Ek Sorular Apple ve çevre hakkındaki sorularınızın yanıtlarını öğrenin.

1. Apple’da çevreyle ilgili çalışmaları kim yönetiyor?

Lisa P. Jackson; Apple'ın Çevre, Politika ve Sosyal Girişimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve doğrudan CEO Tim Cook'a rapor veriyor. Çevre, Politika ve Sosyal Girişimler Ofisi; stratejiler belirleme, ilgili tarafları sürece dahil etme ve Apple’ın iklim değişikliğiyle mücadele yükümlülükleri, daha güvenli ürünler için çevre dostu materyaller geliştirme ve bu materyalleri mümkün olduğunca verimli bir şekilde kullanma gibi konularda kaydedilen ilerlemeleri takip etmek ve ölçmek için Apple ekipleriyle birlikte çalışıyor.

Apple Yönetim Kurulu, Apple’ın faaliyetlerinin yasalara ve etik kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla CEO’yu ve diğer üst düzey yönetim ekiplerini günlük olarak denetliyor ve hissedarların uzun vadedeki çıkarlarının gözetilmesini sağlıyor. Entegre yaklaşımımız sayesinde; çevresel ve sosyal konulardaki kararlar, şirketin en üst seviyelerinde gözden geçiriliyor. Yönetici ekip üyeleri, geliştirilme aşamasındaki her yeni ürünü materyal ve tasarım tercihlerine, tedarik zincirine, ambalajlamaya ve ürünün enerji verimliliğine odaklanarak düzenli olarak gözden geçiriyor.

2. Apple 2030 yılına kadar tamamen karbon nötr olma hedefine ulaşmayı nasıl planlıyor?

Dünya çapında bir şirket olarak, iklim üzerindeki etkilerimizi en aza indirmek için güçlü, kararlı ve kapsayıcı adımlar atma sorumluluğunu taşıdığımıza inanıyoruz. Materyaller, temiz enerji ve düşük karbonlu sevkiyattaki yeniliklerle, emisyonları büyük oranda azaltıyoruz. Ve geriye kalan düşük miktardaki emisyona karşılık olarak doğayı temel alan projelere yatırım yapıyoruz. 2030 hedefimiz; Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin önümüzdeki 20 yıl için küresel çapta önerdiği karbon nötr hedefinden çok daha iddialı. Üstelik 2015’ten bu yana değer zincirimizdeki emisyonu %45’ten fazla azaltarak hedefimize doğru önemli ilerlemeler kaydettik.

3. Apple, Ürünlerin Sera Gazı Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi’ni nasıl yapıyor?

Ürünlerin yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) için biyojenik karbon da dahil olmak üzere karbon emisyonlarını hesaplarken, 2023 (AR6) GWP100 IPCC Altıncı Değerlendirme Raporu’nda yer alan 100 yıllık zaman ufku için küresel ısınma potansiyeli değerlerini kullanıyoruz. Ürünlerin yaşam döngüsü değerlendirmelerini aşağıdaki gibi beş adımda gerçekleştiriyoruz:

  1. Üretim aşamasını modellemek için parça üretimine ilişkin verilerle birlikte tüm ürünün parça bazında ölçümlerini kullanıyoruz. Parça bazında verinin olmadığı bazı durumlarda, boyut ve ağırlık detayları için tasarım düzeyinde verileri de kullanabiliyoruz. Bu ölçümler, üründeki bileşenlerin ve materyallerin boyutlarını ve ağırlıklarını doğru bir şekilde belirlememize yardımcı olurken üretim süreçleri ve üretim sırasındaki verim kayıplarıyla ilgili veriler de üretimin etkisini hesaplamamıza imkan veriyor. LCA kapsamında aksesuarlar ve ambalajların yanı sıra Apple’ın Tedarikçi Temiz Enerji Programı sayesinde azalttığı emisyonlar da yer alıyor. Apple’ın geniş kapsamlı karbon ayak izi hesaplamasına AppleCare aracılığıyla onarılan ve değiştirilen aksesuarları da dahil ediyoruz.

