Legal

ALGEMENE VOORWAARDEN

Pour lire ces Conditions Générales en français, cliquez ici

A. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR ITUNES STORE, MAC APP STORE, APP STORE EN IBOOKS STORE

B. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ITUNES STORE

C. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MAC APP STORE, APP STORE EN IBOOKS STORE

DE HIERONDER WEERGEGEVEN JURIDISCHE OVEREENKOMSTEN GELDEN TUSSEN U EN ITUNES SARL (“ITUNES”) EN ZIJN VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN DE ITUNES STORE, DE MAC APP STORE, DE APP STORE EN DE IBOOKS STORE (DE "STORES"). KLIK OP “AKKOORD” WANNEER U INSTEMT MET DEZE VOORWAARDEN. WANNEER U NIET INSTEMT MET DEZE VOORWAARDEN, KLIK DAN NIET OP “AKKOORD” EN MAAK GEEN GEBRUIK VAN DE ITUNES STORE, DE MAC APP STORE, DE APP STORE OF DE IBOOKS STORE. DEZE OVEREENKOMST IS VAN TOEPASSING ONVERMINDERD DE VOORWAARDEN VAN DE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMSTEN DIE U MOGELIJK BENT AANGEGAAN, BIJVOORBEELD VOOR HET GEBRUIK VAN DE ITUNES APPLICATIE.

VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN, kunt u terecht op http://www.apple.com/support/.

A. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR ITUNES STORE, MAC APP STORE, APP STORE EN IBOOKS STORE

BETALINGEN, BELASTINGEN EN TERUGBETALINGSBELEID

U stemt ermee in dat u voor alle producten die u via de Stores koopt, moet betalen en dat iTunes uw betaalmethode mag debiteren voor alle aangekochte producten, alsmede voor eventuele bijkomende bedragen (inclusief belastingen en latere vergoedingen, voor zover van toepassing) die u in verband met uw Account verschuldigd wordt. U bent verantwoordelijk voor tijdige betaling van alle vergoedingen en verstrekking aan iTunes van geldige gegevens betreffende uw betaalmethode voor betaling van alle vergoedingen. Voor nadere informatie over hoe uw aankopen worden gefactureerd verwijzen wij u naar support.apple.com/kb/HT5582.

Uw totale prijs bestaat uit de prijs van het product vermeerderd met de eventueel verschuldigde BTW (als van toepassing op de dag van uw download).

U heeft het recht uw transactie kosteloos en zonder opgaaf van redenen in te trekken tot het tijdstip waarop de levering van het product begint. U heeft niet het recht uw transactie in te trekken wanneer de levering van het product eenmaal is begonnen. Uw transactie is op dat tijdstip definitief geworden. De diensten van de Stores vangen aan zodra u een product begint te downloaden van de desbetreffende Store en u heeft niet het recht uw overeenkomst te annuleren wanneer de diensten eenmaal zijn begonnen, tenzij u een download van onaanvaardbare kwaliteit heeft ontvangen. Als dit gebeurt, moet u ons dat zo spoedig mogelijk laten weten via de “Meld een Probleem” link in de e-mail die u ontvangt. Wanneer de slechte download is veroorzaakt door iTunes en niet kan worden opgelost, kan terugbetaling worden verleend.

Tot een aankoop is gedaan, behoudt iTunes zich het recht voor om de prijzen voor de producten die via de Stores worden aangeboden op ieder tijdstip te wijzigen en de Stores bieden geen prijsbescherming of terugbetaling in geval van een prijsverlaging of promotionele aanbieding ná de aankoop.

Wanneer een product niet meer beschikbaar is ná een transactie, maar vóórdat het is gedownload, bent u waarschijnlijk alleen gerechtigd tot terugbetaling van de prijs die u voor het niet beschikbare product heeft betaald. Wanneer technische problemen de levering van uw product onmogelijk maken of onredelijk vertragen, bent u uitsluitend gerechtigd tot ofwel vervanging ofwel terugbetaling van de betaalde prijs, als vastgesteld door iTunes.

1-Click®

1-Click is een geregistreerd dienstmerk van Amazon.com, Inc., waarvan onder licentie gebruik wordt gemaakt. 1-Click is een handige functie, die u de mogelijkheid biedt met een enkele klik van de muis of een ander invoerapparaat een aankoop te doen in de Stores. Wanneer u de Stores bezoekt op uw computer, kunt u 1-Click activeren via het dialoogvenster dat verschijnt wanneer u op een Buy knop klikt. (U kunt uw keuze op ieder tijdstip ongedaan maken door te klikken op de Reset Warnings knop in uw Account informatie). Wanneer u de Stores bezoekt op uw producten van het Apple merk waarop iOS draait, zoals een iPad, iPod touch of iPhone (“iOS apparaat”), kan 1-Click voor elke transactie worden geactiveerd door op de knop met de productprijs te klikken, waarna de Buy knop verschijnt. Wanneer 1-Click is geactiveerd en u klikt op de Buy knop, zal de download onmiddellijk beginnen en uw transactie zonder verdere stappen worden afgerond.

CADEAUBONNEN, ITUNES CARDS, ALLOWANCES EN CONTENT CODES

Cadeaubonnen, iTunes Cards, Content Codes en Allowances, alsmede ongebruikte tegoeden, zijn niet inwisselbaar voor contant geld en kunnen niet worden teruggestuurd voor een terugbetaling in contant geld – onverminderd enig toepasselijk wettelijk recht op terugbetaling in geval van ondeugdelijke of onjuist omschreven geschenken – of worden geruild, doorverkocht of gebruikt om Cadeaus, Cadeaubonnen, of iTunes Cards te kopen, Allowances te geven of aankopen te doen in Apple Online Store of Apple Retail Stores. Ongebruikte tegoeden zijn niet overdraagbaar.

Cadeaubonnen, iTunes Cards, Content Codes en Allowances die in België zijn gekocht, kunnen alleen via de Stores in België worden ingewisseld.

iTunes is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen Cadeaubonnen, iTunes Cards, Content Codes of Allowances. Het risico van verlies en de eigendom van Cadeaubonnen, iTunes Cards en Allowances die langs elektronische weg worden verzonden, gaan op de koper in België over bij elektronische verzending. Het risico van verlies en de eigendom van Content Codes die langs elektronische weg worden verzonden, gaan over van iTunes in Luxemburg bij elektronische verzending.

iTunes behoudt zich het recht voor om een account te sluiten en om een alternatieve betalingsvorm te verzoeken, wanneer een Cadeaubon, iTunes Card, Content Code of Allowance frauduleus is verkregen of wordt gebruikt in de Stores.

CADEAUS

Cadeaus gekocht bij de Stores mogen alleen worden gekocht voor, en ingewisseld door, personen in België. Ontvangers van cadeaus moeten over compatibele hardware-instellingen en instellingen voor ouderlijk toezicht beschikken om van bepaalde cadeaus gebruik te kunnen maken.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Om spier-en gewrichtspijn of oogklachten tijdens het gebruik van de producten aangeboden in de Stores te voorkomen, moet u regelmatig pauzeren, en moet u langer onderbreken wanneer u pijn voelt, vermoeid bent of u onprettig voelt. Een zeer klein percentage van de mensen kan epileptische aanvallen of black-outs ervaren wanneer ze worden blootgesteld aan knipperende lichten of patronen, ook tijdens het spelen van videogames of het bekijken van video's. Mogelijke symptomen zijn: duizeligheid, misselijkheid, onwillekeurige bewegingen, verlies van bewustzijn, veranderde waarneming, tintelingen, gevoelloosheid of een ander gevoel van onbehagen. Raadpleeg een arts voordat u gebruik maakt van de producten aangeboden in de Stores wanneer u ooit last heeft gehad van deze of vergelijkbare symptomen, en stop onmiddellijk met het gebruik van deze producten en raadpleeg een arts wanneer ze zich voordoen tijdens het gebruik van deze producten. Ouders moeten opletten of hun kinderen last krijgen van deze symptomen wanneer ze gebruik maken van de producten aangeboden in de Stores.

VOORUITBESTELLINGEN

Wanneer u producten vooruit bestelt, machtigt u de Stores om automatisch geld van uw rekening af te houden en het product te downloaden wanneer het beschikbaar wordt. U kunt uw vooruitbestelling plaatsen voordat het betreffende artikel beschikbaar komt.

ELEKTRONISCHE OVEREENKOMSTEN

Uw gebruik van de Stores omvat de mogelijkheid om langs elektronische weg overeenkomsten te sluiten en/of transacties te verrichten. U erkent dat uw elektronische inzending een overeenkomst vormt en het voornemen inhoudt te worden gebonden door en te betalen voor de desbetreffende overeenkomst en transactie. Uw overeenkomst en uw voornemen te worden gebonden door uw elektronische indiening is van toepassing op alle gegevens betreffende alle transacties die u op deze site aangaat, inclusief kennisgevingen van annulering, beleid, contracten en applicaties. Om toegang te krijgen en te behouden tot uw elektronische gegevens, kan het noodzakelijk zijn dat u over bepaalde hardware en software beschikt, hetgeen uw exclusieve verantwoordelijkheid is.

iTunes is niet verantwoordelijk voor typografische fouten.

B. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ITUNES STORE

DEZE JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U EN ITUNES SARL. (“ITUNES”) IS VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN DE ITUNES STORE SERVICE (DE “DIENST”).

DE ITUNES STORE DIENST

iTunes is de aanbieder van de Dienst die u toestaat een licentie voor digitale content (“iTunes Producten”) te kopen of te huren, uitsluitend voor eindgebruik, onder de voorwaarden beschreven in deze Overeenkomst. iTunes is niet de aanbieder van de iTunes applicatie of van de iPad, iPod of iPhone.

EISEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE DIENST

Deze Dienst is beschikbaar voor personen van 13 jaar of ouder. Wanneer u 13 jaar of ouder bent, maar nog geen 18 jaar, dient u deze Overeenkomst met uw ouder of voogd door te nemen teneinde ervoor te zorgen dat u en uw ouder of voogd haar begrijpen.

De Dienst is alleen in België voor u beschikbaar. U stemt ermee in de Dienst niet buiten deze locatie te gebruiken of trachten te gebruiken. iTunes kan technische middelen toepassen om na te gaan of u zich aan deze bepaling houdt.

Uw gebruik van de Dienst vereist compatibele apparaten, toegang tot internet en bepaalde software (waarvoor mogelijk een vergoeding verschuldigd is). Ook kunnen periodieke updates vereist zijn. Uw gebruik kan door het functioneren van al deze elementen beïnvloed worden. Bij regelmatig gebruik wordt hogesnelheidsinternet sterk aanbevolen; voor Gehuurde Films is dit noodzakelijk. De laatste versie van de iTunes software wordt aanbevolen om toegang tot de Dienst te krijgen en kan vereist zijn voor bepaalde transacties of functies, of om eerder van de Dienst gekochte iTunes Producten te downloaden. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om aan deze vereisten, die van tijd tot tijd kunnen veranderen, te voldoen. De Dienst maakt geen deel uit van een ander product of andere aanbieding en de aankoop of verwerving van een ander product houdt geen toezegging of garantie in dat u toegang krijgt tot de Dienst.

UW ACCOUNT

Als geregistreerd gebruiker van de Dienst kunt u een account (“Account”) aanmaken. Maak uw Account informatie aan niemand anders bekend. U bent exclusief verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Account en voor alle activiteiten die op of via uw Account plaatsvinden, en u stemt ermee in dat u iTunes onmiddellijk in kennis zult stellen van iedere inbreuk op de veiligheid van uw Account. iTunes is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van uw Account.

Om iTunes Producten te kopen en te downloaden van de Dienst, moet u uw Apple ID en wachtwoord invoeren of Touch ID gebruiken om uw Account te verifiëren voor aankopen. Wanneer u uw Account heeft geverifieerd met uw Apple ID en wachtwoord, zal u gedurende vijftien minuten niet meer hoeven te verifiëren op uw computer of iOS Apparaat; u kunt uw computer of Apple TV uw wachtwoord laten onthouden zodat uw account geverifieerd blijft. Gedurende deze tijdspanne zult u iTunes Producten kunnen kopen en downloaden zonder uw wachtwoord opnieuw te moeten invoeren. U kunt de mogelijkheid om iTunes Producten aan te schaffen of instellingen te wijzigen om een wachtwoord te vragen voor iedere transactie uitschakelen door de instellingen op uw computer, iOS Apparaat of Apple TV aan te passen. Meer informatie vindt u op http://support.apple.com/kb/HT1904 en http://support.apple.com/kb/HT4213.

U stemt ermee in dat u juiste en volledige informatie zult verstrekken wanneer u zich voor de Dienst registreert of daarvan gebruik maakt (”Registratiegegevens”) en u stemt ermee in dat u uw Registratiegegevens zult actualiseren teneinde deze juist en volledig te houden. U stemt ermee in dat iTunes het recht heeft de Registratiegegevens die u verstrekt op te slaan en te gebruiken voor het instandhouden en factureren van uw Account.

AUTOMATISCHE LEVERING EN DOWNLOADEN VAN EERDERE AANKOPEN

Wanneer u iTunes muziek Producten en iTunes music video Producten (gezamenlijk, “Automatisch Geleverde iTunes Content”) voor het eerst aanschaft, kunt u ervoor kiezen om automatisch exemplaren van zulke Automatisch Geleverde iTunes Content te ontvangen (“auto-downloaden”) op bijkomende compatibele iOS Apparaten en iTunes-goedgekeurde computers met compatibele software door zulke iOS Apparaten en computers (in beide gevallen, een “Gekoppeld Apparaat”) te koppelen volgens de onderstaande regels inzake koppelen. Voor elk Gekoppeld Apparaat mag u specificeren of, en zo ja, welk type van Automatisch Geleverde iTunes Content erop mag gedownload worden via auto-download. Op een Gekoppeld Apparaat dat geschikt is om push meldingen te ontvangen (“Geschikt voor Push”), iOS Apparaten inbegrepen, zal de Automatisch Geleverde iTunes Content auto-downloaden naar dat Gekoppeld Apparaat wanneer het apparaat over een internetverbinding beschikt; op een Gekoppeld Apparaat niet Geschikt voor Push, zal de Automatisch Geleverde iTunes Content automatisch verschijnen in de download wachtlijst en kunt u handmatig de download starten in iTunes.

Om u van dienst te zijn, kan u – nadat u Automatisch Geleverde Content hebt verkregen en iTunes film Producten en iTunes Producten hebt aangeschaft (dus niet gehuurde) (elk afzonderlijk, “iTunes Geschikte Content”) – bepaalde van dergelijke eerder gekochte iTunes Geschikte Content downloaden op een Gekoppeld Apparaat. Sommige eerder aangekochte iTunes Geschikte Content is mogelijk niet op elk moment beschikbaar om later te downloaden en in een dergelijk geval is iTunes niet jegens u aansprakelijk. Aangezien het kan voorkomen dat u niet in staat zal zijn om bepaalde eerder gekochte iTunes Geschikte Content later te downloaden, nadat u het eenmaal gedownload heeft, rust op u de verantwoordelijkheid om het niet te verliezen, te vernietigen of te beschadigen, en daartoe zal u wellicht een back-up willen maken.

Voor het koppelen van Gekoppelde Apparaten gelden de volgende bepalingen:

(i) U mag Automatisch Geleverde iTunes Content auto-downloaden of eerder gekochte iTunes Geschikte Content downloaden van een Account op niet meer dan 10 Gekoppelde Apparaten, op voorwaarde dat niet meer dan 5 hiervan iTunes-goedgekeurde computers zijn.

