Zasady ochrony prywatności Apple

Data aktualizacji: 31 marca 2024 r.

W niniejszych Zasadach ochrony prywatności Apple przedstawiono sposoby zbierania, używania i udostępniania przez Apple danych osobowych Użytkownika.

W uzupełnieniu do niniejszych Zasad ochrony prywatności Apple podaje dane i informacje dotyczące prywatności w ramach produktów i niektórych funkcji Apple, które wymagają użycia danych osobowych Użytkownika. Tego typu informacjom właściwym dla produktów towarzyszy ikona Dane i prywatność. 

Privacy Icon

Przed włączeniem tych funkcji Użytkownik będzie mieć możliwość zapoznania się z tymi informacjami właściwymi dla danego produktu. Informacje te można również wyświetlić w dowolnym momencie w ustawieniach tych funkcji i/lub w witrynie apple.com/pl/legal/privacy/data/

Warto zapoznać się ze stosowanymi przez Apple praktykami dotyczącymi prywatności dostępnymi za pośrednictwem poniższych nagłówków oraz w witrynie W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z Apple.

Pobierz egzemplarz niniejszych Zasad ochrony prywatności
 
Zasady ochrony prywatności dotyczące aplikacji Apple służących do badania stanu zdrowia

 • Jak Apple definiuje dane osobowe?

 • Prawo do prywatności Użytkownika w Apple

 • Dane osobowe zbierane przez Apple od Użytkownika

 • Dane osobowe otrzymywane przez Apple z innych źródeł

 • Używanie danych osobowych przez Apple

 • Udostępnianie danych osobowych przez Apple

 • Ochrona danych osobowych przez Apple

 • Dane osobowe dzieci

 • Pliki cookie i inne technologie

 • Przekazywanie danych osobowych między krajami

 • Zaangażowanie wszystkich pracowników Apple w ochronę prywatności Użytkownika

 • Pytania dotyczące ochrony prywatności