Γενικές πληροφορίες
για την μπαταρία

Όλοι οι ισχυρισμοί για την μπαταρία εξαρτώνται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, την τοποθεσία, την ισχύ του σήματος, τη διαμόρφωση των λειτουργιών, τη χρήση και πολλούς άλλους παράγοντες. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν. Η μπαταρία έχει περιορισμένους κύκλους επαναφόρτισης και μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστεί αντικατάσταση. Η διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας και οι κύκλοι φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις. Οι δοκιμές μπαταρίας διεξάγονται χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες μονάδες iPhone. Για περισσότερες πληροφορίες, μπες στις ιστοσελίδες apple.com/gr/batteries και apple.com/gr/iphone/compare.

Δοκιμές χρόνου ομιλίας

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2018 με χρήση μονάδων και λογισμικού iPhone XS, iPhone XS Max και iPhone XR, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Οι δοκιμές χρόνου ομιλίας πραγματοποιήθηκαν μέσω δικτύου Μετάδοσης Φωνής μέσω LTE (VoLTE). Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Bluetooth ήταν ζευγοποιημένο με ακουστικά, το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi Ερώτηση για Είσοδο ήταν απενεργοποιημένη.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2017 με χρήση μονάδων iPhone 8, iPhone 8 Plus και iPhone X και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Οι δοκιμές χρόνου ομιλίας πραγματοποιήθηκαν μέσω φωνητικού δικτύου 3G. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Bluetooth ήταν ζευγοποιημένο με ακουστικά, το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi Ερώτηση για Είσοδο ήταν απενεργοποιημένη.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2016 με χρήση μονάδων iPhone 7 και iPhone 7 Plus και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Οι δοκιμές χρόνου ομιλίας πραγματοποιήθηκαν μέσω φωνητικού δικτύου 3G. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Bluetooth ήταν ζευγοποιημένο με ακουστικά, το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi Ερώτηση για Είσοδο και η Αυτόματη Ρύθμιση Φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Μάρτιο του 2016 με χρήση μονάδων iPhone SE (1ης γενιάς) και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Οι δοκιμές χρόνου ομιλίας πραγματοποιήθηκαν μέσω φωνητικού δικτύου 3G. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi Ερώτηση για Είσοδο και η Αυτόματη Ρύθμιση Φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένη.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2015 με χρήση μονάδων iPhone 6s και iPhone 6s Plus και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Οι δοκιμές χρόνου ομιλίας πραγματοποιήθηκαν μέσω φωνητικού δικτύου 3G. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi Ερώτηση για Είσοδο και η Αυτόματη Ρύθμιση Φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένη.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2014 με χρήση μονάδων iPhone 6 και iPhone 6 Plus και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Οι δοκιμές χρόνου ομιλίας πραγματοποιήθηκαν μέσω φωνητικού δικτύου 3G. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi Ερώτηση για Είσοδο και η Αυτόματη Ρύθμιση Φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένη.

Δοκιμές χρόνου αναμονής

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2016 με χρήση μονάδων iPhone 7 και iPhone 7 Plus και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi Ερώτηση για Είσοδο και η Αυτόματη Ρύθμιση Φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες. Η λειτουργία Hey Siri ήταν απενεργοποιημένη. Όταν η λειτουργία Hey Siri είναι ενεργοποιημένη, ο χρόνος αναμονής είναι έως 9 ημέρες στο iPhone 7 και 15 ημέρες στο iPhone 7 Plus.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Μάρτιο του 2016 με χρήση μονάδων iPhone SE (1ης γενιάς) και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi-Fi Ερώτηση για Είσοδο και η Αυτόματη Ρύθμιση Φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες. Η λειτουργία Hey Siri ήταν απενεργοποιημένη. Όταν η λειτουργία Hey Siri είναι ενεργοποιημένη, η μπαταρία του iPhone SE σε κατάσταση αναμονής διαρκεί έως και 10 ημέρες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2015 με χρήση μονάδων iPhone 6s και iPhone 6s Plus και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi Ερώτηση για Είσοδο και η Αυτόματη Ρύθμιση Φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένη. Η λειτουργία Hey Siri ήταν απενεργοποιημένη. Όταν η λειτουργία Hey Siri είναι ενεργοποιημένη, ο χρόνος αναμονής είναι έως 9 ημέρες στο iPhone 6s και 15 ημέρες στο iPhone 6s Plus.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2014 με χρήση μονάδων iPhone 6 και iPhone 6 Plus και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi Ερώτηση για Είσοδο ήταν απενεργοποιημένη.