(ii) Een Gekoppeld Apparaat kan te allen tijden met hoogstens één Account gekoppeld worden.

(iii) U mag een Gekoppeld Apparaat slechts eenmaal per 90 dagen veranderen naar een andere Account.

(iv) U mag eerder gekochte gratis content downloaden naar een onbeperkt aantal apparaten zo lang als het gratis is in de iTunes Service, maar op niet meer dan 5 iTunes-goedgekeurde computers.

Een Apple TV is geen “Gekoppeld Apparaat”. Echter, aangeschafte (dus niet gehuurde) iTunes film Producten mogen op daarvoor geschikte Apple TV's worden afgespeeld, met dien verstande dat U een dergelijke film maar op een beperkt aantal Apple TV's tegelijk mag afspelen.

Sommige delen van iTunes Geschikte Content kunnen groot zijn en het leveren daarvan via een data verbinding kan resulteren in aanzienlijke data kosten.

ITUNES MATCH

iTunes Match laat u toe om vanop afstand toegang te krijgen tot uw gematchte of geüploade muzieknummers, en muziek video's die u hebt gekocht met uw Account, samen met de bijbehorende metadata, afspeellijsten en andere informatie over uw iTunes-bibliotheek ("iTunes Match Content").

Voor een jaarlijkse vergoeding kunt u zich abonneren op iTunes Match. Om u te abonneren moet u beschikken over een geldige credit card in het bestand van iTunes. Het abonnement is niet restitueerbaar (behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving), en zal automatisch voor een jaar worden verlengd totdat u opzegt. Uw account zal niet meer dan 24 uur voorafgaand aan het verstrijken van de lopende abonnementsperiode worden gedebiteerd. U kunt automatische verlenging annuleren door de iTunes Store account instellingen op uw computer aan te passen. Na het einde van uw abonnementsperiode zult u niet langer toegang hebben tot uw iTunes Match Content van iTunes Match.

iTunes Match functioneert met bibliotheken die tot 25.000 muzieknummers bevatten die ofwel (i) momenteel niet beschikbaar zijn op de iTunes Service, of (ii) niet met uw Account werden aangeschaft bij de iTunes Service. Muzieknummers die niet voldoen aan bepaalde criteria of die niet geautoriseerd zijn voor uw computer, komen niet in aanmerking voor iTunes Match.

iTunes Match zal automatisch de muziekbestanden scannen en andere gegevens verzamelen die kunnen worden gebruikt om media in uw iTunes-bibliotheek te identificeren, zoals de titels, artiesten of duur van muzieknummers. iTunes Match zal deze informatie gebruiken om muzieknummers af te stemmen op muzieknummers die momenteel beschikbaar zijn in de iTunes Store, en zal gematchte muzieknummers aan u ter beschikking stellen in een formaat dat dan in de iTunes Store beschikbaar is. Als het muzieknummer niet goed is gematcht, zal uw exemplaar van het muzieknummer naar iTunes worden geüpload in hetzelfde formaat of een formaat bepaald door iTunes. iTunes behoudt zich het recht voor om types van geüploade content (bijvoorbeeld te grote bestanden) te beperken. Gematchte of geüploade muzieknummers en de bijbehorende metadata zullen toegankelijk zijn vanaf een Bijbehorend Apparaat waarop iTunes Match werd geactiveerd. De associatie van Bijbehorende Apparaten voor iTunes Match is onderworpen aan dezelfde voorwaarden als Automatische Levering en downloaden van eerdere aankopen, en geüploade of gematchte muzieknummers en gerelateerde informatie worden geacht "iTunes Geschikte Content" te zijn. U kunt ook toegang krijgen tot iTunes Match Content vanaf compatibele Apple TV's , op voorwaarde dat u dit enkel op een beperkt aantal Apple TV's op hetzelfde tijdstip kan doen.

Wanneer u iTunes Match gebruikt, zal Genius informatie over de media in uw iTunes-bibliotheek gaan associëren met uw Account; de associatie met uw Account zal na afloop van uw abonnement nog voor een bepaalde tijd doorgaan. iTunes zal deze informatie gebruiken zoals beschreven in het Privacy Onderdeel van deze Overeenkomst. U zult niet in staat zijn om Genius uit te schakelen tijdens het gebruik van iTunes Match, dus als u verkiest dat wij geen gegevens van uw iTunes-bibliotheek op deze manier verzamelen en gebruiken, zou u geen gebruik moeten maken van iTunes Match.

U gaat ermee akkoord om iTunes Match alleen voor rechtmatig verkregen content te gebruiken. Elk gebruik voor onwettige content vormt een inbreuk op de rechten van anderen waardoor u zich blootstelt aan burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties, inclusief schadevergoeding, voor schending van auteursrechten.

iTunes Match wordt ongewijzigd geleverd en kan fouten of onnauwkeurigheden bevatten die fouten, corruptie of verlies van gegevens en/of informatie, inclusief muziek, afspeellijst, en speelgeschiedenis, op uw computer of apparaat en daarop aangesloten randapparatuur (inclusief, maar niet beperkt tot, servers en andere computers), kunnen veroorzaken . Maak een back-up van alle gegevens en informatie over uw computer of apparaat en eventuele randapparatuur alvorens iTunes Match te gebruiken. U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat u iTunes Match op eigen risico gebruikt. Voor zover toegestaan door de wet, is iTunes niet aansprakelijk voor uw gebruik van iTunes-Match, hierin begrepen de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot gematchte of geüploade content.

PRIVACY

Op de Dienst is het Privacybeleid van Apple beschreven onder http://www.apple.com/benl/privacy/ van toepassing.

Wanneer u zich aanmeldt voor de Genius functie, zal Apple van tijd tot tijd automatisch informatie verzamelen die kan worden gebruikt om media in uw iTunes bibliotheek op deze computer te identificeren, zoals uw afspeelgeschiedenis en afspeellijsten. Daaronder vallen zowel media aangeschaft via iTunes, als media verkregen uit andere bronnen. Deze informatie zal anoniem worden opgeslagen en zal niet met uw naam of Account in verband worden gebracht. Wanneer u de Genius functie gebruikt, zal Apple deze informatie en de inhoud van uw iTunes bibliotheek en andere informatie gebruiken om u gepersonaliseerde aanbevelingen toe te sturen.

Apple mag deze informatie uitsluitend gebruiken en combineren met geaggregeerde informatie uit de iTunes bibliotheken van andere gebruikers die zich voor deze functie hebben aangemeld, historische gegevens betreffende uw aankopen in de iTunes Store, geaggregeerde historische gegevens betreffende de aankopen in de iTunes Store van andere gebruikers en andere informatie verkregen van derden, om:

• voor u gepersonaliseerde afspeellijsten uit uw iTunes bibliotheek te maken;

• u aanbevelingen te doen met betrekking tot media en andere producten en diensten die u mogelijk wenst te kopen;

• andere gebruikers aanbevelingen te doen met betrekking tot producten en diensten.

Uw gegevens zullen te allen tijde worden behandeld in overeenstemming met het Privacybeleid van Apple.

Wanneer u zich voor de Genius functie in iTunes heeft aangemeld, kunt u Genius afspeellijsten maken op apparaten die geschikt zijn voor Genius. Om de Genius functie op een apparaat te kunnen gebruiken, moet u het na uw aanmelding synchroniseren met uw iTunes bibliotheek.

Wanneer u liever niet heeft dat wij informatie uit uw iTunes bibliotheek op deze wijze verzamelen en gebruiken, moet u de Genius functie niet activeren. U kunt uw aanmelding op ieder tijdstip herroepen door de Genius functie uit te schakelen in het Store menu in iTunes op uw computer. Wanneer u zich heeft afgemeld, zal iTunes ophouden informatie over uw iTunes bibliotheek naar Apple te sturen. Wanneer u ervoor heeft gekozen om uw bibliotheek vanaf meerdere computers te delen, moet u de Genius functie op elke computer afzonderlijk uitschakelen. De Genius functie kan niet worden ingeschakeld of uitgeschakeld vanaf uw iPad, iPod touch of iPhone.

