Πολιτική απορρήτου

Η Πολιτική απορρήτου της Apple ενημερώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Η τήρηση του απορρήτου σου είναι σημαντική για την Apple. Για τον λόγο αυτό έχουμε αναπτύξει μια Πολιτική απορρήτου που διέπει τον τρόπο συλλογής, χρήσης, κοινοποίησης, μεταβίβασης και αποθήκευσης των προσωπικών πληροφοριών σου.

Εκτός από την παρούσα Πολιτική απορρήτου, παρέχουμε πληροφορίες για τα δεδομένα και το απόρρητο οι οποίες ενσωματώνονται στα προϊόντα μας που συνδέονται με το εικονίδιο για τα Δεδομένα και το Απόρρητο για συγκεκριμένες λειτουργίες που απαιτούν τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σου.

Μπορείς να διαβάσεις αυτές τις πληροφορίες πριν από την ενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών από τις Ρυθμίσεις που σχετίζονται με τις λειτουργίες ή/και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση apple.com/legal/privacy. Διάβασε προσεκτικά τις πρακτικές προστασίας απορρήτου μας και μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας σε περίπτωση που έχεις απορίες.

Συλλογή και χρήση προσωπικών πληροφοριών

Οι προσωπικές πληροφορίες είναι δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός ατόμου ή για την επικοινωνία μαζί του.

Ενδέχεται να σου ζητηθεί να παράσχεις προσωπικές πληροφορίες στο πλαίσιο οποιασδήποτε επικοινωνίας σου με την Apple ή με μια θυγατρική επιχείρηση της Apple. Η Apple και οι θυγατρικές της δύνανται να ανταλλάσσουν μεταξύ τους τις προσωπικές σου πληροφορίες και να τις χρησιμοποιούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική απορρήτου. Δύνανται επίσης να τις συνδυάζουν με άλλες πληροφορίες προκειμένου να παρέχουν και να βελτιώνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και το περιεχόμενο και τη διαφήμιση. Δεν υποχρεούσαι να παράσχεις τις προσωπικές πληροφορίες που ζητούνται, αλλά αν επιλέξεις να παραλείψεις αυτήν την ενέργεια, σε πολλές περιπτώσεις δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να σου παράσχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήματα που έχεις.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα του είδους των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγει η Apple, καθώς και των τρόπων με τους οποίους τα χρησιμοποιεί:

Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε

 • Όταν δημιουργείς ένα Apple ID, υποβάλλεις αίτηση για εμπορική πίστωση, αγοράζεις ένα προϊόν, πραγματοποιείς λήψη μιας ενημέρωσης λογισμικού, κάνεις εγγραφή για παρακολούθηση σεμιναρίων σε κατάστημα λιανικής Apple, συνδέεσαι στις υπηρεσίες μας, επικοινωνείς μαζί μας, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ή συμμετέχεις σε διαδικτυακή έρευνα, έχουμε τη δυνατότητα να συλλέγουμε διάφορες πληροφορίες, όπως το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση e-mail, τις προτιμήσεις επικοινωνίας, τα αναγνωριστικά συσκευών, τη διεύθυνση IP, τις πληροφορίες τοποθεσίας, τα στοιχεία της πιστωτικής σου κάρτας καθώς και τις πληροφορίες του προφίλ σου σε περίπτωση που η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Όταν μοιράζεσαι το περιεχόμενό σου με την οικογένεια και τους φίλους σου χρησιμοποιώντας προϊόντα Apple, όταν αποστέλλεις κουπόνια δώρων και προϊόντα ή προσκαλείς άλλους να συμμετέχουν σε υπηρεσίες ή forum της εταιρείας, η Apple μπορεί να συλλέξει τις πληροφορίες που παρέχεις σχετικά με τα παραπάνω άτομα, όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση e-mail και αριθμό τηλεφώνου. Η Apple θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να εκπληρώσει τα αιτήματά σου, να παράσχει το σχετικό προϊόν ή την υπηρεσία ή για σκοπούς καταπολέμησης της απάτης.
 • Σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας, ενδέχεται να ζητήσουμε αποδεικτικό ταυτότητας το οποίο έχει εκδοθεί από τις κρατικές αρχές σε περιορισμένες περιπτώσεις, όπως, μεταξύ άλλων, για τη δημιουργία ενός ασύρματου λογαριασμού και την ενεργοποίηση της συσκευής σου, για σκοπούς χορήγησης εμπορικής πίστωσης, για τη διαχείριση κρατήσεων ή όπου απαιτείται από το νόμο.

Πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σου

Έχουμε το δικαίωμα να επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σου για τους εξής σκοπούς: για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου κατόπιν λήψης της συγκατάθεσής σου, προκειμένου να τηρήσουμε μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Apple, για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είσαι συμβαλλόμενος, προκειμένου να προστατευτούν τα ζωτικά σου συμφέροντα ή όταν το κρίνουμε αναγκαίο για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Apple ή τρίτος στον οποίο ενδέχεται να είναι απαραίτητη η κοινοποίηση των πληροφοριών. Εάν έχεις ερωτήσεις σχετικά με αυτή τη νομική βάση, μπορείς να επικοινωνήσεις με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

 • Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε μας επιτρέπουν να σε ενημερώνουμε σχετικά με τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις προϊόντων, ενημερώσεις λογισμικού και επερχόμενες εκδηλώσεις της Apple. Εάν δεν επιθυμείς να περιλαμβάνεσαι στη λίστα παραληπτών μας, έχεις το δικαίωμα να εξαιρεθείς από αυτήν (opt out) οποτεδήποτε με την τροποποίηση των προτιμήσεών σου.
 • Επίσης, χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες μας βοηθούν να δημιουργούμε, να αναπτύσσουμε, να χειριζόμαστε, να παρέχουμε και να βελτιώνουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τη διαφήμισή μας, καθώς και για σκοπούς αποτροπής απώλειας και καταπολέμησης της απάτης. Περαιτέρω, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σου για σκοπούς ασφάλειας των λογαριασμών και του δικτύου, καθώς και για την προστασία των υπηρεσιών μας προς όφελος όλων των χρηστών μας, και να εκτελούμε προκαταρκτικό έλεγχο ή σάρωση του περιεχομένου που αποστέλλεται για τον εντοπισμό τυχόν παράνομου περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου του υλικού σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σου για σκοπούς καταπολέμησης της απάτης, αυτή η χρήση προκύπτει από την από μέρους σου διενέργεια μιας διαδικτυακής συναλλαγής με εμάς. Περιορίζουμε τις περιπτώσεις χρήσης των δεδομένων για σκοπούς καταπολέμησης της απάτης σε αυτές που είναι απολύτως αναγκαίες και εμπίπτουν στο πλαίσιο των εκτιμώμενων έννομων συμφερόντων μας για την προστασία των πελατών και των υπηρεσιών μας. Σε συγκεκριμένες διαδικτυακές συναλλαγές, ενδέχεται επίσης να επαληθεύσουμε τις πληροφορίες που παρέχεις με δημόσια προσβάσιμες πηγές.
 • Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σου πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας γέννησης, για να επαληθεύουμε την ταυτότητά σου, να βοηθάμε στην αναγνώριση των χρηστών και να προσδιορίζουμε τις κατάλληλες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε την ημερομηνία γέννησης, για να προσδιορίσουμε την ηλικία των κατόχων λογαριασμού Apple ID.
 • Κατά καιρούς, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σου πληροφορίες για να αποστείλουμε σημαντικές ειδοποιήσεις, όπως ανακοινώσεις σχετικά με αγορές και τροποποιήσεις στους όρους, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές μας. Επειδή οι εν λόγω πληροφορίες είναι σημαντικές για την επικοινωνία σου με την Apple, δεν έχεις το δικαίωμα εξαίρεσης από τη λίστα παραληπτών (opt out) όσον αφορά τη λήψη αυτών των ανακοινώσεων.
 • Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες για ενδοεταιρικούς σκοπούς, όπως για έλεγχο, ανάλυση δεδομένων και έρευνα με στόχο τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της Apple, καθώς και για την επικοινωνία με τους πελάτες.
 • Αν συμμετέχεις σε κλήρωση, διαγωνισμό ή παρόμοια προωθητική ενέργεια, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχεις για τη διαχείριση αυτών των προγραμμάτων.
 • Αν κάνεις αίτηση για μια θέση εργασίας στην Apple ή αν λάβουμε τις πληροφορίες σου σχετικά με έναν ενδεχόμενο ρόλο στην Apple, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σου για να αξιολογήσουμε την υποψηφιότητά σου και να επικοινωνήσουμε μαζί σου. Αν είσαι υποψήφιος, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης θα λάβεις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Apple χειρίζεται τις προσωπικές πληροφορίες των υποψηφίων.

Πηγή των προσωπικών πληροφοριών σε περίπτωση που δεν συλλέγονται από εσένα

Ενδέχεται να έχουμε λάβει προσωπικές πληροφορίες από άλλα άτομα αν τα εν λόγω άτομα έχουν μοιραστεί το περιεχόμενό τους μαζί σου χρησιμοποιώντας προϊόντα Apple, σου έχουν αποστείλει κουπόνια δώρων και προϊόντα ή σε έχουν προσκαλέσει να συμμετάσχεις στις υπηρεσίες ή τα forum της Apple. Μπορούμε επίσης να επαληθεύσουμε τις πληροφορίες που παρέχεις κατά τη δημιουργία ενός Apple ID σε τρίτο πάροχο για σκοπούς ασφάλειας και πρόληψης της απάτης.

Αν είσαι υποψήφιος για μια θέση εργασίας στην Apple, ενδέχεται να έχουμε λάβει τις προσωπικές πληροφορίες σου από τρίτους, όπως εταιρείες πρόσληψης προσωπικού ή εξωτερικούς ιστοτόπους. Θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που λάβαμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σου σχετικά με μια ενδεχόμενη ευκαιρία ή κατά την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σου. Εάν δεν μας παρείχες απευθείας τις προσωπικές πληροφορίες σου, θα σε ενημερώσουμε σχετικά με την πηγή τους κατά την πρώτη επικοινωνία μας μαζί σου αναφορικά με την υποψηφιότητά σου. Για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε σύνολα δεδομένων, όπως σύνολα που περιέχουν εικόνες, ομιλίες ή άλλα δεδομένα που θα μπορούσαν να συσχετιστούν με ένα ταυτοποιήσιμο άτομο. Όταν αποκτούμε τα εν λόγω σύνολα δεδομένων, ενεργούμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της περιοχής δικαιοδοσίας στην οποία διατηρείται το σύνολο δεδομένων. Κατά τη χρήση των εν λόγω συνόλων δεδομένων για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης, δεν επιχειρούμε να ταυτοποιήσουμε εκ νέου άτομα που ενδέχεται να εμφανίζονται σε αυτά.

