Legal

Zasady ochrony prywatności


Zasady ochrony prywatności Apple zostały zaktualizowane 31 maja 2016 r.

Apple dba o prywatność użytkowników. W związku z tym spółka Apple przyjęła Zasady ochrony prywatności, w których określono sposoby zbierania, używania, ujawniania, przekazywania i przechowywania informacji użytkowników. Warto zapoznać się z tymi zasadami i w razie jakichkolwiek pytań skontaktować się z Apple.

Zbieranie i korzystanie z danych osobowych

Dane osobowe to dane, które służą do identyfikacji osoby lub skontaktowania się z nią.

Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych, ilekroć będzie pozostawał w kontakcie z Apple lub podmiotem stowarzyszonym Apple. Apple i podmioty stowarzyszone Apple mogą udostępniać sobie nawzajem te dane osobowe i korzystać z nich zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności. Mogą również łączyć te dane z innymi danymi na potrzeby dostarczania i ulepszania produktów, usług, treści i reklam Apple. Podawanie wymaganych przez Apple danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak użytkownik ich nie poda, może to w wielu przypadkach uniemożliwić Apple dostarczenie mu produktów, świadczenie mu usług lub udzielenie mu odpowiedzi na zadane pytania.

Poniżej przedstawiono przykładowe typy danych osobowych, które Apple może zbierać, oraz potencjalne sposoby z nich korzystania.

Dane osobowe zbierane przez Apple

 • Gdy użytkownik tworzy identyfikator Apple ID, składa wniosek o kredyt handlowy, nabywa produkt, pobiera aktualizację oprogramowania, rejestruje się do danej klasy w sklepie Apple Store, kontaktuje się z Apple lub bierze udział w ankiecie online, Apple może zbierać różne dane, w tym imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, informacje o preferowanej formie kontaktu i dane karty kredytowej użytkownika.
 • Gdy użytkownik udostępnia rodzinie i znajomym treści przy pomocy produktów Apple, wysyła kupony upominkowe i produkty lub zaprasza inne osoby do korzystania z usług lub forów Apple, Apple może zbierać podawane przez użytkownika dane takich osób, w tym imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu. Apple korzysta z takich danych, aby realizować zamówienia użytkownika, dostarczać odpowiednie produkty lub usługi lub przeciwdziałać oszustwom.
 • W Stanach Zjednoczonych Apple może w ograniczonej liczbie przypadków poprosić użytkownika o przedstawienie dokumentu tożsamości wydanego przez organ administracji, na przykład podczas zakładania konta bezprzewodowego i aktywacji urządzenia, w celu udzielenia kredytu handlowego, na potrzeby zarządzania rezerwacjami lub w innych przypadkach określonych przez przepisy prawa.

Korzystanie z danych osobowych

 • Zebrane dane osobowe umożliwiają Apple informowanie użytkowników o najnowszych produktach Apple, aktualizacjach oprogramowania i zbliżających się wydarzeniach. Użytkownicy, którzy nie chcą otrzymywać od Apple informacji pocztą e-mail, mogą z nich w każdej chwili zrezygnować, zmieniając swoje preferencje.
 • Apple korzysta z danych osobowych również podczas tworzenia, rozwijania, obsługi i udoskonalania produktów, usług, treści i reklam, a także w celu przeciwdziałania stratom i oszustwom.
 • Apple może korzystać z danych osobowych, w tym z daty urodzenia, w celu weryfikacji tożsamości, lepszej identyfikacji użytkowników i dobierania odpowiednich usług. Na przykład Apple może skorzystać z daty urodzenia w celu określenia wieku posiadacza konta Apple ID.
 • Dane osobowe użytkownika mogą służyć Apple do przekazywania ważnych powiadomień dotyczących m.in. zakupów, zmian warunków korzystania lub zasad Apple. Powiadomienia takie są istotne dla relacji użytkownika z Apple, nie można zatem zrezygnować z ich otrzymywania.
 • Apple może również używać danych osobowych do własnych celów takich jak przeprowadzanie kontroli, analiz danych i badań mających na celu udoskonalanie produktów i usług Apple oraz poprawę komunikacji z klientami.
 • Jeśli użytkownik zawiera zakład pieniężny, przystępuje do konkursu lub korzysta z podobnej promocji, Apple może używać podanych informacji do administrowania tymi programami.

Zbieranie i korzystanie z danych niebędących danymi osobowymi

Apple zbiera również dane w sposób nieumożliwiający bezpośredniego powiązania ich z konkretną osobą. Apple może zbierać takie dane, korzystać z nich oraz przekazywać i ujawniać je w dowolnym celu. Poniżej przedstawiono przykłady zbieranych danych niebędących danymi osobowymi, a także sposoby z nich korzystania:

 • Apple może zbierać dane takie jak zawód, język, kod pocztowy, numer kierunkowy, niepowtarzalny identyfikator urządzenia, adres URL strony odsyłającej, lokalizacja, a także strefa czasowa, w której produkt Apple jest używany. Dane te pozwalają Apple lepiej rozumieć zachowanie klienta i doskonalić swoje produkty, usługi i reklamy.
 • Apple może zbierać dane dotyczące działań podejmowanych przez klientów w witrynie Apple, w usłudze iCloud oraz w sklepie iTunes Store, a także podczas korzystania z innych produktów i usług Apple. Po agregacji dane te ułatwiają Apple kierowanie do klientów bardziej przydatnego przekazu i pokazują, które części witryny oraz które produkty i usługi Apple cieszą się największym zainteresowaniem. Na potrzeby niniejszych Zasad ochrony prywatności zagregowane dane uznaje się za dane niebędące danymi osobowymi.
 • Apple może zbierać i przechowywać dane dotyczące sposobu korzystania z usług, w tym historię wyszukiwania. Dane te mogą być wykorzystane do poprawy trafności wyników zwracanych w usługach Apple. Z wyjątkiem nielicznych przypadków, mających na celu zapewnienie odpowiedniej jakości usług świadczonych przez Internet, tego rodzaju dane nie będą powiązane z adresem IP użytkownika.
 • Za wyraźną zgodą użytkowników Apple może zbierać dane o tym, jak korzystają ze swoich urządzeń i aplikacji, aby pomóc programistom ulepszać te aplikacje.

W przypadku powiązania danych niebędących danymi osobowymi z danymi osobowymi takie powiązane dane będą uznawane za dane osobowe do czasu ich rozdzielenia.

Pliki cookie i inne technologie

W witrynach, usługach internetowych, interaktywnych aplikacjach, wiadomościach e-mail i reklamach Apple mogą być stosowane pliki cookie i inne technologie takie jak znaczniki pikseli i sygnalizatory WWW. Technologie te pozwalają Apple lepiej rozumieć zachowania użytkowników, wskazują, które części witryny są przez nich odwiedzane, a także ułatwiają wyświetlanie reklam i prowadzenie wyszukiwań oraz mierzą ich efektywność. Dane zbierane przy pomocy plików cookie i innych technologii są uznawane za dane niebędące danymi osobowymi. W zakresie, w jakim przepisy prawa krajowego uznają adresy protokołu internetowego (IP) lub inne tego typu identyfikatory za dane osobowe, są one jednak również uznawane przez Apple za dane osobowe. Podobnie w zakresie, w jakim dane niebędące danymi osobowymi są powiązane z danymi osobowymi, dla potrzeb niniejszych Zasad ochrony prywatności Apple uznaje takie powiązane dane za dane osobowe.

