Ek Sorular Apple ve çevre politikası hakkındaki sorularınızın yanıtlarını öğrenin.

Apple’da çevreyle ilgili çalışmaları kim yönetiyor?

Apple CEO’su Tim Cook, 2013 yılının Haziran ayında Lisa P. Jackson’ı Çevre Girişimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirmiştir. Çevre Girişimleri Ofisi, Apple’ın, iklim değişikliği sorununa eğilmek, daha güvenli ürünler için çevre dostu malzemeler geliştirmek ve malzemeleri mümkün olduğunca verimli bir şekilde kullanmak konusundaki kararlılığı kapsamında stratejiler belirlemek, ilgili tarafları sürece dahil etmek ve kaydedilen ilerlemeler hakkında bilgi vermek için Apple ekipleriyle birlikte çalışır.

Apple Yönetim Kurulu, Apple’ın faaliyetlerinin yasalara ve etik kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla CEO’yu ve diğer üst düzey yönetim ekiplerini günlük olarak denetler ve hissedarların uzun vadedeki çıkarlarının gözetilmesini sağlar. Şu anda Çevre, Politika ve Sosyal Girişimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olan Lisa, CEO’ya rapor verir. Entegre yaklaşımımız sayesinde çevresel ve sosyal konulardaki kararlar şirketin en üst seviyelerinde gözden geçirilir. İcra Kurulu üyeleri, geliştirme aşamasındaki her yeni ürünü malzeme ve tasarım tercihlerine, tedarik zincirine, ambalajlamaya ve ürünün enerji verimliliğine odaklanarak düzenli olarak gözden geçirir.

Apple, Ürün Sera Gazı Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi’ni nasıl yapıyor?

Apple olarak, bir ürünün yaşam döngüsü değerlendirmesini (LCA) beş adımda gerçekleştiriyoruz:

