MEDIAHÄLYTYS lokakuuta 28, 2013

Apple julkisti viimeisen vuosineljänneksen tuloksensa

26 prosentin kasvu iPhonen myynnissä on uusi syyskuun vuosineljänneksen ennätys

CUPERTINO, Kalifornia – 28. lokakuuta 2013 – Apple julkisti tänään tuloksensa tilikauden 2013 viimeiseltä neljännekseltä, joka päättyi 28. syyskuuta 2013. Yhtiö saavutti neljänneksellä 37,5 miljardin dollarin liikevaihdon ja 7,5 miljardin dollarin nettovoiton osakekohtaisen tuloksen ollessa 8,26 dollaria. Vuoden takaisen vertailukauden liikevaihto oli 36 miljardia dollaria ja nettovoitto 8,2 miljardia dollaria, joka on 8,67 dollaria osaketta kohti. Käyttökate oli 37 prosenttia verrattuna vuoden takaisen neljänneksen 40 prosenttiin. Kansainvälinen myynti muodosti 60 prosenttia vuosineljänneksen liikevaihdosta.
Yhtiö myi 33,8 miljoonaa iPhonea, mikä on syyskuun vuosineljänneksen ennätys. Myynti vuotta aikaisemmalla neljänneksellä oli 26,9 miljoonaa. Apple myi vuosineljänneksen aikana myös 14,1 miljoonaa iPadia, kun myynti vuotta aikaisemmalla neljänneksellä oli 14 miljoonaa. Yhtiö myi 4,6 miljoonaa Macia verrattuna vuoden takaisen neljänneksen 4,9 miljoonaan.
”Olemme tyytyväisiä hämmästyttävän vuoden vahvaan päätökseen ja viimeisen vuosineljänneksen ennätykselliseen liikevaihtoon, johon sisältyi lähes 34 miljoonaa myytyä iPhonea”, sanoi Applen toimitusjohtaja Tim Cook. ”Odotamme innolla joulusesonkia uuden iPhone 5c:n ja iPhone 5s:n, iOS 7:n, uuden Retina-näytöllä varustetun iPad minin ja uskomattoman ohuen ja kevyen iPad Airin, uusien MacBook Pro -kannettavien, radikaalin uuden Mac Pron, OS X Mavericksin sekä OS X:lle ja iOS:lle suunniteltujen uuden sukupolven iWork- ja iLife-ohjelmien ansiosta.”
”Syyskuun vuosineljänneksellä toimintojemme kassavirta oli 9,9 miljardia dollaria ja maksoimme takaisin osakkeenomistajille 7,8 miljardia dollaria osinkoina ja osakkeiden takaisinostoina, mikä nosti pääoman palautusohjelmamme kumulatiiviset maksut 36 miljardiin dollariin”, sanoi Applen talousjohtaja Peter Oppenheimer.
Applen taloudellinen ohjeistus tilikauden 2014 ensimmäiselle neljännekselle:
  • liikevaihto 55–58 miljardia dollaria
  • käyttökate 36,5–37,5 %
  • toimintakulut 4,4–4,5 miljardia dollaria
  • muut tulot/(menot) 200 miljoonaa dollaria
  • veroaste 26,25 %


Apple lähettää suoratoistona reaaliajassa viimeisen vuosineljänneksen tulosta koskevan neuvottelupuhelunsa. Se alkaa klo 14.00 PDT-aikaa 28. lokakuuta 2013 eli kello 23.00 Suomen aikaa 28. lokakuuta osoitteessa www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq413. Tämä webcast on myös saatavana myöhemmin toistettavaksi noin kahden viikon ajan.
Tämä lehdistötiedote sisältää tulevaisuutta arvioivia lausuntoja, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta lausunnot yrityksen arvioidusta liikevaihdosta, käyttökatteesta, toimintakuluista, muista tuloista/(menoista) ja veroasteesta. Näihin lausuntoihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja todelliset tulokset voivat olla erilaisia. Riskeihin ja epävarmuustekijöihin lukeutuvat muun muassa kilpailu- ja taloustilanteen vaikutukset kuluttajien ja yritysten ostopäätöksiin koskien yrityksen tuotteita sekä yrityksen reaktiot kyseisiin tekijöihin; jatkuvat kilpailupaineet markkinoilla; yrityksen kyky tarjota tuotteita markkinoille ja synnyttää asiakaskysyntää uusille ohjelmille, tuotteille ja teknisille innovaatioille oikeaan aikaan; tuotejulkistusten, siirtymien, tuotehinnoittelun ja -valikoiman muutosten ja/tai komponenttikustannusten nousun mahdolliset vaikutukset yrityksen käyttökatteeseen; varastoriski, joka aiheutuu yrityksen tarpeesta tilata tai sitoutua tilaamaan tuotekomponentteja ennen asiakastilauksia; tiettyjen yrityksen liiketoiminnalle oleellisten, yhdestä lähteestä tai rajoitetuista lähteistä saatavien komponenttien ja palveluiden saatavuus jatkossa kohtuullisilla ehdoilla tai ylipäätään; vaikutus, joka yrityksen riippuvaisuudella kolmansien osapuolten tarjoamista valmistus- ja logistiikkapalveluista voi olla valmistettavien tuotteiden ja suoritettavien palveluiden laatuun, määrään ja kustannuksiin; yrityksen kansainväliseen toimintaan liittyvät riskit; yrityksen riippuvaisuus kolmansien osapuolten immateriaaliomaisuudesta ja digitaalisesta sisällöstä; mahdolliset vaikutukset, jos yrityksen todetaan loukanneen muiden immateriaalioikeuksia; yrityksen riippuvaisuus tukkumyyjien, operaattoreiden ja muiden tuotteidensa jälleenmyyjien suorituksista; tuotteiden ja palveluiden laatuongelmien mahdolliset vaikutukset yrityksen myyntiin ja käyttökatteeseen; keskeisten johtajien ja työntekijöiden työskentelyn jatkuminen; sota, terrorismi, väestön terveyteen liittyvät ongelmat, luonnonkatastrofit ja muut olosuhteet, jotka voivat häiritä tuotteiden saatavuutta, toimitusta tai kysyntää; sekä muiden oikeusprosessien epäsuotuisat tulokset. Lisätietoja yrityksen tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä on ajoittain United States Securities and Exchange Commissionin (SEC) säilyttämien yrityksen julkisten raporttien osioissa ”Risk Factors” ja ”Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations”, mukaan lukien SEC:lle toimitettavat yrityksen 10-K-selvitys 29. syyskuuta 2012 päättyneestä tilikaudesta, 10-Q-selvitys 29. joulukuuta 2012 päättyneestä vuosineljänneksestä, 10-Q-selvitys 30. maaliskuuta 2013 päättyneestä vuosineljänneksestä, 10-Q-selvitys 29. kesäkuuta 2013 päättyneestä vuosineljänneksestä sekä 10-K-selvitys 28. syyskuuta 2013 päättyneestä tilikaudesta. Yhtiö ei ole velvollinen päivittämään tulevaisuutta arvioivia lausuntoja tai tietoja. Ne perustuvat päiväyksensä aikaan käytettävissä olleeseen informaatioon.
Yhteystiedot medialle:
Petter Ahrnstedt
Apple
ahrnstedt.p@apple.com
+46 8 703 3056
Mariam Rguibi
mariam.rguibi@pilgrim.fi
+358 44 2645 683

    © 2013 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Apple, Apple-logo, Mac, Mac OS ja Macintosh ovat Applen tavaramerkkejä. Muut yritys- ja tuotenimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.