Δοκιμές αναπαρα­γωγής βίντεο

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2023 χρησιμοποιώντας μονάδες και λογισμικό iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro και iPhone 15 Pro Max πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, εγγεγραμμένες σε δίκτυα φορέων κινητής τηλεφωνίας LTE και 5G. Η δοκιμή αναπαραγωγής βίντεο αποτελούνταν από την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή μιας ταινίας διάρκειας 2 ωρών και 23 λεπτών που είχε αγοραστεί από το iTunes Store και πραγματοποιήθηκε με έξοδο στερεοφωνικού ήχου. Η δοκιμή αναπαραγωγής βίντεο (streaming) αποτελούνταν από την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή μιας ταινίας HDR διάρκειας 3 ωρών και 1 λεπτού που είχε αγοραστεί από το iTunes Store και πραγματοποιήθηκε με έξοδο στερεοφωνικού ήχου. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν τις προεπιλεγμένες τιμές τους εκτός από τις εξής: το Bluetooth ήταν ζευγοποιημένο με ακουστικά, το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και οι λειτουργίες Wi-Fi Ερώτηση για Σύνδεση, Αυτόματη Ρύθμιση Φωτεινότητας και True Tone ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2022 χρησιμοποιώντας μονάδες και λογισμικό iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro και iPhone 14 Pro Max πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, εγγεγραμμένες σε δίκτυα φορέων κινητής τηλεφωνίας LTE και 5G. Η δοκιμή αναπαραγωγής βίντεο αποτελούνταν από την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή μιας ταινίας διάρκειας 2 ωρών και 23 λεπτών που είχε αγοραστεί από το iTunes Store και πραγματοποιήθηκε με έξοδο στερεοφωνικού ήχου. Η δοκιμή αναπαραγωγής βίντεο (streaming) αποτελούνταν από την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή μιας ταινίας HDR διάρκειας 3 ωρών και 1 λεπτού που είχε αγοραστεί από το iTunes Store και πραγματοποιήθηκε με έξοδο στερεοφωνικού ήχου. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν τις προεπιλεγμένες τιμές τους εκτός από τις εξής: το Bluetooth ήταν ζευγοποιημένο με ακουστικά, το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και οι λειτουργίες Wi-Fi Ερώτηση για Σύνδεση, Αυτόματη Ρύθμιση Φωτεινότητας και True Tone ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές διενεργήθηκαν από την Apple τον Ιανουάριο του 2022 με χρήση iPhone SE (3ης γενιάς) και λογισμικού πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, εγγεγραμμένα σε δίκτυα φορέων κινητής τηλεφωνίας LTE και 5G. Η δοκιμή αναπαραγωγής βίντεο αποτελούνταν από την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή μιας ταινίας διάρκειας 2 ωρών και 23 λεπτών που είχε αγοραστεί από το iTunes Store και πραγματοποιήθηκε με έξοδο στερεοφωνικού ήχου. Η δοκιμή αναπαραγωγής βίντεο (streaming) αποτελούνταν από την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή μιας ταινίας HDR διάρκειας 3 ωρών και 1 λεπτού που είχε αγοραστεί από το iTunes Store και πραγματοποιήθηκε με έξοδο στερεοφωνικού ήχου. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Bluetooth ήταν ζευγοποιημένο με ακουστικά, το Wi-Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi-Fi Ερώτηση για Σύνδεση, η Αυτόματη Ρύθμιση Φωτεινότητας και η λειτουργία True Tone ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2021 χρησιμοποιώντας μονάδες iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro και iPhone 13 Pro Max, και λογισμικό, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, εγγεγραμμένες σε δίκτυα παρόχων κινητής τηλεφωνίας LTE και 5G. Η δοκιμή αναπαρα­γωγής βίντεο αποτελούνταν από την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή μιας ταινίας διάρκειας 2 ωρών και 23 λεπτών που είχε αγοραστεί από το iTunes Store και πραγματοποιήθηκε με έξοδο στερεοφωνικού ήχου. Η δοκιμή αναπαρα­γωγής βίντεο (streaming) αποτελούνταν από την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή μιας ταινίας HDR διάρκειας 3 ωρών και 1 λεπτού που είχε αγοραστεί από το iTunes Store και πραγματοποιήθηκε με έξοδο στερεοφωνικού ήχου. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Bluetooth ήταν ζευγοποιημένο με ακουστικά, το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi Ερώτηση για Σύνδεση, η Αυτόματη Ρύθμιση Φωτεινότητας και η λειτουργία True Tone ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2020 χρησιμοποιώντας μονάδες iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro και iPhone 12 Pro Max, και λογισμικό, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, εγγεγραμμένες σε δίκτυα φορέων κινητής τηλεφωνίας LTE και 5G. Η δοκιμή αναπαρα­γωγής βίντεο αποτελούνταν από την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή μιας ταινίας διάρκειας 2 ωρών και 23 λεπτών που είχε αγοραστεί από το iTunes Store. Η δοκιμή αναπαρα­γωγής βίντεο (σε μετάδοση ροής) αποτελούνταν από την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή μιας ταινίας διάρκειας 3 ωρών και 1 λεπτού που είχε αγοραστεί από το iTunes Store. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Bluetooth ήταν ζευγοποιημένο με ακουστικά, το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi Ερώτηση για Σύνδεση, η Αυτόματη Ρύθμιση Φωτεινότητας και η λειτουργία True Tone ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Φεβρουάριο του 2020 με χρήση μονάδων iPhone SE (2ης γενιάς) και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Η δοκιμή αναπαρα­γωγής βίντεο αποτελούνταν από την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή μιας ταινίας διάρκειας 2 ωρών και 23 λεπτών που είχε αγοραστεί από το iTunes Store. Η δοκιμή αναπαρα­γωγής βίντεο (σε μετάδοση ροής) αποτελούνταν από την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή μιας ταινίας διάρκειας 3 ωρών και 1 λεπτού που είχε αγοραστεί από το iTunes Store. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Bluetooth ήταν ζευγοποιημένο με ακουστικά, το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi Ερώτηση για Σύνδεση, η Αυτόματη Ρύθμιση Φωτεινότητας και η λειτουργία True Tone ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2016 με χρήση μονάδων iPhone 7 και iPhone 7 Plus και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Το βίντεο ήταν μια ταινία διάρκειας 2 ωρών και 23 λεπτών η οποία επαναλαμβανόταν και είχε αγοραστεί από το iTunes Store. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Bluetooth ήταν ζευγοποιημένο με ακουστικά, το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi Ερώτηση για Είσοδο και η Αυτόματη Ρύθμιση Φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple το Μάρτιο του 2016 με χρήση μονάδων iPhone SE και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Το βίντεο ήταν μια ταινία διάρκειας 2 ωρών και 23 λεπτών η οποία επαναλαμβανόταν και είχε αγοραστεί από το iTunes Store. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και οι λειτουργίες Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" και αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2015 με χρήση μονάδων iPhone 6s και iPhone 6s Plus και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Το βίντεο ήταν μια ταινία διάρκειας 2 ωρών και 23 λεπτών η οποία επαναλαμβανόταν και είχε αγοραστεί από το iTunes Store. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και οι λειτουργίες Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" και αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Μάρτιο του 2016 με χρήση μονάδων iPhone SE (1ης γενιάς) και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Το βίντεο ήταν μια ταινία διάρκειας 2 ωρών και 23 λεπτών η οποία επαναλαμβανόταν και είχε αγοραστεί από το iTunes Store. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi Ερώτηση για Σύνδεση και η Αυτόματη Ρύθμιση Φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Δοκιμές αναπαρα­γωγής ήχου

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2023 χρησιμοποιώντας μονάδες και λογισμικό iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro και iPhone 15 Pro Max πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, εγγεγραμμένες σε δίκτυα φορέων κινητής τηλεφωνίας LTE και 5G. Η λίστα αναπαραγωγής περιείχε 358 διαφορετικά κομμάτια μουσικής που είχαν αγοραστεί από το iTunes Store (κωδικοποίηση AAC 256 Kbps) και η δοκιμή πραγματοποιήθηκε με έξοδο στερεοφωνικού ήχου. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Bluetooth ήταν ζευγοποιημένο με ακουστικά, το Wi-Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και οι λειτουργίες Wi-Fi Ερώτηση για Σύνδεση και Αυτόματη Ρύθμιση Φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες. Τα iPhone 15 Pro και iPhone 15 Pro Max δοκιμάστηκαν με ενεργοποιημένη την οθόνη Always-On, αλλά η οθόνη δεν ήταν ορατή. Ο χρόνος αναπαραγωγής ήχου μειώνεται όταν είναι ορατή η οθόνη Always-On, σε σύγκριση με τον χρόνο αναπαραγωγής όταν η οθόνη είναι γυρισμένη προς τα κάτω σε μια επιφάνεια ή μέσα σε μια τσέπη ή τσάντα.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2022 χρησιμοποιώντας μονάδες και λογισμικό iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro και iPhone 14 Pro Max πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, εγγεγραμμένες σε δίκτυα φορέων κινητής τηλεφωνίας LTE και 5G. Η λίστα αναπαραγωγής περιείχε 358 διαφορετικά κομμάτια μουσικής που είχαν αγοραστεί από το iTunes Store (κωδικοποίηση AAC 256 Kbps) και η δοκιμή πραγματοποιήθηκε με έξοδο στερεοφωνικού ήχου. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Bluetooth ήταν ζευγοποιημένο με ακουστικά, το Wi-Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και οι λειτουργίες Wi-Fi Ερώτηση για Σύνδεση και Αυτόματη Ρύθμιση Φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες. Τα iPhone 14 Pro και iPhone 14 Pro Max δοκιμάστηκαν με ενεργοποιημένη την οθόνη Always-On, αλλά η οθόνη δεν ήταν ορατή. Ο χρόνος αναπαραγωγής ήχου μειώνεται όταν είναι ορατή η οθόνη Always-On, σε σύγκριση με τον χρόνο αναπαραγωγής όταν η οθόνη είναι γυρισμένη προς τα κάτω σε μια επιφάνεια ή μέσα σε μια τσέπη ή τσάντα.

Οι δοκιμές διενεργήθηκαν από την Apple τον Ιανουάριο του 2022 με χρήση iPhone SE (3ης γενιάς) και λογισμικού πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, εγγεγραμμένα σε δίκτυα φορέων κινητής τηλεφωνίας LTE και 5G. Η λίστα αναπαραγωγής περιείχε 358 διαφορετικά κομμάτια μουσικής που είχαν αγοραστεί από το iTunes Store (κωδικοποίηση AAC 256 Kbps) και η δοκιμή πραγματοποιήθηκε με έξοδο στερεοφωνικού ήχου. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Bluetooth ήταν ζευγοποιημένο με ακουστικά, το Wi-Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi-Fi Ερώτηση για Σύνδεση και η Αυτόματη Ρύθμιση Φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2021 χρησιμοποιώντας μονάδες iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro και iPhone 13 Pro Max, και λογισμικό, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, εγγεγραμμένες σε δίκτυα παρόχων κινητής τηλεφωνίας LTE και 5G. Η λίστα αναπαρα­γωγής περιείχε 358 διαφορετικά κομμάτια μουσικής που είχαν αγοραστεί από το iTunes Store (κωδικοποίηση AAC 256 Kbps) και η δοκιμή πραγματοποιήθηκε με έξοδο στερεοφωνικού ήχου. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Bluetooth ήταν ζευγοποιημένο με ακουστικά, το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi Ερώτηση για Σύνδεση και η Αυτόματη Ρύθμιση Φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2020 χρησιμοποιώντας μονάδες iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro και iPhone 12 Pro Max, και λογισμικό, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, εγγεγραμμένες σε δίκτυα φορέων κινητής τηλεφωνίας LTE και 5G. Η λίστα αναπαρα­γωγής περιείχε 358 διαφορετικά κομμάτια μουσικής που είχαν αγοραστεί από το iTunes Store (κωδικοποίηση AAC 256 Kbps). Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Bluetooth ήταν ζευγοποιημένο με ακουστικά, το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi Ερώτηση για Σύνδεση και η Αυτόματη Ρύθμιση Φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Φεβρουάριο του 2020 με χρήση μονάδων iPhone SE (2ης γενιάς) και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Η λίστα αναπαρα­γωγής περιείχε 358 διαφορετικά κομμάτια μουσικής που είχαν αγοραστεί από το iTunes Store (κωδικοποίηση AAC 256 Kbps). Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Bluetooth ήταν ζευγοποιημένο με ακουστικά, το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi Ερώτηση για Σύνδεση και η Αυτόματη Ρύθμιση Φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2016 με χρήση μονάδων iPhone 7 και iPhone 7 Plus και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Η λίστα αναπαραγωγής περιείχε 358 διαφορετικά κομμάτια μουσικής που είχαν αγοραστεί από το iTunes Store (κωδικοποίηση AAC 256 Kbps). Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Bluetooth ήταν ζευγοποιημένο με ακουστικά, το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi Ερώτηση για Είσοδο και η Αυτόματη Ρύθμιση Φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple το Μάρτιο του 2016 με χρήση μονάδων iPhone SE και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Η λίστα αναπαραγωγής περιείχε 358 διαφορετικά κομμάτια μουσικής που είχαν αγοραστεί από το iTunes Store (κωδικοποίηση AAC 256 Kbps). Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και οι λειτουργίες Wi‑Fi Ερώτηση για Είσοδο και η Αυτόματη Ρύθμιση Φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2015 με χρήση μονάδων iPhone 6s και iPhone 6s Plus και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Η λίστα αναπαραγωγής περιείχε 358 διαφορετικά κομμάτια μουσικής που είχαν αγοραστεί από το iTunes Store (κωδικοποίηση AAC 256 Kbps). Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και οι λειτουργίες Wi‑Fi Ερώτηση για Είσοδο και η Αυτόματη Ρύθμιση Φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Μάρτιο του 2016 με χρήση μονάδων iPhone SE (1ης γενιάς) και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Η λίστα αναπαρα­γωγής περιείχε 358 διαφορετικά κομμάτια μουσικής που είχαν αγοραστεί από το iTunes Store (κωδικοποίηση AAC 256 Kbps). Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi Ερώτηση για Σύνδεση και η Αυτόματη Ρύθμιση Φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.