yeni pencerede açılır
GÜNCEL 18 Ekim 2023

Apple’ın yeni araştırması pickleball’un sağlığa yararını öne çıkarıyor

Apple Kalp ve Hareket Çalışması, tenisin ve gün geçtikçe daha fazla popülerlik kazanan pickleball’un genel sağlık üzerindeki yararlarını ortaya koyuyor
Bir oyuncunun elinde tuttuğu pickleball raketi ve topu gösteriliyor.
Apple Kalp ve Hareket Çalışması’nda yer alan araştırmacılar, pickleball ve tenis antrenmanı verilerinde her iki aktivitenin sağlık açısından potansiyel yararlarını öne çıkaran trendler belirledi.
Apple Kalp ve Hareket Çalışması’nda yer alan araştırmacılar, dünya genelinde en hızlı büyüyen sporlardan biri olan pickleball ile ilgili yeni bilgiler paylaştı. Araştırmacılar, bu yeni sporun uzun bir geçmişe sahip tenise kıyasla ne gibi farklılıkları olduğunu ve genel sağlığı nasıl etkilediğini öğrenmek için verilere başvurdu.
Apple Watch kullanılarak toplanan en büyük gözleme dayalı pickleball aktivitesi veri kümelerinden birini inceleyen araştırmacılar, pickleball ve tenis antrenmanı verilerinde her iki aktivitenin sağlığa yönelik potansiyel yararlarını öne çıkaran trendler olduğunu belirledi.
Katılımcıların genellikle uzun süreli pickleball ve tenis antrenmanları yaptığı ve kaydedilen antrenmanlar sırasında en yüksek kalp atış hızının, tahmin edilen maksimum kalp atış hızının ortalama yüzde 70’ine ulaştığı gözlemlendi. Pickleball antrenmanlarının tenis antrenmanlarından biraz daha uzun sürdüğü, tenis antrenmanlarında ise yüksek yoğunluklu kalp atış hızı bölgelerinde geçirilen ortalama sürenin daha uzun olduğu ve daha yüksek bir ortalama en yüksek kalp atış hızına ulaşıldığı tespit edildi.
Araştırmacılar, pickleball antrenmanlarının sayısının ilk kez tenis antrenmanlarından daha fazla olmasıyla birlikte pickleball antrenmanlarının popülerliğinde istikrarlı bir artış olduğunu da belirledi. Çalışma kapsamında kişi başına kaydedilen en fazla pickleball antrenmanıyla eyaletler arasında birinci sırayı Utah aldı. Araştırmada hem pickleball hem de tenis antrenmanlarının tüm yetişkin yaş grupları arasında popüler olduğu, erkekler arasında ise kadınlara göre daha yüksek popülerlik gösterdiği saptandı. 
Katılımcı davranışının Apple Watch’tan elde edilen aktivite ve sensör verileriyle birlikte gözlemlenmesi, araştırmacıların zaman içinde kalp sağlığını ve mobiliteyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı oluyor.
Harvard Tıp Fakültesi’nde kardiyolog olan ve Brigham and Women’s Hospital’da gerçekleştirilen Apple Kalp ve Hareket Çalışması’nda sorumlu araştırmacı olarak görev yapan Profesör Dr. Calum MacRae (M.D., PhD.) şöyle açıklıyor: “Apple Kalp ve Hareket Çalışması, katılımcıların davranışlarındaki değişiklikleri ve bu değişikliklerin sağlık üzerindeki etkilerini takip etmemiz için mükemmel fırsatlar sunuyor. Apple Watch verilerinden yararlanarak pickleball sporunun gelişimini takip etmek, yeni trendleri ve aktivitenin daha önce erişemediğimiz çeşitli sağlık ve zindelik ölçümleri üzerindeki etkilerini araştırmamıza imkan tanıyor.”
Apple Kalp ve Hareket Çalışması, Apple’ın önde gelen kurumlarla birlikte yürüterek Araştırma uygulamasında sunduğu, kamuya açık üç araştırma çalışmasından bir tanesi. Araştırma uygulaması, araştırmacılara çalışmalarının ölçeğini ve kapsamını genişletme ve yeni bilimsel bulgulara ulaşma olanağı sağlarken süreç içinde Apple’ın bilimi temel alan yeni özellikler geliştirme imkanını daha da artırıyor.
Apple Watch’a bakan bir pickleball oyuncusu gösteriliyor.
Apple Watch kullanıcıları, Antrenman uygulamasındaki Pickleball Raket Oyunu antrenmanını kullanarak aktivitelerini takip edebiliyor.

