Πολιτική απορρήτου για τις εφαρμογές μελετών υγείας της Apple

Η Πολιτική απορρήτου για τις εφαρμογές ερευνητικών μελετών υγείας της Apple ενημερώθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2020
Η τήρηση του απορρήτου σου είναι σημαντική για την Apple. Για τον λόγο αυτό, έχουμε αναπτύξει μια Πολιτική απορρήτου που διέπει τον τρόπο με τον οποίο μεταχειριζόμαστε τις πληροφορίες σου σε σχέση με τις εφαρμογές ερευνητικών μελετών υγείας της Apple (στο εξής «Εφαρμογές»). Αφιέρωσε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείς με τις πρακτικές προστασίας απορρήτου μας και επικοινώνησε μαζί μας σε περίπτωση που έχεις οποιεσδήποτε ερωτήσεις.

Ερευνητικές μελέτες υγείας της Apple

Η παρούσα Πολιτική απορρήτου συνοψίζει τις πληροφορίες που έχουμε τη δυνατότητα να συλλέγουμε ή να λαμβάνουμε σε σχέση με την από μέρους σου χρήση των εφαρμογών ερευνητικών μελετών υγείας μας και τη συμμετοχή σου σε οποιαδήποτε από τις ερευνητικές μελέτες υγείας (στο εξής η καθεμία «Μελέτη» και συλλογικά «Μελέτες»). Αυτή η Πολιτική απορρήτου δεν καλύπτει πληροφορίες που συλλέγουμε ή λαμβάνουμε για εσένα σε άλλα περιβάλλοντα, όπως κατά την αγορά ενός προϊόντος Apple, την περιήγηση στους ιστότοπους της Apple, τη χρήση άλλων εφαρμογών για κινητές συσκευές της Apple ή τη γενική χρήση της συσκευής Apple που διαθέτεις, όπως του iPhone, του iPad ή του Apple Watch, για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στη Μελέτη. Για τις πρακτικές προστασίας του απορρήτου που εφαρμόζουμε γενικά, δες την γενική πολιτική απορρήτου μας.

Συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης

Για τη συμμετοχή σου σε οποιαδήποτε από τις Μελέτες, πρέπει πρώτα να διαβάσεις και να υπογράψεις μια συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης και ένα έντυπο εξουσιοδότησης (εφόσον διατίθεται) (στο εξής «Συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης») για τη Μελέτη. Με τη χρήση μιας εφαρμογής, συγκατατίθεσαι στη συλλογή, τη χρήση και την κοινοποίηση των πληροφοριών σου, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου και όπως συνοψίζεται στη Συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης. Στον βαθμό που υπάρχει σύγκρουση μεταξύ οποιουδήποτε περιεχομένου της παρούσας Πολιτικής απορρήτου και της Συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης, θα υπερισχύουν οι όροι της Συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης.

Σε όλη την παρούσα πολιτική ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τον όρο «Ομάδα μελέτης» για να αναφερθούμε σε όλες τις οντότητες οι οποίες ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία συλλέγονται από ή σχετικά με εσένα μέσω των Εφαρμογών ή στο πλαίσιο των Μελετών. Σε όλες τις Μελέτες η Συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα μέλη της Ομάδας μελέτης.

Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Οι προσωπικές πληροφορίες είναι δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός ατόμου ή για την επικοινωνία μαζί του. Μπορούμε να συλλέγουμε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες και μη προσωπικές πληροφορίες, όπως περιγράφονται παρακάτω, από ή σχετικά με εσένα μέσω των Εφαρμογών ή στο πλαίσιο των Μελετών.

Η Apple και οι θυγατρικές της καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας μελέτης δύνανται να κοινοποιούν μεταξύ τους πληροφορίες που συλλέγουν μέσω της Εφαρμογής και να τις χρησιμοποιούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική απορρήτου.

Εάν αποφασίσεις να συμμετάσχεις στη Μελέτη, παρακάτω μπορείς να δεις ορισμένα παραδείγματα σχετικά με τα είδη πληροφοριών που μπορούμε να συλλέξουμε και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε.

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε

Παρακάτω μπορείς να δεις παραδείγματα από τις κατηγορίες των πληροφοριών (που ενδέχεται να περιλαμβάνουν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες) οι οποίες δύνανται να συλλέγονται από ή σχετικά με εσένα μέσω των Εφαρμογών (στο εξής «Δεδομένα μελέτης») στην περίπτωση που πραγματοποιείς λήψη μίας από τις Εφαρμογές και εγγραφή σε μία από τις Μελέτες. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες πληροφοριών που θα συλλέγονται σχετικά με εσένα στο πλαίσιο μιας Μελέτης θα περιγράφονται στη Συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης.

 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως το όνομα, η διεύθυνση email και ο αριθμός τηλεφώνου σου.
 • Δημογραφικά στοιχεία, όπως η ηλικία, το φύλο, ο τόπος διαμονής και η φυλή.
 • Ιατρικό ιστορικό και πληροφορίες, όπως το ύψος/βάρος, προηγούμενη ιατρική διάγνωση και ιατρικές εξετάσεις (π.χ. διάγνωση ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού), τρέχουσα και προηγούμενη χρήση συγκεκριμένης αγωγής (π.χ. αντιπηκτικά φάρμακα), ειδικό οικογενειακό ιστορικό (π.χ. ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής) και συνήθειες που επηρεάζουν την υγεία (π.χ. κάπνισμα). Αυτές οι πληροφορίες δύνανται να συλλέγονται μέσω ερευνών εντός εφαρμογής ή άλλων ερευνών υγείας τις οποίες ενδέχεται να σου ζητείται να συμπληρώσεις.
 • Πληροφορίες αισθητήρων, όπως μετρήσεις καρδιακών παλμών και αναλύσεις παλμό προς παλμό.
 • Τεχνικά δεδομένα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν μη προσωπικές πληροφορίες, δηλ. δεδομένα σε μορφή η οποία δεν επιτρέπει από μόνη της τον άμεσο συσχετισμό με συγκεκριμένο άτομο. Τα τεχνικά δεδομένα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σου χρήση της εφαρμογής (π.χ. πότε άνοιξες για πρώτη φορά την Εφαρμογή), την έκδοση της εφαρμογής και το αναγνωριστικό εγκατάστασης, το αναγνωριστικό συσκευής και τεχνικά δεδομένα σχετικά με τη συσκευή σου, όπως το λειτουργικό σύστημα και το μοντέλο. Η Apple δεν παρακολουθεί τους πελάτες της σε βάθος χρόνου και σε ιστότοπους τρίτων για την παροχή στοχευμένων διαφημίσεων και, επομένως, δεν αποκρίνεται σε σήματα «Do Not Track» (DNT).
 • Πληροφορίες ανεπιθύμητων συμβάντων, όπως ανησυχίες, ανεπιθύμητα συμβάντα ή άλλα άξια αναφοράς ζητήματα που προκύπτουν σε μια Μελέτη.
 • Άλλες πληροφορίες, αν υπάρχουν, οι οποίες περιγράφονται στη Συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης.

Τα στοιχεία επικοινωνίας σου θα διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα δεδομένα που συλλέγονται από εσένα μέσω των Εφαρμογών και στο πλαίσιο των Μελετών και θα αντικαθίστανται με έναν τυχαίο κωδικό («Κωδικοποιημένα δεδομένα μελέτης») πριν από τη λήψη τους στα συστήματα της Apple.  Όταν η Apple ενεργεί ως χορηγός μελέτης, υποχρεούται να θέσει σε εφαρμογή μια διαδικασία η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει τον έλεγχο των Μη κωδικοποιημένων δεδομένων μελέτης, εφόσον απαιτείται για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας ή για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Apple ως χορηγού. Η Apple προσλαμβάνει ένα τρίτο μέρος για να εκπληρώσει τις εν λόγω υποχρεώσεις για λογαριασμό της και μόνο τα Κωδικοποιημένα δεδομένα μελέτης λαμβάνονται στα συστήματα της Apple. Σε συγκεκριμένες μελέτες, αν αντιμετωπίσεις ένα τεχνικό πρόβλημα και πρέπει να παράσχεις τη συγκατάθεσή σου στην Apple για επιπλέον τεχνική υποστήριξη, η Apple δύναται να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες που σε ταυτοποιούν άμεσα. Άλλες οντότητες που συμμετέχουν στη Μελέτη, όπως ο πρωτεύων ερευνητής της Μελέτης ή άλλα μέλη της Ομάδας μελέτης, μπορούν να διατηρούν Δεδομένα της μελέτης σε ταυτοποιήσιμη μορφή.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σου

Οι προσωπικές πληροφορίες σου, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας σου, εφόσον συλλέγονται μέσω της Εφαρμογής, μπορούν να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που περιγράφονται στη Συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης, όπως οι εξής:

 • Για την εγγραφή σου στη Μελέτη, καθώς και για τον καθορισμό της καταλληλότητας συμμετοχής σου στη Μελέτη
 • Για την εκτέλεση και την υποστήριξη της Μελέτης
 • Για την επικοινωνία μαζί σου για έρευνες ή άλλα μηνύματα που σχετίζονται με τη Μελέτη μέσω γνωστοποιήσεων εντός εφαρμογής, email ή άλλου τρόπου

Τα Κωδικοποιημένα δεδομένα μελέτης δύνανται να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που περιγράφονται στη Συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης, όπως οι εξής:

 • Για την εκτέλεση και την υποστήριξη της Μελέτης
 • Για την ανάπτυξη προϊόντων σε σχέση με την υγεία και δραστηριοτήτων βελτίωσης
 • Για άλλες ερευνητικές μελέτες, εφόσον επιτρέπεται στη Συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης
 • Για την έκδοση των ευρημάτων έρευνας και σχετικών αναφορών τα οποία δεν σε ταυτοποιούν

Τα τεχνικά δεδομένα σου (όπως περιγράφονται παραπάνω) δύνανται επίσης να χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της καταλληλότητάς σου για μια Μελέτη και για τη γενική χρήση των Εφαρμογών.

Κοινοποίηση σε τρίτους

Πάροχοι υπηρεσιών

Η Apple και τα άλλα μέλη της Ομάδας μελέτης έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιούν πληροφορίες σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για ή εξ ονόματος της Μελέτης, όπως στην ανεξάρτητη θεσμική επιτροπή αξιολόγησης, η οποία αποτελεί τρίτο μέρος και είναι αρμόδια για τον έλεγχο της Μελέτης και την προστασία των δικαιωμάτων σου ως συμμετέχοντα σε έρευνα, ή σε τρίτους οι οποίοι έχουν προσληφθεί για την εκτέλεση υπηρεσιών που σχετίζονται με τη Μελέτη για λογαριασμό μας, όπως για τη λήψη και επεξεργασία καταγγελιών που σχετίζονται με τη Μελέτη. Αυτές οι εταιρείες υποχρεούνται να προστατεύουν τις πληροφορίες σου.

Άλλοι

Οι προσωπικές πληροφορίες σου και τα Κωδικοποιημένα δεδομένα μελέτης δύνανται επίσης να κοινοποιούνται στους ακόλουθους τρίτους:

 • Κρατικές και ρυθμιστικές αρχές, όπως το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπιστικών Υπηρεσιών των Η.Π.Α. η Υπηρεσία τροφίμων και φαρμάκων και άλλες ομοσπονδιακές ή πολιτειακές κρατικές υπηρεσίες.
 • Αρχές επιβολής του νόμου ή άλλους τρίτους δυνάμει ισχύουσας νομικής διαδικασίας όπως κλήσης, δίκης ή διάταξης του δικαστηρίου. Επίσης, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σου αν κρίνουμε ότι για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για άλλους λόγους δημοσίου συμφέροντος, η εν λόγω κοινοποίηση είναι αναγκαία ή ενδεικνυόμενη.
 • Άλλους εγκεκριμένους ερευνητές της Μελέτης, δηλ. εφόσον επιτρέπεται από τη Συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης, συγκεκριμένοι τρίτοι ερευνητές που έχουν εγκριθεί μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιορισμένα Δεδομένα της μελέτης. Οι κατηγορίες των εγκεκριμένων ερευνητών της μελέτης, ο τύπος των Δεδομένων της μελέτης στα οποία δύνανται να αποκτήσουν πρόσβαση και οι σκοποί για τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα θα περιγράφονται πιο αναλυτικά στη Συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης.
 • Άλλους, αν κρίνουμε ότι η κοινοποίηση είναι εύλογα αναγκαία για την επιβολή των όρων και προϋποθέσεών μας ή για την προστασία των εργασιών ή των χρηστών μας. Κοινοποιούμε πληροφορίες σύμφωνα με τη Συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης ή πώλησης ενδέχεται να μεταβιβάσουμε όλες ανεξαιρέτως τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε στον ενδιαφερόμενο τρίτο.

Προστασία των πληροφοριών σου

Η Apple λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της την ασφάλεια των προσωπικών σου πληροφοριών. Η Apple έχει θέσει σε εφαρμογή εύλογα μέτρα για τη διατήρηση των Δεδομένων μελέτης που τηρεί ασφαλών και για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών σου, συμπεριλαμβανομένης της φύλαξής τους σε συστήματα με περιορισμένη πρόσβαση τα οποία βρίσκονται σε εγκαταστάσεις που εφαρμόζουν φυσικά μέτρα ασφαλείας. Παρά τα μέτρα ασφαλείας μας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πλήρη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών σου.

Διατήρηση προσωπικών πληροφοριών

Η συμμετοχή σου σε οποιαδήποτε Μελέτη είναι εθελοντική. Μπορείς να αποφασίσεις να μην συμμετάσχεις ή μπορείς να αποχωρήσεις ανά πάσα στιγμή από οποιαδήποτε Μελέτη. Αν αποφασίσεις να αποχωρήσεις, ενδέχεται να μην διαγράψουμε τις πληροφορίες που έχουμε ήδη συλλέξει και μπορεί να συνεχίσουμε να τις χρησιμοποιούμε, αλλά θα σταματήσουμε να λαμβάνουμε οποιαδήποτε νέα Δεδομένα μελέτης για εσένα και θα δεν θα επικοινωνούμε πλέον μαζί σου σχετικά με τη Μελέτη, εκτός αν πρόκειται για σοβαρή, ιατρική ανάγκη με πρακτική χρησιμότητα. Οι συγκεκριμένες πολιτικές διατήρησης και τα βήματα στα οποία πρέπει να προβείς για να αποχωρήσεις θα περιγράφονται στη Συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης για κάθε Μελέτη.

Παιδιά

Οι Εφαρμογές μας δεν προορίζονται για παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ή αντίστοιχης ελάχιστης ηλικίας στη σχετική περιοχή δικαιοδοσίας. Αν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικές πληροφορίες παιδιού κάτω των 13 ετών, θα προβούμε σε βήματα διαγραφής των πληροφοριών το συντομότερο δυνατό.

Η εταιρική μας δέσμευση στην προστασία του απορρήτου σου

Για να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές πληροφορίες σου είναι ασφαλείς, ενημερώνουμε τους υπαλλήλους της Apple σχετικά με τις κατευθυντήριες οδηγίες διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας και εφαρμόζουμε αυστηρά μέτρα διασφάλισης για την προστασία του απορρήτου σε ενδοεταιρικό επίπεδο.

Ερωτήσεις σε θέματα απορρήτου

Αν έχεις ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική απορρήτου, επικοινώνησε μαζί μας. Αν έχεις ερωτήσεις σχετικά με μια Μελέτη, επικοινώνησε με ένα μέλος της Ομάδας μελέτης χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που διατίθενται στη Συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης. Για να αποχωρήσεις από τη Μελέτη, ακολούθησε τις ειδικές οδηγίες στη Συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης. Να έχεις υπόψη ότι η διαγραφή μιας Εφαρμογής δεν θα προκαλέσει την αποχώρησή σου από τη Μελέτη.

Η Apple ενδέχεται κατά καιρούς να επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική απορρήτου. Αν τροποποιήσουμε την πολιτική ουσιωδώς, θα σου παράσχουμε σχετική ειδοποίηση μαζί με την επικαιροποιημένη Πολιτική απορρήτου είτε στην Εφαρμογή είτε μέσω ενός ειδικού email για τη Μελέτη. Επίσης, ενδέχεται να αναρτήσουμε μια ειδοποίηση στον σχετικό ιστότοπο της Μελέτης.

Apple Inc., 1 Apple Park Way, Cupertino, California, Η.Π.Α., 95014