Συλλογή και χρήση μη προσωπικών πληροφοριών

Συλλέγουμε, επίσης, δεδομένα σε μορφή που δεν επιτρέπει αυτόματα την άμεση σύνδεση με συγκεκριμένο άτομο. Έχουμε το δικαίωμα να συλλέγουμε, να χρησιμοποιούμε, να μεταβιβάζουμε και να κοινοποιούμε μη προσωπικές πληροφορίες για κάθε σκοπό. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα μη προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε, καθώς και των τρόπων με τους οποίους τις χρησιμοποιούμε:

 • Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες, όπως επάγγελμα, γλώσσα, ταχυδρομικό κώδικα, τηλεφωνικό κώδικα περιοχής, μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, Ενιαίο εντοπιστή πόρων (URL) παραπομπής, τοποθεσία, καθώς και τη ζώνη ώρας στην οποία χρησιμοποιείται ένα προϊόν Apple, ώστε να κατανοούμε καλύτερα τη συμπεριφορά των πελατών και να βελτιώνουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τη διαφήμισή μας.
 • Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σε σχέση με τις δραστηριότητες των πελατών στον διαδικτυακό μας τόπο, στις υπηρεσίες iCloud, στο iTunes Store, στο App Store, στο Mac App Store, στο App Store για Apple TV και στα iBooks Store, καθώς και από τα υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες μας. Οι εν λόγω πληροφορίες συγκεντρώνονται και χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να παρέχουμε πιο χρήσιμες πληροφορίες στους πελάτες μας και για να κατανοήσουμε ποια τμήματα του διαδικτυακού μας τόπου, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας ενδιαφέρουν περισσότερο το κοινό. Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται δεν θεωρούνται προσωπικές πληροφορίες στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής απορρήτου.
 • Ενδέχεται να συλλέγουμε και να αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείς τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των ερωτημάτων αναζήτησης. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της συνάφειας των αποτελεσμάτων που παρέχονται από τις υπηρεσίες μας. Με την εξαίρεση ορισμένων περιορισμένων περιπτώσεων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας στο Internet, αυτές οι πληροφορίες δεν θα συσχετίζονται με τη διεύθυνση IP σου.
 • Με τη ρητή συγκατάθεσή σου, έχουμε τη δυνατότητα να συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείς τη συσκευή και τις εφαρμογές σου, προκειμένου να βοηθήσουμε τους προγραμματιστές εφαρμογών να βελτιώσουν τις εφαρμογές τους.
Αν συνδυάσουμε μη προσωπικές πληροφορίες με προσωπικές πληροφορίες, ο συνδυασμός των πληροφοριών θα θεωρείται ως προσωπικές πληροφορίες για όσο διάστημα παραμένει ως συνδυασμός.

Cookie και άλλες τεχνολογίες

Οι διαδικτυακοί τόποι, οι διαδικτυακές υπηρεσίες, οι διαδραστικές εφαρμογές, τα e-mail και οι διαφημίσεις της Apple δύνανται να χρησιμοποιούν «cookie» και άλλες τεχνολογίες, όπως pixel tag και προειδοποιητικά σήματα web. Οι ανωτέρω τεχνολογίες μάς βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά του χρήστη, μας υποδεικνύουν ποια τμήματα των διαδικτυακών μας τόπων έχουν δεχθεί επισκέπτες, ενώ επίσης διευκολύνουν και μετρούν την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων και των διαδικτυακών αναζητήσεων. Αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookie και άλλες τεχνολογίες ως μη προσωπικές πληροφορίες. Ωστόσο, στην έκταση που διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (ΙΡ) ή παρόμοια προσδιοριστικά στοιχεία θεωρούνται προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, αντιμετωπίζουμε επίσης αυτά τα προσδιοριστικά στοιχεία ως προσωπικές πληροφορίες. Ομοίως, στην έκταση που μη προσωπικές πληροφορίες συνδυάζονται με προσωπικές πληροφορίες, αντιμετωπίζουμε τις συνδυαστικές πληροφορίες ως προσωπικές στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής απορρήτου.

Οι διαφημίσεις που προβάλλονται από τη διαφημιστική πλατφόρμα της Apple ενδέχεται να εμφανίζονται στο Apple News και στο App Store. Εάν δεν επιθυμείς να λαμβάνεις διαφημίσεις που στοχεύουν στα ενδιαφέροντά σου από τη διαφημιστική πλατφόρμα της Apple, μπορείς να επιλέξεις την ενεργοποίηση του Περιορισμού ανίχνευσης (Limit Ad Tracking), ο οποίος θα εξαιρέσει το Apple ID σου από τη λήψη τέτοιων διαφημίσεων ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιείς. Εάν επιλέξεις τον Περιορισμό ανίχνευσης (Limit Ad Tracking) στην κινητή συσκευή σου, οι εφαρμογές τρίτων δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν το Αναγνωριστικό διαφήμισης (Advertising Identifier), ένα αναγνωριστικό συσκευών μη προσωπικού χαρακτήρα, για την παροχή στοχευμένων διαφημίσεων. Ενδέχεται να συνεχίσεις να βλέπεις διαφημίσεις στο App Store ή στο News, ανάλογα με το ερώτημα αναζήτησης ή το κανάλι που διαβάζεις. Στις εφαρμογές τρίτων, ενδέχεται να εμφανίζονται διαφημίσεις που βασίζονται σε άλλες πληροφορίες.

Η Apple χρησιμοποιεί επίσης cookie και άλλες τεχνολογίες, προκειμένου να απομνημονεύει προσωπικές πληροφορίες όταν χρησιμοποιείς τον διαδικτυακό τόπο, τις διαδικτυακές υπηρεσίες και τις εφαρμογές μας. Ο στόχος μας στις ανωτέρω περιπτώσεις είναι να κάνουμε την εμπειρία σου με την Apple πιο άνετη και προσωπική. Για παράδειγμα, η γνώση του μικρού σου ονόματος μας επιτρέπει να σε καλωσορίσουμε την επόμενη φορά που θα επισκεφτείς το Apple Online Store. Η γνώση της χώρας και της γλώσσας σου –και στην περίπτωση που είσαι εκπαιδευτικός, του σχολείου σου– μας επιτρέπει να σου παρέχουμε μια καταναλωτική εμπειρία προσαρμοσμένη στις ανάγκες σου. Η γνώση ότι κάποιος με τη χρήση του υπολογιστή ή της συσκευής σου έχει αγοράσει συγκεκριμένο προϊόν ή έχει χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη υπηρεσία μάς επιτρέπει να καταστήσουμε τις διαφημιστικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες μας πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σου. Επιπλέον, η γνώση των στοιχείων επικοινωνίας σου, των αναγνωριστικών υλικού και λοιπών πληροφοριών για τον υπολογιστή ή τη συσκευή σου μας επιτρέπει να προσωποποιούμε το λειτουργικό σου σύστημα, να ρυθμίζουμε την υπηρεσία iCloud και να σου παρέχουμε καλύτερη πελατειακή υποστήριξη.

Αν θέλεις να απενεργοποιήσεις τα cookie και χρησιμοποιείς το πρόγραμμα περιήγησης Safari, πήγαινε στις Προτιμήσεις (Preferences) του Safari και μετά επίλεξε το παράθυρο Απόρρητο (Privacy) για να διαχειριστείς τις προτιμήσεις σου. Από την κινητή συσκευή σου Apple, πήγαινε στις Ρυθμίσεις (Settings), μετά στην επιλογή Safari, μετακινήσου προς τα κάτω στην ενότητα Απόρρητο και Ασφάλεια (Privacy & Security) και άγγιξε «Αποκλεισμός cookie» (Block Cookies) για να διαχειριστείς τις προτιμήσεις σου. Αν χρησιμοποιείς άλλα προγράμματα περιήγησης, απευθύνσου στον αντίστοιχο πάροχο για να ενημερωθείς πώς θα απενεργοποιήσεις τα cookie. Σου επισημαίνουμε ότι όταν απενεργοποιηθούν τα cookie, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του διαδικτυακού τόπου της Apple δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα.

Όπως ισχύει και στις περισσότερες υπηρεσίες στο Internet, συλλέγουμε κάποιες πληροφορίες αυτόματα και τις αποθηκεύουμε σε αρχεία καταγραφής. Αυτές οι πληροφορίες συμπεριλαμβάνουν διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP), τύπο και γλώσσα προγράμματος περιήγησης, πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP), διαδικτυακούς τόπους και εφαρμογές παραπομπής και εξόδου, λειτουργικό σύστημα, επιβεβαίωση ημερομηνίας/ώρας και δεδομένα περιήγησης (clickstream). Χρησιμοποιούμε τις ανωτέρω πληροφορίες για την κατανόηση και την ανάλυση των τάσεων, τη διαχείριση του διαδικτυακού τόπου, την κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών στον διαδικτυακό τόπο, τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και τη συλλογή δημογραφικών στοιχείων σε σχέση με τη βάση των χρηστών μας συνολικά. Η Apple ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες στο πλαίσιο υπηρεσιών μάρκετινγκ και διαφήμισης.

Σε ορισμένα από τα e-mail, χρησιμοποιούμε έναν Ενιαίο εντοπιστή πόρων click-through («click-through URL») που συνδέεται με περιεχόμενο στον διαδικτυακό τόπο της Apple. Όταν οι πελάτες κάνουν κλικ σε έναν από τους Ενιαίους εντοπιστές πόρων (URL) που αναφέρονται παραπάνω, διέρχονται μέσω ξεχωριστού διακομιστή web πριν να καταλήξουν στην ιστοσελίδα προορισμού του διαδικτυακού τόπου μας. Ανιχνεύουμε τα ως άνω δεδομένα click-through προκειμένου να μας επιτρέψουν να προσδιορίσουμε το ενδιαφέρον για συγκεκριμένα θέματα και να προβούμε σε μέτρηση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας με τους πελάτες μας. Αν επιθυμείς να μην γίνεται η εν λόγω ανίχνευση, δεν θα πρέπει να κάνεις κλικ σε συνδέσμους κειμένου ή γραφικών σε e-mail. Τα pixel tag μάς επιτρέπουν να αποστέλλουμε e-mail σε μορφή αναγνώσιμη από τους πελάτες και μας ενημερώνουν εάν το μήνυμα έχει ανοιχθεί. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες με σκοπό τη μείωση ή την εξάλειψη μηνυμάτων που αποστέλλονται στους πελάτες.

Κοινοποίηση σε τρίτους

Κατά καιρούς η Apple ενδέχεται να κοινοποιεί συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους για την παροχή ή τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, καθώς και για την παροχή προϊόντων κατόπιν αιτήματός σου, ή για την παροχή υποστήριξης στην Apple κατά την εκτέλεση προωθητικών ενεργειών προς πελάτες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, απαιτούμε από τους εν λόγω τρίτους να χειρίζονται τις πληροφορίες σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Η Apple δεν πωλεί προσωπικές πληροφορίες και δεν θα κοινοποιήσει ποτέ προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους για τους δικούς τους προωθητικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, όταν αγοράζεις και ενεργοποιείς το iPhone σου, εξουσιοδοτείς την Apple και την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείς να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που παρέχεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενεργοποίησης για την εκτέλεση της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τη συσκευή σου. Αν η αίτησή σου για την παροχή υπηρεσιών γίνει αποδεκτή, ο λογαριασμός σου θα διέπεται από τις πολιτικές απορρήτου της Apple και της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας αντίστοιχα.

Πάροχοι υπηρεσιών

Η Apple ανταλλάσσει προσωπικές πληροφορίες με εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες, όπως επεξεργασία πληροφοριών, χορήγηση πίστωσης, διεκπεραίωση παραγγελιών πελατών, παράδοση προϊόντων, διαχείριση και αναβάθμιση δεδομένων πελατών, παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, εκτίμηση του ενδιαφέροντος που έχεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και διενέργεια έρευνας πελατών ή έρευνας για την αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών. Οι ανωτέρω εταιρείες υποχρεούνται να προστατεύουν τις πληροφορίες σου και μπορεί να εδρεύουν σε κάθε τοποθεσία που δραστηριοποιείται η Apple.

Άλλοι

Η Apple ενδέχεται να υποχρεωθεί –εκ του νόμου, δυνάμει νομικής διαδικασίας, στο πλαίσιο εκκρεμούς δίκης ή/και από αιτήματα δημοσίων και κρατικών αρχών εντός ή εκτός της χώρας διαμονής σου– να γνωστοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες σου. Επίσης, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σου αν κρίνουμε ότι για λόγους εθνικής ασφάλειας, συμμόρφωσης με το νόμο ή για άλλους λόγους δημοσίου συμφέροντος, η εν λόγω κοινοποίηση είναι αναγκαία ή ενδεικνυόμενη. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιούμε πληροφορίες σου μόνο εφόσον υφίσταται νομική βάση για την κοινοποίησή τους και αν κρίνουμε ότι η κοινοποίηση είναι εύλογα αναγκαία για την επιβολή των όρων και προϋποθέσεών μας ή για την προστασία των εργασιών ή των χρηστών μας.  Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών σε δημόσιες ή κρατικές αρχές. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης ή πώλησης ενδέχεται να μεταβιβάσουμε όλες ανεξαιρέτως τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε στον ενδιαφερόμενο τρίτο.

Προστασία προσωπικών πληροφοριών

Η Apple λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της την ασφάλεια των προσωπικών σου πληροφοριών. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες της Apple, όπως το Apple Online Store και το iTunes Store, προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες σου κατά τη μεταφορά τους με χρήση μεθόδων κρυπτογράφησης, όπως το πρωτόκολλο Transport Layer Security (TLS). Όταν τα προσωπικά σου δεδομένα αποθηκεύονται από την Apple, χρησιμοποιούνται συστήματα υπολογιστών με περιορισμένη πρόσβαση τα οποία βρίσκονται σε εγκαταστάσεις όπου έχουν ληφθεί μέτρα φυσικής ασφάλειας. Με εξαίρεση το iCloud Mail, τα δεδομένα στο iCloud αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή, ακόμα κι όταν χρησιμοποιούμε χώρο αποθήκευσης τρίτου παρόχου.

Όταν χρησιμοποιείς ορισμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή εφαρμογές Apple ή δημοσιεύεις περιεχόμενο σε forum της Apple, κανάλια συνομιλίας ή υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, οι προσωπικές πληροφορίες και το περιεχόμενο που κοινοποιείς είναι ορατά σε άλλους χρήστες και μπορούν να αναγνωστούν, να συλλεχθούν ή να χρησιμοποιηθούν από αυτούς. Έχεις την ευθύνη για τις προσωπικές πληροφορίες που επιλέγεις να κοινοποιείς ή να υποβάλλεις στις ανωτέρω περιπτώσεις. Για παράδειγμα, αν προσθέσεις το όνομα και τη διεύθυνση e-mail σου σε μήνυμα που δημοσιεύεται σε ένα forum, η συγκεκριμένη πληροφορία καθίσταται κοινόχρηστη. Γι’ αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείς τις εν λόγω δυνατότητες.

Εάν εσύ ή οποιοδήποτε άλλο άτομο που χρησιμοποιεί την Οικογενειακή κοινή χρήση συνδεθεί από μια συσκευή η οποία ανήκει σε τρίτους, τότε όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται εντός της Οικογένειας –συμπεριλαμβανομένου του ημερολογίου, της τοποθεσίας, των φωτογραφιών και των αγορών από το iTunes– είναι δυνατό να ληφθούν στην εν λόγω συσκευή τρίτων, αποκαλύπτοντας κατ' αυτόν τον τρόπο αυτές τις κοινόχρηστες πληροφορίες. Επισκέψου την ιστοσελίδα Οικογενειακή κοινή χρήση για περισσότερες πληροφορίες.

Η ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Η Apple δεν λαμβάνει αποφάσεις που περιλαμβάνουν τη χρήση αλγορίθμων ή την κατάρτιση προφίλ που σε επηρεάζει σημαντικά.

Συνοχή και διατήρηση των προσωπικών πληροφοριών

Η Apple σε διευκολύνει να διατηρείς τις προσωπικές πληροφορίες σου ακριβείς, πλήρεις και επικαιροποιημένες. Διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες σου για χρονικό διάστημα απαραίτητο για την εκτέλεση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου και τις συνόψεις προστασίας απορρήτου για συγκεκριμένες υπηρεσίες. Κατά την εκτίμηση αυτών των περιόδων εξετάζουμε προσεκτικά αν υπάρχει οποιαδήποτε ανάγκη συλλογής προσωπικών πληροφοριών και, αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει σχετική ανάγκη, διατηρούμε τις πληροφορίες μόνο για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση του σκοπού συλλογής, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο μεγαλύτερη χρονική περίοδος.

