BASIN BÜLTENI Ekim 29, 2020

Apple Dördüncü Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

Şirketin geliri Eylül çeyreği rekorunu kırdı

Servislerden ve Mac’ten elde edilen gelir yeni tüm zamanların en yüksek geliri oldu

Cupertino, California — 29 Ekim 2020 — Apple bugün, 26 Eylül 2020 tarihinde sona eren 2020 mali yılının dördüncü çeyreğine ait finansal sonuçları açıkladı. Şirket, Eylül çeyreğindeki gelirinin 64,7 milyar ABD dolarına ulaşarak rekor kırdığını, seyreltilmiş hisse başına üç aylık gelirinin ise 0,73 ABD doları seviyesinde olduğunu duyurdu. Uluslararası satışlar bu çeyrekteki gelirin yüzde 59’unu oluşturdu.
“Apple, sıkıntılı bir süreçte inovasyonla tanımlanan bir mali yılı, Mac ve Servisler için tüm zamanların rekorunu kırarak, Eylül çeyreği rekoruyla tamamladı,” diyen Apple CEO’su Tim Cook sözlerini şöyle sürdürdü. “COVID-19’un devam eden olumsuz etkilerine rağmen, bugüne kadarki en verimli ürün tanıtım döneminin içindeyiz ve başta 5G teknolojisine sahip ilk iPhone ürün serimiz olmak üzere, tüm yeni ürünlerimizin aldığı ilk tepkiler olağanüstü olumlu oldu. Uzaktan öğrenimden ev ofise kadar, Apple ürünleri pandemi sürecinde kullanıcılar için dünyaya açılan bir pencere oldu ve ekiplerimiz bu dönemin ihtiyaçlarını yaratıcılık, tutku ve yalnızca Apple’ın sağlayabileceği türde büyük fikirlerle karşıladı.”
“Aşırı değişken ve zorlu makro ortama rağmen, tüm zamanların gelir, hisse başına gelir ve serbest nakit akışı rekorlarını kırdığımız Eylül Çeyreği performansımızla olağanüstü bir mali yılı tamamladık,” diyen Apple CFO’su Luca Maestri ardından şunları ekledi: “Satış sonuçlarımız ve müşterilerimizin benzersiz sadakati, tüm ana ürün kategorilerinde kurulu aygıt tabanımızı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştırdı. Ayrıca, zaman içinde net nakit bakımından nötr bir konuma ulaşma hedefimizi sürdürürken, bu üç aylık dönem boyunca hissedarlara yaklaşık 22 milyar ABD doları gelir sağladık.”
Apple Yönetim Kurulu, Şirketin adi hisse senedi başına 0,205 ABD doları nakit kâr payı sağlandığını açıkladı. 9 Kasım 2020 tarihinde iş günü kapanışında kayda girecek kâr payı, hissedarlara 12 Kasım 2020 tarihinde ödenecek.
Apple, 2020 4. Çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili konferans görüşmesini 29 Ekim 2020 Perşembe günü Türkiye Saatiyle 24:00 / Pasifik Saatiyle 14:00’te apple.com/investor/earnings-call/ adresinde canlı olarak yayınladı. Tekrar izlemek isteyenler için, bu web yayını yaklaşık iki hafta boyunca sunulmaya devam edecektir.
Apple apple.com adresindeki kurumsal web sitesinde ve investor.apple.com adresindeki yatırımcı ilişkileri web sitesinde düzenli olarak yatırımcılara yönelik bilgiler sunmaktadır. Bu bilgiler arasında basın bültenleri ve finansal performansla ilgili diğer bilgiler, SEC’ye iletilen veya hazırlanan raporlar, kurumsal yönetime ilişkin bilgiler ve yıllık paydaşlar toplantısıyla ilgili ayrıntılar yer almaktadır.
Bu basın açıklaması, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Hukuk Davaları Reform Yasası kapsamında geleceğe yönelik beyanlar içermektedir. Bu geleceğe yönelik beyanlar arasında, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte, Apple’ın COVID-19 pandemisinin etkisine ilişkin beklentileri, tahmini gelir, brüt marjı, işletme giderleri, diğer gelirler/(giderler), vergi oranı, sermaye getirisine ilişkin planlar ve net nakit bakımından nötr olma hedefimiz bulunmaktadır. Bu beyanlar belirli riskler ve belirsizlikler içermektedir ve gerçek sonuçlar geleceğe yönelik beyanlarda açık veya örtük olarak ifade edilen geleceğe yönelik sonuçlardan farklı olabilir. Riskler ve belirsizlikler arasında, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte şunlar bulunmaktadır: COVID-19 pandemisinin Şirket’in işleri, operasyonların sonuçları, mali durumu ve hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisi; tüketicilerin ve işletmelerin satın alma kararları üzerindeki etkiler dahil, küresel ve bölgesel ekonomik koşulların Şirketin işleri üzerindeki etkisi; Şirketin rekabetin yüksek olduğu ve hızlı teknolojik değişimlere maruz kalan pazarlarda rekabet edebilirliği; yeni ürünler, hizmetler ve teknolojik inovasyonlar için zamanında piyasaya sunma ve müşteri talebini teşvik etme dahil, Şirketin sık gerçekleşen ürün ve hizmet lansmanları ve geçişlerini yönetebilirliği; ürün ve hizmet çeşitlerindeki ve coğrafi bölge, para birimi veya kanal çeşitlerindeki değişikliklerin, bileşen maliyetindeki artışların, Şirketin hizmetleri için içerik edinme ve sunma maliyetindeki artışların, fiyat rekabetinin veya daha yüksek maliyet yapılarına sahip yeni ürün veya hizmetler dahil, yeni ürün veya hizmetlerin sunulmasının Şirketin brüt marjı üzerinde yaratabileceği etki; Şirketin, hücresel şebeke iletişim operatörleri ve diğer satıcılar dahil, Şirkete ait ürünlerin distribütörlerinin performansına olan bağımlılığı; envanterin ve diğer varlıkların değerinin düşürülmesi riski ve satın alma taahhüdünün iptali riski; yalnızca tek bir kaynaktan veya sınırlı sayıda kaynaktan sağlanabilecek bileşenler ve teknolojiler dahil, Şirketin faaliyetleri için temel nitelikte olan belirli bileşenlerin, hizmetlerin ve yeni teknolojilerin kabul edilebilir koşullarda veya herhangi bir şekilde sürekli bulunabilirliği; Şirketin, çoğu ABD dışında bulunan üçüncü taraflarca sağlanan ve Şirket için üretilen ürünlerin veya Şirkete sağlanan hizmetlerin kalitesini, miktarını ya da maliyetini etkileyebilecek üretim ve lojistik hizmetlerine bağımlılığı; ürün ve hizmet tasarımının ve üretim kusurlarının Şirketin finansal performansı ve itibarı üzerindeki etkisi; Şirketin, ticari olarak makul koşullarda veya herhangi bir şekilde Şirkete sağlanmayabilecek, üçüncü taraflara ait, fikri mülkiyet hakkına tabi ve dijital içeriklere bağımlılığı; Şirketin, üçüncü taraf yazılım geliştiricilerinin Şirketin ürünlerine yönelik yazılım uygulamaları ve hizmetler geliştirme ve sürdürme konusunda sağladıkları desteğe bağımlılığı; olumsuz kanuni takibatların veya resmi soruşturmaların etkisi; Şirketi potansiyel sorumluluklara, artan maliyetlere ve Şirketin işleri üzerindeki diğer olumsuz etkilere maruz bırakan, tüm dünyadaki karmaşık ve değişken yasa ve yönetmeliklerin etkisi; Şirketin kendine ait perakende satış mağazalarıyla ilişkili riskleri yönetebilmesi; Şirketin, yeni iş stratejilerine ve edinimlere yaptığı yatırımlarla ilişkili riskleri yönetebilmesi; bilgi teknolojisi sistemi arızalarının, ağ kesintilerinin ya da kayıplarının veya gizli bilgilere yetkisiz erişimin ya da gizli bilgilerin açıklanmasının Şirketin işleri ve itibarı üzerindeki etkisi; Şirketin veri korumasına ilişkin yasa ve yönetmeliklere uyması; temel yöneticilerin ve çalışanların sürekli hizmet sağlamaları ve uygunluğu; Şirketin ürünlerinin tedarik edilmesini, teslimatını veya ürünlere yönelik talebi kesintiye uğratabilecek siyasi olaylar, uluslararası ticari anlaşmazlıklar, savaş, terör, doğal afetler, kamu sağlığı sorunları ve diğer ticari kesintiler; kur dalgalanmalarıyla ilgili riskler, kredi riskleri ve Şirketin yatırım portföyünün piyasa değerindeki dalgalanmalar dahil, finansal riskler; vergi oranlarındaki değişiklikler ve ek vergi yükümlülüklerine maruz kalmak. Bu riskler ve Şirketin finansal sonuçlarını etkileyebilecek diğer faktörlerle ilgili daha fazla bilgi, Şirketin 10-K Formu ve 10-Q Formu ile beyan ettiği en son periyodik raporların ve bunları takiben hazırlanan dosyaların “Risk Faktörleri” ve “Yönetimin Finansal Durum ve Operasyonların Sonuçları ile ilgili Analizi ve Tartışmaları” bölümleri dahil olmak üzere, Şirketin SEC’e ilettiği dosyalarda bulunabilir. Şirketin, belirtilen tarihlerde gerçekleşecek geleceğe yönelik beyanlarını veya bilgilerini güncelleme yükümlülüğü yoktur.

Basın İletişim Bilgileri

Ebru Gümüş

Apple

ebru@apple.com

00800 448 827 001

Füsun Feridun

Apple

fferidun@apple.com

00800 448 827 001

Yatırımcı İlişkileri için İrtibat Kişileri

Tejas Gala

Apple

tgala@apple.com

(669) 227-2402

    © 2020 Apple Inc. Tüm hakları saklıdır. Apple ve Apple logosu, Apple’ın ticari markalarıdır. Diğer şirket ve ürün adları ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir.