Produkty Apple i polskie prawo konsumenckie

Konsumenci są uprawnieni do darmowej naprawy albo wymiany, zniżki albo zwrotu kosztów ze strony sprzedawcy w przypadku towarów wadliwych lub niezgodnych z umową sprzedaży. Uprawnienia te wygasają w terminie dwóch lat od daty dostawy towarów, a konsument jest obowiązany powiadomić sprzedawcę o wadzie lub niezgodności z umową w terminie dwóch miesięcy od jej wykrycia.

Zakupione przez użytkownika produkty sprzętowe Apple są również objęte roczną gwarancją Apple. Użytkownik może ponadto uzyskać dodatkowe korzyści, o ile wykupi opcjonalny plan AppleCare Protection Plan.

W przypadku towaru wadliwego lub niezgodnego z umową sprzedaży, użytkownik może zgłosić roszczenie w ramach polskiego prawa konsumenckiego, rocznej gwarancji Apple lub opcjonalnego planu AppleCare Protection Plan (w zależności od tego, co ma zastosowanie).

Produkty nieoznaczone marką Apple kupione od Apple również mogą podlegać polskiemu prawu konsumenckiemu, nie są jednak objęte roczną gwarancją Apple ani planem AppleCare Protection Plan.

Podsumowanie dotyczące przepisów polskiego prawa konsumenckiego, rocznej gwarancji Apple oraz planu AppleCare Protection Plan

  Polskie prawo konsumenckie Roczna gwarancja Apple Plan ochrony AppleCare Protection Plan
Opłaty Bez dodatkowych opłat Bez dodatkowych opłat Za dodatkową opłatą
Zgłaszanie roszczeń Odwiedź sprzedawcę lub skontaktuj się z nim telefonicznie2 Zadzwoń pod numer wsparcia Apple1 lub odwiedź Sklep Apple Store albo Autoryzowanego dostawcę usług Apple Zadzwoń pod numer wsparcia Apple1 lub odwiedź Sklep Apple Store albo Autoryzowanego dostawcę usług Apple
Dostępne opcje naprawy lub wymiany Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się ze sprzedawcą Serwis stacjonarny lub wysyłkowy3 Serwis stacjonarny lub wysyłkowy, usługa ekspresowej wymiany w przypadku iPadów i iPhone'ów oraz serwis u klienta w przypadku komputerów stacjonarnych3
Naprawa lub wymiana poza krajem zakupu Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się ze sprzedawcą Tak4 Tak4
Telefoniczne wsparcie techniczne5 Brak 90 dni od daty zakupu Trzy lata od daty zakupu w przypadku komputerów Mac i monitorów Apple
Dwa lata od daty zakupu w przypadku urządzeń Apple TV, iPadów, iPhone'ów i iPodów

Powyższe podsumowanie podlega pełnym postanowieniom umownym mającym zastosowanie do rocznej gwarancji Apple oraz planu AppleCare Protection Plan. Postanowienia te są dostępne pod adresem https://www.apple.com/pl/legal/warranty oraz https://www.apple.com/legal/applecare/.

  • * Ta strona została przygotowana przez firmę Apple, a jej treść nie jest rekomendowana przez żaden inny podmiot.
  1. Wsparcie Apple: 00800 4411875. Bezpłatny numer dotyczy telefonów stacjonarnych. Nie jest dostępny u niektórych operatorów komórkowych lub jest dostępny za opłatą.
  2. Konsumenci, którzy zakupili produkty oznaczone marką Apple lub produkty nieoznaczone marką Apple w Sklepie Apple Store lub w sklepie Apple Online Store, mogą zgłosić roszczenie przeciwko Apple. Dane kontaktowe Apple są dostępne tutaj.
  3. Dostępność każdej z opcji zależy od kraju, w którym produkt zostaje oddany do naprawy, oraz od lokalizacji Autoryzowanego dostawcy usług Apple. Apple może poprosić konsumenta o wymianę podzespołów na gotowe do zainstalowania części.
  4. Apple może ograniczyć opcje naprawy iPadów i iPhone'ów do krajów członkowskich EOG oraz Szwajcarii.
  5. Telefoniczne wsparcie techniczne obejmuje pomoc przy instalacji, montażu, podstawowej konfiguracji oraz problemach związanych z oprogramowaniem.
  • Apple Distribution International.
  • Hollyhill Estate, Cork, Ireland

Podsumowanie przepisów polskiego prawa konsumenckiego

Uprawnienia przysługujące konsumentowi z tytułu polskiego prawa konsumenckiego uzupełniają uprawnienia z tytułu rocznej gwarancji Apple oraz opcjonalnego planu AppleCare Protection Plan.

W przypadku produktów oznaczonych marką Apple, oprócz powyższego Apple gwarantuje również, że będzie dokonywać napraw i zapewniać części zamienne w odpowiednim czasie oraz wywiązywać się ze zobowiązań wynikających z rocznej gwarancji Apple i planu AppleCare Protection Plan.

Zgodnie z polskim prawem konsumenckim w przypadku towaru wadliwego lub niezgodnego z umową sprzedaży konsumenci mogą wybrać bezpłatną naprawę albo wymianę na towar wolny od wad. Powyższe uprawnienia wygasają w terminie dwóch lat od daty dostawy towarów, a konsument jest obowiązany powiadomić sprzedawcę o wykrytej wadzie lub niezgodności towaru z umową sprzedaży w ciągu dwóch miesięcy od jej wykrycia. Jeśli naprawa albo wymiana towaru jest niemożliwa lub nieproporcjonalna, albo jeśli sprzedawca nie naprawi lub nie wymieni towaru w odpowiednim czasie, albo jeśli naprawa lub wymiana naraża konsumenta na znaczne niedogodności, konsument może zażądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy sprzedaży zwracając towar za pełnym zwrotem kosztów). Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy i otrzymania zwrotu kosztów, jeśli niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

Zgodnie z polskim prawem konsumenckim zakłada się, że każda wada lub niezgodność towaru z umową sprzedaży wykryta w ciągu 6 miesięcy od daty dostawy istniała w dniu dostawy. Po upływie 6 miesięcy na konsumenta przechodzi ciężar udowodnienia, że wada towaru lub niezgodność z umową sprzedaży istniała w dniu dostawy towaru.

Dodatkowe informacje na temat polskiego prawa konsumenckiego znajdują się na stronie Europejskiego Centrum Konsumenckiego pod adresem http://www.konsument.gov.pl/en/o-nas.html.

Gwarancje dla konsumenta dotyczące towarów Gwarancje dla konsumenta dotyczące usług
Towar będzie przydatny do określonego celu, do którego jest zazwyczaj używany. Apple będzie świadczyć usługi z należytą starannością i fachowością.
Towar będzie przydatny do określonego celu podanego przez konsumenta podczas zakupu. Usługi będą odpowiednie do określonego celu.
Towar będzie zgodny z opisem. Usługi będą świadczone w odpowiednim czasie.
Towar będzie mieć cechy towaru tego samego typu.
Towar będzie odpowiadać oczekiwaniom konsumenta na podstawie zapewnień składanych publicznie przez sprzedawcę, producenta lub jego przedstawiciela