Apple Ürünleri ve Türkiye'deki Tüketiciyi Koruma Yasaları

Türkiye'deki tüketici kanunu çerçevesinde; tüketiciler, arızalı ürünlerin satıcısı, üreticisi veya ithalatçısından ücretsiz onarım veya değiştirme, indirim veya geri ödeme talep etme hakkına sahiptir. Türkiye'den satın alınan ürünler için bu haklar ürünlerin teslim tarihinden iki yıl sonra sona erer.

Apple donanım ürünleri satın aldığınızda, Apple'ın İki Yıllık Sınırlı Garantisi'ni de almış olursunuz. Bu garanti kapsamı, Türkiye'deki tüketici kanunu çerçevesinde yasal haklarınızla birlikte ve bunlara ek olarak uygulanır.

Ürününüz arızalı çıktığı takdirde, (hangisi uygunsa) Türkiye'deki tüketici kanunu veya Apple'ın İki Yıllık Sınırlı Garantisi çerçevesinde talepte bulunmayı tercih edebilirsiniz.

Apple'dan satın alınan Apple markalı olmayan ürünler de Türkiye'deki tüketici kanunu kapsamına uygundur, ancak Apple'ın İki Yıllık Sınırlı Garantisi bu ürünler için geçerli değildir.

Türkiye'deki Tüketici Kanunu'nun Özeti

Türkiye'de satın alınan ürünler için tüketici haklarınız, Apple'ın İki Yıllık Sınırlı Garantisi çerçevesindeki haklarınızın yanı sıra ve bu haklara ek olarak geçerlidir. Aşağıdaki tüketici kanununun özeti ürününüzle birlikte aldığınız matbu garanti belgesinde de bulunmaktadır.

 1. Garanti süresi ürünün size teslim edildiği tarihte başlar ve 2 yıldır.
 2. Ürünün tamamı, tüm parçalarıyla birlikte Şirketimizin garantisinin kapsamındadır.
 3. Ürünün garanti süresi içinde bozulması durumunda, onarım süresi garanti süresine eklenir. Bir ürünün onarım süresi 20 günü aşamaz. Bu süre, ürünün arızasının servis istasyonuna veya servis istasyonunun bulunmadığı durumlarda ürünün satıcısı, bayisi, temsilcisi, temsilciliği, ithalatçısı ve ithalatçı-üreticisine bildirildiği tarihte başlar. Ürünün arızasının 10 gün içinde onarılamaması durumunda, üretici veya ithalatçı tüketiciye onarım tamamlanana kadar kullanması için benzeri bir ürün sağlamak zorundadır.
 4. Ürün garanti süresi içinde malzeme, işçilik veya montaj hatası nedeniyle arızalandığı takdirde işçilik maliyeti, yedek parça fiyatı veya başka herhangi bir biçimde hiçbir ücret talep edilmeksizin onarılacaktır.
 5. Tüketici ürününü onartma hakkını kullandıktan sonra;
  - onarılan ürünün teslim edilmesinden sonra bu ürün bir yıl içinde en az dört kez veya üretici/ithalatçı ve/veya ithalatçı tarafından belirtilen garanti süresi içinde en az altı kez arızalandığı ve bu arızalar nedeniyle ürünün kullanılamaması sürekli bir kullanılamama halini aldığı takdirde,
  - maksimum onarım süresi aşıldığı takdirde,
  - şirketin servis istasyonu veya bir servis istasyonunun olmadığı durumlarda ürünün satıcısı, bayisi, temsilcisi, temsilciliği, ithalatçısı veya ithalatçı/üreticisinin raporunda arızanın onarılamaz olduğu belirtilmişse, tüketici ürünün ücretsiz olarak değiştirilmesini, satın alma bedelinin tamamının geri ödenmesini veya arıza tutarını karşılayacak bir indirim yapılmasını talep edebilir.
 6. Ürünün kullanma kılavuzundaki talimatlara uygun olmayan kullanımlardan kaynaklanan arızalar bu garantinin kapsamında değildir.
 7. Bu garanti belgesiyle ilgili her tür sorun için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.

Apple marka ürünler için, yukarıdakilere ek olarak ayrıca Apple'ın İki Yıllık Sınırlı Garantisini vereceğimizi de taahhüt ediyoruz.

Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi 
Büyükdere Caddesi
Levent 199 Kat: 22-23
34394 Şişli - İstanbul
Türkiye Cumhuriyeti