  1. Üretim aşamasını modellemek için, parça üretimiyle ilgili verilerin yanı sıra tüm ürünün parça parça ölçümlerinden yararlanıyoruz. Bu ölçümler, üründeki bileşenlerin ve malzemelerin boyutlarını ve ağırlıklarını doğru bir şekilde belirlememize yardımcı olurken, üretim süreçleri ve üretim sırasındaki verim kayıplarıyla ilgili veriler de üretimin etkisini hesaplamamıza imkan veriyor. LCA; aksesuar ve ambalajların yanı sıra, Apple’ın Tedarikçi Temiz Enerji Programı sayesinde azalttığı emisyonları da kapsıyor. Apple’ın geniş kapsamlı karbon ayak izi hesaplamasına, AppleCare hizmetinin sunulduğu bölgelerde bu hizmet aracılığıyla onarılan ve değiştirilen aksesuarları da dahil ediyoruz.
  2. Müşteri kullanımını modellemek için, bir ürünün bir simülasyon senaryosunda çalışırken harcadığı enerjiyi ölçüyoruz. Günlük kullanım biçimleri her üründe farklılık gösteriyor ve gerçek müşteri kullanım verileriyle, modellenmiş verilerin birleşiminden oluşuyor. Değerlendirmemizin amaçları doğrultusunda, ürünlerin ilk sahiplerine göre belirlenen kullanım süreleri macOS ve tvOS aygıtları için dört yıl, iOS ve watchOS aygıtları içinse üç yıl olarak kabul ediliyor. Ancak çoğu Apple ürünü çok daha uzun süreler boyunca kullanılabiliyor ve genellikle ilk sahipleri tarafından başkalarına hediye ediliyor, satılıyor veya Apple’a iade ediliyor. Ürünlerimizin enerji kullanımları hakkında daha fazla bilgiyi Ürün Çevre Raporları’mızda bulabilirsiniz.
  3. Nakliye aşamasını modellemek için, tek ürünlerin ve tek pakette toplanmış çok sayıda ünitenin kara, deniz ve hava yoluyla nakliyesi sırasında toplanan verileri kullanıyoruz. Malzemelerin üretim tesisleri arasındaki nakliyesini, ürünlerin üretim tesislerinden bölgesel dağıtım merkezlerine nakliyesini, bölgesel dağıtım merkezlerinden bireysel müşterilere nakliyesini ve son kullanıcılardan geri dönüşüm tesislerine nakliyesini hesaba katıyoruz.
  4. Kullanım ömrünün sona ermesine ilişkin bir model oluşturmak için, ürünlerimizdeki malzeme bileşimi verilerini kullanarak, geri dönüşüme gönderilen veya atılan ürünlerimizin oranını hesaplıyoruz. Geri dönüşüme gönderilen ürünlerimizle ilgili olarak, geri dönüşüm firmasının ürünü elektronik, metal, plastik ve cam malzemelerinin geri kazanılmasına hazırlamak için gerçekleştirdiği ilk işlem adımlarını kaydediyoruz. Ardından gelen geri dönüşüm adımları kullanım ömrü sonu işlemleri değil üretim aşamaları sayıldıkları için hesaplamaya dahil edilmiyorlar. Atık olarak ayrılan ürünler içinse, her malzeme türünün atık sahalarında depolanma veya yakılma işlemleriyle ilgili emisyonları kaydediyoruz.
  5. Üretim, kullanım, nakliye ve kullanım ömrünün sona ermesiyle ilgili veriler toplandıktan sonra tüm bu veriler ayrıntılı sera gazı emisyonu verileriyle birleştiriliyor. Bu emisyon verileri; malzeme üretimi, üretim süreçleri, elektrik üretimi ve nakliye için Apple’a özel veri kümelerinin ve sektörün ortalama veri kümelerinin bir kombinasyonunu temel alıyor. LCA modeli kapsamında, tedarikçiler tarafından bağımsız olarak veya Apple Tedarikçisi Temiz Enerji Programı dahilinde elde edilerek tedarik zincirinde kullanılan yenilenebilir enerji de dikkate alınıyor. LCA’da ürüne özel bilgilerin emisyon verileriyle birleştirilmesi her bir ürünle ilişkili sera gazı emisyonlarının ayrıntılı sonuçlarını derlememize imkan veriyor. Verilerin ve modelleme yaklaşımlarının kalitesi ve doğruluğu Almanya’daki Fraunhofer Enstitüsü tarafından kontrol ediliyor. Apple’ın yaşam döngüsü değerlendirmesinde kullandığı metodoloji hakkında daha fazla bilgi, Avusturya’nın Viyana kentinde gerçekleştirilen CARE Innovation 2018 konferansında sunulmuş olan raporda yer alıyor.

Apple, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik hedefler belirliyor mu?

Karbon ayak izimizi son derece geniş kapsamlı olarak hesaplıyoruz. Sadece doğrudan faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyonları dikkate almıyor, aynı zamanda ürünlerimizin yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkan karbon etkilerini de inceliyoruz. Ardından, bu emisyonlara ilişkin sorunları ele almak için güçlü bir yenilenebilir enerji programı oluşturuyoruz. 2018 yılında, tüm kurumsal tesislerimize (Kapsam 2 emisyonları) yenilenebilir enerjiyle güç sağlama hedefimize ulaştığımızı duyurduk. Bu, dünya çapındaki 43 ülkede yer alan veri merkezlerimizde, mağazalarımızda ve ofislerimizde kullanılan tüm elektriği yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiğimiz veya tedarik ettiğimiz anlamına geliyor.

Ayrıca, tedarikçilerimizin de temiz enerjiye geçiş yapmalarına yardımcı olarak tedarik zincirimizdeki emisyonları azaltmayı hedefliyoruz. 2020 yılına kadar, ürünlerimizin üretimiyle ilgili emisyonları azaltmak amacıyla tedarikçilerimizle birlikte 4 gigawatt’tan fazla yenilenebilir enerji üretecek veya temin edeceğiz. Bu miktar şu andaki üretim ayak izimizin yaklaşık olarak üçte birine eşdeğer.

Apple, çevre üzerindeki etkilerine ilişkin veriler konusunda üçüncü taraf kuruluşlardan doğrulama ve güvence alıyor mu?

