Apple Web Sitesi Kullanım Hükümleri

Yasal Bilgiler ve Bildirimler

Sitenin Mülkiyeti; Kullanım Şartlarının Kabulü

İşbu Kullanım Hüküm ve Koşulları ("Kullanım Şartları"), www.apple.com adresinde bulunan Apple web sitesi ve dünya genelindeki Apple siteleri (hep birlikte "Site") dahil olmak üzere Apple'ın, iştiraklerinin ve bağlı kuruluşlarının www.apple.com adresiyle bağlantılı, ilgili tüm siteleri için geçerlidir. Site, Apple Inc. ("Apple") ve lisans verenlerinin mülkiyetidir. SİTEYİ KULLANARAK İŞBU KULLANIM ŞARTLARINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ; KULLANIM ŞARTLARINI KABUL ETMİYORSANIZ SİTEYİ KULLANMAYIN.

Apple, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu Kullanım Şartlarının belirli kısımlarını dilediği zaman değiştirme, tadil etme, ekleme veya kaldırma hakkını saklı tutar. Değişiklik yapılıp yapılmadığını görmek üzere bu Kullanım Şartlarını düzenli olarak kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Değişiklikler yayınlandıktan sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz durumunda değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Bu Kullanım Şartlarına uyduğunuz sürece Apple, Siteye girmeniz ve Siteyi kullanmanız için size kişisel, münhasır olmayan, devredilemez, sınırlı bir ayrıcalık tanır.

İçerik

Sitede yer alan her türlü metin, grafik, kullanıcı arayüzü, görsel arayüz, fotoğraf, ticari marka, logo, ses, müzik, sanatsal çalışma ve bilgisayar kodu (birlikte "İçerik") ve söz konusu İçeriğin tasarımı, yapısı, seçimi, koordinasyonu, ifadesi, "görünümü ve izlenimi", düzeni ve daha fazlası Apple'ın mülkiyetindedir, denetimindedir veya Apple tarafından ya da Apple'a yönelik olarak lisanslanmıştır ve ticari takdim, telif hakkı, patent ve ticari marka yasaları ile çeşitli diğer fikri mülkiyet hakları ve adil olmayan rekabet yasaları tarafından korunmaktadır.

İşbu Kullanım Şartlarında açıkça belirtildiği durumlar hariç olmak üzere, Sitenin hiçbir bölümü ve hiçbir İçerik öncesinde Apple'ın açık yazılı izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, yüklenemez, paylaşılamaz, herkese açık bir şekilde görüntülenemez, şifrelenemez, çevrilemez, aktarılamaz ya da yayımlama veya dağıtım amacıyla ya da diğer hiçbir ticari kuruluş için başka hiçbir bilgisayara, sunucuya, web sitesine veya diğer ortamlara hiçbir şekilde ("yansıtma" dahil olmak üzere) dağıtılamaz.

Apple'ın kullanıcıların Siteden indirmesi için kasıtlı olarak erişime sunduğu Apple ürün ve hizmetleri hakkındaki bilgileri (veri sayfaları, bilgi bankası makaleleri ve benzer materyaller), (1) bu tür belgelerin herhangi bir nüshasındaki özel mülkiyet bildirimi bilgilerini silmemeniz, (2) yalnızca kişisel, ticari olmayan bilgi edinme amacıyla kullanmanız ve herhangi bir ağa bağlı bilgisayar veya herhangi bir ortamdaki yayında bu tür bilgileri kopyalayıp paylaşmamanız, (3) bu tür bilgiler üzerinde değişiklikler yapmamanız ve (4) bu tür belgelere ilişkin olarak başka beyan veya garantilerde bulunmamanız koşuluyla kullanabilirsiniz.

Site Kullanımınız

Sitenin veya İçeriğin herhangi bir bölümünü edinmek, kopyalamak, izlemek ya da bunlara erişim sağlamak amacıyla herhangi bir "derin bağlantı", "sayfa kazıma", "robot", "örümcek" veya başka bir otomatik cihaz, program, algoritma veya yöntem ya da bunların benzeri veya eşdeğeri bir manuel işlem kullanamazsınız ya da Site tarafından kasıtlı olarak kullanıma sunulmuş olmayan materyalleri, belgeleri veya bilgileri edinmek veya edinme girişiminde bulunmak amacıyla Sitenin veya İçeriğin gezinme yapısını veya sunumunu hiçbir şekilde çoğaltamaz veya devre dışı bırakamazsınız. Apple bu tür eylemleri engelleme hakkını saklı tutar.

