BASIN BÜLTENI Kasım 1, 2018

Apple Dördüncü Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

Eylül’de Kapanan Üç Aylık Döneme Ait Kayıtlara Göre Gelirler Yüzde 20, EPS ise Yüzde 41 Artış Gösterdi

Hizmet Gelirleri 10 Milyar ABD Doları ile Bir Kez Daha Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı

CUPERTINO, California — 1 Kasım 2018 — Apple bugün, 29 Eylül 2018 tarihinde sona eren 2018 mali yılının dördüncü çeyreğine ait finansal sonuçları açıkladı. Şirket, bu üç aylık dönemde gelirinin önceki yılın aynı üç aylık dönemine göre yüzde 20 artış göstererek 62,9 milyar ABD dolarına ulaştığını, seyreltilmiş hisse başına gelirin ise yüzde 41 artarak 2.91 ABD doları seviyesine geldiğini duyurdu. Uluslararası satışlar bu çeyrekteki gelirin yüzde 61’ini oluşturdu.
Hizmet gelirleri 10 milyar ABD doları ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 2017 mali yılının dördüncü çeyreğinde bir defaya mahsus olarak görülen 640 milyon ABD doları değerindeki olumlu düzeltme hariç, Hizmet gelirleri 2017 mali yılının dördüncü çeyreğinde 7,9 milyar ABD doları seviyesindeyken 2018 mali yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 27 artış göstererek 10 milyar ABD dolarına yükseldi.
“2 milyarıncı iOS aygıtımızı teslim ettiğimiz, App Store’un 10. yılını kutladığımız ve Apple tarihindeki en güçlü gelir ve kazanç seviyesine ulaştığımız 2018 mali yılında, yine rekorlara imza atan bir üç aylık döneme ilişkin raporlarımızı sunmanın heyecanı içindeyiz,” diyen Apple CEO’su Tim Cook sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz iki ay içinde iPhone, Apple Watch, iPad ve Mac’in yeni modellerinin yanı sıra dört işletim sistemimizin yeni sürümleriyle müşterilerimize çok önemli gelişmeler sunduk. Yılbaşı dönemine şimdiye kadarki en güçlü ürün ve hizmet serimizle giriyoruz.”
Apple CFO'su Luca Maestri ise, “Tüm coğrafi segmentlerde iki haneli rakamlara ulaşarak, bugüne kadar yaşadığımız en iyi Eylül çeyreğiyle, yılı rekorlara imza atarak kapatıyoruz. Eylül çeyreğinde iPhone ve Giyilebilir Teknoloji gelirlerinde rekor kırdık. Aynı üç aylık dönemin Hizmet ve Mac gelirleriyle ise tüm zamanların rekoruna imza attık,” dedi ve açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Eylül ayında kapanan üç aylık dönemde, 19,5 milyar ABD doları değerinde işletme nakit akışına ulaştık. Paydaşlarımıza kâr payı ve yeniden satın alınan hisselerle 23 milyar ABD dolarından fazla gelir sağlayarak 2018 mali yılında elde edilen toplam sermaye getirisini yaklaşık 90 milyar ABD dolarına çıkardık.”
Apple’ın 2019 mali yılı birinci çeyreği için genel öngörüleri şunlar:
  • 89 milyar ile 93 milyar dolar arasında gelir
  • Yüzde 38 ile yüzde 38,5 arasında brüt marj
  • 8,7 milyar ile 8,8 milyar dolar arasında işletme gideri
  • 300 milyon dolar tutarında diğer gelirler/(giderler)
  • Kesintilerden önce yaklaşık yüzde 16,5 oranında vergi oranı
Apple Yönetim Kurulu, Şirketin adi hisse senedi başına 0,73 ABD doları nakit kâr payı sağlandığını açıkladı. 12 Kasım 2018 tarihindeki iş günü kapanışında kayda girecek kâr payı, hissedarlara 15 Kasım 2018 tarihinde ödenecek.
Apple, 2018 4. Çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili konferans görüşmesini 1 Kasım 2018 tarihinde Türkiye Saatiyle 00:00 / Pasifik Yaz Saatiyle 14:00’te www.apple.com/investor/earnings-call/ adresinde canlı olarak yayınladı. Bu web yayını yaklaşık iki hafta boyunca yeniden izlenebilecektir.
Apple apple.com adresindeki kurumsal web sitesinde ve investor.apple.com adresindeki yatırımcı ilişkileri web sitesinde düzenli olarak yatırımcılara yönelik bilgiler sunmaktadır. Bu bilgiler arasında basın bültenleri ve finansal performansla ilgili diğer bilgiler, SEC’ye iletilen veya hazırlanan raporlar, kurumsal yönetime ilişkin bilgiler ve yıllık paydaşlar toplantısıyla ilgili ayrıntılar yer almaktadır.
