Apple Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm Programı

Apple Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm Programı kapsamında bir aygıtın geri dönüştürülmesine yönelik Hüküm ve Koşullar

Apple Inc. veya onun herhangi bir bağlı şirketi veya iştiraki (hep birlikte “Apple”) bu geri dönüşüm hizmetini müşterilerine ücretsiz olarak sağlar. Apple yasaların izin verdiği ölçüde, her türden açık veya zımni garantilerin tümünden işburada feragat eder ve bunları hariç tutar.

Müşteri, Apple'ın hizmeti gerçekleştirmesine izin vermeye yasal hakkı olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Müşteri bir aygıtı geri dönüşüm için Apple'a verdikten sonra, müşteri bu aygıttaki mülkiyet hakkını Apple'a devreder ve aygıt veya içindeki veriler üzerindeki tüm hak, mülkiyet hakkı veya menfaatlerinden feragat eder.

Apple, aygıtın iadesine ilişkin herhangi bir isteği kabul edip yerine getirebileceğini garanti edemez ve etmez.

Müşteri, aygıt üzerindeki sahipliğini Apple'a devretmeden önce, tüm dosyaların ve verilerin ayrı yedeklenmiş bir kopyasını bulundurma sorumluluğunun yalnızca kendisine ait olduğunu kabul eder.

Veri kurtarma, hizmetin bir parçası değildir ve Apple kayıp herhangi bir dosya veya veriyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Bu geri dönüşüm hizmetinin bir parçası olarak Apple'a verilen ürünlerin hiçbiri, ihracat kanunları dahil yürürlükteki hiçbir kanunu ihlal etmemelidir ve müşteri söz konusu kanunların tümüne uyduğunu ve uyacağını beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, müşterinin bu hizmet aracılığıyla geri dönüştürülmesini istediği ürünlerin hiçbirinin (1) herhangi bir üçüncü tarafın (telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sırlar veya diğer tescilli haklar dahil) fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini veya (2) taklit, çalıntı veya hileyle edinilmiş olmadığını beyan ve taahhüt eder.

Bu hizmet yalnızca yasal amaçlarla verilmektedir ve Müşteri, Apple'ı ve onun tüm müdürlerini, görevlilerini, çalışanlarını, bağlı şirketlerini, iştiraklerini veya temsilcilerini bu hizmetin müşteri adına yerine getirilmesinden veya müşteri tarafından işbu hüküm ve şartların ihlalinden kaynaklanan her türlü iddiaya karşı tazmin edeceğini kabul eder.

Apple ve bağlı şirketleri, çalışanları ve temsilcileri işbu hizmetten kaynaklanan herhangi bir özel, dolaylı, tali veya sonuçsal zarardan hiçbir durumda sorumlu olmayacaktır.

Yasaların izin verdiği ölçüde, işbu hizmetle ilişkili tüm sonuçlarda Apple'ın tüm sorumluluğu, varsa, ₺50'yi geçmeyecektir. Bu teklif, yasalarca yasaklandığı veya sınırlandığı yerlerde hükmünü kaybeder.


Apple işbu hüküm ve şartları istediği zaman herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme veya bu hizmeti iptal etme hakkını saklı tutar.

Bu hizmet paraya çevrilemez ve hiçbir parasal değeri yoktur.