LEHDISTÖTIEDOTE huhtikuuta 23, 2014

Apple laajentaa pääoman palautusohjelmaansa yli 130 miljardiin dollariin

Hallitus päätti myös osakkeen jakamisesta seitsemään osaan

CUPERTINO, Kalifornia – 23. huhtikuuta 2014 – Apple julkisti tänään hallituksensa päätöksen, joka koskee uutta merkittävää lisäystä yhtiön osakkeenomistajien pääoman palautusohjelmaan. Yhtiö aikoo käyttää yhteensä yli 130 miljardia dollaria laajennetun ohjelman puitteissa vuoden 2015 loppuun mennessä.
Osana ohjelmaa hallitus on nostanut osakkeiden takaisinostovaltuutustaan viime vuonna ilmoitetusta 60 miljardista dollarista 90 miljardiin dollariin. Yhtiö aikoo käyttää vuosittain noin miljardi dollaria rajoitetuista osakkeista aiheutuvien vaateiden vastineeksi.
Lisäksi hallitus on hyväksynyt noin 8 prosentin lisäyksen yhtiön neljännesvuosittaiseen osinkoon ja on ilmoittanut 3,29 dollarin osingosta kantaosaketta kohden. Osinko maksetaan 15. toukokuuta 2014 osakkeenomistajiksi 12. toukokuuta 2014 pörssipäivän päättyessä merkityille henkilöille. Yhtiö aikoo myös kasvattaa osinkoaan vuosittain. Apple on 11 miljardin dollarin vuosittaisilla maksuillaan yksi maailman suurimmista osinkojen maksajista. 
Vuoden 2012 elokuun ja vuoden 2014 maaliskuun välisenä aikana Apple käytti 66 miljardia dollaria pääoman palautusohjelmaansa.
Osana ohjelman rahoittamista yhtiö pyrkii julkisen velan markkinoille sekä kotimaassaan että kansainvälisillä markkinoilla vuoden 2014 aikana kertamaksuna suoritettavan velan summalla, joka vastaa yhtiön vuonna 2013 keräämää summaa. Johtoryhmä ja hallitus tarkastavat jatkossakin pääoman palautusohjelman elementtejä säännöllisesti.
”Julkistamme merkittävän lisäyksen pääoman palautusohjelmaamme”, sanoi Applen toimitusjohtaja Tim Cook. ”Olemme luottavaisia Applen tulevaisuuden suhteen ja pidämme Applen osakkeita suuressa arvossa, joten ohjelmamme painopiste on jatkossakin osakkeiden takaisinostossa. On myös hienoa, että kasvatamme osinkoamme jo toista kertaa kahden vuoden sisällä.”
Hallitus ilmoitti myös osakkeen jakamisesta seitsemään osaan. Kaikki 2. kesäkuuta 2014 pörssipäivän päättyessä Applen osakkeenomistajiksi merkityt henkilöt saavat kuusi osaketta jokaista mainittuna päivänä omistamaansa osaketta kohden, ja osakekauppa aloitetaan osakkeen jakamiseen suhteutettuna 9. kesäkuuta 2014. 
Tämä lehdistötiedote sisältää tulevaisuutta arvioivia lausuntoja mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta lausunnot tulevaisuuden näkymistä ja osinkoja koskevista suunnitelmista, osakkeiden takaisinostoista ja julkisen velan liikkeellelaskusta. Näihin lausuntoihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja todelliset tulokset voivat olla erilaisia. Riskeihin ja epävarmuustekijöihin lukeutuvat muun muassa kilpailu- ja taloustilanteen vaikutukset kuluttajien ja yritysten ostopäätöksiin koskien yrityksen tuotteita sekä yrityksen reaktiot kyseisiin tekijöihin; jatkuvat kilpailupaineet markkinoilla; yrityksen kyky tarjota tuotteita markkinoille ja synnyttää asiakaskysyntää uusille ohjelmille, tuotteille ja teknisille innovaatioille oikeaan aikaan; tuotejulkistusten, siirtymien, tuotehinnoittelun ja -valikoiman muutosten ja/tai komponenttikustannusten nousun mahdolliset vaikutukset yrityksen käyttökatteeseen; varastoriski, joka aiheutuu yrityksen tarpeesta tilata tai sitoutua tilaamaan tuotekomponentteja ennen asiakastilauksia; tiettyjen yrityksen liiketoiminnalle oleellisten, yhdestä lähteestä tai rajoitetuista lähteistä saatavien komponenttien ja palveluiden saatavuus jatkossa kohtuullisilla ehdoilla tai ylipäätään; vaikutus, joka yrityksen riippuvaisuudella kolmansien osapuolten tarjoamista valmistus- ja logistiikkapalveluista voi olla valmistettavien tuotteiden ja suoritettavien palveluiden laatuun, määrään ja kustannuksiin; yrityksen kansainväliseen toimintaan liittyvät riskit; yrityksen riippuvaisuus kolmansien osapuolten immateriaaliomaisuudesta ja digitaalisesta sisällöstä; mahdolliset vaikutukset, jos yrityksen todetaan loukanneen muiden immateriaalioikeuksia; yrityksen riippuvaisuus tukkumyyjien, operaattoreiden ja muiden tuotteidensa jälleenmyyjien suorituksista; tuotteiden ja palveluiden laatuongelmien mahdolliset vaikutukset yrityksen myyntiin ja käyttökatteeseen; keskeisten johtajien ja työntekijöiden työskentelyn jatkuminen; sota, terrorismi, väestön terveyteen liittyvät ongelmat, luonnonkatastrofit ja muut olosuhteet, jotka voivat häiritä tuotteiden saatavuutta, toimitusta tai kysyntää; sekä muiden oikeusprosessien epäsuotuisat tulokset. Lisätietoja yrityksen tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä on ajoittain United States Securities and Exchange Commissionin (SEC) säilyttämien yrityksen julkisten raporttien osioissa ”Risk Factors” ja ”Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations”, mukaan lukien SEC:lle toimitettavat yrityksen 10-K-selvitys 28. syyskuuta 2013 päättyneestä tilikaudesta, 10-Q-selvitys 28. joulukuuta 2013 päättyneestä vuosineljänneksestä ja 10-Q-selvitys 29. maaliskuuta 2014 päättyneestä vuosineljänneksestä. Yhtiö ei ole velvollinen päivittämään tulevaisuutta arvioivia lausuntoja tai tietoja. Ne perustuvat päiväyksensä aikaan käytettävissä olleeseen informaatioon.
Yhteystiedot medialle:
Josh Rosenstock
Apple
jrosenstock@apple.com
+44 (0)20 3284 6045
Mariam Rguibi
mariam.rguibi@pilgrim.fi
+358 44 2645 683

    © 2014 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Apple, Apple-logo, Mac, Mac OS ja Macintosh ovat Applen tavaramerkkejä. Muut yritys- ja tuotenimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.