Güvenlik adına gizliliğinizden ödün verilmemesi gerektiğine inanıyoruz.

Bizden en çok istenen bilgiler ve bizim cevaplarımız.

Apple, zaman zaman, bilgi veya işlem talepleri içeren çeşitli yasal tebligatlar alıyor. Apple, hükümetlerin ve özel kuruluşların, müşteri bilgilerini ve verilerini talep ederken geçerli yasa ve tüzüklere uymalarını istiyor. Yaptığımız sözleşmelerle, hizmet sağlayıcılarımızın Apple verilerine ilişkin resmi bilgi taleplerinde geçerli standartlarımıza uymalarını zorunlu kılıyoruz. Hukuk ekibimiz, taleplerin geçerli bir yasal dayanağa sahip olduğundan emin olmak için tüm talepleri inceliyor. Yasal dayanağa sahip talepleri yerine getirirken, taleple ilgili verileri mümkün olan en dar kapsamla sunuyoruz. Bir talebin geçerli bir yasal dayanağı yoksa ya da talebin belirsiz, uygunsuz veya aşırı geniş kapsama sahip olduğunu düşünüyorsak talebe itiraz ediyor ya da onu reddediyoruz. Altı ayda bir, taleplerle ilgili bir rapor yayınlıyoruz.

Müşterilerimiz adına daha fazla şeffaflık ve veri güvenliği sunmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Apple olarak, ürün veya hizmetlerimizden herhangi biri için asla bir arka kapı ya da genel bir giriş parolası oluşturmadık. Hükümetlerin Apple sunucularına doğrudan erişmesine asla izin vermedik. Ve asla da izin vermeyeceğiz.

Apple’ın Şeffaflık Raporları’nı görüntüleyin

Hükümet Talepleri

Aygıt Talepleri

Aygıt Talepleri, Apple’ın aldığı taleplerin çoğunluğunu oluşturuyor. Bu talepler genellikle kayıp veya çalınan aygıtlarının bulunması için yardım isteyen müşteriler adına çalışan emniyet teşkilatlarından geliyor. Bunları Aygıt Talepleri olarak raporluyoruz. Apple ayrıca dolandırıcılık soruşturmalarıyla ilgili düzenli olarak çoklu aygıt talepleri alıyor. Aygıt Talepleri’nde genellikle bir müşterinin iPhone, iPad veya Mac’i hakkında bilgi isteniyor.

Finansal Tanımlayıcı Talepleri

Finansal Tanımlayıcı Talepleri, kredi kartı verileri gibi finansal tanımlayıcılara ilişkin taleplerden oluşuyor. Örneğin, Apple ürün ve hizmetlerini satın almak için bir kredi kartının hileli olarak kullanılması gibi vakalarda bu tür taleplerde bulunuluyor. Bu taleplerde genellikle şüphelenilen hileli işlemlerin ayrıntıları isteniyor.

Hesap Talepleri

Hesap Talepleri büyük çoğunlukla müşterilerin Apple hesaplarına ilişkin bilgileri içeriyor. Biz, ABD’deki en yüksek hukuki standartları uyguluyor ve ABD’deki tüm içerik talepleri için arama emri istiyoruz. ABD’deki veri merkezlerimizde saklanan içeriklere ilişkin uluslararası talepler, ABD Elektronik Haberleşmenin Gizliliği Kanunu’na (U.S. Electronic Communications Privacy Act - ECPA) uygun olmak zorunda. Emniyet teşkilatlarından gelen taleplerin yalnızca küçük bir bölümü, kullanıcıların iCloud hesaplarında depolanan mail, fotoğraf ve benzeri içeriklerle ilgili. Apple, kanunlarca yasaklanmadığı sürece, bir emniyet teşkilatı veya diğer resmi makamlar tarafından verileri istenen kullanıcılara önceden bildirimde bulunuyor. Acil durumlar, bildirimin tehlikeye yol açabileceği durumlar (çocuk istismarı soruşturmaları vb.) veya bildirimin ters etki yapabileceği durumlar (kullanıcı hesabının ele geçirilmesi vb.) gibi olağan dışı koşullarda bildirimde bulunmayabiliyoruz. Apple, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bildirimde bulunmanın tanımlanabilir birey veya gruplar için tehlike oluşturabileceğini ya da ters etki yapabileceğini düşünüyorsa, geçerli ve uygulanabilir bir gizlilik emrinin süresi dolduktan sonra da kullanıcılara gecikmeli olarak bildirimde bulunabiliyor.

