BASIN BÜLTENI Ağustos 1, 2017

Apple Üçüncü Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

Yüzde 7 Gelir Artışı ve Yüzde 17 Hisse Başına Kazanç Artışı

Hizmet Gelirleri Tüm Zamanların Çeyrek Rekorunu Kırdı

CUPERTINO, California — Apple 1 Temmuz 2017 tarihinde biten 2017 mali yılı üçüncü çeyreğinin finansal sonuçlarını bugün açıkladı. Şirket, üç aylık dönemde gelirin 45,4 milyar ABD Doları ve seyreltilmiş hisse başına gelirin 1,67 ABD Doları olduğunu duyurdu. Bir yıl önce aynı çeyrekte gelir 42,4 milyar ABD Doları ve seyreltilmiş hisse başına gelir 1,42 ABD doları olarak açıklanmıştı. Uluslararası satışlar bu çeyrekteki gelirin yüzde 61’ini oluşturdu.
Apple’ın CEO’su Tim Cook “Önceki yıla göre yüzde 7 gelir artışıyla arka arkaya üçüncü çeyrekte de büyüme ivmemizin sürdüğünü ve Hizmet gelirlerinde tüm zamanların çeyrek rekorunu kırdığımızı bildirmekten mutluluk duyuyoruz,” açıklamasını yaptı ve sözlerine şöyle devam etti:  “Haziran ayında, inanılmaz derecede başarılı geçen bir Uluslararası Geliştiriciler Konferansı’na ev sahipliği yaptık ve bu sonbaharda iOS, macOS, watchOS ve tvOS’ta yapılacak geliştirmeler bizi çok heyecanlandırıyor.”
Apple CFO’su Luca Maestri, “Haziran çeyreğinde tüm ürün kategorilerimizde yaşanan birim ve gelir artışıyla hisse başına kazanç yüzde 17 arttı,” dedi ve şunları ekledi: “Bu çeyrekte yatırımcılarımıza yaptığımız 11,7 milyar ABD Doları geri ödemeyle programımızın kapsamındaki sermaye gelirleri yaklaşık 223 milyar ABD Doları’na ulaştı.”
Apple'ın 2017 mali yılı dördüncü çeyreği için genel öngörüleri şunlar:
  • ¥ 49 milyar ile 52 milyar ABD Doları arasında gelir
  • Yüzde 37,5 ile 38 arasında brüt marj
  • ¥ 6,7 milyar ile 6,8 milyar ABD Doları arasında işletme gideri
  • ¥ 500 milyon ABD Doları tutarında diğer gelirler/(giderler)
  • Yüzde 25,5 oranında vergi
Apple Yönetim Kurulu Şirketin adi hisse senedi başına 0,63 ABD doları nakit kar payı açıkladı. 14 Ağustos 2017 Pazartesi iş günü kapanışında kayda girecek kar payı hissedarlara 17 Ağustos 2017 Perşembe günü ödenecek.
Apple, 2017 yılı 3. Çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili konferans görüşmesini, 1 Ağustos 2017 günü Türkiye Saati ile 2 Ağustos 2017 00:00’da www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq415 adresinden canlı olarak yayınlayacak. Bu web yayını yaklaşık iki hafta sonra yeniden yayınlanacaktır.
Bu basın açıklamasında Şirketin tahmini geliri, brüt marjı, işletme giderleri, diğer gelirler/(giderler), vergi oranı ve sermaye geliri planları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geleceğe yönelik beyanlar bulunmaktadır. Bu beyanlar belirli riskler ve belirsizlikler içermektedir ve gerçek sonuçlar farklı olabilir. Bu riskler ve belirsizlikler, başka şeylerin yanı sıra, rekabet ve ekonomiyle ilgili faktörlere ve Şirketin bu faktörlere gösterdiği tepkiye, tüketicilerin ve işletmelerin Şirketin ürünleriyle ilgili satın alma kararlarına; piyasadaki sürekli rekabetçi baskılara; Şirketin piyasaya zamanında ürün sürme ve yeni programlar, ürünler teknolojik yenilikler için müşteri talebi yaratma yeteneğine; ürün lansmanlarının ve geçişlerinin, ürün fiyatlarındaki veya karışımlarındaki değişikliklerin ve/veya bileşen maliyetlerindeki artışların Şirketin brüt marjı üzerindeki muhtemel etkilerine; Şirketin müşterilerin siparişlerinden önce ürün bileşenleri sipariş etmesi veya bu konuda taahhüde girmesiyle bağlantılı envanter riskine; Şirketin işi için temel önemde olan ve halen tek veya sınırlı sayıda kaynaktan temin edilen bazı bileşenlerin veya hizmetlerin kabul edilebilir şartlarda sürekli tedarik edilebilir olmasına veya olmamasına; Şirketin üçüncü şahıslar tarafından tedarik edilen imalat ve lojistik hizmetlerine bağlılığının üretilen ürünlerin veya sağlanan hizmetlerin kalitesi, miktarı veya maliyeti üzerindeki muhtemel etkisine; Şirketin uluslararası operasyonlarına bağlı risklere; Şirketin üçüncü taraflara ait fikri mülkiyet ve dijital içeriklere dayanmasına; Şirketin başkalarına ait fikri mülkiyet haklarına ihlal ettiğini tespit edilmesi durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel etkilere; Şirketin, Şirket ürünlerinin dağıtıcılarının, taşıyıcılarının ve diğer bayilerinin performansına dayanmasına; ürün ve hizmet kalitesi sorunlarının Şirketin satış ve işletme karları üzerindeki muhtemel etkisine; temel yöneticilerin ve çalışanların sürekli çalışmasına ve mevcudiyetine; savaş, terörizm, halk sağlığı sorunları, doğal felaketler ve ürünlerin tedarikini, teslimatını veya talebini etkileyebilecek diğer şartlara ve yasal işlemlerin olumsuz sonuçlarına bağlı olabilir. Şirketin finansal sonuçlarını etkileyebilecek faktörlerle ilgili daha fazla bilgi, zaman zaman, Şirketin 24 Eylül 2016 tarihinde sona eren mali çeyrek için doldurduğu 10-K Formu, 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren mali çeyrek için 10-Q Formu, 1 Nisan 2017 tarihinde sona eren mali çeyrek için 10-Q Formu ve 1 Temmuz 2017 tarihinde sona eren çeyrek için 10-Q Formu gibi SEC’e ilettiği halka açık raporlarının  “Risk Faktörleri” ve “Yönetimin Finansal Durum ve Operasyonların Sonuçları ile ilgili Analizi ve Tartışmaları” bölümlerinde bulunabilir. Şirket, belirtilen tarihlerinde gerçekleşecek geleceğe yönelik beyanlarını ve bilgilerini güncelleme yükümlülüğü yoktur.

Basın İrtibat Bilgileri: 

Fusun Feridun

Apple

fferidun@apple.com

00800 448 827 001

    © 2017 Apple Inc. Tüm hakları saklıdır. Apple ve Apple logosu, Apple şirketine ait ticari markalardır. Diğer şirket ve ürün adları ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.