  2. Müşteri kullanımını modellemek için bir simülasyon senaryosunda ürünlerin çalışırken harcadığı enerjiyi ölçüyoruz. Günlük kullanım biçimleri her üründe farklılık gösteriyor ve gerçek müşteri kullanımı verileriyle, modellenmiş verilerin birleşiminden oluşuyor. Değerlendirmemizin amaçları doğrultusunda ürünlerin ilk sahiplerine göre belirlenen kullanım süreleri macOS ve tvOS aygıtları için dört yıl; iOS, iPadOS ve watchOS aygıtları için ise üç yıl olarak kabul ediliyor. Üstelik çoğu Apple ürünü çok daha uzun süreler boyunca kullanılabiliyor ve genellikle ilk sahipleri tarafından başkalarına veriliyor, satılıyor veya Apple’a iade ediliyor. Ürünlerimizin enerji kullanımları hakkında daha fazla bilgiyi Ürün Çevre Raporları’mızda bulabilirsiniz.

  3. Sevkiyat aşamasını modellemek için tekil ürünlerin ve tek pakette toplanmış çok sayıda ünitenin kara, deniz ve hava yoluyla sevkiyatı sırasında toplanan verileri kullanıyoruz. Materyallerin üretim tesisleri arasındaki sevkiyatını, ürünlerin üretim tesislerinden bölgesel dağıtım merkezlerine sevkiyatını, bölgesel dağıtım merkezlerinden bireysel müşterilere sevkiyatını ve son kullanıcılardan geri dönüşüm tesislerine sevkiyatını hesaba katıyoruz.

  4. Kullanım ömrünün sona ermesine ilişkin bir model oluşturmak için ürünlerimizin materyal bileşimi verilerini kullanarak geri dönüşüme gönderilen veya atık olarak ayrılan ürünlerimizin oranını hesaplıyoruz. Geri dönüşüme gönderilen ürünlerle ilgili olarak; geri dönüşüm tesisinin ürünü elektronik, metal, plastik ve cam materyallerin geri kazanılmasına hazırlamak için gerçekleştirdiği ilk işlemleri kaydediyoruz. Sonraki geri dönüşüm adımları ise kullanım ömrü sonu işlemleri değil, üretim aşamaları olarak sayıldıkları için hesaplamaya dahil edilmiyor. Atık olarak ayrılan ürünler içinse her materyal türünün atık sahalarında depolanması veya yakılmasıyla ilgili emisyonları kaydediyoruz.

  5. Üretim, kullanım, sevkiyat ve kullanım ömrünün sona ermesiyle ilgili toplanan bu veriler daha sonra ayrıntılı sera gazı emisyonu verileriyle birleştiriliyor. Bu emisyon verileri; materyal üretimi, üretim süreçleri, elektrik üretimi ve nakliyat için Apple’a özel veri kümelerinin ve sektörün ortalama veri kümelerinin bir kombinasyonunu temel alıyor. LCA modeli kapsamında, tedarikçiler tarafından bağımsız olarak veya Apple Tedarikçisi Temiz Enerji Programı dahilinde elde edilen ve tedarik zincirinde kullanılan yenilenebilir enerji de dikkate alınıyor. LCA kapsamında ürüne özel bilgilerin emisyon verileriyle birleştirilmesi, her bir ürünle ilişkili sera gazı emisyonlarının ayrıntılı sonuçlarını derlememize imkan veriyor. Verilerin ve modelleme yaklaşımlarının kalitesi ve doğruluğu Almanya’daki Fraunhofer Enstitüsü tarafından kontrol ediliyor.

Karbon emisyonları için oluşturulan modellerde, esasen verilerin sınırlı olmasından kaynaklanan bir belirsizlik olabiliyor. Apple, kendi karbon emisyonlarını en çok artıran bileşenlere dair belirsizliği gidermek için Apple’a özel parametreler kullanarak ayrıntılı ve süreç bazlı çevresel modeller geliştiriyor. Apple’ın karbon ayak izinin diğer bileşenleri için sektör ortalamalarından ve varsayımlardan yararlanıyoruz.