Acil Talepler

Acil Talepler, bir kişinin ciddi bir şekilde yaralanması veya ölümüyle sonuçlanma riski olan yakın tehlikelerin bulunduğu durumlara ilişkin taleplerden oluşuyor. Apple, dünya çapında Acil Talepler’e yanıt vermek için yirmi dört saat hazır bekleyen özel bir ekibe sahip. Talepleri 7/24 acil durum esasına göre değerlendiriyoruz.

Hesap Kısıtlama/Silme Talepleri

Hesap Kısıtlama/Silme Talepleri, emniyet teşkilatlarının Apple’dan bir müşterinin hesabını kısıtlamasını veya silmesini istediği taleplerden oluşuyor. Bu talepler genellikle bir hesabın yasa dışı olarak veya Apple’ın Hüküm ve Koşulları’nı ihlal edecek şekilde kullanıldığı durumlarla ilgili oluyor. Böyle bir durumda Apple, ilgili müşterinin hesabında yer alan kanıtlara dayanılarak o müşterinin suçunun kanıtlandığını belgeleyen bir mahkeme emri veya emniyet teşkilatı yazısının olmasını zorunlu kılıyor. Geçerli hesap kısıtlama/silme emri veya talebinin, kısıtlanacak ya da silinecek hesabın Apple’ın Hüküm ve Koşulları’nı ihlal ettiğini göstermesi gerekiyor.

Hesap Muhafaza Talepleri

Hesap Muhafaza Talepleri, emniyet teşkilatı veya resmi makamlara Apple’dan bir müşterinin Apple hesabındaki içerikleri muhafaza etmesini isteme izni veren ABD Elektronik Haberleşmenin Gizliliği Kanunu (U.S. Electronic Communications Privacy Act - ECPA) uyarınca yapılıyor. Apple, bu talepleri, müşterinin Apple hesabını bir defalığına kopyalayıp 90 gün boyunca (Apple bir yenileme talebi alırsa 180 güne kadar) saklayarak yerine getiriyor.

ABD Ulusal Güvenlik Kararları

ABD Ulusal Güvenlik Kararları, Apple’ın, yasal ABD Ulusal Güvenlik makamlarının talep ettiği bilgileri sağlamasını emrediyor. Bunlar Aygıt Talepleri veya Hesap Talepleri olarak sayılmıyor. 2016’nın ikinci yarısında Apple’a 5.750 ila 5.999 adet Ulusal Güvenlik Kararı iletildi. Apple, Ulusal Güvenlik Kararları’na ilişkin bilgileri yasaların izin verdiği ölçüde açıklıyor. Daha net bilgiler vermek istememize rağmen, yasalar uyarınca şu anda açıklayabildiğimiz en açık ve kesin bilgiler bunlar.

Apple, ABD hükümetinden süresiz basın yasağı emri içeren bir Ulusal Güvenlik Mektubu (National Security Letter - NSL) alırsa, ABD ÖZGÜRLÜK Yasası uyarınca NSL’deki gizlilik hükmünün mahkeme tarafından incelenmesini istediğini hükümete iletiyor. Bunun ardından hükümet, gizlilik hükmünün uygulamada kalmasını gerektiren sebebi mahkemeye açıklamak veya gizlilik hükmünün artık geçerli olmadığını Apple’a bildirmek için 30 günlük bir süreye sahip oluyor. Apple, gizlilik hükmünün artık geçerli olmadığına ilişkin bir bildirim alırsa, söz konusu karardan etkilenen müşterilere Apple’ın müşteri bildirimi ilkeleri uyarınca bildirimde bulunuyor.

