Gwarancje na sprzęt

Gwarancja na iPoda i iSight (PDF)

Przeczytaj ograniczoną gwarancję Apple na urządzenia iSight oraz iPod.

Dodatkowe ustawowe uprawnienia konsumentów

Jeśli w kraju nabycia lub kraju siedziby różnym od kraju nabycia produktu Klient jest chroniony przepisami o ochronie praw konsumentów, korzyści zapewniane przez gwarancje Apple są dodatkowe wobec wszelkich praw i środków zaradczych dostępnych w świetle takich przepisów o ochronie praw konsumentów, a w szczególności następujących przepisów:

Derechos legales adicionales para consumidores en España (dodatkowe ustawowe uprawnienia konsumentów w Hiszpanii).

DROITS LEGAUX DE GARANTIE (dodatkowe ustawowe uprawnienia konsumentów we Francji)

Aby uzyskać więcej informacji o uprawnieniach wynikających z przepisów konsumenckich, kliknij tutaj.

Produkty innych firm / marki innej niż Apple

Roczna ograniczona gwarancja Apple nie ma zastosowania do produktów marek innych niż Apple, nawet jeśli są zapakowane w jedno opakowanie i sprzedawane razem z produktami Apple. Produkty marek innych niż Apple mogą być objęte gwarancją producenta — odpowiednie informacje można znaleźć na opakowaniu i w dokumentacji.

Uprawnienia z tytułu gwarancji producenta stanowią dodatek do uprawnień konsumenta wynikających z przepisów prawa. Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij tutaj.

Gwarancje na sprzęt (PDF)

Przeczytaj gwarancję Apple na produkty sprzętowe Apple inne niż iPod oraz iSight. Dowiedz się, w jaki sposób w razie potrzeby skorzystać z serwisu gwarancyjnego.

Gwarancja na telefon iPhone

Przeczytaj ograniczoną gwarancję Apple na telefon iPhone.

Gwarancja na akcesoria

Przeczytaj ograniczoną gwarancję Apple na akcesoria.

Podmioty, na których ciążą zobowiązania z tytułu gwarancji w poszczególnych regionach i krajach zakupu

Lista przedsiębiorstw na całym świecie, na których ciążą zobowiązania z tytułu ograniczonych gwarancji Apple.