on enemmän kassavirtaa kuin mitä tarvitsemme liiketoimintojen hoitamiseen, tulevaisuuden investointeihin ja strategisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen tarvittavan joustavuuden ylläpitämiseen.”
Tämä lehdistötiedote sisältää tulevaisuutta arvioivia lausuntoja, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta lausunnot yrityksen tulevaisuuden näkymistä sekä osinkoihin, osakkeiden takaisinostoihin ja lainanantoon liittyvistä suunnitelmista. Näihin lausuntoihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja todelliset tulokset voivat olla erilaisia. Riskeihin ja epävarmuustekijöihin lukeutuvat muun muassa kilpailu- ja taloustilanteen vaikutukset kuluttajien ja yritysten ostopäätöksiin koskien yrityksen tuotteita sekä yrityksen reaktiot kyseisiin tekijöihin; jatkuvat kilpailupaineet markkinoilla; yrityksen kyky tarjota tuotteita markkinoille ja synnyttää asiakaskysyntää uusille ohjelmille, tuotteille ja teknisille innovaatioille oikeaan aikaan; tuotejulkistusten, siirtymien, tuotehinnoittelun ja -valikoiman muutosten ja/tai komponenttikustannusten nousun mahdolliset vaikutukset yrityksen käyttökatteeseen; varastoriski, joka aiheutuu yrityksen tarpeesta tilata tai sitoutua tilaamaan tuotekomponentteja ennen asiakastilauksia; tiettyjen yrityksen liiketoiminnalle oleellisten, yhdestä lähteestä tai rajoitetuista lähteistä saatavien komponenttien ja palveluiden saatavuus jatkossa kohtuullisilla ehdoilla tai ylipäätään; vaikutus, joka yrityksen riippuvaisuudella kolmansien osapuolten tarjoamista valmistus- ja logistiikkapalveluista voi olla valmistettavien tuotteiden ja suoritettavien palveluiden laatuun, määrään ja kustannuksiin; yrityksen kansainväliseen toimintaan liittyvät riskit; yrityksen riippuvaisuus kolmansien osapuolten immateriaaliomaisuudesta ja digitaalisesta sisällöstä; mahdolliset vaikutukset, jos yrityksen todetaan loukanneen muiden immateriaalioikeuksia; yrityksen riippuvaisuus tukkumyyjien, operaattoreiden ja muiden tuotteidensa jälleenmyyjien suorituksista; tuotteiden ja palveluiden laatuongelmien mahdolliset vaikutukset yrityksen myyntiin ja käyttökatteeseen; keskeisten johtajien ja työntekijöiden työskentelyn jatkuminen; sota, terrorismi, väestön terveyteen liittyvät ongelmat, luonnonkatastrofit ja muut olosuhteet, jotka voivat häiritä tuotteiden saatavuutta, toimitusta tai kysyntää; sekä muiden oikeusprosessien epäsuotuisat tulokset. Lisätietoja yrityksen tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä on ajoittain United States Securities and Exchange Commissionin (SEC) säilyttämien yrityksen julkisten raporttien osioissa ”Risk Factors” ja ”Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations”, mukaan lukien SEC:lle toimitettavat yrityksen 10-K-selvitys 29. syyskuuta 2012 päättyneestä tilikaudesta, 10-Q-selvitys 29. joulukuuta 2012 päättyneestä vuosineljänneksestä ja 10-Q-selvitys 30. maaliskuuta 2013 päättyneestä vuosineljänneksestä. Yritys ei ole velvollinen päivittämään tulevaisuutta arvioivia lausuntoja tai tietoja. Ne perustuvat päiväyksensä aikaan käytettävissä olleeseen informaatioon.
Apple suunnittelee maailman parhaat henkilökohtaiset tietokoneet Macit sekä OS X:n, iLifen, iWorkin ja ammattilaisohjelmistoja. Apple on digitaalisen musiikin kehityksen kärjessä iPodien ja iTunes-verkkokaupan ansiosta. Apple on uudistanut matkapuhelimen kehittämällä mullistavan iPhonen ja App Storen ja luo kannettavien medialaitteiden ja tietokoneiden tulevaisuutta iPadilla.
Yhteystiedot medialle:
Petter Ahrnstedt
Apple
ahrnstedt.p@apple.com
+46 8 703 3056
Mariam Rguibi
mariam.rguibi@pilgrim.fi
+358 44 2645 683

    Apple, the Apple logo, Mac, Mac OS and Macintosh are trademarks of Apple. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.