Γενικές πληροφορίες για την μπαταρία

Όλοι οι ισχυρισμοί για την μπαταρία εξαρτώνται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, την τοποθεσία, την ισχύ του σήματος, τη διαμόρφωση των λειτουργιών, τη χρήση, καθώς και πολλούς άλλους παράγοντες. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν. Η μπαταρία διαθέτει περιορισμένο αριθμό κύκλων επαναφόρτισης και ενδέχεται με την πάροδο του χρόνου να είναι απαραίτητη η αντικατάστασή της από έναν εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις της Apple. Η διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας και οι κύκλοι φόρτισης ποικίλλουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις. Οι δοκιμές της μπαταρίας πραγματοποιούνται με τη χρήση συγκεκριμένων μονάδων iPhone. Μπες στις ιστοσελίδες www.apple.com/gr/batteries και www.apple.com/gr/iphone/compare για περισσότερες πληροφορίες.

Δοκιμές χρόνου ομιλίας

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2018 με χρήση μονάδων και λογισμικού iPhone XS, iPhone XS Max και iPhone XR, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Οι δοκιμές χρόνου ομιλίας πραγματοποιήθηκαν μέσω δικτύου Μετάδοσης Φωνής μέσω LTE (VoLTE). Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Bluetooth ήταν ζευγοποιημένο με ακουστικά, το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi Ερώτηση για Είσοδο ήταν απενεργοποιημένη.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2017 με χρήση μονάδων iPhone 8, iPhone 8 Plus και iPhone X και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Οι δοκιμές χρόνου ομιλίας πραγματοποιήθηκαν μέσω φωνητικού δικτύου 3G. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Bluetooth ήταν ζευγοποιημένο με ακουστικά, το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi «Ερώτηση για είσοδο» ήταν απενεργοποιημένη.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2016 με χρήση μονάδων iPhone 7 και iPhone 7 Plus και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Οι δοκιμές χρόνου ομιλίας πραγματοποιήθηκαν μέσω φωνητικού δικτύου 3G. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Bluetooth ήταν ζευγοποιημένο με ακουστικά, το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi «Ερώτηση για είσοδο» ήταν απενεργοποιημένη.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Μάρτιο του 2016 με χρήση μονάδων iPhone SE και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Οι δοκιμές χρόνου ομιλίας πραγματοποιήθηκαν μέσω φωνητικού δικτύου 3G. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi «Ερώτηση για είσοδο» ήταν απενεργοποιημένη.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2015 με χρήση μονάδων iPhone 6s και iPhone 6s Plus και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Οι δοκιμές χρόνου ομιλίας πραγματοποιήθηκαν μέσω φωνητικού δικτύου 3G. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi «Ερώτηση για είσοδο» ήταν απενεργοποιημένη.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2014 με χρήση μονάδων iPhone 6 και iPhone 6 Plus και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Οι δοκιμές χρόνου ομιλίας πραγματοποιήθηκαν μέσω φωνητικού δικτύου 3G. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi «Ερώτηση για είσοδο» ήταν απενεργοποιημένη.

Δοκιμές χρόνου αναμονής

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2016 με χρήση μονάδων iPhone 7 και iPhone 7 Plus και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" ήταν απενεργοποιημένη. Η λειτουργία Hey Siri δεν ήταν ενεργοποιημένη. Όταν η λειτουργία Hey Siri είναι ενεργοποιημένη, ο χρόνος αναμονής είναι έως 9 ημέρες στο iPhone 7 και 15 ημέρες στο iPhone 7 Plus.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple το Μάρτιο του 2016 με χρήση μονάδων iPhone SE και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" ήταν απενεργοποιημένη. Η λειτουργία Hey Siri δεν ήταν ενεργοποιημένη. Όταν η λειτουργία Hey Siri είναι ενεργοποιημένη, ο χρόνος αναμονής στο iPhone SE φτάνει τις 10 ημέρες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2015 με χρήση μονάδων iPhone 6s και iPhone 6s Plus και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" ήταν απενεργοποιημένη. Η λειτουργία Hey Siri δεν ήταν ενεργοποιημένη. Όταν η λειτουργία Hey Siri είναι ενεργοποιημένη, ο χρόνος αναμονής είναι έως 9 ημέρες στο iPhone 6s και 15 ημέρες στο iPhone 6s Plus.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2014 με χρήση μονάδων iPhone 6 και iPhone 6 Plus και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" ήταν απενεργοποιημένη.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2013 με χρήση μονάδων iPhone 5c και iPhone 5s και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" ήταν απενεργοποιημένη.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple το Σεπτέμβριο του 2011 με χρήση μονάδων iPhone 4s και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" ήταν απενεργοποιημένη.