Door u voor de Genius functie aan te melden, stemt u in met het hierboven beschreven gebruik van uw gegevens, in overeenstemming met het Privacybeleid van Apple.

BESCHIKBAARHEID VAN CONTENT

iTunes behoudt zich het recht voor om content opties (inclusief geschiktheid voor bepaalde functies) zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen.GEBRUIK VAN GEKOCHTE OF GEHUURDE CONTENT

U stemt ermee in dat de iTunes Producten uitsluitend door middel van een licentie aan u worden verstrekt. U begrijpt dat de Dienst en bepaalde iTunes Producten een technische beveiliging bevatten, aangebracht door iTunes en haar licentiegevers, om de digitale informatie te beschermen en uw gebruik van de iTunes Producten te beperken in overeenstemming met bepaalde gebruiksregels (“Beveiliging”), en dat u al dan niet beveiligde iTunes Producten dient te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke gebruiksregels, vastgesteld door iTunes en haar licentiegevers (“Gebruiksregels”), en dat ieder ander gebruik van de iTunes Producten een inbreuk op auteursrechten kan vormen. De beveiligingstechnologie vormt een onlosmakelijk onderdeel van de iTunes Producten. iTunes behoudt zich het recht voor om de Gebruiksregels voor toekomstige aankopen op de Dienst op ieder tijdstip te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen echter niet van toepassing zijn op iTunes Producten die reeds door u zijn gekocht. Iedere wijziging van de Gebruiksregels zal aan u bekend worden gemaakt. Indien de nieuwe Gebruiksregels niet wenst te aanvaarden, zult u niet langer iTunes Producten van de Dienst kunnen kopen.

GEBRUIKSREGELS

(i) U mag de iTunes Producten uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken. Zie voor meer informatie over uw gebruiksrechten op de iTunes Producten en de beperkingen daaraan:

www.prsformusic.com

• www.warnerchappell.com/wcmuk/pedl.jsp

• www.sacem.fr
www.sdrm.fr
www.sesam.org

(ii) U mag de iTunes Producten gebruiken op vijf computers waarop u op enig tijdstip de iTunes applicatie heeft geïnstalleerd, met uitzondering van Gehuurde Films (zie hieronder)

(iii) U kunt iTunes Producten vanaf maximaal vijf verschillende Accounts tegelijk opslaan op compatibele apparaten, zoals een iPad, iPod, iPhone of Apple TV, met dien verstande dat elke iPhone met slechts één door iTunes goedgekeurd apparaat tone iTunes Producten tegelijk kan synchroniseren en dat synchronisatie van de iPhone met verschillende door iTunes goedgekeurde apparaten leidt tot het wissen van de tone iTunes Producten die op die iPhone zijn opgeslagen.

(iv) U mag maximaal zeven keer een audio-afspeellijst branden. U mag de audio-cd waarop u uw iTunes Producten heeft gebrand op dezelfde wijze gebruiken als een audio-cd gekocht in een winkel, met inachtneming van de Belgische auteursrecht wetgeving.

(v) U heeft niet het recht om video iTunes Producten of tone iTunes Producten te branden voor andere dan backup-doeleinden, welke video iTunes Product backups u via de iTunes applicatie moet afspelen.

(vi) iTunes Plus Producten bevatten geen technische beveiliging die uw gebruik van die iTunes Producten beperkt, en Gebruiksregels (ii) - (v) zijn niet van toepassing op iTunes Plus Producten. U mag iTunes Plus Producten kopiëren, opslaan en branden voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

(vii) U kunt een film vanaf ten minste één door iTunes goedgekeurd apparaat handmatig synchroniseren met apparaten voorzien van een handmatige synchronisatie-modus, mits de film is verbonden met een Account op het primaire door iTunes goedgekeurde apparaat, waarbij het primaire door iTunes goedgekeurde apparaat het apparaat is dat het eerst met het apparaat werd gesynchroniseerd, of het apparaat dat u vervolgens met behulp van de iTunes applicatie als het primaire apparaat aanwijst.

(viii) Een HDCP-verbinding is vereist om films te bekijken die via HDMI worden verzonden.

(ix) Gehuurde Films

(a) Gehuurde films kunnen slechts op één apparaat tegelijk bekeken worden. U moet verbonden zijn met de Dienst wanneer u gehuurde films verplaatst, en u mag dit uitsluitend doen tussen uw eigen computer en andere compatibele apparaten. Films die door middel van uw Apple TV of iPad, iPhone 4 of iPod touch worden gehuurd, mogen niet verplaatst worden. Wanneer u een film naar een compatibel apparaat verplaatst en vervolgens de Dienst gebruikt om dat apparaat opnieuw in te stellen of wanneer u Settings > Reset > Erase all content and settings kiest op dat apparaat, wordt de film permanent verwijderd.

(b) Zodra u een film huurt, moet u deze volledig downloaden binnen dertig (30) dagen. Na het downloaden van een film, heeft u dertig (30) dagen de tijd om te beginnen met het bekijken van de film. Van zodra u begint te kijken, heeft u achtenveertig (48) uur de tijd om de film uit te kijken. De beschikbare kijktijd wordt niet verlengd door een film te stoppen, te onderbreken (pauze) of opnieuw te starten.

Sommige iTunes Producten mogen slechts één maal worden gedownload, met inbegrip van doch niet beperkt tot, Gehuurde Films, en kunnen niet worden vervangen wanneer zij om welke reden ook verloren gaan; het is het uw verantwoordelijkheid om te voorkomen dat iTunes Producten verloren gaan of vernietigd of beschadigd worden nadat u ze heeft gedownload, en om een backup te maken.

Met de levering van de iTunes Producten worden geen commerciële of promotionele gebruiksrechten op de iTunes Producten aan u overgedragen. Het recht om een iTunes Product te branden of uit te voeren wordt u uitsluitend om u van dienst te zijn in bepaalde gevallen toegekend en houdt niet in dat rechten van de auteursrechthebbenden in de content die in het iTunes Product is vervat aan u worden toegekend of worden beperkt, of dat van dergelijke rechten afstand wordt gedaan.

U erkent dat sommige aspecten van de Dienst, de iTunes Producten en het beheer van de Gebruiksregels de voortdurende betrokkenheid van iTunes met zich meebrengen.

BEVEILIGING VAN DE CONTENT

U stemt ermee in dat u geen enkel element van de Beveiliging zult (proberen te) schenden, omzeilen, reverse-engineeren, decompileren, uit elkaar halen of op andere wijze bewerken, dit niet zult proberen en niemand met een dergelijke activiteit zult helpen. Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen is het u toegestaan audio iTunes Producten op CD te branden, binnen de grenzen van de Gebruiksregels. Naleving van de Gebruiksregels kan door iTunes worden gecontroleerd en bewaakt en iTunes behoudt zich het recht voor om de Gebruiksregels zonder voorafgaande kennisgeving aan u te handhaven.

BEVEILIGING VAN DE DIENST

U stemt ermee in dat u zich geen toegang tot de Dienst zult verschaffen op andere wijze dan met behulp van het gebruik van de software die door Apple Inc. of haar verbonden groepsvennootschappen (“Apple”) voor toegang tot de Dienst wordt geleverd. U stemt ermee in dat u de software die door Apple voor toegang tot de Dienst wordt geleverd op geen enkele manier zult wijzigen en dat u geen gewijzigde versies van de software zult gebruiken, voor welk doel dan ook, inclusief het verkrijgen van onbevoegde toegang tot de Dienst. Het is u niet toegestaan (te proberen) zich toegang tot een Account te verschaffen waarvoor u niet bevoegd bent. Schending van de veiligheid van het systeem of netwerk kan tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid leiden.

ITUNES PASS

De volledige prijs van de iTunes Pass wordt bij aankoop in rekening gebracht. Restituties van het aankoopbedrag (verminderd naar gelang u content die bij de iTunes Pass inbegrepen is al heeft gedownload) zijn binnen 14 kalenderdagen na aankoop beschikbaar door contact op te nemen met de iTunes Store Klantenservice via http://www.apple.com/benl/support/itunes/. Na aankoop zijn er geen andere mogelijkheden voor restituties, retour van het product of annulering. U moet verbinding maken met de Service en de resterende iTunes Pass content downloaden binnen 90 dagen nadat de laatste iTunes Pass content beschikbaar wordt (of binnen een andere periode zoals eventueel gespecificeerd op de aankooppagina), na deze periode is het mogelijk dat deze content als onderdeel van de aankoop niet langer kan worden gedownload.

HIGH-DEFINITION-PRODUCTEN (HD-PRODUCTEN)

HDProducten zijn uitsluitend te bekijken op apparaten die HD ondersteunen; gekochte (niet gehuurde) HD-Producten beschikken echter over een standaard-definitie versie voor gebruik op apparaten die HD niet ondersteunen.

INDIENING VAN MATERIALEN BIJ DE DIENST

De Dienst kan interactieve functies aanbieden die u in staat stellen om materialen in te dienen (inclusief links naar inhoud van derden) op delen van de Dienst die voor het publiek toegankelijk en zichtbaar zijn. U stemt ermee in dat u exclusief verantwoordelijk bent voor ieder gebruik door u van dergelijke functies, alsmede voor alle materialen die door u worden ingediend. Het is u daarbij niet toegestaan inbreuk op de rechten van andere partijen te maken, de wet te overtreden of op andere wijze bij te dragen aan of aan te zetten tot inbreukmakend of anderszins onrechtmatig gedrag, of op andere wijze onfatsoenlijk te handelen. U stemt er tevens mee in dat u er voor zult zorgen dat u alle noodzakelijke rechten en licenties heeft verkregen. U stemt ermee in dat u juiste en volledige informatie zult verstrekken in verband met uw indiening van materialen op de Dienst. U verleent iTunes hierbij een wereldwijde, eeuwigdurende, royalty-vrije, niet-exclusieve licentie om uw materialen in het kader van de Dienst en in verband met de iTunes Producten te gebruiken, zonder enige vergoeding of verplichting aan u. iTunes behoudt zich het recht voor om materialen niet te plaatsen of publiceren en om materialen op ieder tijdstip, geheel naar eigen goeddunken, te verwijderen of bewerken, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u.

iTunes heeft het recht, maar niet de plicht, om materialen die door u worden ingediend of anderszins op de Dienst beschikbaar zijn te controleren, gemelde of klaarblijkelijke schendingen van deze Overeenkomst te onderzoeken en alle maatregelen te nemen die iTunes geheel naar eigen goeddunken passend acht, met inbegrip van doch niet beperkt tot, beëindiging op grond van deze Overeenkomst of Apple's Auteursrechtenbeleid (http://www.apple.com/legal/copyright.html).

MATERIALEN VAN DERDEN

Bepaalde content, iTunes Producten en diensten die via de Dienst beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten. iTunes kan in bepaalde gevallen links naar websites van derden opnemen om u van dienst te zijn. U stemt ermee in dat iTunes niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of de juistheid daarvan en iTunes geeft geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot materialen of websites van derden, of met betrekking tot andere materialen, producten of diensten van derden. U stemt ermee in dat u geen materialen van derden zult gebruiken op een wijze die inbreuk maakt op de rechten van een andere partij en dat iTunes op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor een dergelijk gebruik door u.

AANSTOOTGEVENDE MATERIALEN

U begrijpt dat u door uw gebruik van de Dienst op materialen kunt stuiten die door u mogelijk als beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend worden ervaren en dat dergelijke content al dan niet als expliciet materiaal kan zijn aangemerkt. U stemt er desalniettemin mee in dat u de Dienst geheel voor eigen risico gebruikt en dat iTunes op geen enkele wijze jegens u aansprakelijk is voor materialen die als beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend worden ervaren. Productsoorten en -beschrijvingen worden in voorkomend geval verstrekt om u van dienst te zijn en u stemt ermee in dat iTunes de juistheid daarvan niet kan garanderen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

U stemt ermee in dat de Dienst, met inbegrip van doch niet beperkt tot iTunes Producten, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videoclips, redactionele inhoud en de scripts en software die worden gebruikt om de Dienst uit te voeren, beschermde informatie en materialen bevatten, die de eigendom zijn van iTunes en/of haar licentiegevers en die worden beschermd door toepasselijke wetten op het gebied van intellectuele eigendom en andere wetten, met inbegrip van doch niet beperkt tot die op het gebied van auteursrechten. U stemt ermee in dat u dergelijke beschermde informatie en materialen op geen enkele wijze zult gebruiken, anders dan voor gebruik van de Dienst in overeenstemming met deze Overeenkomst. Geen enkel deel van de Dienst mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gereproduceerd, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze voorwaarden. U stemt ermee in dat u de Dienst op geen enkele wijze zult wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen of distribueren en geen van de Dienst afgeleide werken zult maken, en het is u niet toegestaan de Dienst op enigerlei wijze zonder toestemming te exploiteren, met inbegrip van doch niet beperkt tot, exploitatie door illegale toegang of overbelasting van de netwerkcapaciteit.

Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, behouden iTunes en haar licentiegevers zich het recht voor om de toegang tot iTunes Producten, content of andere materialen die door de Dienst worden aangeboden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of onmogelijk te maken. iTunes zal in geen geval aansprakelijk zijn voor het doorvoeren van dergelijke veranderingen. iTunes kan ook beperkingen opleggen aan het gebruik van of de toegang tot bepaalde functies of delen van de Dienst, in ieder geval en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. Verwijdering van content van de Dienst heeft geen invloed op Producten die u reeds van de Dienst heeft verkregen.

iTunes en/of haar licentiegevers zijn eigenaar van de auteursrechten op de Dienst, inclusief de compilatie van content, inzendingen, links naar andere internetbronnen en beschrijvingen van die bronnen. Gebruik van enig deel van de Dienst, anders dan het gebruik van de Dienst dat hierin wordt toegestaan, is strikt verboden en maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van anderen en kan leiden tot oplegging van civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties, inclusief schadevergoeding, voor schending van auteursrechten.

Apple, het Apple logo, iTunes en andere Apple handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met de Dienst worden gebruikt, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met de Dienst worden gebruikt kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren zijn. U wordt geen recht of licentie verleend ter zake van de voornoemde handelsmerken of het gebruik van die handelsmerken.

Als houder van een Account van de Dienst met een goede reputatie kan u beperkte toegang worden gegeven voor het downloaden van bepaalde albumhoezen voor de muziek die in de iTunes bibliotheek van uw iTunes applicatie is opgeslagen. Deze toegang wordt u om u van dienst te zijn in bepaalde gevallen toegekend en iTunes geeft geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke albumhoezen of uw gebruik daarvan. U zult zich uitsluitend toegang verschaffen tot albumhoezen voor muziek waarvan u de rechtmatige eigenaar van een legaal exemplaar bent. Albumhoezen worden uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik verstrekt. U stemt ermee in dat u albumhoezen niet zult gebruiken op een wijze die inbreuk maakt op of in strijd is met deze Overeenkomst of de rechten van een andere partij en dat iTunes op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor een dergelijk gebruik door u.

BEËINDIGING

Wanneer u zich niet aan de bepalingen van deze Overeenkomst houdt, of iTunes goede redenen heeft om te geloven dat u zich daar niet aan houdt, heeft iTunes het recht om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving: (i) deze Overeenkomst en/of uw Account te beëindigen, waarbij u aansprakelijk blijft voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging uit hoofde van uw Account verschuldigd zijn geworden; en/of (ii) de licentie op de software te doen beëindigen; en/of (iii) de toegang tot de Dienst (of een deel daarvan) onmogelijk te maken.

iTunes behoudt zich het recht voor om op ieder tijdstip de Dienst (of een deel daarvan of content daarvan) te wijzigen, op te schorten of te beëindigen en iTunes zal niet aansprakelijk zijn jegens u of derden wanneer zij dat recht uitoefent. Voor zover mogelijk zal iTunes u vooraf waarschuwen voor een wijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst. Beëindiging van de Dienst heeft geen invloed op de iTunes Producten die u al heeft verkregen. U zult echter mogelijk niet in staat zijn om extra computers geschikt te maken voor gebruik van de iTunes Producten.

AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

a. iTunes zal bij de levering van de Dienst redelijke zorg en vakmanschap betrachten. iTunes doet geen andere toezeggingen en geeft geen andere garanties met betrekking tot de Dienst en garandeert met name niet dat:

(i) uw gebruik van de Dienst niet zal worden onderbroken en vrij van fouten zal zijn. U stemt ermee in dat iTunes de Dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kan verwijderen en de Dienst op ieder tijdstip om technische of operationele redenen kan annuleren, waarvan iTunes u, voor zover uitvoerbaar, in kennis zal stellen;

(ii) de Dienst vrij zal zijn van schade, corruptie, aanvallen, virussen, manipulatie, hacken of andere inbreuken op de beveiliging, welke gebeurtenissen als overmacht zullen worden beschouwd, en iTunes wijst iedere aansprakelijkheid daarvoor af. U bent verantwoordelijk voor het maken van backups van uw eigen systeem, inclusief alle iTunes Producten die u van de Dienst heeft gekocht.

b. Behalve in de situatie beschreven in onderstaand lid (d) of indien u een toepasselijk wettelijk recht op terugbetaling of compensatie uitoefent, zijn iTunes, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, verbonden ondernemingen, agenten, aannemers of licentiehouders in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door iTunes, haar werknemers of agenten wanneer:

(i) er geen sprake is van schending van een wettelijke zorgplicht jegens u door iTunes of haar werknemers of agenten;

(ii) dat verlies of die schade niet het redelijkerwijs te verwachten gevolg van een dergelijke schending is;

(iii) dat verlies of die schade is toegenomen als gevolg van schending door u van de voorwaarden van deze Overeenkomst;

(iv) dat verlies of die schade het gevolg is van een besluit van iTunes om informatie of content te verwijderen of niet te bewerken, u te waarschuwen, uw toegang tot de Dienst op te schorten of te beëindigen, of een andere maatregel te nemen gedurende het onderzoek naar een vermoedelijke overtreding, of het gevolg is van iTunes' conclusie dat zich een schending van deze Overeenkomst heeft voorgedaan; of

(v) dat verlies of die schade betrekking heeft op derving van inkomsten, zaken of winst, of verlies of beschadiging van gegevens in verband met uw gebruik van de Dienst.

c. iTunes zal zich redelijkerwijs inspannen om informatie die door u in verband met de Dienst is ingediend, te beschermen, inclusief tegen frauduleus gebruik.

d. Niets in deze Overeenkomst ontslaat iTunes van haar aansprakelijkheid voor fraude, grove nalatigheid, opzettelijke fout, of voor overlijden of persoonlijk letsel, of beperkt deze.

e. Wanneer u deze Overeenkomst schendt, zult u jegens iTunes, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, verbonden ondernemingen, agenten, aannemers en licentiehouders aansprakelijk zijn voor iedere vordering die uit uw schending voortvloeit. U zult ook aansprakelijk zijn voor eventuele maatregelen van iTunes in het kader van haar onderzoek naar een vermeende schending van deze Overeenkomst, of als gevolg van haar conclusie of besluit dat zich een schending van deze Overeenkomst heeft voorgedaan.

WIJZIGINGEN

iTunes behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst op ieder tijdstip te wijzigen en nieuwe of aanvullende voorwaarden vast te stellen met betrekking tot uw gebruik van de Dienst. Dergelijke wijzigingen en aanvullende voorwaarden zullen aan u worden meegedeeld en, indien door u aanvaard, onmiddellijk van kracht worden en in deze Overeenkomst worden opgenomen. Indien u dergelijke wijzigingen niet wenst te aanvaarden, zal iTunes het recht hebben om de Overeenkomst te beëindigen.

DIVERSEN

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en iTunes en is van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en treedt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten tussen u en iTunes. U kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden, die mogelijk van toepassing zijn wanneer u gebruik maakt van verbonden diensten, bepaalde iTunes Producten, content van derden of software van derden. Indien enig deel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt, dient dat deel zodanig te worden geïnterpreteerd – in overeenstemming met toepasselijke wetgeving – dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking worden gebracht en blijven de overige delen volledig geldig en van kracht. Wanneer iTunes een recht of bepaling van deze Overeenkomst niet uitoefent of handhaaft, mag dat niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand met betrekking tot dat recht of die bepaling of andere rechten of bepalingen. iTunes is niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van verplichtingen als gevolg van oorzaken waarover zij geen controle heeft.

De Dienst wordt door iTunes geëxploiteerd vanuit haar kantoren in Luxemburg. U stemt ermee in dat u zich zult houden aan alle lokale, provinciale, federale en nationale wetten, verordeningen en voorschriften die op uw gebruik van de Dienst van toepassing zijn. Deze Overeenkomst en het gebruik van de Dienst worden beheerst door Belgisch recht.

iTunes kan u een kennisgeving doen toekomen met betrekking tot de Dienst door het sturen van een e-mail naar het e-mailadres van uw Account of een brief per post naar het postadres van uw Account of door middel van een mededeling op de Dienst. Kennisgevingen worden onmiddellijk van kracht.

iTunes behoudt zich het recht voor om de maatregelen te nemen die iTunes redelijkerwijs noodzakelijk of passend acht om de nakoming van enig deel van deze Overeenkomst te handhaven en/of te controleren. U stemt ermee in dat iTunes het recht heeft, zonder aansprakelijkheid jegens u, om Registratiegegevens en/of Account informatie bekend te maken aan opsporingsinstanties, overheidsfunctionarissen en/of derden wanneer iTunes dat redelijkerwijs noodzakelijk of passend acht om de nakoming van enig deel van deze Overeenkomst (met inbegrip van doch niet beperkt tot het recht van iTunes om mee te werken aan een juridische procedure met betrekking tot uw gebruik van de Dienst en/of iTunes Producten en/of een vordering van derden dat uw gebruik van de Dienst en/of iTunes Producten onrechtmatig is en/of inbreuk maakt op de rechten van derden) te handhaven en/of te controleren.

Over iTunes: Ons registratienummer is RCS Luxemburg B 101 120 en onze plaats van vestiging is 31-33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxemburg.

C. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MAC APP STORE, APP STORE EN IBOOKS STORE

DEZE JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U EN ITUNES SARL (“ITUNES”) IS VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN DE MAC APP STORE, DE APP STORE EN DE IBOOKS STORE (“STORES”) EN DE AANKOOP VAN LICENTIES BIJ DE STORES, DIE DOOR ITUNES AAN U WORDEN VERKOCHT.

DE MAC APP STORE, DE APP STORE EN DE IBOOKS STORE

iTunes is de aanbieder van de Stores die u toestaan van iTunes licenties voor softwareproducten van de App Store en de Mac App Store (gezamenlijk, “App Store Producten”) en digitale boeken content (de “iBooks Store Producten”) te kopen, uitsluitend voor eindgebruik, onder de voorwaarden beschreven in deze Overeenkomst. Voor App Store Producten kunnen eindgebruikers personen zijn handelend in hun eigen hoedanigheid, of commerciële ondernemingen of onderwijsinstellingen. App Store Producten en iBooks Store Producten zullen gezamenlijk worden aangeduid als “Producten”.

EISEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE STORES

De Stores zijn beschikbaar voor personen van 13 jaar of ouder. Wanneer u 13 jaar of ouder bent, maar nog geen 18 jaar, dient u deze Overeenkomst met uw ouder of voogd door te nemen teneinde ervoor te zorgen dat u en uw ouder of voogd haar begrijpen.

De Stores zijn alleen voor u in België beschikbaar. U stemt ermee in de Stores niet buiten deze locatie te gebruiken of trachten te gebruiken. iTunes kan technische middelen toepassen om na te gaan of u zich aan deze bepaling houdt.

Uw gebruik van de Stores vereist compatibele apparaten, toegang tot internet en bepaalde software (waarvoor mogelijk een vergoeding verschuldigd is). Ook kunnen periodieke updates vereist zijn. Uw gebruik kan door het functioneren van al deze elementen beïnvloed worden. Bij regelmatig gebruik wordt hogesnelheidsinternet sterk aanbevolen. De laatste versies van de vereiste software (met inbegrip van doch niet beperkt tot, iTunes en Mac App Store software) worden aanbevolen om toegang tot de Stores te krijgen en kunnen vereist zijn voor bepaalde transacties of functies, of om eerder van de Stores gekochte Producten te downloaden. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om aan deze vereisten, die van tijd tot tijd kunnen veranderen, te voldoen. De Stores maken geen deel uit van een ander product of andere aanbieding en de aankoop of verwerving van een ander product houdt geen toezegging of garantie in dat u toegang krijgt tot de Stores.

UW ACCOUNT

Als geregistreerd gebruiker van de Stores kunt u een account (“Account”) aanmaken. Maak uw Account informatie aan niemand anders bekend. U bent exclusief verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Account en voor alle activiteiten die op of via uw Account plaatsvinden en u stemt ermee in dat u iTunes onmiddellijk in kennis zult stellen van iedere inbreuk op de veiligheid van uw Account. iTunes is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van uw Account.

Om App Store Producten te kopen en te downloaden van de Stores, moet u uw Apple ID en wachtwoord invoeren of Touch ID gebruiken om uw Account te verifiëren voor aankopen. Wanneer u uw Account heeft geverifieerd met uw Apple ID en wachtwoord, zal u gedurende vijftien minuten niet meer hoeven te verifiëren; u kunt uw computer het wachtwoord laten onthouden zodat uw account geverifieerd blijft. Gedurende deze tijdspanne zult u App Store Producten kunnen kopen en downloaden zonder uw wachtwoord opnieuw te moeten invoeren. U kunt de mogelijkheid om App Store Producten aan te schaffen of instellingen te wijzigen om een wachtwoord te vragen voor iedere transactie met App Store Producten uitschakelen door de instellingen op uw computer of uw iOS Apparaat aan te passen. Meer informatie vindt u op http://support.apple.com/kb/HT1904 en http://support.apple.com/kb/HT4213.

U stemt ermee in dat u juiste en volledige informatie zult verstrekken wanneer u zich voor de Stores registreert of daarvan gebruik maakt (“Registratiegegevens”) en u stemt ermee in dat u uw Registratiegegevens zult actualiseren teneinde deze juist en volledig te houden. U stemt ermee in dat iTunes het recht heeft de Registratiegegevens die u verstrekt op te slaan en te gebruiken voor het instandhouden en factureren van uw Account.

AUTOMATISCHE LEVERING EN DOWNLOADEN VAN EERDERE AANKOPEN

Wanneer u Producten (Mac App Store Producten uitgezonderd) voor het eerst aanschaft via de Stores (gezamenlijk: “Geschikte Content”) kunt u ervoor kiezen om exemplaren van dergelijke Geschikte Content automatisch te ontvangen (“auto-downloaden”) op bijkomende iTunes-goedgekeurde computers en iOS Apparaten met compatibele software door dergelijke computers en iOS Apparaten (in beide gevallen: een “Gekoppeld Apparaat”) te koppelen volgens de onderstaande regels. Voor elk Gekoppeld Apparaat mag u specificeren of en zo ja, welk type van Geschikte Content erop mag gedownload worden via auto-download. Op een Gekoppeld Apparaat dat in staat is om push meldingen te ontvangen (“Geschikt voor Push”) , iOS Apparaten inbegrepen, zullen de Producten auto-downloaden wanneer het Gekoppelde Apparaat in verbinding staat met het internet; op Gekoppelde Apparaten die niet Geschikt voor Push zijn, waaronder apparaten die op het Windows besturingssysteem draaien, zal Geschikte Content automatisch verschijnen in de download wachtlijst en kunt u handmatig de download starten in iTunes.

Om u van dienst te zijn, kan u in bepaalde gevallen bepaalde van dergelijke eerder gekochte Geschikte Content downloaden op een Gekoppeld Apparaat, nadat u de Geschikte Content heeft aangeschaft. Sommige Geschikte Content die u voorheen heeft gekocht is mogelijk niet op elk moment beschikbaar om later te downloaden en in een dergelijk geval is iTunes niet jegens u aansprakelijk. Aangezien het kan voorkomen dat u niet in staat zal zijn om bepaalde eerder gekochte Geschikte Content later te downloaden, nadat u het eenmaal gedownload heeft, rust op u de verantwoordelijkheid om het niet te verliezen, te vernietigen, of te beschadigen, en daartoe zal u wellicht een back-up willen maken.

Voor het koppelen van Gekoppelde Apparaten gelden de volgende bepalingen:

(i) U mag Geschikte Content auto-downloaden of eerder gekochte Geschikte Content downloaden van een Account op niet meer dan 10 Gekoppelde Apparaten, op voorwaarde dat niet meer dan 5 hiervan iTunes-goedgekeurde computers zijn.

(ii) Een Gekoppeld Apparaat kan te allen tijden met hoogstens één Account gekoppeld worden.

(iii) U mag de Account waaraan een Gekoppeld Apparaat verbonden is slechts eenmaal per 90 dagen veranderen.

(iv) U mag eerder gekochte gratis content downloaden op een onbeperkt aantal apparaten zo lang als het gratis is in de Stores, maar op niet meer dan 5 iTunes-goedgekeurde computers.

De voornoemde bepalingen (i) tot en met (iv) zijn niet van toepassing op App Store Producten.

Sommige delen van Geschikte Content kunnen groot zijn en het leveren daarvan via een data verbinding kan resulteren in aanzienlijke data kosten.

AUTOMATISCHE LEVERING VAN UPDATES

Uw apparaat of computer controleert regelmatig of er in de App Store en Mac App Store updates beschikbaar zijn voor de apps op uw apparaat of computer en, indien dat het geval is, kan de update automatisch gedownload en geïnstalleerd worden. U gaat ermee akkoord dat Apple, via de App Store en Mac App Store, automatisch updates mag downloaden en installeren op uw appara(a)t(en) of computer. U kunt automatische updates op elk moment uitschakelen door de instellingen voor automatische updates op uw apparaat of computer te wijzigen.

PRIVACY

Tenzij in deze Overeenkomst anders wordt vermeld, is op de Stores het Privacybeleid van Apple beschreven onder http://www.apple.com/benl/privacy/ van toepassing.

GEBRUIK VAN PRODUCTEN EN STORES

iTunes verkoopt u een licentie om gebruik te maken van de Producten. Wanneer de licentie eenmaal van iTunes is gekocht, vormt zij een directe bindende overeenkomst tussen u en de uitgever van het betreffende Product (de “Uitgever”), die van toepassing is op uw gebruik van het Product. U begrijpt dat de Stores en bepaalde Producten een technische beveiliging bevatten, aangebracht door iTunes en haar Uitgevers, om de digitale informatie te beschermen en uw gebruik van de Producten te beperken in overeenstemming met bepaalde Gebruiksregels (“Beveiliging”), en dat u al dan niet beveiligde Producten dient te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke gebruiksregels, vastgesteld door iTunes en haar Uitgevers (“Gebruiksregels”), en dat ieder ander gebruik van de Producten een inbreuk op auteursrechten kan vormen. De beveiligingstechnologie vormt een onlosmakelijk onderdeel van de Producten. iTunes behoudt zich het recht voor om de Gebruiksregels voor toekomstige aankopen van de Stores op ieder tijdstip te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen echter niet van toepassing zijn op Producten die reeds door u zijn gekocht. Iedere wijziging van de Gebruiksregels zal aan u bekend worden gemaakt. Indien u de nieuwe Gebruiksregels niet wenst te aanvaarden, zult u niet langer Producten van de Stores kunnen kopen.

