Gwarancje na sprzęt

Jeśli masz pytania dotyczące gwarancji na nowy lub odnowiony sprzęt Apple, po prostu wybierz odpowiedni produkt poniżej.

JavaScript is required to view this content.

Something went wrong.

The content for this page did not load correctly. Reload the page to try again.

Gwarancje na sprzęt

Dodatkowe uprawnienia konsumentów

W przypadku konsumentów objętych stosowną ochroną na mocy prawa ochrony konsumentów obowiązującego w kraju zakupu produktu lub w kraju zamieszkania konsumenta (jeśli są to różne kraje), korzyści wynikające z ograniczonej gwarancji Apple, w tym m.in. niniejsze dodatkowe uprawnienia, stanowią uzupełnienie uprawnień i środków naprawczych przysługujących konsumentom w ramach wspomnianego prawa ochrony konsumenta.
Dodatkowe informacje na temat praw konsumenckich kliknij tutaj.

Produkty marek innych niż Apple i Beats / Produkty osób trzecich

Ograniczona gwarancja Apple nie obejmuje produktów innych niż Apple lub Beats, nawet jeśli są one pakowane lub sprzedawane z produktami Apple. Produkty marek innych niż Apple lub Beats mogą być objęte gwarancją producenta. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź opakowanie i dokumentację produktu.

Produkty wycofane

Informacje o serwisie produktów wycofanych kliknij tutaj.

Przedsiębiorstwa zobowiązane do zapewnienia świadczeń gwarancyjnych w regionie lub kraju zakupu

Globalna lista przedsiębiorstw zobowiązanych do zapewnienia świadczeń gwarancyjnych w ramach ograniczonej gwarancji Apple. Zobacz wersję gwarancji