Τα δικαιώματα σου σχετικά με την προστασία του απορρήτου σου

Μπορείς να μας βοηθήσεις να διασφαλίσουμε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας και οι προτιμήσεις σου είναι ακριβείς, πλήρεις και επικαιροποιημένες πραγματοποιώντας σύνδεση στη σελίδα του λογαριασμού σου Apple ID. Για τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα τα οποία διατηρούμε, θα σου παρέχουμε πρόσβαση (συμπεριλαμβανομένου ενός αντιγράφου) για οποιονδήποτε σκοπό, καθώς και για να ζητήσεις τη διόρθωση των δεδομένων σου, εάν αυτά είναι ανακριβή, ή τη διαγραφή των δεδομένων, εάν η Apple δεν απαιτείται να τα διατηρεί εκ του νόμου ή για νόμιμους εμπορικούς σκοπούς.

Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα επεξεργασίας τα οποία είναι άνευ σημασίας/κακόβουλα, θέτουν σε κίνδυνο το απόρρητο τρίτων, είναι εξαιρετικά δυσεφάρμοστα ή για τα οποία η πρόσβαση δεν απαιτείται άλλως σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Έχουμε επίσης το δικαίωμα να απορρίψουμε ορισμένες πτυχές των αιτημάτων διαγραφής ή πρόσβασης, αν πιστεύουμε ότι αυτή η ενέργεια θα υπονομεύσει την από μέρους μας νόμιμη χρήση των δεδομένων για σκοπούς καταπολέμησης της απάτης και διατήρησης της ασφαλείας, όπως περιγράφεται παραπάνω. Τα διαδικτυακά εργαλεία για την υποβολή των αιτημάτων πρόσβασης, απενεργοποίησης/περιορισμού, διόρθωσης ή διαγραφής είναι διαθέσιμα σε τοπικό επίπεδο μέσω σύνδεσης στον ιστότοπο privacy.apple.com. Εάν έχεις λογαριασμό Shazam, συνδέσου στον ιστότοπο www.shazam.com/privacy. Αν υποβάλεις ένα αίτημα χρησιμοποιώντας αυτά τα διαδικτυακά εργαλεία, θα επαληθεύσουμε την ταυτότητά σου και τη νομιμοποίησή σου για την υποβολή του αιτήματος.

Καλιφόρνια

Ο νόμος περί απορρήτου των καταναλωτών της Καλιφόρνιας (California Consumer Privacy Act) παρέχει στους καταναλωτές στην Καλιφόρνια το δικαίωμα να ενημερώνονται από την Apple σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες τους που συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και κοινοποιούνται. Μπορείς να ασκήσεις το δικαίωμά σου μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου παρέχοντάς του τα αντίστοιχα στοιχεία για τη σύνδεση στον ιστότοπο privacy.apple.com. Αν δεν μπορείς να αποκτήσεις πρόσβαση στα διαδικτυακά εργαλεία της Apple, εσύ ή ο εκπρόσωπός σου μπορείτε να υποβάλετε ένα αίτημα στον ιστότοπο apple.com/legal/privacy/contact ή καλώντας στον αριθμό 1-800-275-2273.

Αν επιλέξεις να ασκήσεις τα δικαιώματα σου σχετικά με την προστασία του απορρήτου σου, έχεις το δικαίωμα να μην υποστείς διακριτική μεταχείριση ή να μην λάβεις εξυπηρέτηση χαμηλότερου επιπέδου από την Apple.

Νεβάδα

Έχεις το δικαίωμα να εξαιρεθείς από την πώληση των προσωπικών πληροφοριών σου. Η Apple δεν πωλεί τις προσωπικές σου πληροφορίες.

Επισκέψου τη σελίδα μας για την κατανόηση και τον έλεγχο των προσωπικών πληροφοριών σου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σου. Στην περίπτωση που το διαδικτυακό εργαλείο δεν είναι επί του παρόντος διαθέσιμο για την υποβολή αιτημάτων πρόσβασης στην περιοχή σου, μπορείς να υποβάλεις ένα αίτημα απευθείας στον διαδικτυακό τόπο apple.com/legal/privacy/contact.