Özel Taraflardan Gelen Talepler

Apple, emniyet teşkilatlarından gelen taleplere ek olarak, ABD’deki özel tarafların müşteri verilerini istediği talepler de alıyor. Bu talepler sık sık taraflardan birinin bir Apple müşterisiyle ilgili IP günlüklerini, satın alma işlemi kayıtlarını veya ürün kaydı bilgilerini ya da bir müşteri hesabının kısıtlanmasını veya silinmesini istediği, özel taraflar arasındaki davalarla bağlantılı olarak geliyor. Apple, yasal olarak geçerli olduğundan emin olmak için her bir talebi inceliyor ve talebin geçerli olmayan kısımlarına itiraz ediyor veya onları reddediyor. Apple, bir müşterinin verilerini talepte bulunan tarafa sağlamadan önce müşterinin bu talepten haberdar olduğundan ve itiraz fırsatına sahip olduğundan emin oluyor. Apple, verileri istenen müşterinin noter onaylı yazılı izni olmadan üçüncü taraf taleplerine yanıt olarak hiçbir iCloud içeriğini sağlamıyor.

Emniyet Kuruluşlarını Destekleme Programı

İçinde yaşadığımız toplumda güvenliğin sağlanması ve sürdürülmesinde emniyet teşkilatlarının kritik bir rol oynadığına inanıyoruz. Bir bilgiye sahipsek, geçerli bir yasal süreç çerçevesinde bizden istenen bilgiyi verme tutumumuzu daima koruduk. Emniyet teşkilatlarının süregelen dijital kanıt ihtiyaçlarının farkındayız. Bu doğrultuda, hukuk departmanımızın bünyesinde, dünya çapındaki emniyet teşkilatlarından gelen tüm yasal talepleri değerlendiren ve yanıtlayan uzmanlardan oluşan özel bir ekip bulunuyor. Ekibimiz 7 gün 24 saat acil talepleri de yanıtlıyor.

Tüm dünyadaki hükümet kurumları ve emniyet teşkilatları için yasal süreç yönergeleri yayınlıyoruz. Ayrıca altı ayda bir, aldığımız talep türlerini ve bu talepleri nasıl yanıtladığımızı ayrıntılarıyla açıklayan şeffaflık raporları yayınlıyoruz. Bunlara ek olarak, Apple’ın elindeki veri türleri ve bu verileri yasal süreç yönergelerimize uygun bir biçimde nasıl elde edebilecekleri konusunda emniyet yetkililerine düzenli eğitimler veriyoruz.

2018 yılı bitmeden, yetki sahibi emniyet görevlilerinin tüm dünyada yasalara uygun veri taleplerinde bulunmaları, talepleri takip etmeleri ve taleplere karşılık olarak Apple’dan veri almaları için bir online portal açacağız.

Emniyet yetkililerinin uluslararası ölçekte eğitimi için uzmanlardan oluşan özel bir ekip oluşturuyoruz. Bu sayede küçük polis birimlerine ve teşkilatlarına ulaşma kapasitemizi belirgin ölçüde artıracağız. Yetkililer için bir online eğitim modülünün hazırlanması da bu kapsamda yer alıyor. Bu girişim, Apple’ın dünya çapında daha fazla sayıda emniyet teşkilatını ve yetkilisini eğitmesine yardımcı olacak. Ayrıca şirketimizin sahip olduğu bilginin ve çıkardığı yönergelerin, hızla değişim gösteren veri yapısını yansıtacak şekilde güncellenebilmesini sağlayacak.

Apple olarak, kullanıcılarımızın güvenliğini ve gizliliğini korumayı taahhüt ediyoruz. Yukarıda söz edilen gelişmelerde ve soruşturmalara yardımcı olmak için yaptığımız çalışmalarda, bu temel taahhüdümüze bağlı kalıyoruz.

Emniyet teşkilatlarının taleplerine yönelik Apple ilkeleri: