Apple ja ympäristö

Toimipisteissämme käyttäminen puhtaalla, uusiutuvalla energialla.

Olemme vähentäneet merkittävästi toimipaikkojemme ja asiakkaille verkkopalveluja tarjoavien datakeskustemme ympäristövaikutusta. Jatkamme hiilidioksidijalanjälkemme pienentämiseen ja 100-prosenttisen uusiutuvan energian käyttöasteen saavuttamiseen tähtääviä investointejamme entisestään.

Edistyksemme kohti 100 prosentin uusiutuvan energian käyttötavoitetta.

Tavoitteemme on saada energia kaikkiin Applen toimipisteisiin uusiutuvista lähteistä, kuten aurinko-, tuuli-, vesi- ja geotermisestä energiasta. Investoimme omaan paikan päällä tapahtuvaan energiatuotantoomme, luomme suhteita tuottajiin saadaksemme uusiutuvaa energiaa sähköverkon ulkopuolelta ja vähennämme energiantarvettamme samalla kun työntekijöidemme määrä lisääntyy.

Investointimme alkavat näkyä. Olemme jo saavuttaneet 100-prosenttisen uusiutuvan energian käyttötavoitteen kaikissa datakeskuksissamme, Austinissa, Elk Grovessa, Corkissa ja Münchenissä sijaitsevissa toimipaikoissamme sekä Infinite Loop -kampuksellamme Cupertinossa. Kaikissa Applen toimipaikoissa maailmanlaajuisesti olemme saavuttaneet 75 prosentin käyttötavoitteen ja odotamme tämän numeron kasvavan, kun meille saatavilla olevan uusiutuvan energian määrä lisääntyy. Lopetamme vasta, kun olemme saavuttaneet 100 prosentin tavoitteen kaikkialla.

Digitaaliset lataukset ja ympäristövastuullisuus.

Applen datakeskukset toimittavat laajan joukon tietoa ja sisältöä laitteisiimme musiikista ja ohjelmista iMessageihin. Kun lataat kappaleen iTunesista, ostat kirjan iBookstoresta tai asennat ohjelman Mac App Storesta, fyysistä mediaa ei tarvitse valmistaa, paketoida eikä kuljettaa. Applen datakeskukset, jotka tarjoavat näitä digitaalisia latauksia, ovat maailman energiatehokkaimpien joukossa ja käyttävät 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa toimipistekohtaisista tai paikallisista lähteistä.

Applen datakeskukset tarjoavat palveluita kuten iTunes, App Store ja Kartat.

Maiden, Pohjois-Carolina

Pohjois-Carolinan Maidenissa sijaitseva datakeskuksemme on esimerkki suhtautumisestamme ympäristövastuullisuuteen. Se on suunniteltu alusta alkaen energiatehokkaaksi ja sille on myönnetty U.S. Green Building Councilin tavoiteltu LEED Platinum -sertifiointi. Tämä on tietääksemme ainutlaatuinen saavutus tämänkokoiselle ja -tyyppiselle datakeskukselle.

Vuonna 2012 datakeskuksemme tontille valmistui Yhdysvaltain suurin käyttäjän omistuksessa paikan päällä oleva aurinkoenergialaitos. Tämä 40 hehtaarin ja 20 megawatin (MW) laitos tuottaa vuosittain 42 miljoonaa kilowattituntia puhdasta, vähähiilistä ja uusiutuvaa energiaa. Rakennamme tällä hetkellä toista 20 MW aurinkoenergialaitosta lähellä olevalle tontille. Uuden laitoksen pitäisi olla toiminnassa loppuvuodesta 2013. Lisäksi olemme rakentaneet paikan päälle 10 MW polttokennolaitoksen, joka käyttää biokaasua ja tuottaa vuosittain yli 83 miljoonaa kilowattituntia uusiutuvaa ympärivuorokautista perusvoimaa. Se on suurin muun kuin energiayhtiön omistuksessa oleva polttokennolaitos Yhdysvalloissa. Kaikkiaan Applen paikan päällä tuottaman uusiutuvan energian määrä – 167 miljoonaa kWh – riittäisi antamaan energiaa 17 600 kotitaloudelle vuoden ajan.* Nämä voimalaitokset on kytketty paikalliseen sähköverkkoon ja ne korvaavat muita vähemmän puhtaita energiamuotoja, joita muuten käytettäisiin. Niiden ympäristöhyötyjä käyttää vain Apple ja ne täydentävät paikallisesti määriteltyjä uusiutuvan energian vaatimuksia.

Maidenin energianlähteet

Aurinkoenergialaitoksen tuottama aurinkoenergia. Lisäenergiaa paikallisesta polttokennoihin varastoidusta biokaasusta.

Energiatehokkaat suunnitteluelementit

  • Jäähdytetty veden varastointijärjestelmä, joka parantaa jäähdyttäjän tehokkuutta siirtämällä päivittäin 10 400 kWh sähkönkulutuksen huippukohdasta matalamman kulutuksen ajankohtiin
  • Vapaa jäähdytys ulkoilman avulla yöaikaan ja viileämpinä aikoina päivästä käyttäen vesijäähdytteistä laitteistoa. Veden varastoinnin ohella tämä mahdollistaa jäähdyttäjien pitämisen pois päältä yli 75 prosenttia ajasta
  • Äärimmäinen tarkkuus jäähdytyksen jakelun hallinnassa kylmäilmasäiliöissä, joissa on vaihtelevalla nopeudella toimivat tuulettimet. Niitä ohjataan siten, että ne säätävät ilmavirtaa jatkuvasti ja tarkasti palvelinten vaatimusten mukaan
  • Sähkönjakelu hoidetaan korkeammilla jännitteillä, mikä vähentää tehohäviötä
  • Valkoinen viilennyskatto heijastaa auringonvaloa pois mahdollisimman paljon
  • Tehokas LED-valaistus ja liiketunnistimet
  • Reaaliaikainen energiankäytön seuranta ja käytönaikainen analysointi
  • Rakentamisprosessit, joissa käytettiin 14-prosenttisesti kierrätettyjä materiaaleja, rakennusjätteestä 93 prosenttia vietiin muualle kuin kaatopaikoille ja 41 prosenttia ostetuista materiaaleista hankittiin 800 kilometrin säteellä rakennuskohteesta

Prineville, Oregon

Uusimmasta datakeskuksestamme, joka rakennetaan parhaillaan Prinevilleen Oregoniin, tulee yhtä ympäristövastuullinen kuin Maidenin datakeskuksesta. Oregon sallii uusiutuvan energian suoran tukkuostamisen, ja Apple käyttää tätä mahdollisuutta energian hankkimiseen julkisen sähköverkon ulkopuolelta suoraan paikallisilta uusiutuvan energian lähteiltä. Näistä saatava tuuli-, vesi-, aurinko- ja geoterminen energia riittää koko toimipisteen tarpeisiin. Sen seurauksena teemme yhteistyötä kahden paikallisen sähkölaitoksen sekä useiden paikallisten uusiutuvan energian tuottajien kanssa tavoitteenamme luoda Applen omia uusiutuvan energian lähteitä ja sijoittaa paikalliseen uusiutuvaan energiaan.

Prinevillen energianlähteet

Paikallista uusiutuvaa energiaa, mukaan lukien tuuli, vesi ja aurinko.

Newark, California

Kuten Maidenissa ja Prinevillessä sijaitsevat datakeskuksemme myös Newarkin datakeskus käyttää 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa. Saavutimme tämän tavoitteen tammikuussa 2013, kun aloitimme tuulivoiman pääasiallisen käytön datakeskuksessa. Ostamme energiaa suoraan Kalifornian tukkumarkkinoilta.

Newarkin energianlähteet

100-prosenttisen puhdasta ja uusiutuvaa energiaa, joka on ensisijaisesti lähtöisin tuulivoimasta.

Reno, Nevada

Kokemuksemme Maidenissa, Prinevillessä ja Newarkissa auttavat varmistamaan, että Renoon Nevadaan tuleva seuraava datakeskuksemme täyttää samat korkeat ympäristövastuullisuuden standardit. Renossa hyödynnämme Nevadan erinomaisia aurinko- ja geotermisiä resursseja datakeskuksemme kaikkien energiantarpeiden tyydyttämiseen.

Renon energianlähteet

100-prosenttisesti uusiutuvaa, paikan päällä tuotettua aurinko- ja geotermistä energiaa.

Sitoumuksemme uusiutuvaan energiaan.

Uusiutuvaa energiaa kaikkialla Applella.

Datakeskuksemme ovat vain osa Applen uusiutuvan energian tarinaa. Panostamme nettonollan saavuttamiseen kaikkialla Applella käyttämällä 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa ja poistamalla kokonaan ympäri maailmaa sijaitsevien toimipaikkojemme aiheuttamat päästöt. Esimerkiksi päämajassamme Cupertinossa olemme ottaneet käyttöön biokaasulla toimivia polttokennoja ja rakentaneet aurinkopaneelijärjestelmät kahden rakennuksen katolle. Olemme myös vähentäneet energiankulutusta yli 30 prosenttia samaan aikaan, kun työntekijöiden määrä lisääntyi yli 12 prosenttia. Työmme tuloksena Applen uusiutuvan energian käyttö on kasvanut vuoden 2010 35 prosentista vuoden 2012 lopun 75 prosenttiin.

Periaatteemme.

Kun etsimme uusiutuvaa energiaa toimipaikkoihimme ympäri maailmaa, noudatamme kolmea periaatetta. Ensiksi haluamme varmistaa, että luomamme puhdas uusiutuva energia täydentää paikallisten säädösten asettamia määriä. Toiseksi haluamme korvata vähemmän puhtaita energian muotoja puhtaalla energialla. Tällä on merkitystä yhteisöille, joissa toimimme. Kolmanneksi mittaamme ja raportoimme energiankulutuksemme tarkasti, jotta vältytään päällekkäisyyksiltä ja että tulee selväksi, että vain Apple on käyttänyt nämä uusiutuvat resurssit. Aina kun mahdollista, käytämme sähkölaitosten käyttämiä uusiutuvan energian seurantajärjestelmiä, joilla osoitetaan, että uusiutuvan energian vaatimuksia noudatetaan.

Jos haluat lisätietoja, lataa toimipaikkaraporttimme (PDF)