Sitenin herhangi bir bölümüne veya özelliğine ya da Site veya herhangi bir Apple sunucusuna bağlı diğer sistemlere veya ağlara ya da Site üzerinde veya Site aracılığıyla sunulan herhangi bir hizmete bilgisayar korsanlığı, parola "madenciliği" veya diğer yasa dışı yollardan yetkisiz erişim girişiminde bulunamazsınız.

Sitenin veya Siteye bağlı herhangi bir ağın zayıf noktalarını yoklayamaz, tarayamaz ya da test edemezsiniz; Sitenin veya Site ile bağlantılı herhangi bir ağın güvenlik ve kimlik doğrulama önlemlerini ihlal edemezsiniz. Sahibi olmadığınız tüm Apple hesapları dahil olmak üzere Sitenin diğer kullanıcıları ya da ziyaretçileri veya Apple'ın diğer müşterileri hakkındaki bilgilerin kaynağını tespit etmek için ters arama yapamaz, takip gerçekleştiremez veya takip etme girişiminde bulunamazsınız; kişisel kimlik belirleme veya kişisel bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, kendi bilgileriniz hariç olmak üzere Site tarafından sunulan herhangi bir bilgiyi ifşa etmek amacıyla hiçbir şekilde Siteyi veya Site tarafından ya da Site aracılığıyla kullanıma açılan veya sunulan hiçbir hizmet ya da bilgiyi kötüye kullanamazsınız.

Sitenin veya Apple'ın sistem ya da ağlarının veya Siteyle ya da Apple'la bağlantılı herhangi bir sistem veya ağın altyapısına makul olmayan ya da orantısız ölçüde ağır yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağınızı kabul edersiniz.

Sitenin sorunsuz çalışmasını, Site üzerinde gerçekleştirilen işlemleri veya diğer kişilerin Site kullanımını engellemek veya engelleme girişiminde bulunmak amacıyla hiçbir aygıt, yazılım veya yöntem kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

Site üzerinde veya Site aracılığıyla Apple'a ya da Site üzerinde veya Site aracılığıyla sunulan herhangi bir hizmete gönderdiğiniz ileti veya aktarımın kaynağını gizlemek amacıyla sahte başlıklar kullanamaz veya tanıtıcı bilgileri başka bir şekilde değiştiremezsiniz. Kendinizi başka birisiymiş gibi veya başka birisini temsil ediyormuş gibi tanıtamaz ya da başka bir kişi veya oluşumu taklit edemezsiniz.

Siteyi veya İçerikleri yasa dışı veya işbu Kullanım Şartlarınca yasaklanan herhangi bir amaçla ya da Apple veya diğerlerinin haklarını ihlal eden herhangi bir hukuka aykırı faaliyetin ya da diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanamazsınız.

Satın Almalar; Diğer Hüküm ve Koşullar

Mal veya hizmet satın alımlarında ve yarışma, promosyon ya da benzer özellikler dahil olmak üzere Sitenin belirli bölümlerinin veya özelliklerinin kullanımında ek hüküm ve koşullar geçerli olabilir; bu hüküm ve koşullar bu referansla işbu Kullanım Şartlarının bir parçası haline getirilmiştir. Gerektiği durumlarda böyle bir hizmet veya özelliği kullanmak veya bunlara katılmak için kanunen uygun yaşta olduğunuzu beyan etmek dahil olmak üzere böylesi hüküm ve koşullara uyacağınızı kabul edersiniz. İşbu Kullanım Şartları ile Sitenin belirli bir bölümü için eklenen veya geçerli olan ya da Site üzerinde veya Site aracılığıyla sunulan herhangi bir hizmetin hükümleri arasında uyuşmazlık olması durumunda, Sitenin söz konusu bölümünün veya belirli bir hizmetin tarafınızca kullanımında bu hükümler geçerli olacaktır.

Apple’ın, varsa ürün ve hizmetleriyle ilgili yükümlülükleri, yalnızca bu ürün ve hizmetlerin birlikte sağlandığı sözleşmelerle yönetilecektir ve işbu Sitede yer alan hiçbir hüküm, söz konusu sözleşmelerde bir değişiklik olarak yorumlanmayacaktır.

Apple, Site üzerinde sunulan ürün veya hizmetlerde ya da bu ürün ve hizmetlerin fiyatlarında istediği zaman ve bildirimde bulunmaksızın değişiklikler yapabilir. Ürün ve hizmetlere ilişkin olarak Sitede yer alan materyaller güncelliğini yitirmiş olabilir; Apple, Site üzerinde böylesi ürün ve hizmetlere ilişkin materyalleri güncelleyeceğine dair hiçbir taahhütte bulunmaz.

Siteyi kullanımınızda aşağıdaki hükümler de geçerli olacak olup bu hükümler bu belgeye referans olarak işburada dahil edilmiştir.

Bu politikalardan her biri zaman zaman değiştirilebilir ve bu değişiklikler Site üzerinde yayınlanır yayınlanmaz geçerli hale gelir.

Hesap, Parolalar ve Güvenlik

Site üzerinde veya Site aracılığıyla sunulan belirli özellik veya hizmetler bir hesap açmanızı (Apple Kimliği ve parolası oluşturma dahil olmak üzere) gerektirebilir. Parolanız dahil olmak üzere hesabınıza ilişkin bilgilerin gizliliğinin korunmasından ve bu bilgileri güvende ve gizli tutmamanızın sonucu olarak hesabınızda gerçekleşen her türlü işlemden tamamen siz sorumlu olursunuz. Apple'ı hesabınızın veya parolanızın yetkisiz kullanımından ya da diğer güvenlik ihlallerinden gecikmeksizin haberdar edeceğinizi kabul edersiniz. Hesap bilgilerinizi güvende ve gizli tutmamanızın sonucu olarak Apple Kimliğinizin, parolanızın veya hesabınızın başka birisi tarafından kullanımı nedeniyle Apple'ın ya da Sitenin diğer kullanıcı veya ziyaretçilerinin maruz kalacağı kayıplardan siz sorumlu tutulabilirsiniz.

Başka birisinin Apple Kimliğini, parolasını veya hesabını ilgili Apple Kimliği, parola veya hesap sahibinin açık izni ve rızası alınmadan hiçbir zaman kullanamazsınız. Apple, işbu yükümlülüklere uymamanızdan kaynaklanan hiçbir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz.

Gizlilik

Apple'ın Gizlilik Politikası, bu Sitenin kullanımı için geçerlidir ve bu Politikanın hükümleri bu referansla işbu Kullanım Şartlarının bir parçası haline getirilmiştir. Apple'ın Gizlilik Politikası'nı görüntülemek için burayı tıklayın. Ayrıca Siteyi kullanarak internet aktarımlarının hiçbir zaman tamamen özel veya güvenli olmayacağını kabul edersiniz. Siteye göndereceğiniz herhangi bir ileti veya bilginin, belirli bir aktarımın (örneğin, kredi kartı bilgileri gibi) şifrelenmiş olduğuna dair özel bir bilgilendirme olsa bile başkaları tarafından okunabileceğini ve ele geçirilebileceğini kabul edersiniz.

Diğer Sitelere ve Apple Sitesine Yönlendiren Bağlantılar

Bu Site, diğer bağımsız üçüncü taraf web sitelerine ("Bağlantılı Siteler") yönlendiren bağlantılar içerebilir. Söz konusu Bağlantılı Siteler yalnızca ziyaretçilerimize kolaylık sağlamak amacıyla sunulmuştur. Bu Bağlantılı Siteler Apple'ın denetimi altında değildir ve Apple, söz konusu Bağlantılı Sitelerde yer alan her türlü bilgi ve materyal dahil olmak üzere bu Sitelerin içeriğinden sorumlu değildir ve bu içerikleri onaylamaz. Bahsi geçen Bağlantılı Sitelerle etkileşimlerinizde kendi takdirinize göre hareket etmeniz gerekecektir.

Yasal Açıklamalar

APPLE, SİTENİN VEYA SİTENİN HERHANGİ BİR İÇERİĞİ, HİZMETİ YA DA ÖZELLİĞİNİN HATASIZ VEYA KESİNTİSİZ OLACAĞINI YA DA HERHANGİ BİR KUSURUN DÜZELTİLECEĞİNİ VEYA SİTE KULLANIMINIZIN BELİRLİ SONUÇLARI OLACAĞINI GARANTİ ETMEZ. SİTE VE İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" VE "KULLANILDIĞI GİBİ" SUNULUR. SİTEDE SUNULAN TÜM BİLGİLER BİLDİRİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR. APPLE, SİTEDEN İNDİRDİĞİNİZ HERHANGİ BİR DOSYANIN VEYA BAŞKA VERİLERİN VİRÜS, KONTAMİNASYON YA DA TAHRİP EDİCİ ÖZELLİKLER BARINDIRMAYACAĞINI GARANTİ EDEMEZ. APPLE, HERHANGİ BİR DOĞRULUK, İHLAL ETMEME, TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERDEN FERAGAT EDER. APPLE, SİTEYİ VE/VEYA APPLE HİZMETLERİNİ KULLANMANIZLA BAĞLANTILI YA DA İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÜÇÜNCÜ TARAF İŞLEMLERİNDEN, BUNLARIN EKSİKLİKLERDEN VE UYGULAMALARINDAN DOĞABİLECEK HER TÜR SORUMLULUKTAN FERAGAT EDER. SİTEYİ VE BAĞLANTILI SİTELERİ KULLANIMINIZA İLİŞKİN TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENİRSİNİZ. SİTE VEYA HERHANGİ BİR İÇERİK İLE İLGİLİ MEMNUNİYETSİZLİK YAŞAMANIZ DURUMUNDA APPLE'A KARŞI YASAL TEK ÇÖZÜM YOLUNUZ SİTE VEYA VERİ KULLANIMINIZI DURDURMAKTIR. ÇÖZÜM YOLLARINA İLİŞKİN BU SINIRLAMA TARAFLAR ARASINDAKİ ANLAŞMANIN BİR PARÇASIDIR.

Yukarıdaki yasal açıklamalar; herhangi bir ifa etmeme, hata, ihmal, kesinti, silme, arıza, çalışma veya aktarımda gecikme, bilgisayar virüsü, iletişim hattı arızası, hırsızlık ya da imha veya yetkisiz erişim, değişiklik ya da kullanım (sözleşmenin ihlali niteliğinde olsun veya olmasın), haksız fiil, ihmal ya da başka herhangi bir dava nedeninden kaynaklanan tüm hasar, sorumluluk veya yaralanmalar için geçerlidir.

Apple istediği zaman ve bildirimde bulunmaksızın şunları yapma hakkını saklı tutar: (1) herhangi bir nedenle Sitenin veya herhangi bir bölümünün çalışmasını ya da bunlara erişimi değiştirme, askıya alma ya da sonlandırma; (2) Siteyi veya Sitenin herhangi bir bölümünü ve geçerli tüm politikaları ya da şartları değiştirme veya tadil etme ve (3) rutin ya da rutin olmayan bakım, hata düzeltmeleri veya başka değişiklikler gerçekleştirmek için gerektiğinde Sitenin veya herhangi bir bölümünün çalışmasını kesintiye uğratma.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Yasalarca yasaklanan durumlar dışında Apple, hiçbir durumda, kâr kaybı dahil dolaylı, sonuç olarak doğan, örnek teşkil eden, arızi veya cezai zararlardan (söz konusu zararların olasılığı ile ilgili olarak bilgilendirilmiş olsa bile) size karşı sorumlu olmayacaktır.

İşbu Kullanım Şartlarının diğer hükümlerine bakılmaksızın Apple'ın, Siteyi veya İçeriğini kullanmanızdan kaynaklanan veya kullanmanızla bağlantılı herhangi bir şekilde ortaya çıkan zarar veya kayıptan size karşı yükümlü olduğu anlaşılırsa Apple'ın maddi yükümlülüğü hiçbir şekilde (1) Siteye ilişkin herhangi bir hizmet veya özellik ile ilgili olarak Apple'a karşı ilk hak talebinde bulunulan tarihten önceki altı ay içinde ödenen abonelik ücretlerinin veya benzer ücretlerin toplamından (Apple donanım veya yazılım ürünleri ya da herhangi bir AppleCare veya benzeri bir destek programının satın alım ücreti dahil olmamak üzere) veya (2) 100 ABD dolarından (hangi tutar daha fazlaysa) yüksek olmayacaktır. Bazı yargı bölgeleri maddi yükümlülük sınırlamasına izin vermez; dolayısıyla söz konusu sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.

Tazminat

Apple'ı, görevlilerini, yöneticilerini, hissedarlarını, haleflerini, seleflerini, çalışanlarını, temsilcilerini, bağlı kuruluşlarını ve iştiraklerini Siteyi kullanımınız nedeniyle ya da bunlarla bağlantılı olarak herhangi bir üçüncü tarafça Apple'a yöneltilen herhangi bir istek, kayıp, sorumluluk, talep veya masrafa (avukat ücretleri dahil) karşı tazmin edeceğinizi ve zarar görmemelerini sağlayacağınızı kabul edersiniz.

İşbu Kullanım Şartlarının İhlali

Apple; Siteyi kullanımınızla ilgili herhangi bir soruşturma ya da şikayete bağlı olarak bir açıklamanın gerekli olduğunu tespit etmesi durumunda veya Apple'ın haklarına ya da mülküne veya Apple'ın müşterileri dahil olmak üzere Site ziyaretçilerinin ya da kullanıcılarının haklarına ya da mülklerine zarar verebilecek veya bunlara müdahale edebilecek kişileri belirlemek, söz konusu kişilerle iletişim kurmak veya bu kişiler için yasal işlem başlatmak üzere hakkınızda sahip olduğu tüm bilgileri (kimlik bilgileriniz dahil olmak üzere) ifşa edebilir. Apple, Apple'ın yürürlükteki yasalara, düzenlemelere, yasal işlemlere veya resmi makamların taleplerine uymak için gerekli gördüğü bilgileri her zaman açıklama hakkını saklı tutar. Apple ayrıca, dolandırıcılıktan korunma amaçlarıyla diğer şirketler ve kuruluşlarla bilgi alışverişi de dahil olmak üzere geçerli yasalarca gerektiğini veya izin verildiğini belirlemesi durumunda bilgilerinizi açıklayabilir.

Apple'ın, aşağıdakileri sağlamak için verileri saklamanın veya açıklamanın makul bir şekilde gerekli olduğunu belirlemesi durumunda, Site veya Site üzerinde ya da Site aracılığıyla sunulan herhangi bir hizmet aracılığıyla sizinle Apple arasında gerçekleştirilen herhangi bir aktarımı veya iletişimi saklayabileceğini ve ayrıca yasalarca gerekli olması durumunda söz konusu verileri açıklayabileceğini kabul edersiniz: (1) yasal sürece uyma, (2) işbu Kullanım Şartlarını uygulama, (3) söz konusu verilerin başkalarının haklarını ihlal ettiğine ilişkin iddialara yanıt verme veya (4) Apple'ın, çalışanlarının, Site kullanıcıları veya Site ziyaretçilerinin ve kamunun haklarını, mülkiyetini veya kişisel güvenliğini koruma.

İşbu Kullanım Şartlarını veya Siteyi kullanımınızla ilişkili başka sözleşmeleri ya da yönergeleri ihlal ettiğinizi tespit etmemiz durumunda Apple'ın, kendi takdirine bağlı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın Siteye erişiminizi sonlandırabileceğini ve/veya gelecekte Siteye erişiminizi engelleyebileceğini kabul edersiniz. Ayrıca, bu Kullanım Şartlarının herhangi bir şekilde ihlal edilmesinin yasa dışı ve haksız bir ticari uygulama teşkil edeceğini ve Apple için maddi tazminatla telafi edilemeyecek, onarılması mümkün olmayan bir zarara neden olacağını ve Apple'ın bu gibi durumlarda gerekli veya uygun görmesi halinde herhangi bir ihtiyati veya parasal olmayan tedbir yoluna başvurmasını kabul etmiş olursunuz. Bu telafi yolları, Apple'ın yasalar ve hakkaniyet çerçevesinde sahip olabileceği diğer tüm telafi yollarına ek niteliktedir.

