Adobe Creative Suite 6

Jeśli kupisz Komputer Apple spełniający warunki promocji w ofercie edukacyjnej Apple dla klientów indywidualnych, to możesz uzyskać dodatkowy rabat edukacyjny na produkty Adobe Creative Suite 6 Student & Teacher Edition objęte promocją (zgodnie z warunkami promocji). Komputer Apple spełniający warunki promocji i produkt Adobe Creative Suite 6 objęty promocją (produkty te zostały wymienione poniżej i nazywane będą „Produktami Objętymi Promocją”) muszą być zakupione w ramach jednej transakcji, w ofercie edukacyjnej Apple dla klientów indywidualnych. Do korzystania z promocji uprawnieni są użytkownicy końcowi z sektora edukacyjnego, zgodnie z definicją podaną poniżej. Z promocji nie mogą korzystać sprzedawcy, klienci instytucjonalni ani przedsiębiorstwa. Produkty Objęte Promocją muszą być zakupione w sklepie Apple Online Store dla kraju z regionu EMEA, w dowolnym salonie Apple w regionie EMEA lub telefonicznie, pod numerem 800 702 322. Przy zakupie każdego Komputera Apple spełniającego warunki promocji rabatu edukacyjnego udziela się tylko na jeden produkt Adobe Creative Suite 6 objęty promocją.

Definicja klienta indywidualnego z sektora edukacji

Pod pojęciem klientów indywidualnych z sektora edukacji rozumie się wyłącznie studentów studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w uczelniach wyższych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także personel szkół wyższych, ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych.

Weryfikacja uprawnień studentów i uczniów

Studenci uczelni wyższych i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych muszą przedstawić fotokopię ważnej, aktualnej legitymacji studenckiej z widocznym imieniem i nazwiskiem, datą oraz zdjęciem. Jeśli klient nie ma takiej legitymacji, musi zamiast niej przedstawić fotokopię ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem i jednego z następujących dokumentów:

  • oficjalnej, aktualnej legitymacji studenckiej bez zdjęcia, ale z imieniem, nazwiskiem i datą;
  • oficjalnego dowodu wpłaty czesnego zawierającego nazwę szkoły oraz imię i nazwisko ucznia/studenta;
  • innego oficjalnego i datowanego dokumentu potwierdzającego uczęszczanie do szkoły.

Jeśli klient nie ukończył 18 lat i nie ma ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, może przedstawić zaświadczenie na papierze firmowym kuratorium lub instytucji edukacyjnej, do której uczęszcza. W zaświadczeniu musi być podane imię i nazwisko ucznia oraz informacja o tym, że jest on zapisany do instytucji.

Weryfikacja uprawnień pracowników

Jeśli klient jest pracownikiem (na stanowisku naukowo-dydaktycznym lub innym) uczelni wyższej, szkoły ponadgimnazjalnej, gimnazjum lub szkoły podstawowej, to musi przedstawić dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie.

Rozumie się przez to aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz jeden z następujących dokumentów potwierdzających aktualne zatrudnienie: kartę identyfikacyjną/przepustkę ze zdjęciem opatrzoną datą, potwierdzającą status zatrudnienia, wyciąg z listy płac lub zaświadczenie wystawione przez instytucję na papierze firmowym.

Do sporządzenia kopii dokumentów potwierdzających uprawnienia można użyć cyfrowego aparatu fotograficznego lub skanera. Wszystkie kopie powinny być czytelne i odzwierciedlać rzeczywiste wymiary dokumentów. Dopuszczalne są formaty JPEG, GIF, BMP, TIF i PDF. Wielkość pliku obrazu nie może przekraczać 3 MB. Jeśli nie możesz sporządzić cyfrowych kopii dokumentów potwierdzających uprawnienia, napisz wiadomość e-mail na adres custserv@identit-e.com, aby uzyskać instrukcję wysyłania kopii tych dokumentów faksem.

Proces weryfikacji stosowany przez firmę Adobe

To oprogramowanie jest przeznaczone do użytku wyłącznie przez studentów uczelni wyższych i uczniów szkół ponadgimnazjalnych spełniających warunki promocji oraz przez pracowników uczelni wyższych, szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych, wyłącznie na ich potrzeby prywatne lub związane z edukacją, na komputerze używanym regularnie w celach związanych z edukacją i niebędącym własnością instytucji, której użytkownik jest studentem, uczniem lub pracownikiem.

Aby używać produktu po zakończeniu początkowego 30-dniowego okresu próbnego musisz potwierdzić swoje uprawnienia. Potwierdzenie uprawnień jest możliwe w Internecie pod adresem http://www.adobe.com/go/edu-apple.

Aby uzyskać numer seryjny pełnej licencjonowanej wersji produktu, musisz:

  • Mieć dostęp do Internetu.
  • Podać swój aktualny adres e-mail.
  • Znać kod produktu wydrukowany na ulotce dołączonej do opakowania oprogramowania Adobe.
  • Posiadać cyfrową kopię dokumentu poświadczającego uprawnienia (informacje o wymaganych dokumentach i akceptowanych formatach zawiera punkt „Weryfikacja uprawnień”).

Aby uzyskać numer seryjny pełnej licencjonowanej wersji produktu, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie http://www.identit-e.com/adobe-na.

Numer seryjny pełnej licencjonowanej wersji produktu Adobe Student & Teacher Edition może otrzymać tylko osoba, która przedstawi właściwe dokumenty potwierdzające uprawnienia.

Po przedstawieniu dokumentów potwierdzających uprawnienia firma Adobe prześle do Ciebie numer seryjny, który odblokowuje oprogramowanie po zakończeniu 30-dniowego okresu próbnego.

Jeśli firma Adobe nie będzie w stanie zweryfikować Twoich uprawnień do korzystania z promocji, dane o Twoim zakupie i uprawnieniach zostaną przekazane firmie Apple w celu zorganizowania zwrotu pieniędzy. Przekazując informacje potrzebne do weryfikacji uprawnień, wyrażasz zgodę na udostępnianie tych informacji przez firmy Apple i Adobe w celu zweryfikowania uprawnień do korzystania z promocji.

Produkty Objęte Promocją i zastrzeżenia

Z tej promocji można korzystać wyłącznie przy zakupie jednego z następujących nowych Komputerów Apple: iMac, MacBook Pro, MacBook Air lub Mac Pro („Komputery Apple”). Z promocji można korzystać również przy zakupie Komputerów Apple w konfiguracjach na zamówienie (CTO). Promocją nie są objęte komputery Mac mini ani produkty regenerowane.

Poniżej znajduje się lista produktów Adobe Creative Suite 6 objętych promocją:

  • Adobe Photoshop CS6 Extended STE Bundle (H9111)
  • Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium STE Bundle (H9109)
  • Adobe Creative Suite 6 Design Standard STE Bundle (H9110)

Promocją nie są objęte produkty Adobe Creative Suite 6 Production Suite SE ani Master Collection SE.

Ograniczenia w zakupie

Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów objętych nią produktów. Promocja może być łączona z innymi promocjami Apple. Oferta promocyjna jest nieważna, jeśli byłaby sprzeczna z obowiązującym prawem. Apple zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania warunków promocji, zmiany oferty promocyjnej i zakończenia promocji w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Przy zakupie każdego Komputera Apple spełniającego warunki promocji rabatu edukacyjnego udziela się tylko na jeden produkt Adobe Creative Suite 6 objęty promocją. Licencja zezwala na używanie oprogramowania wyłącznie na komputerze będącym prywatną własnością użytkownika. Nie jest dozwolona odsprzedaż licencji.