Evet. Kapsam 1, 2 ve 3 sera gazı emisyonlarının yanı sıra, tüm dünyadaki veri merkezlerimizin, ofislerimizin ve mağazalarımızın enerji kullanımı, atık yönetimi ve su tüketimi açısından çevre üzerindeki etkileri ile ilgili olarak da üçüncü taraf kuruluşlardan onay alıyoruz. Çevre üzerindeki etkilerimize ilişkin bu verilerle ilgili olarak Bureau Veritas’tan (BV) “makul güvence” derecesi aldık. Bu, sektördeki en yüksek doğrulama derecelerinden biri. BV raporunu burada bulabilirsiniz.

Ürünlerimiz üzerinde yaşam döngüsü değerlendirmesi kullanılarak yapılan Kapsam 3 sera gazı emisyonu hesaplamalarının kalitesi ve doğruluğu, uluslararası ölçekte kabul görmüş ISO 14000 kapsamındaki çevre yönetimi standartları olan ISO 14040 ve 14044’e uygun olarak Almanya’daki Fraunhofer Enstitüsü tarafından kontrol ediliyor. Fraunhofer raporunu burada bulabilirsiniz.

Apple’ın Çevre Sağlığı ve Güvenliği Politikası var mı?

Evet. Apple olarak, çevrenin yanı sıra çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve içinde faaliyet gösterdiğimiz küresel toplulukların sağlığını ve güvenliğini korumak konusunda kararlıyız. Daha fazla bilgi için Çevre Güvenliği Politikası Açıklamamızı (PDF) okuyabilirsiniz.

Apple, Küresel Raporlama Girişimi (GRI-Global Reporting Initiative) Sürdürülebilirlik Raporlaması Yönergeleri’ni kullanarak çevresel performans verilerini içeren bir endeks hazırlıyor mu?

Apple olarak, çevresel, sosyal ve idari politikalarımız ve programlarımız açısından son derece şeffaf olmaya kararlıyız ve ilerleme durumumuzu 2018 Çevreye Karşı Sorumluluk Raporu dahil olmak üzere halka açık çeşitli raporlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz. Bu raporlar, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) G4 Sürdürülebilirlik Raporlaması Yönergeleri’nde yer alan Standart Açıklamaları içeriyor. Apple’ın GRI Endeksi’ni buradan inceleyebilirsiniz.

Apple, insan sağlığı ve çevre için tehlikeli olan maddelerin kullanımını kısıtlıyor mu?

Evet. Apple’ın Denetime Tabi Maddeler Şartnamesi, Apple ürünlerinde, ambalajlarda ve üretimde kullanılması kısıtlanmış veya yasaklanmış birçok maddeyi ayrıntılı olarak belirtiyor. Tüm Apple ürünleri, kurşun ve diğer maddelerin kullanımını kısıtlayan Avrupa Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS-Restriction of Hazardous Substances) Direktifi’ne uygun. Tehlikeli maddelere karşı önlem alma yaklaşımımız sayesinde, Apple’ın çoğu kısıtlaması yasal gerekliliklerin bile ötesinde. Apple’ın Denetime Tabi Maddeler Şartnamesi’ni (PDF) inceleyin veya tehlikeli maddeleri azaltmak ve ortadan kaldırmak için yaptığımız çalışmalar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ayrıca tüm Apple ürünleri, elektronik ürünlerde kurşun ve diğer maddelerin kullanımını düzenleyen 30/2011/TT-BCT kodlu Vietnam Yönergesi ile uyumludur.

Apple, ürünlerinde bromlu alev geciktiricilerin (BFR’ler) ve polivinil klorürün (PVC) kullanımını kısıtlıyor mu?

Evet. Apple, milyonda parça sayısı (ppm) olarak 900’den az brom veya klor içeren malzemeleri BFR içermeyen ve PVC içermeyen malzeme olarak tanımlıyor. 900 ppm limiti, elektronik sektöründeki en katı sınırlamalardan biri ve Avrupa RoHS Direktifi’ndeki kurşun yasağından çok daha düşük bir konsantrasyon. Malzemelerimizde BFR ve PVC bulunsaydı, etkili olabilmeleri için brom ve klor düzeylerinin 900 ppm’nin çok üzerinde olmaları gerekirdi.