4. Apple ülkelere özel çevre verilerini raporluyor mu?

Evet. 2023 Çevresel İlerleme Raporu’muzda (PDF) belirli coğrafi bölgelere ait kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızın yanı sıra, doğal gaz ve elektrik kullanımımızın coğrafi bölgelere göre dağılımını da sunuyoruz. Rapor aynı zamanda veri merkezlerimizdeki enerji kullanımına dair daha detaylı bilgiler içeriyor.

5. Apple’ın Çevre Sağlığı ve Güvenliği Politikası
var mı?

Evet. Apple olarak; çevrenin yanı sıra çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve içinde faaliyet gösterdiğimiz küresel toplulukların sağlığını ve güvenliğini korumak konusunda kararlıyız. Daha fazla bilgi için Çevre Sağlığı ve Güvenliği Politikası Açıklamamızı (PDF) okuyabilirsiniz.

6. Apple, insan sağlığı ve çevre için tehlikeli olan maddelerin kullanımını kısıtlıyor mu?

Evet. Apple’ın Düzenlemeye Tabi Maddeler Şartnamesi; Apple ürünlerinde, ambalajlarında ve üretim sürecinde kullanılması kısıtlanmış veya yasaklanmış birçok maddeyi ayrıntılı olarak belirtiyor. Tüm Apple ürünleri, kurşun ve diğer maddelerin kullanımını kısıtlayan Avrupa Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS-Restriction of Hazardous Substances) Direktifi’ne uygun. Apple’ın bir materyali RoHS uyumlu olarak tanımlaması için o materyalin, kurşun kullanımına ilişkin muafiyetler dahil olmak üzere, 2011/65/EU sayılı Avrupa Birliği Direktifi’ne ve bu direktifte yapılan düzeltmelere uygun olması gerekiyor. Apple, teknik olarak mümkün olan yerlerde, muaf tutulmuş bu maddelerin kullanımını aşamalı olarak kaldırmaya çalışıyor. Maddelere karşı benimsediğimiz yaklaşım sayesinde, Apple’ın uyguladığı kısıtlamaların çoğu yasal gerekliliklerin bile ilerisine geçiyor. Tehlikeli maddeleri azaltmak ve ortadan kaldırmak için yürüttüğümüz çalışmalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Apple’ın Düzenlemeye Tabi Maddeler Şartnamesi’ni (PDF) inceleyebilirsiniz.

7. Apple, ürünlerinde bromlu alev geciktiricilerin (BFR’ler) ve polivinil klorürün (PVC) kullanımını kısıtlıyor mu?

Evet. Apple, kasten BFR ve PVC kullanılmamış ve herhangi bir durumda milyonda 900’den az sayıda (ppm) brom veya klor parçası içeren materyalleri, BFR içermeyen ve PVC içermeyen materyal olarak tanımlıyor. BFR ve PVC kullanımını aşamalı olarak durdurma çalışmalarında sektöre öncülük eden Apple, 900 ppm sınırını elektronik sektöründe standart haline getirdi. Materyallerimizde BFR ve PVC bulunsaydı, etkili olabilmeleri için brom ve klor düzeylerinin 900 ppm’nin çok üzerinde olmaları gerekirdi.

Apple’ın BFR ve PVC kullanımını aşamalı olarak durdurma çalışmaları, 2009’dan beri üretilen tüm yeni Apple ürünlerini, 2016’dan beri üretilen tüm Beats ürünlerini ve 2018 sonlarından beri üretilen Beddit Uyku Monitörleri’ni kapsıyor. Ürün ve bileşenlerin çok büyük bir kısmı Apple’ın kullanımı aşamalı olarak durdurma çalışmaları kapsamında yer almakla birlikte, daha eski bazı Apple ürün tasarımları tamamen BFR’siz ve PVC’siz olmayabilir. Ancak yedek parçaları ve aksesuarları da dahil olmak üzere bu ürünler yine de yasal gereklilikleri karşılayacak şekilde tasarlandılar.

