SSS Apple ve çevre politikası hakkındaki sorularınızın yanıtlarını öğrenin.

Apple’da çevreyle ilgili çalışmaları kim yönetiyor?

Apple, iklim değişikliği sorununa eğilmeye, daha güvenli ürünler için çevre dostu malzemeler geliştirmeye ve bu malzemeleri mümkün olduğunca verimli bir biçimde kullanmaya kararlıdır. Apple CEO’su Tim Cook, 2013 yılının Haziran ayında Lisa P. Jackson’ı Çevresel Girişimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak göreve getirmiştir. Çevresel Girişimler Ofisi, stratejileri belirlemek, ilgili tarafları sürece dahil etmek ve aşamalar hakkında bilgi vermek için Apple ekipleriyle birlikte çalışır.

Apple Yönetim Kurulu, Apple’ın faaliyetlerinin yasalara ve etik kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla CEO’yu ve diğer üst yönetim ekiplerini günlük olarak denetler ve hissedarların uzun vadedeki çıkarlarının göz önünde bulundurulmasını sağlar.
Şu anda Çevresel, Politik ve Sosyal Girişimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olan Lisa, CEO’ya rapor verir. Entegre yaklaşımımız sayesinde çevresel ve sosyal konulardaki kararlar şirketin en üst seviyelerinde gözden geçirilir. İcra Kurulu üyeleri, malzeme ve tasarım tercihlerine, tedarik zincirine, ambalajlara ve ürünün enerji verimliliğine odaklanarak her yeni ürünü geliştirilme sürecinde
düzenli
olarak inceler.

Apple, Ürün Sera Gazı Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi’ni nasıl yapıyor?

Apple olarak, bir ürünün yaşam döngüsü değerlendirmesini (LCA)
beş adımda yapıyoruz:

Apple’ın çevre üzerindeki etkilerine ilişkin verileri, üçüncü taraf kuruluşların verdiği doğrulama ve güvenceleri de içeriyor mu?

Evet. Kapsam 1, 2 ve 3 sera gazı emisyonlarının yanı sıra tüm dünyadaki veri merkezlerimizin, ofislerimizin ve mağazalarımızın enerji kullanımı, atık yönetimi ve su tüketimi açısından etkileri için de üçüncü taraf kuruluşlardan doğrulama alıyoruz. Çevre üzerindeki etkilerimize ilişkin bu veriler için Bureau Veritas’tan (BV) doğrulama sektöründeki en yüksek seviyeli güvencelerden biri olan “makul güvence” derecesini aldık. BV raporunu buradan inceleyebilirsiniz.

Ürünlerimizle ilgili olarak yaşam döngüsü değerlendirmesi kullanılarak yapılan Kapsam 3 sera gazı emisyonu hesaplamalarının kalitesi ve doğruluğu, uluslararası ölçekte kabul görmüş ISO 14000 çevre yönetimi standartları olan ISO 14040 ve 14044’e uygun olarak Almanya’daki Fraunhofer Enstitüsü tarafından kontrol ediliyor. Fraunhofer raporunu buradan inceleyebilirsiniz.

Apple’ın Çevre Sağlığı ve Güvenliği
Politikası var mı?

Evet. Apple olarak, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve içinde faaliyet gösterdiğimiz küresel toplulukların çevresel koşullarını, sağlığını ve güvenliğini koruma konusunda kararlıyız. Daha fazla bilgi için Çevre Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Açıklaması’nı (PDF)
okuyabilirsiniz.

Apple, Küresel Raporlama Girişimi
(GRI‑Global Reporting Initiative) Sürdürülebilirlik Raporlaması Yönergeleri’ni kullanarak çevresel performans verilerini içeren bir endeks hazırlıyor mu?

Apple olarak, çevresel, sosyal ve idari politikalarımız ve programlarımız açısından son derece şeffaf olmaya kararlıyız ve ilerleme durumumuzu 2017 Çevreye Karşı Sorumluluk Raporu’muz dahil olmak üzere halka açık raporlar aracılığıyla paylaşıyoruz. Bu raporlar, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) G4 Sürdürülebilirlik Raporlaması Yönergeleri’nde yer alan Standart Açıklamalar’ı içeriyor. Apple’ın GRI Endeksi’ni buradan inceleyebilirsiniz.

Apple, insan sağlığı ve çevre için tehlikeli olan maddelerin kullanımını kısıtlıyor mu?

Evet. Apple’ın Denetime Tabi Maddeler Şartnamesi, Apple ürünlerinde, ambalajlarda ve üretimde kullanılması kısıtlanmış veya yasaklanmış birçok maddeyi ayrıntılı olarak belirtiyor. Tüm Apple ürünleri, kurşun ve diğer maddelerin kullanımını kısıtlayan Avrupa Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS-Restriction of Hazardous Substances) Direktifi’ne uygun. Tehlikeli maddelere karşı önlem alma yaklaşımımız sayesinde, Apple’ın çoğu kısıtlaması yasal gerekliliklerin de ötesinde. Apple’ın Denetime Tabi Maddeler Şartnamesi’ni (PDF) inceleyin veya tehlikeli maddeleri azaltmak ve ortadan kaldırmak için yaptığımız çalışmalar hakkında
daha fazla bilgi edinin
.