Raket Oyunları Herkes İçin Sağlıklı Bir Aktivite Sunuyor

Çalışma katılımcılarının Apple Watch’ta kaydettiği 250.000’den fazla pickleball ve tenis antrenmanını analiz eden araştırmacılar, pickleball antrenmanlarının tenis antrenmanlarına göre ortalama olarak biraz daha uzun sürdüğünü (sırasıyla 90 dakika ve 81 dakika) ve oynama süresinde daha yüksek bir değişkenlik görüldüğünü belirledi. 
Araştırmacılar, her bir antrenman türünün yoğunluğunu değerlendirmek için kalp atış hızı verilerini analiz etti. Teniste dakikada ortalama 152, pickleball antrenmanlarında ise dakikada 143 atış olarak gözlemlenen verilere göre, ortalama en yüksek kalp atış hızının tenis antrenmanları sırasında dakikada dokuz atış daha hızlı olduğu görüldü.
Kalp atış hızı bölgeleri, egzersiz eforunu değerlendirmenin bir başka yolunu sunuyor. İki spor da her kalp atışı hızı bölgesinde geçirilen süre bakımından benzer trendler gösterirken tenis antrenmanlarında pickleball antrenmanlarına göre yüksek yoğunluklu kalp atışı hızı bölgelerinde ortalama yüzde dokuz daha fazla zaman geçirildiği belirlendi.
Katılımcıların yaptığı pickleball ve tenis antrenmanlarının genellikle uzun süreli olduğu ve kaydedilen antrenmanlar sırasındaki en yüksek kalp atış hızının, katılımcılar için tahmin edilen maksimum kalp atış hızının ortalama yüzde 70’ine ulaştığı gözlemlendi. Düzenli olarak fiziksel aktivite yapmak, daha yüksek yaşam kalitesi ve sağlıklı yaşlanma ile ilişkilendiriliyor.

Farkındalıkla Yapılan Bir Maç

Egzersizin zihin sağlığı üzerindeki potansiyel etkisi, araştırmacıların göz önünde bulundurduğu önemli konulardan biriydi. Çalışma, katılımcılara Hasta Sağlık Anketi-2 (PHQ-2) adlı bir depresyon tarama aracını da kapsayan isteğe bağlı bir zihin sağlığı anketi sunuyor. 
Çalışma boyunca depresif ruh haliyle tutarlı bulunan sonuçlara nadir olarak rastlandı. Ancak sıklıkla pickleball ve tenis oynayan katılımcılar arasında PHQ-2 skorlarının dağılımının daha düşük olduğu gözlemlendi. Depresif ruh haline işaret eden PHQ-2 sonuçları alma olasılığı, genel katılımcı havuzuyla kıyaslandığında, sıklıkla pickleball oynayan katılımcılar arasında yüzde 60,1, tenis oynayan katılımcılar arasında ise yüzde 51,3 daha düşüktü. Bu veriler fiziksel aktivitenin zihin sağlığı üzerindeki potansiyel yararlarını destekler nitelikte. 
“Araştırma, Apple’da sağlıkla ilgili çalışmalarımızın vazgeçilmez bir parçasını oluşturuyor. Pickleball ve tenis gibi aktivitelerin Apple Watch kullanıcıları üzerinde sağladığı zihinsel ve fiziksel yararın arkasındaki bilimsel temelleri görmemiz de bir o kadar önemli.” açıklamasını yapan Sağlıktan Sorumlu Apple Başkan Yardımcısı Dr. Sumbul Desai sözlerini şöyle sürdürüyor: “Fiziksel hareket eksikliği, kalp ve damar hastalıklarının yanı sıra diğer çeşitli kronik hastalıklar için değiştirilmesi mümkün bir risk faktörü oluşturuyor. Hangi raket oyununu seçerlerse seçsinler, insanların katılmaktan keyif alacakları bir aktivite bulmaları bir rutin oluşturmalarına yardımcı olabilir.”
Araştırmaya göre, Temmuz 2023’te tek bir ay içinde pickleball oynayan katılımcıların sayısı ilk kez tenis oynayan katılımcıların sayısını aştı. Tenis antrenmanı trendleri mevsime göre farklılık gösterirken pickleball antrenmanlarında göreceli olarak istikrarlı bir artış kaydedildi.
Apple Kalp ve Hareket Çalışması’nda her yıl tenis ve pickleball oynayan katılımcıların sayısını gösteren tablo.
Apple Kalp ve Hareket Çalışması’nda yer alan araştırmacılar, pickleball antrenmanlarının sayısının ilk kez tenis antrenmanlarından daha fazla olmasıyla birlikte pickleball antrenmanlarının popülerliğinde istikrarlı bir artış olduğunu belirledi.
“Brigham and Women’s Hospital ve Amerikan Kalp Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen Apple Kalp ve Hareket Çalışması’na pickleball ile ilgili bulguların dahil edilmesinden mutluluk duyuyoruz. Pickleball kortları, sağlıklı, sosyal ve aktif bir yaşam tarzına sahip olmak isteyen, tüm yaş ve özellik gruplarından herkes için sayısız avantaj sunuyor.” diyen USA Pickleball CEO’su Mike Nealy şöyle ekliyor: “Bu spor için Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ulusal düzenleyici kurum olarak, Apple Watch’tan elde edilen gerçeğe dayalı veriler sayesinde pickleball sporunun arkasındaki bilimsel temelleri görmenin gittikçe daha anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Diğer sporlara kıyasla düşük tempolu, gündelik ve sosyal bir etkinlik sağlayan pickleball, hareketini artırmak ve antrenmanlarına daha fazlasını katmak isteyen kişiler için yararlı ve keyifli bir seçenek sunabilir.”
Araştırma, her iki sporun da farklı yaş grupları arasında popüler olduğunu ve erkekler arasında kadınlara kıyasla daha yüksek popülerlik gösterdiğini saptadı. En az 10 pickleball antrenmanı kaydeden oyuncuların tenis oyuncularına kıyasla ortalama olarak daha büyük yaşta olduğu (sırasıyla yüzde 51 ve 45) ve pickleball antrenmanlarında kadın katılımcı oranının daha yüksek olduğu belirlendi.

Utah’taki Pickleball Oyuncuları En Üst Sıraya Yerleşti

Araştırma kapsamında, bir spor merkezi olan Utah, pickleball oynayan kişi sayısı bakımından en popüler eyalet olarak öne çıktı. Utah’taki 16 çalışma katılımcısından biri bu sporu en az bir kez denedi.
“Apple Kalp ve Hareket Çalışması’ndan elde edilen en son araştırma bilgilerinde Utah’ın pickleball oynayan kişi sayısı bakımından en popüler eyalet olarak öne çıktığını görmenin heyecanını yaşıyoruz.” açıklamasını yapan Utah Valisi Spencer J. Cox şöyle devam etti: “Çok sayıda Utah’lının gününe hareket katmak için pickleball sporunun sunduğu fırsatlardan yararlanıyor olması harika. Bu araştırma, her türlü egzersizin uzun vadede sağlığımızı korumak için güçlü bir yol sunduğunu da hatırlamamızı sağlıyor.”

Apple Kalp ve Hareket Çalışması 

Brigham and Women’s Hospital, Amerikan Kalp Derneği ve Apple iş birliğiyle gerçekleştirilen Apple Kalp ve Hareket Çalışması, fiziksel aktiviteyle kalp sağlığı arasındaki bağlantıları araştırıyor. Çalışma, ABD genelinde verilerini paylaşmak için izin veren 200.000’den fazla katılımcıyı kapsıyor. 

Pickleball Oyuncuları için Apple Watch İpuçları 

Apple Watch, kullanıcılara bağlantıda, aktif, sağlıklı ve güvende kalmanın çeşitli yollarını sunuyor.
  • Apple Watch’ta pickleball antrenmanlarını izlemek için Antrenman uygulamasına gidip Antrenman Ekle’yi, ardından da Pickleball Raket Oyunu’nu seçin. Antrenman yoğunluğunu takip etmek isteyen kullanıcılar, Apple Watch’taki Antrenman görünümlerini Kalp Atış Hızı Bölgeleri’ni içerecek şekilde özelleştirebiliyor. Kullanıcılar iPhone’daki Fitness uygulamasında aktivite verilerini, iPhone ya da iPad’deki Sağlık uygulamasında da sağlık verilerini inceleyebiliyor.
  • Bu ayın ilerleyen günlerinde Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2’de kullanıma sunulacak yeni çift dokunma hareketi sayesinde kullanıcılar, kortta bir ellerinde raket tutarken diğer elleriyle aramaları cevaplayıp sonlandırabilecek veya mesajları yanıtlayabilecek.
  • Daha iyi konsantre olmak isteyen kullanıcılar, iPhone’larında özel bir Odak oluşturarak Apple Watch’ta ne zaman uyarı ve bildirim almak istediklerini seçebiliyor ve başka kişilere meşgul olduklarını bildirebiliyor. Ayarlar’da Odak’ı seçin, Ekle düğmesine dokunun ve Özel’i belirleyip seçenekleri özelleştirin.
  • Kullanıcılar Apple Watch’larında Apple Pay’i ayarlayarak cüzdanlarını evde bırakıp doğrudan bileklerinden ödeme yapabiliyor.
  • Pickleball çantalarına AirTag yerleştiren kullanıcılar çantanın konumunu Apple Watch üzerinden takip edebiliyor. Nesneleri Bul uygulamasına gidip aradığınız nesne bulunduğunda ses çalınmasını mı yoksa yol tarifinin gösterilmesini mi istediğinizi seçin.
Yazıyı Paylaş

Media

  • Bu makalenin metni

  • Bu makaledeki görseller

Press Contacts

Apple Medya Yardım Hattı

media.tr@apple.com

00800 448 827 001