Harjoittelijat, opiskelijat ja vastavalmistuneet

Hanki enemmän kuin työkokemusta.
Hanki Apple-kokemusta.

Kaksi Applen työntekijää suunnittelee yhdessä iPhonen kuorta

Teemme asiat eri tavalla kuin muut, ja tulokset ovat mull­istaneet kokonaisia toimi­aloja. Voit olla mukana tässä kaikessa, etsitpä sitten opintojen aikaisia työ­mahdol­lisuuksia tai alkua urallesi. Tuo siis uteliaisuutesi ja persoo­nallisuutesi Applelle. Pääset kehit­tämään ammatti­taitoasi, keräämään käytännön kokemusta ja työsken­telemään alan huippujen kanssa.

Alexa pitelee Apple Watchia työpöytänsä ääressä

Alexa huomasi heti, että kyseessä oli erilainen ensim­mäinen työ­paikka.

Milloin huomasit, että työ­paikka Applella poikkeaa muista?

Aloitin työt ohjelmisto­kehittäjänä Cupertinossa valmistu­miseni jälkeen. Yhden päivän pereh­dytyksen jälkeen pääsin jo tekemään virheen­korjauksia ja luomaan koodia iOS:n Terveys-appiin. Viikon sisällä sain nähdä työni tulokset toimin­nassa omassa iPhonessani ja Apple Watchissani. Silloin todella ymmärsin, miten paljon Apple uskoo kaikkiin työn­tekijöihinsä, jopa vasta­valmistuneisiin.

Miksi Terveys-apin parissa työskentely on sinulle niin tärkeää?

Olen erittäin kiinnostunut siitä, miten ohjelmistot voivat auttaa ihmisiä edistämään hyvin­vointiaan. Uskon että valmiiksi suositut iPhonen ja Apple Watchin kaltaiset tekno­logiat tarjoavat valtavasti mahdol­lisuuksia oman terveyden seuran­taan. On jännit­tävää olla mukana tiimissä, joka tuo tämän kaiken maailmalle.

Miten olet mielestäsi päässyt vaikuttamaan Applella?

Eräässä kokouksessa puhuin lisääntymis­terveydestä ja kuukautis­kierron seurannasta apissamme. Tiimini todella kuunteli, ja ideani lisättiin mukaan. Siksi on niin mahtavaa työskennellä Applella – ihmiset ovat reiluja toisilleen. Vaikka omaa kokemusta ei olisikaan paljoa, mieli­piteillä on todella paljon paino­arvoa.

Harjoittelijat ja vasta­valmistuneet eivät tule Applella vain oppimaan työtä. Heidän odotetaan myös jakavan tietoaan ja osallistuvan tiimissään inno­vatiivisten ratkaisujen kehit­tämiseen.

Työmah­dollisuuksia opintojen lomassa

Työhar­joittelut opiske­lijoille ja alemman korkea­koulutut­kinnon suorittaneille

Applella harjoittelijat ovat tärkeä osa tiimiä. Voit työsken­nellä merkit­tävissä projekteissa kesä­harjoittelussa tai opinto­kauden harjoit­telussa luku­vuoden aikana Yhdys­valloissa ja muualla maailmassa. Osana Applen yhteisöä pääset seuraa­maan läheltä proses­sejamme ja niitä johtavia ammattilaisia.

Näytä avoinna olevat harjoittelupaikat

Työmahdollisuuksia valmistuneille

Apple Store Leader -ohjelma

Tämä on Apple Storessa tapahtuva kattava kaksivuotinen työjakso, jonka aikana opit kaiken mitä miljoonabisneksen pyörittäminen edellyttää. Sinua kouluttaa kokeneet johtajat, ja olet mukana ennennäkemättömistä osaajista kootun joukon jäsenenä. Ohjelman päättyessä olet valmista kauraa uusiin haasteisiin – ja mahdollisuuksiin hakea yhden menestyneimmän yrityksen tarjoamille johtopaikoille.

Katso avoimet Apple Store Leader -ohjelman työpaikat