Apple'ın öncesinde bildirimde bulunmaksızın ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak, (1) emniyet görevlileri veya diğer devlet yetkilileri tarafından gelen talepler, (2) sizin tarafınızdan gelen bir talep (kullanıcı tarafından başlatılan hesap silme işlemleri), (3) Sitenin veya Site üzerinde ya da Site aracılığıyla sunulan herhangi bir hizmetin durdurulması veya esasına etki edecek şekilde değiştirilmesi ya da (4) beklenmeyen teknik sorun veya problemler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla çeşitli nedenlerle Siteye erişiminizi sonlandırabileceğini kabul edersiniz.

İşbu Kullanım Şartlarını ihlal etmeniz nedeniyle size karşı herhangi bir yasal işlem başlatması durumunda Apple, masrafları sizden tahsil etme hakkına sahip olur ve Apple'a sunacağınız diğer tüm tedbirlerin yanı sıra söz konusu işleme ilişkin tüm makul avukat ücretlerini ve masraflarını ödemeyi kabul edersiniz. Apple'ın, işbu Kullanım Şartlarının herhangi bir ihlali nedeniyle Siteye erişiminizin sona erdirilmesinden size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.

Geçerli Yasalar; İhtilafların Çözümü

Tüm ihtilaflar dahil olmak üzere Siteye erişiminiz veya Siteyi kullanımınızla ilgili tüm anlaşmazlıklar, yasa hükümleriyle uyuşmazlık durumlarına bakılmaksızın ABD ve Kaliforniya Eyaleti yasalarına tabidir. Santa Clara, Kaliforniya'da bulunan eyalet ve federal mahkemelerinin şahsi yargı yetkilerinin bulunduğunu ve mahkeme yerlerini kabul eder ve söz konusu yargı yetkisi veya mahkeme yeri ile ilgili herhangi tüm itirazlardan feragat edersiniz. Avrupa Birliği sınırları içinde bulunan bir tüketiciyseniz mahkeme yeriyle ilgili yukarıdaki hüküm geçerli değildir. Avrupa Birliği sınırları içinde bulunan bir tüketiciyseniz ikamet ettiğiniz ülkenin mahkemelerine başvurabilirsiniz. İşbu Kullanım Şartları kapsamındaki herhangi bir talep, dava nedeninin ortaya çıkmasından sonraki bir (1) yıl içinde yöneltilmelidir; aksi halde söz konusu talep veya dava nedeni ortadan kalkar. Mal ve hizmetlere ilişkin ayrı satın alım hüküm ve koşulları kapsamında bulunulan talepler bu sınırlamaya tabi tutulmaz. Lehine hüküm verilen tarafın masraflar ve avukatlık ücretleri için hak kazanması hariç olmak üzere, küçük nakit masraflar dışındaki zararlar için herhangi bir telafi talep edilemez veya sunulamaz. Apple ile aranızda Siteyi kullanımınızdan ya da bununla bağlantılı olarak kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık veya ihtilaf yaşanması durumunda taraflar bu tür bir ihtilafı derhal ve iyi niyetle çözmeye çalışacaktır. Bu tür bir ihtilafı makul bir süre içinde (otuz (30) günü aşmayacak şekilde) çözemezsek taraflardan biri söz konusu anlaşmazlığın veya ihtilafın arabuluculukla çözümü için başvurabilir. Anlaşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözülemediği takdirde, taraflar uygulanacak hukuk çerçevesindeki haklarını ve başvuru yollarını kullanmakta serbest olacaktır.

Yasaklanmış Olan Yerlerde Geçersizlik

Apple, www.apple.com Sitesini Cupertino, Kaliforniya, ABD bölgesindeki konumundan yönetir ve işletir; diğer Apple siteleri Birleşik Devletler dışındaki çeşitli konumlardan yönetiliyor ve işletiliyor olabilir. Siteye dünya genelinde erişim sağlanabilmesine rağmen Site aracılığıyla veya Site üzerinde bahsi geçen, atıfta bulunulan, sağlanan veya sunulan tüm özellik, ürün ve hizmetler herkesin veya tüm coğrafi konumların kullanımına sunulmaz ya da Birleşik Devletler dışında kullanım için uygun ve mevcut değildir. Apple, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir kişiye veya coğrafi bölgeye herhangi bir özelliğin, ürünün veya hizmetin sağlanmasını ve miktarını sınırlama hakkını saklı tutar. Site üzerinden yapılan herhangi bir özellik, ürün veya hizmet teklifi, yasaklanmış olan yerlerde geçersizdir. Siteye Amerika Birleşik Devletleri dışından erişmeyi tercih ettiğinizde bunu tamamen kendi inisiyatifinizle yaparsınız ve ilgili yerel yasalara uymaktan münhasıran sorumlu olursunuz.

Muhtelif Hükümler

Sitedeki hiçbir İçeriği veya bu İçeriğin bir kopyasını ya da uyarlamasını ya da Site üzerinde sunulan herhangi bir ürün veya hizmeti, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ihracat yasaları ve yönetmelikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili yasa ve yönetmelikleri ihlal edecek şekilde kullanamaz veya ihraç edemez ya da yeniden ihraç edemezsiniz.

Yetkili bir mahkeme, işbu Kullanım Şartları hükümlerinden herhangi birinin geçersiz veya uygulanamaz olduğunu belirlerse söz konusu hüküm, gereken minimum düzeyde sınırlandırılır veya ortadan kaldırılır ve işbu Kullanım Şartlarının tam olarak yürürlükte kalması için Kullanım Şartlarının amacını en iyi şekilde yansıtan geçerli bir hüküm ile değiştirilir. İşbu Kullanım Şartları, Siteyi kullanımınız bakımından sizinle Apple arasındaki bütün sözleşmeyi teşkil etmektedir ve işbu kullanımla ilgili olarak sizinle Apple arasındaki mevcut önceki tüm yazılı veya sözlü anlaşmaları ya da mutabakatları geçersiz kılar ve iptal eder. Apple ile akdetmiş olduğunuz bir satın alma sözleşmesinde öngörüldüğü durumlar hariç olmak üzere Apple, işbu Kullanım Şartlarına yönelik olarak hiçbir karşı teklifi kabul etmez ve böylesi her türlü teklif işburada kesin olarak reddedilir. Apple'ın işbu Kullanım Şartlarının sıkı bir şekilde yerine getirilmesi konusunda ısrarcı olmaması veya katı bir politika izlememesi, söz konusu Kullanım Şartlarını uygulamak için sahip olduğu herhangi bir hüküm veya haktan feragat ettiği anlamına gelmez. Aynı şekilde, Apple ile aranızdaki veya Apple ile başka bir taraf arasındaki herhangi bir davranış biçimi işbu Kullanım Şartlarının herhangi bir hükmünün değiştirildiği anlamına gelmez. İşbu Kullanım Şartları, herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir hak veya telafi sağlayacak şekilde yorumlanmayacaktır.

Apple, Apple uluslararası verilerine erişim sağlar ve bu nedenle ülkenizde duyurusu yapılmayan Apple ürünlerine, programlarına ve hizmetlerine yönelik atıflar veya çapraz atıflar içerebilir. Bu gibi atıflar, Apple'ın bu ürünleri, programları veya hizmetleri ülkenizde duyurmaya niyetli olduğu anlamına gelmez.

Geri Bildirim ve Bilgiler

Bu sitede yaptığınız her türlü geri bildirimin gizli olmadığı kabul edilecektir. Apple bu tür bilgileri kısıtlanmamış bir şekilde kullanmakta serbest olacaktır.

Bu web sitesinde yer alan bilgiler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.
Telif hakkı © 1997-2009 Apple Inc. Tüm hakları saklıdır.
Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, ABD.

Apple Hukuk Departmanı tarafından 20 Kasım 2009 tarihinde güncellenmiştir