Pełna dyskrecja.
Jak to w Apple.

Prywatność jest podstawowym prawem człowieka. I jednym z funda­mentów Apple. Dlatego nasze produkty i usługi projektujemy tak, by jej strzegły. Innowa­cyjność w tej dziedzinie ma dla nas ogromne znaczenie.

Najświeższe dane o ochronie danych.