Apple i partnerzy Apple stosują w usługach dotyczących reklam na urządzenia przenośne pliki cookie oraz inne technologie, aby kontrolować liczbę wyświetleń danej reklamy, wyświetlać reklamy odpowiadające zainteresowaniom poszczególnych użytkowników oraz mierzyć skuteczność kampanii reklamowych. Użytkownik, który nie chce otrzymywać reklam o takim poziomie dostosowania na swoich urządzeniach przenośnych, może z takich reklam zrezygnować, otwierając w urządzeniach następujące łącze: http://oo.apple.com. Alternatywnie użytkownicy korzystający z systemu operacyjnego iOS 6 lub późniejszej jego wersji mogą zaznaczyć opcję Ograniczaj śledzenie reklam. Po rezygnacji z tych reklam użytkownik będzie nadal otrzymywać taką samą liczbę reklam na urządzenia przenośne, ale mogą one być mniej trafne, ponieważ nie będą dopasowane do jego zainteresowań. Użytkownikowi nadal będą wyświetlane reklamy związane z treścią przeglądanej strony internetowej lub używanej aplikacji albo oparte na innych informacjach niebędących danymi osobowymi. Rezygnacja przez łącze oo.apple.com dotyczy tylko usług reklamowych Apple i nie wpływa na reklamy dostosowane do zainteresowań pochodzące z innych sieci reklamowych. W przypadku wyboru na urządzeniu przenośnym opcji „Ograniczaj śledzenie reklam” aplikacje osób trzecich nie mogą korzystać z Identyfikatora reklam, który umożliwia wyświetlanie reklam określonej grupie odbiorców na podstawie danych niebędących danymi osobowymi.

Apple i partnerzy Apple używają także plików cookie i innych technologii do zapisywania danych osobowych podczas korzystania przez użytkownika z witryny, usług internetowych i aplikacji Apple. W takich przypadkach celem Apple jest poprawa wygody korzystania z oferty Apple i jej dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Na przykład znajomość imienia użytkownika pozwala na jego indywidualnie powitanie przy kolejnej wizycie w sklepie Apple Online Store. Dane o kraju i języku — a w przypadku nauczycieli, również o szkole — pomagają Apple w zoptymalizowaniu procesu zakupów pod kątem indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli Apple wie, że za pośrednictwem komputera lub urządzenia użytkownika kupiono konkretny produkt lub korzystano z konkretnej usługi, może lepiej dobrać reklamę i wiadomości e-mail do zainteresowań użytkownika. Z kolei dane kontaktowe, identyfikatory sprzętu oraz dane o komputerze lub urządzeniu użytkownika pozwalają Apple spersonalizować system operacyjny użytkownika, odpowiednio skonfigurować usługę iCloud oraz zapewnić mu lepszą obsługę.

Aby wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarce Safari, należy otworzyć preferencje Safari, a następnie w panelu Prywatność wybrać opcję wyłączenia plików cookie. Na urządzeniu przenośnym Apple należy przejść do menu Ustawień, wybrać opcję Safari, a następnie przejść do sekcji Pliki cookie. Instrukcje dotyczące wyłączania obsługi plików cookie w innych przeglądarkach znajdują się w stosownej dokumentacji. Należy pamiętać, że po wyłączeniu plików cookie niektóre funkcje witryny Apple nie będą dostępne.

Podobnie jak większość witryn również witryna Apple automatycznie zbiera określone dane i zapisuje je w plikach dziennika. Dotyczy to m.in. adresów protokołu internetowego (IP), typu i języka przeglądarki, danych dostawcy usług internetowych, aplikacji oraz stron odsyłających i wyjścia, systemu operacyjnego, sygnatury czasowej oraz danych dotyczących przepływu użytkowników.

Informacje te służą Apple do obserwowania i analizowania trendów, administrowania witryną, poznawania zachowań użytkowników w witrynie, ulepszania produktów i usług Apple oraz zbierania danych demograficznych o całej populacji użytkowników Apple. Apple może korzystać z tych informacji w celach marketingowo-reklamowych.

W niektórych wiadomościach e-mail od Apple znajduje się adres URL umożliwiający śledzenie kliknięć, który prowadzi do treści w witrynie Apple. Gdy klient kliknie taki adres URL, nawiązane zostaje połączenie ze stroną w witrynie Apple za pośrednictwem odrębnego serwera WWW. Apple śledzi dane na temat takich kliknięć w celu określenia zainteresowania poszczególnymi tematami i sprawdzenia skuteczności komunikacji z klientami. Użytkownik, który nie chce, aby jego działania były w ten sposób śledzone, nie powinien klikać łączy tekstowych ani graficznych w wiadomościach e-mail.

Znaczniki pikseli umożliwiają Apple wysyłanie wiadomości e-mail w formacie czytelnym dla klientów oraz informują, czy wiadomość została otwarta. Apple może korzystać z tych danych w celu ograniczania lub eliminowania wiadomości wysyłanych do klientów.

Ujawnianie danych osobom trzecim

Apple może udostępniać niektóre dane osobowe partnerom strategicznym, którzy współpracują z Apple w zakresie dostarczania i sprzedawania produktów i usług. Na przykład zakup i aktywacja iPhone'a jest równoznaczna z upoważnieniem Apple i operatora do wymiany danych podanych w procesie aktywacji; wymiana taka jest konieczna do świadczenia usługi. Jeśli użytkownik spełnia warunki korzystania z usługi, jego konto będzie podlegać odpowiednio zasadom ochrony prywatności Apple i operatora. Apple udostępni dane osobowe wyłącznie w celu dostarczania lub ulepszania swoich produktów, usług i reklam. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim do ich celów marketingowych.

Usługodawcy

Apple udostępnia dane osobowe podmiotom świadczącym usługi przetwarzania danych, udzielania kredytów, realizacji zamówień klientów, dostawy produktów do klientów, zarządzania danymi klientów i poprawiania ich, obsługi klienta, oceny zainteresowania użytkowników produktami i usługami Apple oraz przeprowadzania badań konsumenckich i badań satysfakcji klientów. Podmioty te muszą chronić dane osobowe użytkownika i mogą znajdować się na całym obszarze prowadzenia działalności przez Apple.

Inne podmioty

Apple może mieć obowiązek ujawnienia danych osobowych użytkownika na mocy obowiązujących przepisów prawa, na podstawie pisma sądowego lub w związku z postępowaniem sądowym albo na mocy wezwania ze strony organów administracji publicznej i rządowej kraju zamieszkania użytkownika lub innego kraju. Apple może również ujawnić dane osobowe użytkownika, jeśli stwierdzi, że jest to niezbędne lub właściwe ze względu na bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa lub inny ważny interes społeczny.

Ponadto Apple może ujawnić dane osobowe użytkownika także wtedy, gdy stwierdzi, że działanie takie jest zasadne w celu egzekwowania warunków korzystania z usług lub produktów Apple lub dla ochrony działalności Apple lub innych użytkowników Apple. Dodatkowo w przypadku reorganizacji, fuzji lub sprzedaży wszelkie dane osobowe zbierane przez Apple mogą zostać przekazane przez Apple odpowiedniej osobie trzeciej.

Ochrona danych osobowych

Apple bardzo poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika. W ramach świadczonych przez Apple usług online, m.in. Apple Online Store lub iTunes Store, dane osobowe użytkownika są szyfrowane w czasie ich przesyłania przy użyciu protokołu Transport Layer Security (TLS). Do przechowywania takich danych osobowych Apple stosuje systemy komputerowe z ograniczonym dostępem znajdujące się w fizycznie zabezpieczonych pomieszczeniach. Dane w iCloud są przechowywane w formie zaszyfrowanej także wtedy, gdy Apple korzysta z rozwiązań osób trzecich.

Dane osobowe oraz treści udostępniane podczas korzystania z niektórych produktów, usług lub aplikacji Apple lub publikowania wpisów na forum Apple, czacie lub w usłudze sieci społecznościowej są widoczne dla innych użytkowników, którzy mogą je czytać i rejestrować oraz z nich korzystać. W takich przypadkach to użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za dane osobowe, które decydują się przesłać lub udostępnić. Na przykład imię i nazwisko oraz adres e-mail podane na forum są danymi jawnymi. Podczas korzystania z tych funkcji należy zachować ostrożność.

Jeśli użytkownik lub inna osoba korzystająca z Chmury rodzinnej zaloguje się na urządzeniu osoby trzeciej, wszelkie dane udostępniane w Chmurze rodzinnej, w tym kalendarz, lokalizacja, zdjęcia i materiały zakupione w iTunes, mogą być pobrane na to urządzenie, co wiąże się z ujawnieniem w ten sposób udostępnionych danych. [Więcej informacji o Chmurze rodzinnej.]

Integralność i okres przechowywania danych osobowych

Apple ułatwia użytkownikom zapewnienie dokładności, kompletności i aktualności ich danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do osiągnięcia celów określonych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres.

Dostęp do danych osobowych

Użytkownik może zapewnić dokładność, kompletność i aktualność swoich informacji kontaktowych i preferencji, logując się na swoim koncie pod adresem https://appleid.apple.com/. Apple zapewnia użytkownikowi dostęp do przechowywanych przez Apple innych danych osobowych w dowolnych celach, w tym w celu zlecenia Apple ich skorygowania, o ile byłyby niedokładne, lub usunięcia, o ile Apple nie ma obowiązku danych takich przechowywać z mocy prawa lub w zgodnych z prawem celach handlowych. Apple może odmówić realizacji takich wniosków, o ile są bezzasadne lub składane z nieuzasadnioną częstotliwością, ich realizacja może narazić na szwank prywatność innych osób, są skrajnie niepraktyczne lub przepisy prawa krajowego nie stawiałyby wymogu udostępnienia rzeczonych danych. Wnioski o dostęp, poprawienie lub usunięcie danych można kierować za pośrednictwem regionalnego formularza kontaktowego w sprawie prywatności.

Dzieci i edukacja

Apple rozumie znaczenie podjęcia dodatkowych środków ostrożności w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa dzieci korzystających z produktów i usług Apple. Dzieci w wieku poniżej lat 13 lub innego wieku minimalnego obowiązującego w danej jurysdykcji nie mogą tworzyć własnych identyfikatorów Apple ID, chyba że rodzic takiego dziecka przedstawi stosowną, możliwą do zweryfikowania zgodę na utworzenie takiego identyfikatora Apple ID; identyfikator Apple ID zostanie utworzony w ramach procesu tworzenia konta dziecka w Chmurze rodzinnej albo dziecko otrzyma zarządzane konto Apple ID (w miejscach, gdzie jest to możliwe) za pośrednictwem swojej szkoły. Przykładowo, rodzic musi zapoznać się z Oświadczeniem o ochronie prywatności rodziny w związku z działaniami dzieci, a także zgodzić się na postanowienia Zgody na zbieranie, używanie i ujawnianie przez Apple informacji dotyczących dziecka użytkownika oraz Warunki korzystania ze sklepu iTunes Store, zanim będzie mógł rozpocząć proces tworzenia konta Apple ID dla swojego dziecka. Ponadto zarządzane identyfikatory Apple ID mogą być tworzone przez uczestniczące w programie Apple School Manager szkoły, które zapoznały się z Oświadczeniem o ochronie prywatności dotyczącym zarządzanych identyfikatorów Apple ID dla uczniów oraz wyraziły zgodę na przedstawione w nim warunki. Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące zarządzanych identyfikatorów Apple ID dla uczniów opisuje sposób, w jaki Apple traktuje informacje dotyczące uczniów, i stanowi uzupełnienie Zasad ochrony prywatności Apple. Dowiedz się więcej o Chmurze rodzinnej, zarządzanych identyfikatorach Apple ID oraz ograniczeniach dotyczących kont dla dzieci.

Jeśli w dowolnym czasie rodzic będzie chcieć uzyskać dostęp do danych związanych ze swoim kontem w Chmurze rodzinnej lub z Apple ID dziecka lub poprawić lub usunąć te dane, może skontaktować się z Apple za pośrednictwem formularza kontaktowego dotyczącego ochrony prywatności.

Rodzic może też skorzystać z informacji kontaktowe dostępne tutaj.

Usługi zależne od lokalizacji

W celu świadczenia usług zależnych od lokalizacji związanych z produktami Apple, Apple oraz partnerzy i licencjobiorcy Apple mogą zbierać, wykorzystywać i udostępniać dokładne informacje o lokalizacji, w tym informacje o lokalizacji geograficznej komputera lub urządzenia Apple użytkownika w czasie rzeczywistym. Usługi zależne od lokalizacji, jeśli są dostępne, mogą wykorzystywać GPS, Bluetooth i adres IP użytkownika, jak również uzyskane za pomocą crowdsourcingu lokalizacje hotspotów Wi-Fi i lokalizacje wież sieci komórkowej, a także inne technologie w celu określenia przybliżonej lokalizacji urządzeń użytkownika. Bez zgody użytkownika dane o lokalizacji będą zbierane anonimowo w formacie, który nie identyfikuje użytkownika i jest używany przez Apple oraz partnerów i licencjobiorców Apple do dostarczania i ulepszania produktów i usług zależnych od lokalizacji. Przykładowo urządzenie może udostępniać dane o lokalizacji geograficznej dostawcom aplikacji, jeśli użytkownik zdecyduje się na korzystanie z ich usług lokalizacyjnych.

Do działania niektórych oferowanych przez Apple usług zależnych od lokalizacji, takich jak „Znajdź mój iPhone”, potrzebne są dane osobowe użytkownika.

Witryny i usługi osób trzecich

Witryny, produkty, aplikacje i usługi Apple mogą zawierać łącza do witryn, produktów i usług osób trzecich. Produkty i usługi Apple mogą ponadto korzystać z produktów lub usług osób trzecich lub je oferować — na przykład dotyczy to aplikacji osób trzecich na iPhone'a. Dane zbierane przez osoby trzecie, w tym dane o lokalizacji lub dane kontaktowe, podlegają zasadom ochrony prywatności tych osób trzecich. Apple zachęca do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności stosowanymi przez te osoby trzecie.

Użytkownicy międzynarodowi

Wszystkie podawane przez użytkownika dane mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom na całym świecie, zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności. Apple przestrzega przepisów przyjętego przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych programu „safe harbor” (Bezpieczna przystań) w zakresie zbierania, przechowywania i korzystania z danych osobowych zbieranych przez organizacje na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Więcej informacji o przyjętym przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych programie Safe Harbor.

Dane osobowe, w tym dane podane w trakcie korzystania z iCloud, dotyczące osób zamieszkałych na stałe w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i w Szwajcarii, znajdują się pod kontrolą Apple Distribution International w Cork w Irlandii i są przetwarzane w imieniu Apple Distribution International przez Apple Inc. Dane osobowe zbierane w EOG i Szwajcarii w trakcie korzystania z iTunes znajdują się pod kontrolą iTunes SARL w Luksemburgu i są przetwarzane w imieniu iTunes SARL przez Apple Inc.

Apple przestrzega Systemu Zasad Transgranicznej Ochrony Prywatności (CBPR) Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Wypracowany przez APEC system CBPR tworzy ramy dla organizacji w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przesyłanych między uczestniczącymi gospodarkami z APEC.

Zaangażowanie wszystkich pracowników Apple w ochronę prywatności

Aby zagwarantować bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników, Apple przekazuje wytyczne w zakresie ochrony prywatności i bezpieczeństwa pracownikom Apple i bezwzględnie egzekwuje wewnętrzne stosowanie zabezpieczeń dotyczących prywatności danych.

Pytania dotyczące ochrony prywatności

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Zasad ochrony prywatności lub przetwarzania danych przez Apple, a także w celu złożenia zażalenia dotyczącego potencjalnego naruszenia przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony prywatności, należy skontaktować się z Apple. W każdej chwili możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem telefonu Wsparcia Apple dla kraju użytkownika.

Wszystkie zgłoszenia są badane, a odpowiedzi są w stosownych przypadkach wysyłane tak szybko, jak to możliwe. Jeśli otrzymana odpowiedź nie jest satysfakcjonująca, użytkownik może przekazać zażalenie do właściwego organu regulacyjnego w danym kraju. Na wniosek użytkownika Apple udzieli mu w miarę możliwości informacji na temat dostępnych sposobów złożenia zażalenia, które mogą mieć zastosowanie w konkretnej sprawie.

Apple może zmieniać niniejsze Zasady ochrony prywatności. W przypadku każdej istotnej zmiany w witrynie Apple pojawi się odpowiednie powiadomienie oraz zaktualizowana wersja Zasad ochrony prywatności.

Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, California, USA, 95014

Validate TRUSTe privacy certification

Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2016 r.