Informacje prawne

Umowy licencyjne na oprogramowanie z użytkownikiem końcowym

Zapoznaj się z warunkami licencji na oprogramowanie Apple. Informacje na temat licencji na oprogramowanie dla programistów zamieszczono w witrynie Apple dla programistów.

Gwarancje na sprzęt

Przed zakupem nowego lub regenerowanego urządzenia Apple możesz zapoznać się z warunkami naszych gwarancji, w szczególności z ograniczeniami i wykluczeniami.

Warunki korzystania z usług multimedialnych Apple

Zapoznaj się z warunkami dotyczącymi zakupów, kart upominkowych i limitów na zakupy w sklepach iTunes Store, Mac App Store, App Store, iBooks Store i usłudze Apple Music.

Oferta usług

Zapoznaj się z warunkami usług AppleCare, takich jak Plan ochrony AppleCare Protection Plan i wsparcie dla oprogramowania Mac OS X Server.

Warunki świadczenia usług

Obejmują warunki korzystania z serwisów .Mac, iPhoto, apple.com oraz forów dyskusyjnych Apple.

Zasady

Zapoznaj się z obowiązującymi w Apple zasadami traktowania niezamówionych pomysłów oraz z zasadami ochrony prywatności.

Znaki towarowe, prawa autorskie i własność intelektualna

Zapoznaj się z listą znaków towarowych Apple i wytycznymi co do ich stosowania. Przeczytaj informacje o prawach autorskich Apple i sposobach uzyskiwania zgody na wykorzystanie materiałów należących do Apple bądź zgłaszania roszczeń w sprawie naruszenia praw autorskich.

Kontakt w sprawach prawnych

Najważniejsze dane kontaktowe w sprawach znaków towarowych, praw autorskich, podróbek, patentów, nielegalnego wykorzystania oprogramowania oraz roszczeń dotyczących przedmiotów sporu o niewielkiej wartości.

Przepisy eksportowe

Zapoznaj się z tabelą krajów docelowych/produktów Apple Inc. podlegających przepisom eksportowym.

Zasady współpracy z dostawcami

Dodatkowe zasady obowiązujące dostawców świadczących usługi w imieniu Apple na rzecz określonych klientów.

Niektóre z tych materiałów są dostępne tylko w języku angielskim.