Tayland, Hindistan ve Güney Kore’deki güç kabloları bu ülkelere özgü gereklilikler nedeniyle PVC içeriyor. PVC yerine kullanacağımız materyaller için onay alma çalışmalarımız devam ediyor.

8. Apple, ürünlerinde perfloroalkil ve polifloroalkil maddeleri (PFAS) kullanıyor mu?

Apple olarak zararlı olabilecek maddelerin çıkarılmasına öncülük etme konusunda köklü bir geçmişe sahibiz. Bu çabanın bir parçası olarak, tüm tedarik zinciri iş ortaklarımızı, ürünlerimizde ve üretim süreçlerimizde perfloroalkil ve polifloroalkil maddelerin (PFAS) kullanımını kısıtlama sürecine dahil etmeyi ve Apple ürünlerinin performansını devam ettirecek ve hatta artıracak güvenli alternatifler geliştirmeyi planlıyoruz. Apple’ın uzun süredir var olan, çevre ve insanlar için daha iyi ürünler tasarlama hedefi hakkında daha fazla bilgiyi perfloroalkil ve polifloroalkil maddelerin (PFAS) kullanımını aşamalı olarak kaldırma kararlılığımız (PDF) belgesinde okuyabilirsiniz.

9. REACH nedir ve Apple, REACH tüzüğüne nasıl uyuyor?

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkındaki EC 1907/2006 Sayılı Yönetmelik genellikle REACH olarak anılıyor ve Avrupa’nın kimyasal maddeler ve bunların güvenli kullanımıyla ilgili düzenlemelerini içeriyor. Avrupa Kimyasallar Ajansı, izin almaya aday üreticiler için yayımladığı listelerde ürün ağırlığının %0,1’inden yüksek bir oranda kullanılmaları durumunda müşterilere bildirilmeleri zorunlu olan ve yüksek önem arz eden madde (SVHC) gruplarını belirliyor.

İzin almaya aday üreticiler listesinin güncel sürümünde açıklanan sınırın üzerinde SVHC içeren Apple ürünleri, REACH SVHC Açıklaması (PDF) dosyasında sunulmaktadır.

Bu ürünlerde kullanılan SVHC’ler, normal kullanım koşullarında müşteriler için güvenlik riski oluşturmaz.

10. Apple, ozon tabakasını incelten maddeler kullanıyor mu?

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü gereğince, Apple tarafından kullanılan parçaların, materyallerin veya ürün ambalaj materyallerinin üretimiyle ilgili hiçbir süreçte ozon tabakasını incelten kimyasallar (ODC’ler) kullanılmıyor.

11. Apple döngüsel ekonomiyi hızlandırmaya nasıl yardımcı oluyor?

Dayanıklı bir aygıt, daha çevreci bir aygıttır. Ürünler daha uzun süre kullanılabildiğinde, yenilerini üretmek için yeryüzünden çıkarılması gereken kaynak miktarı azalıyor. Apple’ın her zaman en iyi ve en dayanıklı ürünleri üretmeye odaklanması ve uzmanlar tarafından sunulan onarım hizmetleri, ürünlerimizin çok uzun süre kullanılmasını sağlıyor. Müşterilerimiz aygıtlarını kullanmayı bıraktıklarında ise Apple Trade In Programı aracılığıyla onları Apple’a iade etmelerini kolaylaştırıyoruz. Böylece aygıtlar ya başka bir kullanıcıya geçiyor ya da sorumlu bir şekilde geri dönüştürülüyor.