Δοκιμές χρήσης Internet μέσω 3G

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2016 με χρήση μονάδων iPhone 7 και iPhone 7 Plus και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Οι δοκιμές χρήσης Internet μέσω 3G έγιναν μέσω ενός δικτύου 3G με τη χρήση αποκλειστικού διακομιστή web. Τα iPhone 7 και iPhone 7 Plus έκαναν περιήγηση σε στιγμιότυπα 20 δημοφιλών ιστοσελίδων, ενώ παράλληλα γινόταν λήψη email ανά μία ώρα. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: η λειτουργία Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" και η αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple το Μάρτιο του 2016 με χρήση μονάδων iPhone SE και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Οι δοκιμές χρήσης Internet μέσω 3G έγιναν μέσω ενός δικτύου 3G με τη χρήση αποκλειστικού διακομιστή web. Το iPhone SE έκανε περιήγηση σε στιγμιότυπα 20 δημοφιλών ιστοσελίδων, ενώ παράλληλα γινόταν λήψη email ανά μία ώρα. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: η λειτουργία Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" και η αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2015 με χρήση μονάδων iPhone 6s και iPhone 6s Plus και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Οι δοκιμές χρήσης Internet μέσω 3G έγιναν μέσω ενός δικτύου 3G με τη χρήση αποκλειστικού διακομιστή web. Τα iPhone 6s και iPhone 6s Plus έκαναν περιήγηση σε στιγμιότυπα 20 δημοφιλών ιστοσελίδων, ενώ παράλληλα γινόταν λήψη email ανά μία ώρα. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: η λειτουργία Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" και η αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2014 με χρήση μονάδων iPhone 6 και iPhone 6 Plus και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Οι δοκιμές χρήσης Internet μέσω 3G έγιναν μέσω ενός δικτύου 3G με τη χρήση αποκλειστικού διακομιστή web. Τα iPhone 6 και iPhone 6 Plus έκαναν περιήγηση σε στιγμιότυπα 20 δημοφιλών ιστοσελίδων, ενώ παράλληλα γινόταν λήψη email ανά μία ώρα. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: η λειτουργία Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" και η αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2013 με χρήση μονάδων iPhone 5c και iPhone 5s και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Οι δοκιμές χρήσης Internet μέσω 3G έγιναν μέσω ενός δικτύου 3G με τη χρήση αποκλειστικού διακομιστή web. Τα iPhone 5c και iPhone 5s έκαναν περιήγηση σε στιγμιότυπα 20 δημοφιλών ιστοσελίδων, ενώ παράλληλα γινόταν λήψη email ανά μία ώρα. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: η λειτουργία Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" και η αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple το Σεπτέμβριο του 2011 με χρήση μονάδων iPhone 4s και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Οι δοκιμές χρήσης Internet μέσω 3G έγιναν μέσω ενός δικτύου 3G με τη χρήση αποκλειστικού διακομιστή web. Το iPhone 4s έκανε περιήγηση σε στιγμιότυπα 20 δημοφιλών ιστοσελίδων, ενώ παράλληλα γινόταν λήψη email ανά μία ώρα. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: η λειτουργία Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" και η αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Δοκιμές χρήσης Internet μέσω LTE

