Ek Sorular Apple ve çevre politikası hakkındaki sorularınızın yanıtlarını öğrenin.

1. Apple’da çevreyle ilgili çalışmaları
kim yönetiyor?

Apple CEO’su Tim Cook, 2013 yılının Haziran ayında Lisa P. Jackson’ı Çevre Girişimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirdi. Çevre Girişimleri Ofisi, Apple’ın, iklim değişikliği sorununa eğilmek, daha güvenli ürünler için çevre dostu malzemeler geliştirmek ve malzemeleri mümkün olduğunca verimli bir şekilde kullanmak konusundaki kararlılığı kapsamında stratejiler belirlemek, ilgili tarafları sürece dahil etmek ve kaydedilen ilerlemeler hakkında bilgi vermek için Apple ekipleriyle birlikte çalışıyor.

Apple Yönetim Kurulu, Apple’ın faaliyetlerinin yasalara ve etik kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla CEO’yu ve diğer üst düzey yönetim ekiplerini günlük olarak denetliyor ve hissedarların uzun vadedeki çıkarlarının gözetilmesini sağlıyor. Şu anda Çevre, Politika ve Sosyal Girişimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olan Lisa, CEO’ya rapor veriyor. Entegre yaklaşımımız sayesinde çevresel ve sosyal konulardaki kararlar şirketin en üst seviyelerinde gözden geçiriliyor. İcra Kurulu üyeleri, geliştirme aşamasındaki her yeni ürünü malzeme ve tasarım tercihlerine, tedarik zincirine, ambalajlamaya ve ürünün enerji verimliliğine odaklanarak düzenli olarak gözden geçiriyor.

2. Apple, Ürün Sera Gazı Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi’ni nasıl yapıyor?

  1. Üretim aşamasını modellemek için parça üretimiyle ilgili verilerin yanı sıra tüm ürünün parça parça ölçümlerinden yararlanıyoruz. Bu ölçümler, üründeki bileşenlerin ve malzemelerin boyutlarını ve ağırlıklarını doğru bir şekilde belirlememize yardımcı olurken üretim süreçleri ve üretim sırasındaki verim kayıplarıyla ilgili veriler de üretimin etkisini hesaplamamıza imkan veriyor. LCA; aksesuar ve ambalajların yanı sıra, Apple’ın Tedarikçi Temiz Enerji Programı sayesinde azalttığı emisyonları da kapsıyor. Apple’ın geniş kapsamlı karbon ayak izi hesaplamasına AppleCare hizmetinin sunulduğu bölgelerde bu hizmet aracılığıyla onarılan ve değiştirilen aksesuarları da dahil ediyoruz.

  2. Müşteri kullanımını modellemek için, bir ürünün bir simülasyon senaryosunda çalışırken harcadığı enerjiyi ölçüyoruz. Günlük kullanım biçimleri her üründe farklılık gösteriyor ve gerçek müşteri kullanım verileriyle, modellenmiş verilerin birleşiminden oluşuyor. Değerlendirmemizin amaçları doğrultusunda ürünlerin ilk sahiplerine göre belirlenen kullanım süreleri macOS ve tvOS aygıtları için dört yıl,
    iOS ve watchOS aygıtları içinse üç yıl olarak kabul ediliyor. Ancak çoğu Apple ürünü çok daha uzun süreler boyunca kullanılabiliyor ve genellikle ilk sahipleri tarafından başkalarına hediye ediliyor, satılıyor veya Apple’a iade ediliyor. Ürünlerimizin enerji kullanımları hakkında daha fazla bilgiyi Ürün Çevre Raporları’mızda bulabilirsiniz.

  3. Nakliye aşamasını modellemek için tek ürünlerin ve tek pakette toplanmış çok sayıda ünitenin kara, deniz ve hava yoluyla nakliyesi sırasında toplanan verileri kullanıyoruz. Malzemelerin üretim tesisleri arasındaki nakliyesini, ürünlerin üretim tesislerinden bölgesel dağıtım merkezlerine nakliyesini, bölgesel dağıtım merkezlerinden bireysel müşterilere nakliyesini ve son kullanıcılardan geri dönüşüm tesislerine nakliyesini hesaba katıyoruz.

  4. Kullanım ömrünün sona ermesine ilişkin bir model oluşturmak için ürünlerimizdeki malzeme bileşimi verilerini kullanarak geri dönüşüme gönderilen veya atılan ürünlerimizin oranını hesaplıyoruz. Geri dönüşüme gönderilen ürünlerimizle ilgili olarak geri dönüşüm firmasının ürünü elektronik, metal, plastik ve cam malzemelerinin geri kazanılmasına hazırlamak için gerçekleştirdiği ilk işlem adımlarını kaydediyoruz. Ardından gelen geri dönüşüm adımları kullanım ömrü sonu işlemleri değil üretim aşamaları sayıldıkları için hesaplamaya dahil edilmiyorlar.
    Atık olarak ayrılan ürünler içinse her malzeme türünün atık sahalarında depolanma veya yakılma işlemleriyle ilgili emisyonları kaydediyoruz.

  5. Üretim, kullanım, nakliye ve kullanım ömrünün sona ermesiyle ilgili veriler toplandıktan sonra tüm bu veriler ayrıntılı sera gazı emisyonu verileriyle birleştiriliyor. Bu emisyon verileri; malzeme üretimi, üretim süreçleri, elektrik üretimi ve nakliye için Apple’a özel veri kümelerinin ve sektörün ortalama veri kümelerinin bir kombinasyonunu temel alıyor. LCA modeli kapsamında, tedarikçiler tarafından bağımsız olarak veya Apple Tedarikçisi Temiz Enerji Programı dahilinde elde edilerek tedarik zincirinde kullanılan yenilenebilir enerji de dikkate alınıyor. LCA’da ürüne özel bilgilerin emisyon verileriyle birleştirilmesi her bir ürünle ilişkili sera gazı emisyonlarının ayrıntılı sonuçlarını derlememize imkan veriyor. Verilerin ve modelleme yaklaşımlarının kalitesi ve doğruluğu Almanya’daki Fraunhofer Enstitüsü tarafından kontrol ediliyor.

Karbon emisyonları için oluşturulan modellerde, her şeyden önce verilerin sınırlı olmasından kaynaklanan bir belirsizlik olabiliyor. Apple, kendi karbon emisyonlarını en çok artıran bileşenlere dair belirsizliği gidermek için Apple’a özel parametreler kullanarak ayrıntılı ve süreç bazlı çevresel modeller geliştiriyor. Apple’ın karbon ayak izinin diğer bileşenleri içinse sektör ortalamalarından ve varsayımlardan yararlanıyoruz.

Apple’ın yaşam döngüsü değerlendirmesinde kullandığı metodoloji hakkında daha fazla bilgi, Avusturya’nın Viyana kentinde gerçekleştirilen CARE Innovation 2018 konferansında sunulmuş olan raporda yer alıyor.

3. Apple ülkelere özel çevre verilerini bildiriyor mu?

Evet. 2022 Çevre İlerleme Raporu’muzda (PDF) belirli coğrafi bölgelere ait Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızın yanı sıra, doğal gaz ve elektrik kullanımımızın coğrafi bölgelere göre dağılımını da sunuyoruz. Rapor aynı zamanda veri merkezlerimizdeki enerji kullanımına dair daha detaylı bilgiler içeriyor.

4. Apple, çevre üzerindeki etkilerine ilişkin veriler konusunda üçüncü taraf kuruluşlardan doğrulama ve güvence alıyor mu?

Evet. Tüm dünyadaki kurumsal tesislerimizin (veri merkezleri, ofisler ve mağazalar) enerji kullanımı, kağıt kullanımı, su tüketimi ve atık yönetimiyle ilgili olarak üçüncü taraf kuruluşlardan onay alıyoruz. Ayrıca Kapsam 1, 2 ve 3 sera gazı emisyonlarımızla ilgili olarak da yine üçüncü taraf kuruluşların onayına başvuruyoruz. Çevre üzerindeki etkilerimize ilişkin bu veriler için Apex Companies (Apex) adlı kuruluştan “makul güvence” derecesini aldık. Bu, sektördeki en yüksek onay derecelerinden biri. Çevre üzerindeki genel etkilere ilişkin veriler için güvence beyanını (PDF) inceleyebilirsiniz.

Temiz Enerji Programı’mıza bağlı olarak önlenen karbon emisyonları ve Kapsam 3 yenilenebilir enerji üretimleri de Apex tarafından “sınırlı güvence” seviyesinde onaylandı. Tedarikçi Temiz Enerji Programı’na özel veriler için güvence beyanını (PDF) inceleyebilirsiniz.

Yaşam döngüsü değerlendirmesini kullanarak ürünlerimiz üzerinde yaptığımız Kapsam 3 sera gazı emisyonu hesaplamalarının kalitesi ve doğruluğu, Almanya’daki Fraunhofer Enstitüsü tarafından, uluslararası ölçekte kabul görmüş ISO 14000 çevre yönetimi standartları olan ISO 14040 ve 14044’e uygun olarak kontrol ediliyor. Fraunhofer raporunu (PDF) inceleyebilirsiniz.

5. Apple’ın Çevre Sağlığı ve Güvenliği Politikası var mı?

Evet. Apple olarak, çevrenin yanı sıra çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve içinde faaliyet gösterdiğimiz küresel toplulukların sağlığını ve güvenliğini korumak konusunda kararlıyız. Daha fazla bilgi için Çevre Güvenliği Politikası Açıklamamızı (PDF) okuyabilirsiniz.

6. Apple, insan sağlığı ve çevre için tehlikeli olan maddelerin kullanımını kısıtlıyor mu?

Evet. Apple’ın Düzenlemeye Tabi Maddeler Şartnamesi, Apple ürünlerinde, ambalajlarda ve üretimde kullanılması kısıtlanmış veya yasaklanmış birçok maddeyi ayrıntılı olarak belirtiyor. Tüm Apple ürünleri kurşun ve diğer maddelerin kullanımını kısıtlayan Avrupa Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS-Restriction of Hazardous Substances) Direktifi’ne uygun. Apple’ın bir malzemeyi RoHS uyumlu olarak tanımlaması için o malzemenin, kurşun kullanımına ilişkin muafiyetler dahil olmak üzere, 2011/65/EU sayılı Avrupa Birliği Direktifi’ne ve bu direktifte yapılan düzeltmelere uygun olması gerekiyor. Apple, teknik olarak mümkün olan yerlerde, muaf tutulmuş bu maddelerin kullanımını aşamalı olarak kaldırmaya çalışıyor. Belirli maddelere karşı önlem alma yaklaşımımız sayesinde, Apple’ın çoğu kısıtlaması yasal gerekliliklerin bile ilerisine geçiyor. Tehlikeli maddeleri azaltmak ve ortadan kaldırmak için yürüttüğümüz çalışmalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Apple’ın Düzenlemeye Tabi Maddeler Şartnamesi’ni (PDF) inceleyebilirsiniz.

Ayrıca tüm Apple ürünleri, elektronik ürünlerde kurşun ve diğer maddelerin kullanımını düzenleyen 30/2011/TT-BCT kodlu Vietnam Yönergesi ile uyumlu.

7. Apple, ürünlerinde bromlu alev geciktiricilerin (BFR’ler) ve polivinil klorürün (PVC) kullanımını kısıtlıyor mu?

Evet. Apple, milyonda parça sayısı (ppm) olarak 900’den az brom veya klor içeren malzemeleri BFR içermeyen ve PVC içermeyen malzeme olarak tanımlıyor. BFR ve PVC kullanımını aşamalı olarak durdurma çalışmalarında sektöre öncülük eden Apple, 900 ppm sınırını elektronik sektöründe standart haline getirdi. Malzemelerimizde BFR ve PVC bulunsaydı, etkili olabilmeleri için brom ve klor düzeylerinin 900 ppm’nin çok üzerinde olmaları gerekirdi.

Apple’ın BFR ve PVC kullanımını aşamalı olarak durdurma çalışmaları, 2009’dan beri üretilen tüm yeni Apple ürünlerini, 2016’dan beri üretilen tüm Beats ürünlerini ve 2018 sonlarından beri üretilen Beddit Uyku Monitörleri’ni kapsıyor. Ürün ve bileşenlerin çok büyük bir kısmı Apple’ın kullanımı aşamalı olarak durdurma çalışmaları kapsamında yer almakla birlikte daha eski bazı Apple ürün tasarımları tamamen BFR’siz ve PVC’siz olmayabilir. Ancak yedek parçaları ve aksesuarları da dahil olmak üzere bu ürünler yine de yasal gereklilikleri karşılayacak şekilde tasarlandılar.

Tayland, Hindistan ve Güney Kore’deki güç kabloları bu ülkelere özgü gereklilikler nedeniyle PVC içeriyor. PVC yerine kullanacağımız malzemeler için onay alma çalışmalarımız devam ediyor.

8. REACH nedir ve Apple, REACH tüzüğüne nasıl uyuyor?

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkındaki EC 1907/2006 Sayılı Yönetmelik genellikle REACH olarak anılıyor ve Avrupa’nın kimyasal maddeler ve onların güvenli kullanımıyla ilgili düzenlemelerini içeriyor. Avrupa Kimyasallar Ajansı, izin almaya aday üreticiler için yayımladığı listelerde ürün ağırlığının %0,1’inden yüksek bir oranda kullanılmaları durumunda müşterilere bildirilmeleri zorunlu olan ve yüksek önem arz eden madde (SVHC) gruplarını belirliyor.

İzin almaya aday üreticiler listesinin güncel sürümünde açıklanan sınırın üzerinde SVHC içeren Apple ürünleri, REACH SVHC Açıklaması (PDF) dosyasında sunulmaktadır.

Bu ürünlerde kullanılan SVHC’ler, normal kullanım koşullarında müşteriler için güvenlik riski oluşturmaz.

9. Apple, ozon tabakasını incelten maddeler kullanıyor mu?

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü’nde şart koşulduğu üzere, Apple tarafından kullanılan parçaların, malzemelerin veya ürün ambalajlama materyallerinin üretimiyle ilgili süreçlerde ozon tabakasını incelten kimyasallar (ODC’ler) hiçbir şekilde kullanılmıyor.

10. Apple döngüsel ekonomiyi hızlandırmaya nasıl yardımcı oluyor?

Dayanıklı bir aygıt, daha çevreci bir aygıttır. Ürünler daha uzun süre kullanılabildiğinde, yenilerini üretmek için yeryüzünden çıkarılması gereken kaynak miktarı azalır. Apple’ın her zaman en iyi ve en dayanıklı ürünleri üretmeye odaklanması ve uzmanlar tarafından sunulan onarım hizmetleri ürünlerimizin çok uzun süre kullanılmasını sağlıyor. Müşterilerimiz aygıtlarını kullanmayı bıraktıklarında ise Apple Trade In Programı aracılığıyla onları Apple’a iade etmelerini kolaylaştırıyoruz. Böylece aygıtlar ya başka bir kullanıcıya geçiyor ya da sorumlu bir şekilde geri dönüştürülüyor.

Gelecekte ürünlerimizi sadece yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak üretmek konusundaki kararlılığımızı 2017’de kamuoyuyla paylaştık. Ayrıca, gerektiğinde hem Apple’ın hem de başkalarının kullanması için malzemelerin pazara geri dönmesini sağlamayı amaçlıyoruz. En yeni demontaj robotlarımız Daisy ve Dave gibi ilerlemeler sayesinde geleneksel geri dönüşüm işlemlerine kıyasla daha fazla malzemeyi daha yüksek kalitede geri kazanıyoruz.

Ürünlerimizde kullandığımız malzemelerin pozitif değişime yönelik katı standartlara ve programlara uygun şekilde tedarik edilmesini sağlayan girişimlere sahibiz. Bu konudaki kararlılığımız devam ediyor. Ama aynı zamanda, tüm ürünlerimizi gezegenimizdeki sınırlı kaynakları çıkarmadan üretmek konusunda da kendimizle yarışıyoruz. Bu iddialı hedefi gerçekleştirmek için Apple ekipleri, tedarikçilerimiz ve geri dönüşüm firmalarının yıllarca iş birliği yapması gerekiyor ama çalışmalarımız çoktan başladı bile.

Bugüne kadar kaydettiğimiz ilerleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için
2022 Çevre İlerleme Raporu’nu (PDF) okuyabilirsiniz.

11. Apple plastik kullanımını azaltıyor mu?

Apple olarak 2025 yılına kadar ambalajlarımızdaki plastik kullanımını ortadan kaldırmaya ve ürünlerimizde geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir plastik kullanımına geçmeye kararlıyız.

Ambalajlarımızda plastik kullanmama konusunda şimdiden önemli ilerlemeler kaydettik. 2015’ten bu yana ürün ambalajlarımızdaki plastik miktarını %75 azalttık. 2021 mali yılında tamamı yeni satışa sunulan iPhone, iPad, Apple Watch ve MacBook aygıtlarını yüzde 90’dan fazlası lif bazlı olan ambalajlarda gönderdik.

Malzeme verimliliğinden yararlanarak ürünlerimizde daha az plastik kullanmaya ve fosil yakıt kökenli plastiklerin yerine yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş alternatifler koymaya odaklanıyoruz. Apple’ın kullandığı her plastik sınıfı için geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir alternatifleri sistematik olarak araştırıyor ve değerlendiriyoruz. Böylece bir üründe hangi tür plastiğe ihtiyaç varsa onun yerine geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir bir seçenek belirleyebiliyoruz. Üstelik 2021 mali yılı içinde sunduğumuz 100’den fazla bileşende ortalama yüzde 45 geri dönüştürülmüş plastiğe yer verdik.

12. Apple aygıtımdaki pilden en iyi şekilde yararlanmak için ne yapabilirim?

Pilinizin şarj olma biçimi ve pil performansını nasıl en üst düzeye çıkarabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için apple.com/tr/batteries/
maximizing-performance
adresini ziyaret edebilirsiniz.

13. Apple aygıtımın pilini ne zaman ve nasıl değiştirmeliyim?

Pilinize yönelik teknik servis ve geri dönüşüm hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için apple.com/tr/batteries/service-and-recycling adresini ziyaret edebilirsiniz.

14. Apple, geri dönüşüm hizmeti sunuyor mu?

Evet. Apple aygıtlarını ve Apple’ın sahip olduğu markalara ait aygıtları istediğiniz Apple Store’da veya online olarak geri dönüştürme olanağı sunuyoruz. Aygıtlarınızın sorumlu bir şekilde geri dönüştürüldüğünden veya yeniden kullanılma şansına kavuştuğundan emin olabilirsiniz. Pillerinizi ve eski Apple ürünlerinizi herhangi bir Apple Store’a getirdiğinizde, bunları sorumlu bir şekilde ve ücretsiz olarak geri dönüştürüyoruz. Yeni bir ürün veya pil satın almasanız bile tüm küçük ürünleri ve pilleri kabul ediyoruz.

15. Apple, tedarik zincirinde çevrenin korunması ve işçi hakları için de standartlar belirliyor mu?

Apple’ın Tedarikçi Davranış Kuralları; çalışan hakları, insan hakları, sağlık ve güvenlik, çevrenin korunması konularında tedarikçilerimizin uymaları gereken
yüksek standartları açıklıyor. Bizimle çalışan tüm tedarikçilerimizin Tedarikçi
Davranış Kuralları’mıza ve ilgili Tedarikçi Sorumluluğu Standartları’na bağlı kalmasını zorunlu tutuyoruz. Kurallara mutlaka uyulması için 500’den fazla
veri noktasında titiz bir değerlendirme süreci yürütüyoruz. Kural ihlali tespit ettiğimizde, gelişme kaydetmelerine ve standartlarımızı karşılamalarına yardımcı olmak için tedarikçilerimizle iş birliği yapıyoruz. Daha fazla bilgi edinmek için
Tedarikçi Sorumluluğu web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

16. Apple çevre alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları veya başka iş ortaklarıyla çalışıyor mu?

Birçok iş ortağıyla çalışıyoruz. İklim değişikliğiyle ilgili çalışmalarımızı Advanced Energy Economy (AEE), RE100 ve We Mean Business gibi kuruluşlarla birlikte yürütüyoruz. Döngüsel malzeme tedarik zincirleri oluşturmaya yönelik çalışmalarımız Aluminum Stewardship Initiative üyeliğimizle destekleniyor. Ayrıca Green America’s Clean Electronics Production Network (CEPN) ve Green Chemistry and Commerce Council (GC3) adlı kuruluşlara da üyeyiz. İş ortaklıklarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için 2022 Çevre İlerleme Raporu’nu (PDF) okuyabilirsiniz.