Gelecekte ürünlerimizi sadece yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş materyallerden üretmek konusundaki kararlılığımızı 2017’de kamuoyuyla paylaştık. Ayrıca, mümkün olduğunda hem Apple’ın hem de başkalarının kullanması için materyallerin pazara geri dönmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Demontaj robotlarımız Daisy, Dave ve Taz gibi ilerlemeler sayesinde geleneksel geri dönüşüm işlemlerine kıyasla daha fazla materyali daha yüksek kalitede geri kazanıyoruz.

Ürünlerimizde kullandığımız materyallerin pozitif değişime yönelik katı standartlara ve programlara uygun şekilde tedarik edilmesini sağlayan girişimlere sahibiz. Bu konudaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Ama aynı zamanda, tüm ürünlerimizi gezegenimizdeki sınırlı kaynakları tüketmeden üretme konusunda da kendimizle yarışıyoruz. Bu iddialı hedefi gerçekleştirmek için Apple ekipleri, tedarikçilerimiz ve geri dönüşüm firmalarının yıllarca iş birliği yapması gerekiyor ama çalışmalarımız çoktan başladı bile.

Bugüne kadarki ilerlememiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için 2023 Çevresel İlerleme Raporu’nu (PDF) okuyabilirsiniz.

12. Apple plastik kullanımını azaltıyor mu?

Apple olarak 2025 yılına kadar ambalajlarımızdaki plastik kullanımını elimine etmeye ve ürünlerimizde geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir plastik kullanımına geçmeye kararlıyız.

Ambalajlarımızda plastik kullanımını elimine etme konusunda şimdiden önemli ilerlemeler kaydettik. 2022’de ambalajlamadan kaynaklı ayak izimizin sadece %4’ü plastikten (2015’te bu oran %21’di), %66’sı ise geri dönüştürülmüş liflerden kaynaklandı. 2017’den bu yana, ambalajlarımızda kullanılan işlenmemiş ağaç lifinin %100’ü, sorumlu bir şekilde yönetilen kaynaklardan tedarik ediliyor.

2023 Çevresel İlerleme Raporu’muzda bildirildiği gibi, 2022 mali yılından itibaren ambalaj hedeflerimizin kapsamını, etkimizi daha iyi yansıtacak şekilde genişleterek toplam ambalaj kütlemizin yaklaşık %36’sı kadar bir artış sağladık. Şimdi bu hedef, perakende çantalarını, tüm nihai ürün kutularını (etiketlerdeki ve kutu içinde sunulan belgelerdeki plastik içeriği dahil), Apple Trade In kapsamında müşterilerimize gönderilen ambalajları, tüm birimler ve servis modülleri için AppleCare ambalajlarını (öğeleri elektrostatik deşarjdan korumak için gereken plastikler hariç), Apple ürünlerinin ve Apple tarafından satılan aksesuarların ikincil ambalajlarını da kapsıyor. Hedeflerimizin kapsamı, ambalajlarımızda kullanılan mürekkep, kaplama veya yapıştırıcıları içermiyor. Ambalaj ayak izimizin yanı sıra kurumsal tesislerimizde kullanılan lifleri de hesaplıyoruz. 2022 mali yılında bu sayı 632 metrik tondu.

13. AGEC kanununun mecbur tuttuğu çevresel niteliklere ve özelliklere dair ürün sayfasını nerede bulabilirim?

Çevresel niteliklere ve özelliklere dair ürün sayfası Fransa’da Döngüsel Ekonomi kanununun (AGEC) 13’üncü maddesi dahilinde bir zorunluluk. Apple, ürünleriyle ilgili bu bilgileri çevresel niteliklere ve özelliklere dair web sitesindeki Ürün sayfasında sunuyor.

14. Apple aygıtımdaki pilden en iyi şekilde yararlanmak için ne yapabilirim?

Pilinizin şarj olma biçimi ve pil performansını nasıl en üst düzeye çıkarabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için apple.com/tr/batteries/maximizing-performance adresini ziyaret edebilirsiniz.