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2018 με χρήση μονάδων και λογισμικού iPhone XS, iPhone XS Max και iPhone XR, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Οι δοκιμές Internet μέσω LTE πραγματοποιήθηκαν μέσω δικτύου LTE με τη χρήση αποκλειστικού διακομιστή web. Οι δοκιμές Internet μέσω Wi‑Fi είχαν παρόμοια ή καλύτερα αποτελέσματα. Τα iPhone XS, iPhone XS Max και iPhone XR έκαναν περιήγηση σε στιγμιότυπα 20 δημοφιλών ιστοσελίδων, ενώ παράλληλα γινόταν λήψη email ανά μία ώρα. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: η λειτουργία Wi‑Fi Ερώτηση για Είσοδο, η αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας και η λειτουργία True Tone ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2016 με χρήση μονάδων iPhone 7 και iPhone 7 Plus και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Οι δοκιμές χρήσης Internet μέσω LTE έγιναν μέσω ενός δικτύου LTE με τη χρήση αποκλειστικού διακομιστή web. Τα iPhone 7 και iPhone 7 Plus έκαναν περιήγηση σε στιγμιότυπα 20 δημοφιλών ιστοσελίδων, ενώ παράλληλα γινόταν λήψη email ανά μία ώρα. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: η λειτουργία Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" και η αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple το Μάρτιο του 2016 με χρήση μονάδων iPhone SE και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Οι δοκιμές χρήσης Internet μέσω LTE έγιναν μέσω ενός δικτύου LTE με τη χρήση αποκλειστικού διακομιστή web. Το iPhone SE έκανε περιήγηση σε στιγμιότυπα 20 δημοφιλών ιστοσελίδων, ενώ παράλληλα γινόταν λήψη email ανά μία ώρα. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: η λειτουργία Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" και η αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2015 με χρήση μονάδων iPhone 6s και iPhone 6s Plus και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Οι δοκιμές χρήσης Internet μέσω LTE έγιναν μέσω ενός δικτύου LTE με τη χρήση αποκλειστικού διακομιστή web. Τα iPhone 6s και iPhone 6s Plus έκαναν περιήγηση σε στιγμιότυπα 20 δημοφιλών ιστοσελίδων, ενώ παράλληλα γινόταν λήψη email ανά μία ώρα. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: η λειτουργία Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" και η αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2014 με χρήση μονάδων iPhone 6 και iPhone 6 Plus και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Οι δοκιμές χρήσης Internet μέσω LTE έγιναν μέσω ενός δικτύου LTE με τη χρήση αποκλειστικού διακομιστή web. Τα iPhone 6 και iPhone 6 Plus έκαναν περιήγηση σε στιγμιότυπα 20 δημοφιλών ιστοσελίδων, ενώ παράλληλα γινόταν λήψη email ανά μία ώρα. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: η λειτουργία Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" και η αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2013 με χρήση μονάδων iPhone 5c και iPhone 5s και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Οι δοκιμές χρήσης Internet μέσω LTE έγιναν μέσω ενός δικτύου LTE με τη χρήση αποκλειστικού διακομιστή web. Τα iPhone 5s και iPhone 5c έκαναν περιήγηση σε στιγμιότυπα 20 δημοφιλών ιστοσελίδων, ενώ παράλληλα γινόταν λήψη email ανά μία ώρα. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: η λειτουργία Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" και η αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Δοκιμές χρήσης Internet μέσω Wi‑Fi

