Własność intelektualna

Innowacje Apple stanowią należącą do Apple własność intelektualną — chronioną patentami, znakami towarowymi i prawami autorskimi. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach Apple dotyczących własności intelektualnej, kliknij jedno z łączy poniżej. (tylko w języku angielskim)

 

Zasady uczciwego, rozsądnego i niedyskryminacyjnego udzielania licencji na patenty niezbędne do spełnienia normy

Oświadczenie dotyczące uczciwego, rozsądnego i niedyskryminacyjnego (FRAND) udzielania licencji na patenty niezbędne do spełnienia normy (SEP).

Przeczytaj oświadczenie

Wytyczne dotyczące wykorzystania znaków towarowych i praw autorskich Apple

Wytyczne dla zainteresowanych stron w zakresie wykorzystania znaków towarowych, usługowych i graficznych Apple.

Zobacz wytyczne

Prawa i zezwolenia

Informacje o tym, jak uzyskać prawa i zezwolenia w zakresie wykorzystania materiałów Apple objętych prawem autorskim.

Przeczytaj o prawach i zezwoleniach

Zasady dotyczące domeny TLD .Apple

Warunki i zasady dotyczące domeny TLD .Apple.

Poznaj domenę .Apple

Roszczenia dotyczące naruszeń

Jak zgłaszać roszczenia dotyczące naruszeń w związku z:

Zasady traktowania niezamówionych pomysłów

Apple i pracownicy Apple nie przyjmują ani nie rozważają niezamówionych pomysłów. Obowiązujące w Apple w tym zakresie zasady dostępne są pod poniższym łączem.

Przeczytaj nasze zasady