Apple, ürünlerinde kansere neden olan bromlu alev geciktiriciler (BFR’ler) ve polivinil klorür (PVC) kullanımını kısıtlıyor mu?

Evet. Apple, milyonda parça sayısı (ppm) olarak 900’den az brom veya klor içeren malzemeleri BFR içermeyen ve PVC içermeyen malzeme olarak tanımlıyor. 900 ppm limiti, elektronik sektöründeki en katı sınırlamalardan biri ve Avrupa RoHS Direktifi’ndeki kurşun yasağından çok daha düşük bir konsantrasyon. Malzemelerimizde BFR ve PVC bulunsaydı, etkili olabilmeleri için brom ve klor düzeylerinin 900 ppm’in çok üzerinde
olmaları gerekirdi.

Apple’ın BFR ve PVC kullanımını aşamalı olarak durdurma çalışmaları, 2009 yılından beri üretilen tüm yeni Apple ürünlerini ve 2016 yılından beri üretilen tüm Beats ürünlerini kapsıyor. Daha eski ürünler, eski yedek parçalar ve eski ürün aksesuarları tamamen BFR’siz ve PVC’siz olmayabilir. Fakat yine de tümü yasal gereklilikleri karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

REACH nedir ve REACH tüzüğüne Apple
nasıl uyuyor?

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkındaki EC 1907/2006 Sayılı Yönetmelik genellikle REACH olarak anılıyor ve Avrupa’nın kimyasal maddeler ve onların güvenli kullanımıyla ilgili düzenlemelerini içeriyor. Avrupa Kimyasallar Ajansı, yayınladığı izin adayları listeleriyle, ürün ağırlığının yüzde 0,1’inden yüksek bir oranda kullanılmaları durumunda üreticilerin müşterilere bildirmelerinin zorunlu olduğu yüksek önem arz eden maddeler (SVHC)
dizilerini belirliyor.

İzin adayları listesinin güncel sürümüne göre, düğme pili 1,2-dimetoksietan içeren Apple Remote, iMac, Mac Pro ve Mac mini dışında Apple ürünleri açıklanan sınırın üzerinde SVHC içermiyor. Düğme pilde bulunan SVHC, müşterilerin güvenliği için risk oluşturmuyor. Düğme pilin doğru bir şekilde geri dönüştürülmesini sağlamak amacıyla Apple aygıtınızı ücretsiz geri dönüşüm hizmeti için bir Apple Store’a iade edebilir veya geri dönüşüm hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi için www.apple.com/tr/recycling adresini
ziyaret edebilirsiniz.

Apple, ozon tabakasını incelten maddeler
kullanıyor mu?

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü’nde öngörüldüğü üzere, Apple tarafından kullanılan parçaların, malzemelerin veya ürün ambalajlama malzemelerinin üretimiyle ilgili süreçlerde ozon tabakasını incelten maddeler (ODC) hiçbir şekilde kullanılmıyor.

Apple aygıtımdaki pilden en iyi şekilde yararlanmak için
ne yapabilirim?

Pil performansını nasıl maksimuma çıkarabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek ve pilinizle ilgili teknik servis ve geri dönüşüm hizmeti almak için www.apple.com/tr/batteries adresini
ziyaret edebilirsiniz.

Apple, geri dönüşüm hizmeti sunuyor mu?

Evet. Apple Renew programı, herhangi bir Apple aygıtını istediğiniz bir Apple Store’da veya dilerseniz online olarak geri dönüştürme olanağı sağlıyor. Böylece aygıtınızın sorumlu bir biçimde geri dönüştürüldüğünden veya yeniden kullanılma şansına kavuştuğundan emin olabilirsiniz. Herhangi bir Apple aygıtını ücretsiz geri dönüşüm için bir Apple Store’a iade edebilir veya geri dönüşüm hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.apple.com/tr/recycling adresini ziyaret edebilirsiniz. Apple ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da ticari, kurumsal ve eğitim sektöründeki müşterilerimizin ürün ambalajlarını da istek halinde ücretsiz olarak geri dönüştürüyor. Daha fazla bilgi için Apple satış temsilcinize danışabilirsiniz.

Apple, tedarik zincirinde çevrenin korunması ve çalışan hakları için de standartlar belirliyor mu?

Davranış Kuralları’mız, üretim sürecinde daha güvenli çalışma koşulları oluşturulması, çalışanlara adil davranılması ve çevreye duyarlı uygulamalar kullanılması için belirlediğimiz yüksek standartları içeriyor. Bizimle çalışan tüm tedarikçilerimizin Davranış Kuralları’mıza ve bu kuralları destekleyen standartlara uymayı kabul etmelerini zorunlu kılıyoruz. Bu kurallara uyulmasını sağlamak için uyguladığımız sıkı değerlendirme sürecimizi de devam ettiriyoruz. Kurallara uyulmadığını tespit ettiğimizde, süreçlerini iyileştirmek amacıyla tedarikçilerimizle iş birliği yapıyoruz. Tedarik zincirimizle ilgili çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için Tedarikçi Sorumluluğu web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.