Bu basın açıklaması, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Hukuk Davaları Reform Yasası kapsamında geleceğe yönelik beyanlar içermektedir. Bu geleceğe yönelik beyanlar arasında, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte, Şirketin tahmini geliri, brüt marjı, işletme giderleri, diğer gelirler/(giderler), vergi oranı ve sermaye getirisine ilişkin planlar bulunmaktadır. Bu beyanlar belirli riskler ve belirsizlikler içermektedir ve gerçek sonuçlar farklı olabilir. Riskler ve belirsizlikler arasında, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte şunlar bulunmaktadır: tüketicilerin ve işletmelerin satın alma kararları üzerindeki etkiler dahil, küresel ve bölgesel ekonomik koşulların Şirketin işleri üzerindeki etkisi; Şirketin rekabetin yüksek olduğu ve hızlı teknolojik değişimlere maruz kalan pazarlarda rekabet edebilirliği; yeni ürünler, hizmetler ve teknolojik inovasyonlar için zamanında piyasaya sunma ve müşteri talebini teşvik etme dahil, Şirketin sık gerçekleşen ürün ve hizmet lansmanları ve geçişlerini yönetebilirliği; ürün ve hizmet çeşitlerindeki ve coğrafi bölge, para birimi veya kanal çeşitlerindeki değişikliklerin, bileşen maliyetindeki artışların, fiyat rekabetinin veya daha yüksek maliyet yapılarına sahip yeni ürünler dahil, yeni ürünlerin sunulmasının Şirketin brüt marjı üzerinde yaratabileceği etki; Şirketin, hücresel şebeke iletişim operatörleri ve diğer satıcılar dahil, Şirkete ait ürünlerin distribütörlerinin performansına olan bağımlılığı; Şirketin, müşteri siparişlerinden önce ürün bileşenleri sipariş etme veya sipariş etme taahhüdünde bulunma gereksinimiyle ilişkili olarak envanter ve diğer varlıklarla ilgili riskler; yalnızca tek bir kaynaktan veya sınırlı sayıda kaynaktan sağlanabilecek bileşenler ve teknolojiler dahil, Şirketin faaliyetleri için temel nitelikte olan belirli bileşenlerin, hizmetlerin ve yeni teknolojilerin kabul edilebilir koşullarda veya herhangi bir şekilde sürekli bulunabilirliği; Şirketin, çoğu ABD dışında bulunan üçüncü taraflarca sağlanan ve Şirket için üretilen ürünlerin veya Şirkete sağlanan hizmetlerin kalitesini, miktarını ya da maliyetini etkileyebilecek üretim ve lojistik hizmetlerine bağımlılığı; ürün ve hizmet tasarımının ve üretim kusurlarının Şirketin finansal performansı ve itibarı üzerindeki etkisi; Şirketin, ticari olarak makul koşullarda veya herhangi bir şekilde Şirkete sağlanmayabilecek, üçüncü taraflara ait, fikri mülkiyet hakkına tabi ve dijital içeriklere bağımlılığı; Şirketin, üçüncü taraf yazılım geliştiricilerinin Şirketin ürünlerine yönelik yazılım uygulamaları ve hizmetler geliştirme ve sürdürme konusunda sağladıkları desteğe bağımlılığı; Şirketin başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine ilişkin olası bulgular gibi, olumsuz kanuni takibatların etkisi; Şirketin farklı bölgelerde müşterilere ürün veya hizmet sunabilmesi dahil, Şirketin faaliyetlerini etkileyen yasa ve yönetmeliklerde yapılan değişikliklerin etkisi; Şirketin uluslararası operasyonlarını etkileyen yasa ve yönetmeliklere uymak dahil, Şirketin uluslararası faaliyetleriyle ilişkili riskleri yönetebilmesi; Şirketin kendine ait perakende satış mağazalarıyla ilişkili riskleri yönetebilmesi; Şirketin, yeni iş stratejilerine ve edinimlere yaptığı yatırımlarla ilişkili riskleri yönetebilmesi; bilgi teknolojisi sistemi arızalarının, ağ kesintilerinin veya gizli bilgilere yetkisiz erişimin ya da gizli bilgilerin açıklanmasının Şirketin işleri ve itibarı üzerindeki etkisi; Şirketin veri korumasına ilişkin yasa ve yönetmeliklere uyması; temel yöneticilerin ve çalışanların sürekli hizmet sağlamaları ve uygunluğu; Şirketin ürünlerinin tedarik edilmesini, teslimatını veya ürünlere yönelik talebi kesintiye uğratabilecek siyasi olaylar, uluslararası ticari anlaşmazlıklar, savaş, terör, doğal afetler, kamu sağlığı sorunları ve diğer ticari kesintiler; kur dalgalanmalarıyla ilgili riskler, kredi riskleri ve Şirketin yatırım portföyünün piyasa değerindeki dalgalanmalar dahil, finansal riskler; vergi oranlarındaki değişiklikler ve ek vergi yükümlülüklerine maruz kalmak. Bu risklerle ve Şirketin finansal sonuçlarını etkileyebilecek faktörlerle ilgili daha fazla bilgi, Şirketin 10-K Formu ve 10-Q Formu ile beyan ettiği en son periyodik raporların ve bunları takiben hazırlanan dosyaların “Risk Faktörleri” ve “Yönetimin Finansal Durum ve Operasyonların Sonuçları ile ilgili Analizi ve Tartışmaları” bölümleri dahil olmak üzere, Şirketin SEC’e ilettiği dosyalarda bulunabilir. Şirketin, belirtilen tarihlerde gerçekleşecek geleceğe yönelik beyanlarını ve bilgilerini güncelleme yükümlülüğü yoktur.

Basın İletişim Bilgileri

Füsun Feridun

Apple

fferidun@apple.com

00800 448 827 001

Yatırımcı İlişkileri için İrtibat Kişileri

Nancy Paxton

Apple

paxton1@apple.com

+1 (408) 974-5420

Matt Blake

Apple

mattblake@apple.com

+1(408) 974-7406

    © 2018 Apple Inc. All rights reserved. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.