Apple’ın BFR ve PVC kullanımını aşamalı olarak durdurma çalışmaları, 2009 yılından beri üretilen tüm yeni Apple ürünlerini ve 2016 yılından beri üretilen tüm Beats ürünlerini kapsıyor. Ürün ve bileşenlerin çok büyük bir kısmı Apple’ın kullanımı aşamalı olarak durdurma çalışmaları kapsamında yer almakla birlikte Beddit ürünleri ve daha eski bazı Apple ürün tasarımları tamamen BFR’siz ve PVC’siz olmayabilir. Ancak, yedek parçaları ve aksesuarlarıyla birlikte bu ürünler yine de yasal gereklilikleri karşılayacak şekilde tasarlandılar. Hindistan ve Güney Kore’deki güç kabloları, bu ülkelere özgü gereklilikler nedeniyle PVC içeriyor. PVC yerine kullanacağımız malzemeler için onay alma çalışmalarımız devam ediyor.

REACH nedir ve Apple, REACH tüzüğüne nasıl uyuyor?

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkındaki EC 1907/2006 Sayılı Yönetmelik genellikle REACH olarak anılıyor ve Avrupa’nın kimyasal maddeler ve onların güvenli kullanımıyla ilgili düzenlemelerini içeriyor. Avrupa Kimyasallar Ajansı, yayınladığı izin için aday listeleriyle, ürün ağırlığının yüzde 0,1’inden yüksek bir oranda kullanılmaları durumunda üreticilerin müşterilere bildirmelerinin zorunlu olduğu yüksek önem arz eden madde (SVHC) dizilerini belirliyor.

İzin için aday listesinin güncel sürümüne göre, aşağıdaki Apple ürünleri, bildirme zorunluluğu alt sınırının üzerinde SVHC içeriyor:

SVHC
Uygulama
Ürünler
1,3-propan sülton
Lityum İyon Piller
iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods, Beats kablosuz kulaklık ve hoparlörler, iPod, Magic Mouse, Magic Trackpad, Magic Keyboard, iPhone Smart Battery Case, Apple Pencil
1,2-dimetoksietan
Düğme Piller
Apple Remote, iMac, Mac Pro, Mac mini
Kurşun titanyum zirkonyum oksit
Sabit Disk Sürücüleri
iMac, Mac mini, AirPort Time Capsule
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentilfenol (UV-328)
Kumaş Kılıf
Beddit Uyku Monitörü

Bu ürünlerde kullanılan SVHC’ler, normal kullanım koşullarında müşteriler için güvenlik riski oluşturmaz. Bu ürünlerin doğru bir şekilde geri dönüştürülmesini sağlamak amacıyla Apple aygıtınızı ücretsiz geri dönüşüm hizmeti için bir Apple Store’a iade edebilir veya geri dönüşüm hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.apple.com/tr/recycling adresini ziyaret edebilirsiniz.

Apple, ozon tabakasını incelten maddeler kullanıyor mu?

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü’nde şart koşulduğu üzere, Apple tarafından kullanılan parçaların, malzemelerin veya ürün ambalajlama materyallerinin üretimiyle ilgili süreçlerde ozon tabakasını incelten kimyasallar (ODC’ler) hiçbir şekilde kullanılmıyor.

Apple döngüsel ekonomiyi hızlandırmaya nasıl yardımcı oluyor?

Dayanıklı bir aygıt, daha çevreci bir aygıttır. Ürünler daha uzun süre kullanılabildiklerinde, yenilerini üretmek için yeryüzünden çıkarılması gereken kaynak miktarı daha da azalır. Apple’ın her zaman en iyi ve en dayanıklı ürünleri üretmeye odaklanması ve uzmanlar tarafından sunulan onarım hizmetleri ürünlerimizin çok uzun süre kullanılmalarını sağlıyor. Müşterilerimiz aygıtlarını kullanmayı bıraktıklarında ise, Apple GiveBack programı aracılığıyla onları Apple’a iade etmelerini kolaylaştırıyoruz. Bu program sayesinde aygıtlar ya başka bir kullanıcıya devrediliyor ya da sorumlu bir şekilde geri dönüştürülüyor.

2017’de, gelecekte ürünlerimizi sadece geri dönüştürülmüş kaynaklar veya yenilenebilir malzemeler kullanarak üretme konusundaki kararlılığımızı kamuoyuyla paylaştık. Ayrıca, gerekli olduğunda, hem kendimizin hem de başkalarının kullanımı için pazara eşdeğer miktarda malzemeyi geri döndürmek istiyoruz. En yeni geri dönüşüm robotumuz Daisy gibi ilerlemeler sayesinde, daha fazla malzemeyi, geleneksel geri dönüşüm yöntemlerine kıyasla daha yüksek kalitede geri kazanıyoruz.

Ürünlerimizde kullandığımız malzemelerin pozitif değişime yönelik katı standartlara ve programlara uygun şekilde tedarik edilmesini sağlayan girişimlere sahibiz. Bu konudaki kararlılığımız devam ediyor. Ama aynı zamanda, tüm ürünlerimizi gezegenimizdeki sınırlı kaynakları çıkarmadan üretmek konusunda da kendimizle yarışıyoruz. Bu iddialı hedefi gerçekleştirmek için Apple ekipleri, tedarikçilerimiz ve geri dönüşüm firmalarının yıllarca iş birliği yapması gerekiyor ama çalışmalarımız çoktan başladı bile.

Bugüne kadarki ilerleme durumumuz hakkında daha fazla bilgi edinmek için 2018 Çevreye Karşı Sorumluluk Raporu’nu (PDF) okuyabilirsiniz

Apple aygıtımdaki pilden en iyi şekilde yararlanmak için ne yapabilirim?

Pilinizin şarj olma biçimi ve pil performansını nasıl en üst düzeye çıkarabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.apple.com/tr/batteries/
maximizing-performance
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Apple aygıtımın pilini ne zaman ve nasıl değiştirmeliyim?

Pilinize yönelik teknik servis ve geri dönüşüm hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.apple.com/tr/batteries/service-and-recycling adresini ziyaret edebilirsiniz.

Apple, geri dönüşüm hizmeti sunuyor mu?

Evet. Apple GiveBack programı, Apple aygıtlarını ve Apple’ın sahip olduğu markalara ait aygıtları istediğiniz Apple Store’da veya online olarak geri dönüştürme olanağı veriyor. Bu sayede aygıtınızın sorumlu bir şekilde geri dönüştürüldüğünden veya yeniden kullanılma şansına kavuştuğundan emin olabilirsiniz. Bazı aygıtlar için kredi de sunuluyor. Pillerinizi ve eski Apple ürünlerinizi herhangi bir Apple Store’a getirdiğinizde, bunları sorumlu bir şekilde ve ücretsiz olarak geri dönüştürüyoruz. Yeni bir ürün veya pil satın almasanız bile tüm küçük ürünleri ve pilleri kabul ediyoruz. Geri dönüşüm hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.apple.com/tr/recycling adresini ziyaret edebilirsiniz.

Apple, tedarik zincirinde çevrenin korunması ve işçi hakları için de standartlar belirliyor mu?

Davranış Kuralları’mız, üretim sürecinde daha güvenli çalışma koşulları oluşturulması, işçilere adil davranılması ve çevreye karşı sorumlu uygulamaların kullanılması için belirlediğimiz yüksek standartları içeriyor. Bizimle çalışan tüm tedarikçilerimizin Davranış Kuralları’mıza ve bu kuralları destekleyen standartlara uymayı kabul etmelerini zorunlu tutuyoruz. Bu kurallara uyulmasını sağlamak için hayata geçirdiğimiz sıkı değerlendirme sürecimizi devam ettiriyoruz. Ve kurallara uyulmadığını tespit ettiğimizde, süreçlerini iyileştirmelerine yardım etmek amacıyla tedarikçilerimizle iş birliği yapıyoruz. Tedarik zincirimizle ilgili çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için Tedarikçi Sorumluluğu web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.