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2016 με χρήση μονάδων iPhone 7 και iPhone 7 Plus και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Οι δοκιμές χρήσης Internet μέσω Wi‑Fi έγιναν με τη χρήση αποκλειστικού διακομιστή web. Τα iPhone 7 και iPhone 7 Plus έκαναν περιήγηση σε στιγμιότυπα 20 δημοφιλών ιστοσελίδων, ενώ παράλληλα γινόταν λήψη email ανά μία ώρα. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: η λειτουργία Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" ήταν απενεργοποιημένη, όπως και η αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας. Η κρυπτογράφηση WPA2 ήταν ενεργοποιημένη.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple το Μάρτιο του 2016 με χρήση μονάδων iPhone SE και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Οι δοκιμές χρήσης Internet μέσω Wi‑Fi έγιναν με τη χρήση αποκλειστικού διακομιστή web. Το iPhone SE έκανε περιήγηση σε στιγμιότυπα 20 δημοφιλών ιστοσελίδων, ενώ παράλληλα γινόταν λήψη email ανά μία ώρα. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: η λειτουργία Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" ήταν απενεργοποιημένη, όπως και η αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας. Η κρυπτογράφηση WPA2 ήταν ενεργοποιημένη.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2015 με χρήση μονάδων iPhone 6s και iPhone 6s Plus και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Οι δοκιμές χρήσης Internet μέσω Wi‑Fi έγιναν με τη χρήση αποκλειστικού διακομιστή web. Τα iPhone 6s και iPhone 6s Plus έκαναν περιήγηση σε στιγμιότυπα 20 δημοφιλών ιστοσελίδων, ενώ παράλληλα γινόταν λήψη email ανά μία ώρα. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: η λειτουργία Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" ήταν απενεργοποιημένη, όπως και η αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας. Η κρυπτογράφηση WPA2 ήταν ενεργοποιημένη.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2014 με χρήση μονάδων iPhone 6 και iPhone 6 Plus και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Οι δοκιμές χρήσης Internet μέσω Wi‑Fi έγιναν με τη χρήση αποκλειστικού διακομιστή web. Τα iPhone 6 και iPhone 6 Plus έκαναν περιήγηση σε στιγμιότυπα 20 δημοφιλών ιστοσελίδων, ενώ παράλληλα γινόταν λήψη email ανά μία ώρα. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: η λειτουργία Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" ήταν απενεργοποιημένη, όπως και η αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας. Η κρυπτογράφηση WPA2 ήταν ενεργοποιημένη.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2013 με χρήση μονάδων iPhone 5c και iPhone 5s και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Οι δοκιμές χρήσης Internet μέσω Wi‑Fi έγιναν με τη χρήση αποκλειστικού διακομιστή web. Τα iPhone 5c και iPhone 5s έκαναν περιήγηση σε στιγμιότυπα 20 δημοφιλών ιστοσελίδων, ενώ παράλληλα γινόταν λήψη email ανά μία ώρα. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: η λειτουργία Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" ήταν απενεργοποιημένη, όπως και η αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας. Η κρυπτογράφηση WPA2 ήταν ενεργοποιημένη.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple το Σεπτέμβριο του 2011 με χρήση μονάδων iPhone 4s και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Οι δοκιμές χρήσης Internet μέσω Wi‑Fi έγιναν με τη χρήση αποκλειστικού διακομιστή web. Το iPhone 4s έκανε περιήγηση σε στιγμιότυπα 20 δημοφιλών ιστοσελίδων, ενώ παράλληλα γινόταν λήψη email ανά μία ώρα. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: η λειτουργία Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" ήταν απενεργοποιημένη, όπως και η αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας. Η κρυπτογράφηση WPA2 ήταν ενεργοποιημένη.

Δοκιμές αναπαραγωγής βίντεο

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2018 με χρήση μονάδων και λογισμικού iPhone XS, iPhone XS Max και iPhone XR, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Το βίντεο ήταν μια ταινία διάρκειας 2 ωρών και 23 λεπτών η οποία επαναλαμβανόταν και είχε αγοραστεί από το iTunes Store. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Bluetooth ήταν ζευγοποιημένο με ακουστικά, το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi Ερώτηση για Είσοδο, η αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας και η λειτουργία True Tone ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2016 με χρήση μονάδων iPhone 7 και iPhone 7 Plus και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Το βίντεο ήταν μια ταινία διάρκειας 2 ωρών και 23 λεπτών η οποία επαναλαμβανόταν και είχε αγοραστεί από το iTunes Store. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Bluetooth ήταν ζευγοποιημένο με ακουστικά, το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" και "Αυτόματη φωτεινότητα" ήταν απενεργοποιημένη.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple το Μάρτιο του 2016 με χρήση μονάδων iPhone SE και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Το βίντεο ήταν μια ταινία διάρκειας 2 ωρών και 23 λεπτών η οποία επαναλαμβανόταν και είχε αγοραστεί από το iTunes Store. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και οι λειτουργίες Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" και αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2015 με χρήση μονάδων iPhone 6s και iPhone 6s Plus και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Το βίντεο ήταν μια ταινία διάρκειας 2 ωρών και 23 λεπτών η οποία επαναλαμβανόταν και είχε αγοραστεί από το iTunes Store. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και οι λειτουργίες Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" και αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2014 με χρήση μονάδων iPhone 6 και iPhone 6 Plus και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Το βίντεο ήταν μια ταινία διάρκειας 2 ωρών και 23 λεπτών η οποία επαναλαμβανόταν και είχε αγοραστεί από το iTunes Store. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και οι λειτουργίες Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" και αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2013 με χρήση μονάδων iPhone 5c και iPhone 5s και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Το βίντεο ήταν μια ταινία διάρκειας 2 ωρών και 23 λεπτών η οποία επαναλαμβανόταν και είχε αγοραστεί από το iTunes Store. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και οι λειτουργίες Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" και αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple το Σεπτέμβριο του 2011 με χρήση μονάδων iPhone 4s και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Το βίντεο ήταν μια ταινία διάρκειας 2 ωρών και 23 λεπτών η οποία επαναλαμβανόταν και είχε αγοραστεί από το iTunes Store. Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και οι λειτουργίες Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" και αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Δοκιμές αναπαραγωγής ήχου

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2018 με χρήση μονάδων και λογισμικού iPhone XS, iPhone XS Max και iPhone XR, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Η λίστα αναπαρα­γωγής περιείχε 358 διαφορετικά κομμάτια μουσικής που είχαν αγοραστεί από το iTunes Store (κωδικοποίηση AAC 256 Kbps). Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Bluetooth ήταν ζευγοποιημένο με ακουστικά, το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi Ερώτηση για Είσοδο, καθώς και η αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2016 με χρήση μονάδων iPhone 7 και iPhone 7 Plus και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Η λίστα αναπαραγωγής περιείχε 358 διαφορετικά κομμάτια μουσικής που είχαν αγοραστεί από το iTunes Store (κωδικοποίηση AAC 256 Kbps). Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις εξής: το Bluetooth ήταν ζευγοποιημένο με ακουστικά, το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και η λειτουργία Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" και "Αυτόματη φωτεινότητα" ήταν απενεργοποιημένη.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple το Μάρτιο του 2016 με χρήση μονάδων iPhone SE και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Η λίστα αναπαραγωγής περιείχε 358 διαφορετικά κομμάτια μουσικής που είχαν αγοραστεί από το iTunes Store (κωδικοποίηση AAC 256 Kbps). Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και οι λειτουργίες Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" και αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2015 με χρήση μονάδων iPhone 6s και iPhone 6s Plus και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Η λίστα αναπαραγωγής περιείχε 358 διαφορετικά κομμάτια μουσικής που είχαν αγοραστεί από το iTunes Store (κωδικοποίηση AAC 256 Kbps). Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και οι λειτουργίες Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" και αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2014 με χρήση μονάδων iPhone 6 και iPhone 6 Plus και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Η λίστα αναπαραγωγής περιείχε 358 διαφορετικά κομμάτια μουσικής που είχαν αγοραστεί από το iTunes Store (κωδικοποίηση AAC 256 Kbps). Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και οι λειτουργίες Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" και αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Αύγουστο του 2013 με χρήση μονάδων iPhone 5c και iPhone 5s και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Η λίστα αναπαραγωγής περιείχε 358 διαφορετικά κομμάτια μουσικής που είχαν αγοραστεί από το iTunes Store (κωδικοποίηση AAC 256 Kbps). Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και οι λειτουργίες Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" και αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple το Σεπτέμβριο του 2011 με χρήση μονάδων iPhone 4s και λογισμικού, πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, σε δίκτυα παρόχων GSM και CDMA. Η λίστα αναπαραγωγής περιείχε 358 διαφορετικά κομμάτια μουσικής, τα οποία αποτελούσαν συνδυασμό περιεχομένου εισαγωγής από CD με το iTunes (κωδικοποίηση AAC 128 Kbps) και περιεχομένου που αγοράστηκε από το iTunes Store (κωδικοποίηση AAC 256 Kbps). Όλες οι ρυθμίσεις είχαν οριστεί στις προεπιλεγμένες τιμές τους εκτός από τις εξής: το Wi‑Fi είχε συσχετιστεί με ένα δίκτυο και οι λειτουργίες Wi‑Fi "Ερώτηση για είσοδο" και αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας ήταν απενεργοποιημένες.