BEVEILIGING VAN DE CONTENT

U stemt ermee in dat u geen enkel element van de beveiliging zult (proberen te) schenden, omzeilen, reverse-engineeren, decompileren, uit elkaar halen of op andere wijze bewerken, dit niet zult proberen en niemand met een dergelijke activiteit zult helpen. Naleving van de Gebruiksregels kan door iTunes worden gecontroleerd en bewaakt en iTunes behoudt zich het recht voor om de Gebruiksregels zonder voorafgaande kennisgeving aan u te handhaven.

BEVEILIGING VAN DE STORES

U stemt ermee in dat u zich geen toegang tot de Stores zult verschaffen op andere wijze dan met behulp van het gebruik van de software die door Apple Inc. of haar verbonden groepsvennootschappen (“Apple”) voor toegang tot de Stores wordt geleverd. U stemt ermee in dat u de software die door Apple voor toegang tot de Stores wordt geleverd op geen enkele manier zult wijzigen en dat u geen gewijzigde versies van de software zult gebruiken, voor welk doel dan ook, inclusief het verkrijgen van onbevoegde toegang tot de Stores. Het is u niet toegestaan (te proberen) zich toegang tot een Account te verschaffen waarvoor u niet bevoegd bent. Schending van de veiligheid van het systeem of netwerk kan tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid leiden.

Met de levering van de Producten worden geen promotionele gebruiksrechten op de Producten aan u overgedragen.

U erkent dat sommige aspecten van de Stores, de Producten en het beheer van de Gebruiksregels de voortdurende betrokkenheid van iTunes met zich meebrengen, niettegenstaande het feit dat iTunes geen partij is bij de licentie tussen u en de Uitgevers van de Producten.

INDIENING VAN MATERIALEN BIJ DE STORES

De Stores kunnen interactieve functies aanbieden die u in staat stellen om materialen in te dienen (inclusief links naar inhoud van derden) op delen van de Diensten die voor andere gebruikers van de Stores en het publiek toegankelijk en zichtbaar zijn. U stemt ermee in dat u exclusief verantwoordelijk bent voor ieder gebruik door u van dergelijke functies, alsmede voor alle materialen die door u worden ingediend. Het is u daarbij niet toegestaan inbreuk op de rechten van andere partijen te maken, de wet te overtreden of op andere wijze bij te dragen aan of aan te zetten tot inbreukmakend of anderszins onrechtmatig gedrag, of op andere wijze onfatsoenlijk, aanstootgevend of wansmakelijk te handelen. U stemt er tevens mee in dat u er voor zult zorgen dat u alle noodzakelijke rechten en licenties heeft verkregen. U stemt ermee in dat u juiste en volledige informatie zult verstrekken in verband met uw indiening van materialen op de Stores. U verleent iTunes hierbij een wereldwijde, eeuwigdurende, royalty-vrije, niet-exclusieve licentie om uw materialen in het kader van de Stores en in verband met de Producten te gebruiken, zonder enige vergoeding of verplichting aan u. iTunes behoudt zich het recht voor om materialen niet te plaatsen of publiceren en om materialen op ieder tijdstip, geheel naar eigen goeddunken, te verwijderen of bewerken, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u. U ben niet gerechtigd om recensies of beoordelingen van App Store Producten in te dienen indien u dergelijke App Store Producten heeft gedownload door middel van een promotionele Content Code.

iTunes heeft het recht, maar niet de plicht, om materialen die door u worden ingediend of anderszins op de Stores beschikbaar zijn te controleren, gemelde of klaarblijkelijke schendingen van deze Overeenkomst te onderzoeken en alle maatregelen te nemen die iTunes geheel naar eigen goeddunken passend acht, met inbegrip van doch niet beperkt tot, beëindiging op grond van deze Overeenkomst of Apple's Auteursrechtenbeleid (http://www.apple.com/legal/copyright.html).

MATERIALEN VAN DERDEN

Bepaalde content, Producten en diensten die via de Stores beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten. iTunes kan in bepaalde gevallen links naar websites van derden opnemen om u van dienst te zijn. U stemt ermee in dat iTunes niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of beoordelen van de content of de juistheid daarvan en iTunes geeft geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot materialen of websites van derden, of met betrekking tot andere materialen, producten of diensten van derden. U stemt ermee in dat u geen materialen van derden zult gebruiken op een wijze die inbreuk maakt op de rechten van een andere partij en dat iTunes op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor een dergelijk gebruik door u.

AANSTOOTGEVENDE MATERIALEN

U begrijpt dat u door uw gebruik van de Stores op materialen kunt stuiten die door u mogelijk als beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend worden ervaren en dat dergelijke content al dan niet als expliciet materiaal kan zijn aangemerkt. U stemt er desalniettemin mee in dat u de Stores geheel voor eigen risico gebruikt en dat iTunes op geen enkele wijze jegens u aansprakelijk is voor materialen die als beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend worden ervaren. Productsoorten en -beschrijvingen worden in voorkomend geval verstrekt om u van dienst te zijn en u stemt ermee in dat iTunes de juistheid daarvan niet kan garanderen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

U stemt ermee in dat de Stores, met inbegrip van doch niet beperkt tot Producten, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videoclips, redactionele inhoud en de scripts en software die worden gebruikt om de Stores uit te voeren, beschermde informatie en materialen bevatten, die de eigendom zijn van iTunes en/of haar Uitgevers en die worden beschermd door toepasselijke wetten op het gebied van intellectuele eigendom en andere wetten, met inbegrip van doch niet beperkt tot die op het gebied van auteursrechten. U stemt ermee in dat u dergelijke beschermde informatie en materialen op geen enkele wijze zult gebruiken, anders dan voor gebruik van de Stores in overeenstemming met deze Overeenkomst. Geen enkel deel van de Stores mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gereproduceerd, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze voorwaarden. U stemt ermee in dat u de Stores op geen enkele wijze zult wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen of distribueren en geen van de Dienst afgeleide werken zult maken, en het is u niet toegestaan de Stores op enigerlei wijze zonder toestemming te exploiteren, met inbegrip van doch niet beperkt tot, exploitatie door illegale toegang of overbelasting van de netwerkcapaciteit.

Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, behouden iTunes en haar Uitgevers zich het recht voor om de toegang tot Producten, content of andere materialen die deel uitmaken van de Stores zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of onmogelijk te maken. iTunes zal in geen geval aansprakelijk zijn voor het doorvoeren van dergelijke veranderingen. iTunes kan ook beperkingen opleggen aan het gebruik van of de toegang tot bepaalde functies of delen van de Stores, in ieder geval en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. Verwijdering van Producten uit de Stores zal niet van invloed zijn op Producten die u reeds van de Stores heeft gekocht.

iTunes en/of haar licentiegevers zijn eigenaar van de auteursrechten op de Stores, inclusief de compilatie van content, inzendingen, links naar andere internetbronnen en beschrijvingen van die bronnen. Gebruik van enig deel van de Stores, anders dan het gebruik van de Stores dat hierin wordt toegestaan, is strikt verboden en maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van anderen en kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties, inclusief schadevergoeding, voor schending van auteursrechten.

Apple, het Apple logo, iTunes, App Store, en andere Apple handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met de Stores worden gebruikt, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met de Stores worden gebruikt kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenar