MEDIAHÄLYTYS tammikuuta 27, 2014

Apple julkisti ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksensa

iPhonen ja iPadin myynnin ansiosta ennätyksellinen liikevaihto ja liikevoitto

CUPERTINO, Kalifornia – 27. tammikuuta 2014 – Apple julkisti tänään tuloksensa tilikauden 2014 ensimmäiseltä neljännekseltä, joka päättyi 28. joulukuuta 2013. Yhtiö saavutti neljänneksellä ennätyksellisen 57,6 miljardin dollarin liikevaihdon ja 13,1 miljardin dollarin nettovoiton osakekohtaisen tuloksen ollessa 14,50 dollaria. Vuoden takaisen vertailukauden liikevaihto oli 54,5 miljardia dollaria ja nettovoitto 13,1 miljardia dollaria, joka on 13,81 dollaria osaketta kohti. Käyttökate oli 37,9 prosenttia verrattuna vuoden takaisen neljänneksen 38,6 prosenttiin. Kansainvälinen myynti muodosti 63 prosenttia vuosineljänneksen liikevaihdosta.
Yhtiö myi 51 miljoonaa iPhonea, mikä on kaikkien aikojen ennätys vuosineljänneksen myynnissä. Myynti vuotta aikaisemmalla neljänneksellä oli 47,8 miljoonaa. Apple myi vuosineljänneksen aikana myös 26 miljoonaa iPadia, mikä oli niin ikään kaikkien aikojen ennätys vuosineljänneksen myynnissä. Myynti vuotta aikaisemmalla neljänneksellä oli 22,9 miljoonaa. Yhtiö myi 4,8 miljoonaa Macia verrattuna vuoden takaisen neljänneksen 4,1 miljoonaan.
Applen johtokunta on päättänyt, että yrityksen kantaosakkeille maksetaan 3,05 dollarin käteisosinko osaketta kohden.  Osinko maksetaan 13. helmikuuta 2014 osakkeenomistajiksi 10. helmikuuta 2014 pörssipäivän päättyessä merkityille henkilöille.
”Olemme erittäin tyytyväisiä iPhonen ja iPadin ennätykselliseen myyntiin, Mac-tuotteidemme vahvaan panokseen sekä iTunesin, ohjelmistojen ja palveluiden jatkuvaan kasvuun”, sanoi Applen toimitusjohtaja Tim Cook. ”Meillä on ilo palvella erittäin tyytyväisiä ja uskollisia asiakkaita. Panostamme tulevaisuuteemme voimakkaasti jatkossakin ja parannamme näin asiakkaiden kokemusta tuotteistamme ja palveluista entisestään.”
”Joulukuun vuosineljänneksellä toimintojemme kassavirta oli 22,7 miljardia dollaria ja maksoimme takaisin osakkeenomistajille 7,7 miljardia dollaria osinkoina ja osakkeiden takaisinostoina, mikä nosti pääoman palautusohjelmamme kumulatiiviset maksut yli 43 miljardiin dollariin”, sanoi Applen talousjohtaja Peter Oppenheimer.
Applen taloudellinen ohjeistus tilikauden 2014 toiselle neljännekselle:
  • liikevaihto 42–44 miljardia dollaria
  • käyttökate 37–38 %
  • toimintakulut 4,3–4,4 miljardia dollaria
  • muut tulot/(menot) 200 miljoonaa dollaria
  • veroaste 26,2 %


Apple lähettää suoratoistona reaaliajassa ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta koskevan neuvottelupuhelunsa. Se alkaa klo 14.00 PST-aikaa 27. tammikuuta 2014 eli kello 00.00 Suomen aikaa 28. tammikuuta osoitteessa at https://www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq114. Tämä webcast on myös saatavana myöhemmin toistettavaksi noin kahden viikon ajan.
Tämä lehdistötiedote sisältää tulevaisuutta arvioivia lausuntoja, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta lausunnot yrityksen arvioidusta liikevaihdosta, käyttökatteesta, toimintakuluista, muista tuloista/(menoista) ja veroasteesta. Näihin lausuntoihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja todelliset tulokset voivat olla erilaisia. Riskeihin ja epävarmuustekijöihin lukeutuvat muun muassa kilpailu- ja taloustilanteen vaikutukset kuluttajien ja yritysten ostopäätöksiin koskien yrityksen tuotteita sekä yrityksen reaktiot kyseisiin tekijöihin; jatkuvat kilpailupaineet markkinoilla; yrityksen kyky tarjota tuotteita markkinoille ja synnyttää asiakaskysyntää uusille ohjelmille, tuotteille ja teknisille innovaatioille oikeaan aikaan; tuotejulkistusten, siirtymien, tuotehinnoittelun ja -valikoiman muutosten ja/tai komponenttikustannusten nousun mahdolliset vaikutukset yrityksen käyttökatteeseen; varastoriski, joka aiheutuu yrityksen tarpeesta tilata tai sitoutua tilaamaan tuotekomponentteja ennen asiakastilauksia; tiettyjen yrityksen liiketoiminnalle oleellisten, yhdestä lähteestä tai rajoitetuista lähteistä saatavien komponenttien ja palveluiden saatavuus jatkossa kohtuullisilla ehdoilla tai ylipäätään; vaikutus, joka yrityksen riippuvaisuudella kolmansien osapuolten tarjoamista valmistus- ja logistiikkapalveluista voi olla valmistettavien tuotteiden ja suoritettavien palveluiden laatuun, määrään ja kustannuksiin; yrityksen kansainväliseen toimintaan liittyvät riskit; yrityksen riippuvaisuus kolmansien osapuolten immateriaaliomaisuudesta ja digitaalisesta sisällöstä; mahdolliset vaikutukset, jos yrityksen todetaan loukanneen muiden immateriaalioikeuksia; yrityksen riippuvaisuus tukkumyyjien, operaattoreiden ja muiden tuotteidensa jälleenmyyjien suorituksista; tuotteiden ja palveluiden laatuongelmien mahdolliset vaikutukset yrityksen myyntiin ja käyttökatteeseen; keskeisten johtajien ja työntekijöiden työskentelyn jatkuminen; sota, terrorismi, väestön terveyteen liittyvät ongelmat, luonnonkatastrofit ja muut olosuhteet, jotka voivat häiritä tuotteiden saatavuutta, toimitusta tai kysyntää; sekä muiden oikeusprosessien epäsuotuisat tulokset. Lisätietoja yrityksen tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä on ajoittain United States Securities and Exchange Commissionin (SEC) säilyttämien yrityksen julkisten raporttien osioissa ”Risk Factors” ja ”Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations”, mukaan lukien SEC:lle toimitettavat yrityksen 10-K-selvitys 28. syyskuuta 2013 päättyneestä tilikaudesta ja 10-Q-selvitys 28. joulukuuta 2013 päättyneestä vuosineljänneksestä. Yhtiö ei ole velvollinen päivittämään tulevaisuutta arvioivia lausuntoja tai tietoja. Ne perustuvat päiväyksensä aikaan käytettävissä olleeseen informaatioon.
Yhteystiedot medialle:
Petter Ahrnstedt
Apple
ahrnstedt.p@apple.com
+46 8 703 3056
Mariam Rguibi
mariam.rguibi@pilgrim.fi
+358 44 2645 683

    © 2014 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Apple, Apple-logo, Mac, Mac OS ja Macintosh ovat Applen tavaramerkkejä. Muut yritys- ja tuotenimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.