Παιδιά και εκπαίδευση

Κατανοούμε τη σημασία λήψης επιπρόσθετων προφυλάξεων για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και την ασφάλεια των παιδιών κατά τη χρήση προϊόντων ή υπηρεσιών της Apple. Τα παιδιά κάτω των 13 ετών, ή αντίστοιχης ελάχιστης ηλικίας στη σχετική περιοχή δικαιοδοσίας, δεν επιτρέπεται να δημιουργούν τα δικά τους Apple ID, εκτός εάν ο γονέας τους έχει παραχωρήσει επαληθεύσιμη συναίνεση ή εάν αυτό γίνεται στο πλαίσιο της διαδικασίας δημιουργίας ενός παιδικού λογαριασμού στην υπηρεσία Οικογενειακής κοινής χρήσης ή εάν έχουν λάβει έναν λογαριασμό διαχειριζόμενου Apple ID (εφόσον διατίθεται) μέσω του σχολείου τους. Για παράδειγμα, ο γονέας πρέπει να διαβάσει την Κοινοποίηση Apple ID και Οικογενειακής κοινής χρήσης και να παραχωρήσει Συναίνεση για τη συλλογή, τη χρήση και την κοινοποίηση των δεδομένων του παιδιού από την Apple, καθώς και τους Όρους και προϋποθέσεις του iTunes Store, προκειμένου να είναι δυνατή η έναρξη της διαδικασίας δημιουργίας ενός λογαριασμού Apple ID για το παιδί του. Περαιτέρω, τα σχολεία που συμμετέχουν στο Apple School Manager και έχουν διαβάσει και συναινέσει στην «Κοινοποίηση διαχειριζόμενων Apple ID για μαθητές» μπορούν να δημιουργούν Διαχειριζόμενα Apple ID για μαθητές. Η Κοινοποίηση διαχειριζόμενων Apple ID για μαθητές περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Apple διαχειρίζεται τις πληροφορίες των μαθητών και είναι συμπληρωματική στην Πολιτική απορρήτου της Apple. Μάθε περισσότερα για την υπηρεσία Οικογενειακής κοινής χρήσης, τα Διαχειριζόμενα Apple ID και τους Περιορισμούς που ισχύουν για τους λογαριασμούς των παιδιών. Αν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικές πληροφορίες παιδιού ηλικίας κάτω των 13 ετών, ή αντίστοιχης ελάχιστης ηλικίας ανάλογα με την περιοχή δικαιοδοσίας, χωρίς να ισχύουν οι παραπάνω συνθήκες, θα προβούμε σε διαγραφή των δεδομένων αυτών το συντομότερο δυνατό. Αν οποιαδήποτε στιγμή ένας γονέας χρειαστεί να αποκτήσει πρόσβαση, να διορθώσει ή να διαγράψει δεδομένα που σχετίζονται με τον λογαριασμό Οικογενειακής κοινής χρήσης ή το Apple ID ενός παιδιού, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας χρησιμοποιώντας μία από τις επιλογές που παρέχονται στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

Υπηρεσίες που βασίζονται στην τοποθεσία

Για την παροχή υπηρεσιών που βασίζονται στην τοποθεσία σε σχέση με προϊόντα Apple, η Apple, οι συνεργάτες και οι δικαιούχοι αδειών της, όπως οι πάροχοι δεδομένων χαρτών, διατηρούν το δικαίωμα να συλλέγουν, να χρησιμοποιούν και να μοιράζονται δεδομένα ακριβούς τοποθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής τοποθεσίας του υπολογιστή ή της συσκευής σου Apple σε πραγματικό χρόνο. Ανάλογα με τις διαθέσιμες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες τοποθεσίας μπορούν να χρησιμοποιούν δυνατότητες GPS, Bluetooth και τη διεύθυνση IP σου, σε συνδυασμό με hotspot δημόσιων δικτύων Wi-Fi και τοποθεσίες κεραιών κινητής τηλεφωνίας, καθώς και άλλες τεχνολογίες, για να προσδιορίζουν κατά προσέγγιση τη θέση των συσκευών σου. Εκτός και αν παραχωρήσεις τη συναίνεσή σου, τα ανωτέρω δεδομένα τοποθεσίας συγκεντρώνονται ανωνύμως σε μορφή που δεν επιτρέπει τον προσωπικό προσδιορισμό σου και χρησιμοποιούνται από την Apple, τους συνεργάτες και τους δικαιούχους αδειών της για την παροχή και τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που βασίζονται στην τοποθεσία. Για παράδειγμα, η συσκευή σου ενδέχεται να κοινοποιεί τη γεωγραφική της τοποθεσία σε παρόχους εφαρμογών όταν προσχωρείς (opt in) στις δικές τους υπηρεσίες παροχής πληροφοριών τοποθεσίας.

Ορισμένες υπηρεσίες που βασίζονται στην τοποθεσία και προσφέρονται από την Apple, όπως η εφαρμογή «Εύρεση» («Find My»), δεν είναι εφικτό να λειτουργήσουν χωρίς τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σου.

Διαδικτυακοί τόποι και υπηρεσίες τρίτων

Οι διαδικτυακοί τόποι, τα προϊόντα, οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες της Apple μπορεί να περιέχουν συνδέσμους σε διαδικτυακούς τόπους, προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν ή να προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων, για παράδειγμα, μια εφαρμογή για iPhone τρίτου.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τρίτους, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία όπως δεδομένα τοποθεσίας ή στοιχεία επικοινωνίας, διέπονται από τις αντίστοιχες πρακτικές απορρήτου τρίτων. Σε προτρέπουμε να ενημερωθείς για τις πρακτικές απορρήτου των ανωτέρω τρίτων.

Εάν αγοράσεις μια συνδρομή σε εφαρμογή τρίτων ή στην εφαρμογή News, θα δημιουργήσουμε ένα ID Συνδρομητή (Subscriber ID) μοναδικό για εσένα και τον προγραμματιστή ή τον εκδότη, το οποίο θα χρησιμοποιούμε προκειμένου να παρέχουμε αναφορές στον προγραμματιστή ή τον εκδότη, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη συνδρομή που αγόρασες και τη χώρα διαμονής σου. Εάν ακυρώσεις όλες τις συνδρομές σου για έναν συγκεκριμένο προγραμματιστή ή εκδότη, μετά από 180 ημέρες θα γίνει επαναφορά του ID Συνδρομητή (Subscriber ID) εάν δεν επανεγγραφείς. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται στους προγραμματιστές ώστε να μπορούν να κατανοήσουν την απόδοση των συνδρομών τους.

Διεθνείς διαβιβάσεις πληροφοριών

Όλες οι πληροφορίες που παρέχεις ενδέχεται να μεταφέρονται ή να καθίστανται προσβάσιμες σε εταιρείες ανά τον κόσμο, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου. Οι προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τις υπηρεσίες της Apple, αναφορικά με φυσικά πρόσωπα τα οποία κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελβετία ελέγχονται από την Apple Distribution International Limited στην Ιρλανδία και η επεξεργασία τους γίνεται για λογαριασμό της από την Apple Inc. Η Apple χρησιμοποιεί πρότυπες συμβατικές ρήτρες για τη διεθνή διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία. Η Apple, ως παγκόσμια εταιρεία, διαθέτει έναν αριθμό νομικών οντοτήτων σε διαφορετικές περιοχές δικαιοδοσίας που έχουν την ευθύνη των προσωπικών πληροφοριών οι οποίες συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για λογαριασμό αυτών από την Apple Inc. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες σημείων πώλησης στις οντότητες λιανικής εκτός των Η.Π.Α. ελέγχονται από τις επιμέρους οντότητες λιανικής μας σε κάθε χώρα. Οι προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με την Apple, το Online Store και το iTunes ενδέχεται επίσης να ελέγχονται από νομικές οντότητες εκτός των Η.Π.Α. όπως αντικατοπτρίζεται στους όρους της εκάστοτε υπηρεσίας. Οι εικόνες και τα συναφή δεδομένα που συλλέγονται από την Apple σε όλο τον κόσμο για σκοπούς βελτίωσης των Χαρτών της Apple και υποστήριξης της δυνατότητας «Εμφάνιση τριγύρω» διαβιβάζονται στην Apple Inc στην Καλιφόρνια.

Η Apple συμμορφώνεται με το Σύστημα διασυνοριακών κανόνων απορρήτου (CBPR) της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC). Το σύστημα APEC CBPR παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς με σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών πληροφοριών που μεταβιβάζονται μεταξύ των οικονομιών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού. Αν έχεις κάποιον ανεπίλυτο προβληματισμό για το απόρρητο ή τη χρήση δεδομένων σχετικά με τις πιστοποιήσεις του συστήματος APEC CBPR ή/και PRP, επισκέψου τον ιστότοπο του τρίτου παρόχου μας για υπηρεσίες επίλυσης διαφορών.

Η εταιρική μας δέσμευση στην προστασία του απορρήτου σου

Για να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές πληροφορίες σου είναι ασφαλείς, ενημερώνουμε τους υπαλλήλους της Apple σχετικά με τις κατευθυντήριες οδηγίες διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας και εφαρμόζουμε αυστηρά μέτρα διασφάλισης για την προστασία του απορρήτου σε ενδοεταιρικό επίπεδο.

Ερωτήσεις σε θέματα απορρήτου

Αν έχεις ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με την Πολιτική απορρήτου της Apple ή την επεξεργασία δεδομένων ή αν θέλεις να επικοινωνήσεις με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ή να υποβάλεις καταγγελία σχετικά με πιθανή παραβίαση της τοπικής νομοθεσίας περί απορρήτου, επικοινώνησε μαζί μας. Μπορείς πάντα να επικοινωνείς μαζί μας καλώντας μας στον αντίστοιχο αριθμό Υποστήριξης Apple που ισχύει για τη χώρα ή την περιοχή σου.

Αν λάβουμε μια ερώτηση για το απόρρητο ή για τις προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνονται σε συνέχεια ενός αιτήματος πρόσβασης/λήψης, η ειδική ομάδα μας, η οποία ταξινομεί τα μηνύματα επικοινωνίας, θα χειριστεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Αν το ζήτημα είναι πιο σημαντικό, ενδέχεται να σου ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες. Όλα τα σημαντικά μηνύματα θα λαμβάνουν απάντηση εντός επτά (7) ημερών, εφόσον είναι δυνατόν, με την οποία θα παρέχεται απάντηση στην υποβληθείσα ερώτηση, θα ζητούνται επιπλέον πληροφορίες εφόσον χρειάζεται ή θα επισημαίνεται ότι θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος για την απάντηση. Μπορείς, ανά πάσα στιγμή, να παραπέμψεις την καταγγελία σου στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή στη δικαιοδοσία σου, εάν δεν σε ικανοποιήσει η απάντηση που θα λάβεις από εμάς. Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, κατόπιν αιτήματός σου, να σου παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες μεθόδους υποβολής καταγγελιών που ενδέχεται να εφαρμόζονται στην περίπτωσή σου.

Στις περιπτώσεις στις οποίες η καταγγελία σου υποδεικνύει μια ενδεχόμενη βελτίωση στον από μέρους μας χειρισμό των ζητημάτων απορρήτου, θα προβούμε στην εν λόγω τροποποίηση την επόμενη φορά που θα είναι ευλόγως δυνατόν. Σε περίπτωση που ένα ζήτημα απορρήτου έχει επηρεάσει αρνητικά εσένα ή ένα άλλο άτομο, θα λάβουμε μέτρα για την αντιμετώπισή του μαζί σου ή με το άλλο άτομο.

Η Apple ενδέχεται κατά καιρούς να επικαιροποιεί την Πολιτική απορρήτου. Όταν τροποποιούμε την πολιτική ουσιωδώς, θα αναρτάται σχετική ειδοποίηση στον διαδικτυακό μας τόπο, μαζί με την επικαιροποιημένη Πολιτική απορρήτου. Επίσης, θα επικοινωνούμε μαζί σου χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που τηρούμε για εσένα, για παράδειγμα, μέσω email, γνωστοποίησης ή άλλου ισοδύναμου τρόπου επικοινωνίας. 

Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California, Η.Π.Α., 95014

TRUSTe