15. Apple aygıtımın pilini ne zaman ve nasıl değiştirmeliyim?

Piliniz için teknik servis ve geri dönüşüm hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için apple.com/tr/batteries/service-and-recycling adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

16. Apple, ürünleri için onarım imkanı sunuyor mu?

Ürünlerimizi en az onarıma ihtiyaç duyacak; dayanıklı ve uzun ömürlü olacak şekilde tasarlıyoruz. Ama onarıma ihtiyaç duyulursa müşterilerimizin pratik ve yüksek kaliteli onarım hizmetlerine kolaylıkla erişmesi gerektiğine inanıyoruz. Onarım seçenekleri arasında Apple Store’lar, Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları, Apple İletişim Merkezleri ve yerinde servis imkanları bulunuyor. Son üç yıl içinde, orijinal Apple parçalarına, araçlarına ve eğitimlerine erişimi olan profesyonel hizmet noktalarımızın sayısını neredeyse iki katına çıkartarak onarım hizmetlerimizi arttırdık. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nin belirli şehirlerinde müşterilerimizin evlerinde ve ofislerinde sunduğumuz onarım hizmetlerinin kapsamını genişletmeye devam ediyoruz.

Bağımsız Onarım Sağlayıcısı programımız, 2019’dan bu yana farklı büyüklüklerdeki 4000’den fazla bağımsız onarım işletmesinin orijinal Apple parçalarına, araçlarına, tanılarına ve eğitimlerine erişmesini sağladı. Bağımsız Onarım Sağlayıcıları ve dünya çapında 5000’den fazla Apple Yetkili Servis Sağlayıcısının temsil ettiği 100.000’in üzerinde hizmet teknisyeni, onarım ihtiyacı duyan müşterilerimize destek sunan bir iş gücünü temsil ediyor.

2022’de başlattığımız Self Service Repair hizmetiyle elektronik aygıtların onarımı konusunda bilgi ve deneyim sahibi kişilere Apple Self Service Repair Store üzerinden onarım kılavuzları, orijinal Apple parçaları ve araçları sağladık. Self Service Repair Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da (Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İsveç, İtalya ve Polonya dahil) sunuluyor.

17. Apple geri dönüşüm imkanı sunuyor mu?

Apple, satış yaptığı ülkelerin %99’unda ürünlerin geri alınmasına ve geri dönüştürülmek üzere toplanmasına yönelik programlar yürütüyor. Bunlar arasında şu ana kadar 25 ülkede hayata geçirilmiş olan trade-in programımız da var. Apple Trade In programı sayesinde müşteriler ellerindeki Apple aygıtlarını (Apple bünyesindeki markalara ait aygıtlar dahil) herhangi bir ücret ödemeden geri dönüştürebiliyor. Apple Trade In programı pillerin ve elektronik ürünlerin geri dönüşümünün yanı sıra ticari işletmeler, eğitim kurumları ve kurumsal müşterilerin talep etmesi halinde ücretsiz ambalaj geri dönüşümünü de kapsıyor. Bize gönderilen aygıtlar detaylı bir şekilde incelenerek yeniden kullanılmak veya geri dönüştürülmek üzere değerlendiriliyor. Seçilmiş bölgelerden toplanan kullanım ömrünü doldurmuş iPhone aygıtları demontaj robotumuz Daisy’ye gönderiliyor. Bu yöntem iPhone’larda bulunan değerli materyallerin daha fazlasını geri kazanmanın en yenilikçi ve etkili yolu.

Aygıtların geri dönüştürülmesi hakkında (Apple Trade In programının bulunmadığı ülkeleri de kapsayacak şekilde) daha fazla bilgi için lütfen Apple Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm Programı sitemizi ziyaret edin.

18. Apple, tedarik zincirinde çevrenin korunması ve işçi hakları için de standartlar belirliyor mu?

Apple’ın Tedarikçi Davranış Kuralları; çalışan hakları, insan hakları, sağlık ve güvenlik, çevrenin korunması, yönetim sistemleri ve etik kuralları konularında tedarikçilerimizin uymaları gereken yüksek standartları belirliyor. Bizimle çalışan tüm tedarikçilerimizin Tedarikçi Davranış Kuralları’mıza ve ilgili Tedarikçi Sorumluluğu Standartları’na bağlı kalmasını zorunlu tutuyoruz. Kurallara mutlaka uyulması için 500’den fazla kriterde titiz değerlendirmeler yürütüyoruz. Kural ihlali tespit ettiğimizde tedarikçilerimizden anında harekete geçmelerini talep ediyor, kendi operasyonlarında gelişme kaydetmelerine ve standartlarımızı karşılamalarına yardımcı olmak için onlarla iş birliği yapıyoruz. Daha fazla bilgi edinmek için Tedarikçi Sorumluluğu web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

19. Apple çevre alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları veya başka iş ortaklarıyla çalışıyor mu?

Dünya çapında birçok kâr amacı gütmeyen kuruluşla, sektörle, devlet kurumuyla ve iş ortağıyla birlikte çalışıyoruz. Bütün çevre girişimlerimizde Ceres and the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) gibi organizasyonlardaki üyeliğimiz aracılığıyla sınıfının en iyisi olan şirketlerle iş birliği yapıyoruz. İklim değişikliğiyle ilgili çalışmalarımızı Advanced Energy Economy (AEE), RE100, Japan Climate Leaders’ Partnership ve We Mean Business gibi kuruluşlarla birlikte yürütüyoruz. Döngüsel materyal tedarik zincirleri oluşturmaya yönelik çalışmalarımız, Aluminum Stewardship Initiative ve Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE) üyeliklerimizle destekleniyor. Ayrıca Green America’s Clean Electronics Production Network (CEPN) ve Green Chemistry and Commerce Council (GC3) adlı kuruluşlara da üyeyiz. İş ortaklıklarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için 2023 Çevresel İlerleme Raporu’nu (PDF) okuyabilirsiniz.

20. Apple’ın ISO 14001 sertifikası var mı?

Evet. Apple’ın İrlanda’da, Cork’ta faaliyet gösterdiği tesisin %100’ü ISO 14001 sertifikalıdır. Sertifikanın tamamını 2023 Çevresel İlerleme Raporumuzun (PDF) ekinde bulabilirsiniz.

21. Apple, Avrupa Birliği Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar (WEEE) Direktifi’ni uyguluyor mu?

Apple, Avrupa Birliği sınırlarında elektronik eşya üreticisi olarak kabul edildiği yerlerde Avrupa Birliği Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar (WEEE) Direktifi’ni uyguluyor. Apple, (WEEE) Direktifi’nden doğan ulusal geri alma ve geri dönüşüm gerekliliklerini yerine getirmek için, yükümlülüğü olan tüm ülkelerde Producer Compliance Schemes’in bir üyesidir. Ürünle birlikte gelen ve support.apple.com/manuals adresinden erişilebilen ürün bilgisi kılavuzları, ürünler ve ambalajlar üzerinde bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolünün ne anlama geldiğine ve elektronik atıkların nasıl doğru bir şekilde atılacağına ilişkin bilgiler içerir. Ayrıca talep edilmesi halinde Apple, geri dönüştürücülere aygıtları işleme alırken ve geri dönüştürürken yardımcı olacak teknik bilgiler sağlayabilir. Apple Trade In web sitemizdeki More Ways to Recycle kısmında belirtildiği gibi bağımsız geri dönüştürücüler Apple Destek ile iletişime geçerek pillerin ve özel işlem gerektiren diğer bileşenlerin bertarafına ilişkin talimatlara erişebilir. Apple ayrıca DIGITALEUROPE, APPLiA ve WEEE Forum iş birliğiyle kurulmuş I4R Platform’u Information for Recyclers Platform’un da bir üyesidir. Geri dönüştürücüler bu platformu kullanarak ürün kategorisi seviyesinde geri dönüştürme bilgilerine erişebilir.