Legal

Politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet

Det er vigtigt for Apple, at dine personlige oplysninger opbevares sikkert. Derfor har vi udarbejdet en politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet, der indeholder retningslinjer for, hvordan vi indsamler, bruger, videregiver, overfører og gemmer dine oplysninger. Brug et par minutter på at læse vores retningslinjer for beskyttelse af kunders identitet, og kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Indsamling og brug af personlige oplysninger

Personlige oplysninger er data, som kan bruges til at identificere eller kontakte en enkelt person.

Du bliver muligvis bedt om at angive dine personlige oplysninger, når du kommunikerer med Apple eller en virksomhed, der er tilknyttet Apple. Apple og Apples tilknyttede virksomheder udveksler muligvis disse personlige oplysninger indbyrdes og bruger dem i overensstemmelse med nærværende politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet. Oplysningerne kan også blive kombineret med andre oplysninger med henblik på levering og forbedring af vores produkter, tjenester, indhold og annoncering.  Det er ikke påkrævet, at du udleverer de personlige oplysninger, som vi har bedt om, men hvis du ikke gør det, kan vi i mange tilfælde ikke hjælpe dig med vores produkter eller tjenester eller besvare dine eventuelle spørgsmål.

Nedenfor kan du se nogle eksempler på de typer personlige oplysninger, Apple muligvis indsamler, og en beskrivelse af, hvordan de eventuelt bruges.

Hvilke personlige oplysninger indsamler vi?

  • Når du opretter et Apple ID, registrerer dine produkter, ansøger om et købslån, køber et produkt, downloader en softwareopdatering, tilmelder dig et kursus i en Apple Store-butik, kontakter os eller deltager i en onlineundersøgelse, indsamler vi muligvis en række oplysninger, inklusive dit navn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse, kontaktpræferencer og kreditkortinformation.
  • Når du deler indhold med familie og venner via Apple-produkter, sender gavekort og produkter eller inviterer andre til at deltage i Apple-fora, indsamler Apple muligvis de oplysninger, du giver om de pågældende personer, eksempelvis navn, postadresse, e-mailadresse og telefonnummer.
  • Du bliver muligvis bedt om at oplyse dit CPR-nummer, men kun i sjældne tilfælde, eksempelvis når du opretter en trådløs konto og aktiverer din iPhone, eller når vi skal afgøre, om der kan ydes handelskredit.

Sådan bruger vi dine personlige oplysninger

  • De personlige oplysninger, vi indsamler, giver os mulighed for at holde dig informeret om Apples sidste nye produkter, softwareopdateringer og kommende begivenheder. Hvis du ikke ønsker at være registreret i vores adressekartotek, kan du til enhver tid framelde dig ved at opdatere dine indstillinger.
  • Vi bruger også personlige oplysninger til at skabe, udvikle, styre, levere og forbedre vores produkter, tjenester, indhold og reklamering samt til forebyggelse mod tab og til bekæmpelse af svindel.
  • Fra tid til anden bruger vi muligvis dine personlige oplysninger, når vi skal sende vigtige meddelelser, f.eks. vedrørende køb eller ændringer af vores vilkår, betingelser og politikker. Da disse oplysninger er vigtige for din interaktion med Apple, kan disse meddelelser ikke fravælges.
  • Vi bruger muligvis også personlige oplysninger til interne formål, eksempelvis revision, dataanalyse og research, for at forbedre Apples produkter, tjenester og kundekommunikation.
  • Hvis du deltager i et lotteri, en konkurrence eller et lignende salgsfremmende tiltag, bruger vi muligvis de oplysninger, du giver os, i forbindelse med administrationen af det pågældende tiltag.

Indsamling og brug af ikke-personlige oplysninger

Vi indsamler også oplysninger på en måde, der i sig selv ikke kan forbindes med en enkelt person. Vi indsamler, bruger, overfører og videregiver ikke-personlige oplysninger til en række forskellige formål. Nedenfor kan du se nogle eksempler på, hvilke ikke-personlige oplysninger vi indsamler, og en beskrivelse af, hvordan de eventuelt bruges:

  • Vi indsamler muligvis oplysninger, såsom en persons beskæftigelse, modersmål, postnummer og områdenummer, mobilenhedens unikke identifikationsnummer samt det sted, hvor et Apple-produkt er købt, og stedets tidszone, så vi kan få større indsigt i vores kunders adfærd og forbedre vores produkter, tjenester og annoncering.
  • Vi indsamler muligvis oplysninger angående kundeaktivitet på vores hjemmesider, iCloud-tjenester og iTunes Store og fra vores andre produkter og tjenester. Disse oplysninger samles og bruges som en hjælp i vores bestræbelser på at give kunderne mere nyttige oplysninger og få indsigt i, hvilke dele af vores website, produkter og tjenester de primært er interesserede i. Samlede data betragtes som ikke-personlige oplysninger i nærværende politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet.

Såfremt ikke-personlige oplysninger og personlige oplysninger kombineres, behandles de kombinerede oplysninger som personlige oplysninger.

Cookies og andre former for teknologi

På Apples website samt i vores onlinetjenester, interaktive applikationer, e-mailmeddelelser og reklamer anvendes der muligvis "cookies" og andre former for teknologi, eksempelvis såkaldte "pixel tags" og "web beacons". Disse former for teknologi giver os større indsigt i brugernes adfærd, fortæller os, hvilke dele af vores website brugerne har besøgt, og giver os mulighed for at måle effektiviteten af reklamer og internetsøgninger. Vi behandler oplysninger, der indsamles via cookies og andre former for teknologi, som ikke-personlige oplysninger. Såfremt IP-adresser eller lignende identifikatorer betragtes som personlige oplysninger i henhold til lokal lovgivning, vil sådanne identifikatorer dog blive behandlet som personlige oplysninger. Såfremt ikke-personlige oplysninger og personlige oplysninger kombineres, behandles de kombinerede oplysninger som personlige oplysninger i nærværende politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet.

Apple og Apples samarbejdspartnere bruger cookies og andre former for teknologi i forbindelse med mobiltelefonreklamer til at kontrollere det antal gange, du får vist en reklame, til at levere reklamer baseret på dine interesser og til at måle, hvor effektive reklamekampagner er. Hvis du ikke ønsker at modtage reklamer på din mobilenhed baseret på dine interesser, kan du fravælge dette ved at følge dette link på din mobilenhed: http://oo.apple.com. Hvis du alternativt bruger styresystemet iOS 6 eller højere på din mobile enhed, kan du fravælge dette ved at vælge Limit Ad Tracking (læs mere).  Hvis du gør det, modtager du lige så mange mobiltelefonreklamer som før, men de vil muligvis være mindre relevante for dig, da de ikke er baseret på dine interesser. Du kan dog stadig få vist reklamer med relation til indholdet på en internetside eller i en applikation eller reklamer, der er baseret på andre ikke-personlige oplysninger. Fravalg gennem oo.apple.com gælder kun for Apples reklametjenester og berører ikke interessebaseret reklamering fra andre reklamenetværker.  Hvis du dog vælger Limit Ad Tracking på din mobile enhed, har apps fra tredjeparter i henhold til kontrakten ikke lov til at bruge Advertising Identifier, en ikke-personlig enhedsidentifikator, som sender dig målrettede reklamer.

Apple og Apples samarbejdspartnere bruger også cookies og andre former for teknologi til at "huske" dine personlige oplysninger, når du bruger vores website, onlinetjenester og applikationer. I denne forbindelse er målet at gøre det lettere for dig at bruge Apples website, onlinetjenester og applikationer samt at gøre oplevelsen mere personlig. Hvis vi eksempelvis har registreret dit fornavn, giver det os mulighed for at byde dig velkommen, næste gang du besøger Apple Online Store. Hvis vi har registreret dit hjemland og modersmål (samt, hvis du er underviser, din uddannelsesinstitution), giver det os mulighed for at give dig en mere personlig og relevant onlineoplevelse. Hvis vi har registreret, at din computer eller mobilenhed er blevet brugt til at søge efter et bestemt produkt eller til at benytte en bestemt tjeneste, giver det os mulighed for at gøre de reklamer og e-mailmeddelelser, du modtager, mere relevante i forhold til dine interesser. Dine kontaktoplysninger, produktserienumre og oplysninger om din computer eller mobilenhed giver os mulighed for at registrere dine produkter og dit operativsystem, konfigurere iCloud-tjenesten til dig og i det hele taget yde en bedre kundeservice.

Hvis du vil slå cookies fra og bruger webbrowseren Safari, skal du gå til Indstillinger i Safari og derefter til vinduet Anonymitet og slå cookies fra. På en Apple-mobilenhed skal du gå til Indstillinger, Safari og derefter til afsnittet Cookies. Hvis du bruger en anden browser, skal du spørge udbyderen, hvordan du slår cookies fra. Bemærk, at visse funktioner på Apples website ikke vil være tilgængelige, når cookies er slået fra.

Som det er tilfældet på de fleste websites, bliver visse oplysninger indsamlet automatisk via vores website og gemt i logfiler. Blandt disse oplysninger kan nævnes IP-adresser, browsertype og -sprog, internetudbyder, henvisnings- og udgangssider, operativsystem, dato-/tidsstempel og navigationsdata.

Vi bruger disse oplysninger til at få indsigt i og analysere tendenser, til administration af websitet, til at få indsigt i brugernes adfærd på websitet og til at indsamle demografiske oplysninger om vores samlede brugergrundlag. Hos Apple bruges disse oplysninger til markedsførings- og reklamerelaterede formål.

I nogle af vores e-mailmeddelelser bruges der en såkaldt "destinationswebadresse", der er knyttet til indhold på Apples website. Når en kunde klikker på en sådan webadresse, føres vedkommende til destinationssiden på vores website via en særskilt internetserver. Vi sporer disse data som en hjælp til at registrere interesse i bestemte emner og måle effektiviteten af vores kundekommunikationsmateriale. Hvis du ikke ønsker at blive genstand for denne form for sporing, skal du undlade at klikke på links i tekst eller billeder i e-mailmeddelelserne.

"Pixel tags" giver os mulighed for at sende e-mailmeddelelser i et format, kunderne kan læse, og for at registrere, om en e-mail er blevet åbnet. Vi bruger eksempelvis disse oplysninger med henblik på at begrænse det antal meddelelser, vi sender til kunderne. 

Videregivelse af oplysninger til tredjepart

Fra tid til anden stiller Apple muligvis visse personlige oplysninger til rådighed for strategiske partnere, der samarbejder med Apple om levering af produkter og tjenester eller hjælper Apple i forbindelse med markedsføring. Når du for eksempel køber og aktiverer din iPhone, giver du Apple og din operatør lov til at udveksle oplysninger, som du har udleveret under aktiveringsprocessen for at udføre denne service. Hvis du er godkendt til service vil din konto blive underlagt Apples og din operatørs politikker med hensyn til beskyttelse af kunders identitet. Apple videregiver kun personlige oplysninger med henblik på levering og forbedring af vores produkter, tjenester og annoncering, og oplysningerne videregives ikke til tredjepart med henblik på disses markedsføring.

Serviceudbydere

Apple deler personlige oplysninger med virksomheder, der tilbyder tjenester, såsom informationsbehandling, kreditgivning, behandling af kundeordrer, levering af produkter til kunder, administration og optimering af kundedata, kundeservice, vurdering af kunders interesse i vores produkter og tjenester, kundetilfredshedsundersøgelser og lignende. Disse virksomheder forpligter sig til at holde dine oplysninger fortrolige og er muligvis til stede, hvor Apple opererer

Andre

Apple kan i visse tilfælde blive pålagt at videregive dine personlige oplysninger i henhold til loven, en retskendelse og/eller et påbud fra offentlige eller statslige myndigheder i eller uden for dit bopælsland. Det er også muligt, at vi videregiver oplysninger om dig, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til den nationale sikkerhed eller overholdelse af loven, eller hvis det af andre årsager er i offentlighedens interesse.

Vi videregiver muligvis også oplysninger om dig, hvis vi vurderer, at dette er nødvendigt for at håndhæve vores vilkår og betingelser eller beskytte vores virksomhed eller brugere. I tilfælde af omstrukturering, fusion eller salg overfører vi muligvis alle personlige oplysninger, vi indsamler, til den relevante tredjepart.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Apple tager sikkerheden af dine personlige oplysninger meget alvorligt.  Apples onlinetjenester, såsom Apple Online Store og iTunes Store beskytter dine personlige oplysninger under overførsel ved at bruge kryptering såsom Transport Layer Security (TLS). Når dine personlige oplysninger er lagret af Apple, bruger vi computersystemer med begrænset adgang og som opbevares i faciliteter, som er fysisk sikret. iCloud-data er lagret i krypteret form, også når vi benytter lagring hos tredjepart.

Når du bruger visse af Apples produkter, tjenester eller applikationer eller indsender indlæg til et Apple-forum, benytter et chatrum eller sociale netværkstjenester, er de personlige oplysninger, du giver i denne forbindelse, synlige for andre brugere, som følgelig kan læse, indsamle og bruge dem. Du er ansvarlig for de personlige oplysninger, du vælger at sende i sådanne situationer. Hvis du eksempelvis oplyser dit navn og din e-mailadresse, når du sender indlæg til et forum, er disse oplysninger offentligt tilgængelige. Vær derfor forsigtig, når du bruger disse funktioner.

Dine personlige oplysningers integritet og opbevaring

Apple gør det let for dig at sikre, at dine personlige oplysninger er korrekte, fuldstændige og ajourførte. Vi opbevarer dine personlige oplysninger i det tidsrum, der er nødvendig for at opfylde de formål, der er anført i nærværende politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet, medmindre et længere tidsrum er påkrævet eller tilladt ifølge loven.

Adgang til personlige oplysninger

Du kan hjælpe os med at sikre, at dine kontaktoplysninger og indstillinger er korrekte, fuldstændige og ajourførte, ved at logge ind på din konto på adressen https://appleid.apple.com/. Med hensyn til andre personlige oplysninger, som vi ligger inde med, vil vi give dig adgang til disse i enhver sammenhæng, inkl. forespørgsel om, at vi retter disse oplysninger, hvis de er upræcise eller sletter dem, hvis Apple ikke er påkrævet at opbevare dem per lov eller for lovmæssige forretningsmæssige formål. Vi vil muligvis afvise at behandle forespørgsler, der er useriøse/indeholder chikane, sætter andres fortrolighed i fare, er meget upraktiske, eller for hvilke adgang ellers ikke er påkrævet i henhold til lokal lovgivning. Anmodninger om adgang, rettelse eller sletning kan fremsættes via den regionale kontaktformular vedrørende fortrolige oplysninger.

Børn

Vi indsamler ikke bevidst personlige oplysninger om børn under 13 år, medmindre én af barnets forældre har oprettet et Apple-ID på vegne af barnet via ordningen Apple ID for Students (Apple ID til skolebrug) og sendt Apple den påkrævede samtykkeerklæring. Læs mere om ordningen Apple ID for Studerende og forældres kontrolmuligheder. Hvis vi får kendskab til, at vi har indsamlet personlige oplysninger om et barn under 13 år uden forældresamtykke, vil disse oplysninger blive slettet hurtigst muligt.

Lokalitetsbaserede tjenester

For at kunne yde lokalitetsbaserede tjenester på Apple-produkter kan Apple og Apples samarbejdspartnere og licenshavere vælge at indsamle, bruge og videregive nøjagtige lokalitetsoplysninger, heriblandt realtidsoplysninger om din Apple-computers eller -mobilenheds geografiske placering. Disse lokalitetsoplysninger indsamles anonymt i en form, som ikke identificerer dig personligt, og bruges af Apple og Apples samarbejdspartnere og licenshavere til levering og forbedring af lokalitetsbaserede produkter og tjenester. Vi kan eksempelvis vælge at videregive oplysninger om geografisk placering til applikationsudbydere, når du tilmelder dig deres lokalitetstjenester.

Nogle af de lokalitetsbaserede tjenester, som Apple tilbyder, eksempelvis "Find min iPhone", fungerer kun, hvis vi har dine personlige oplysninger.

Tredjeparters websites og tjenester

Apples websites, produkter, applikationer og tjenester kan indeholde links til tredjeparters websites, produkter og tjenester. Vores produkter og tjenester kan også anvende eller tilbyde produkter eller tjenester fra tredjeparter, eksempelvis en tredjeparts iPhone-app. Oplysninger, der indsamles af tredjeparter, heriblandt eventuelt lokalitets- eller kontaktoplysninger, er underlagt de respektive tredjeparters politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet. Vi opfordrer dig derfor til at sætte dig ind i disse tredjeparters politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet.

Internationale brugere

De oplysninger, du giver, kan blive overført til eller tilgået af forretningsenheder i hele verden som beskrevet i nærværende politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet. Apple opfylder kravene i den såkaldte "Safe Harbor"-ordning, der er udarbejdet af handelsministeriet i USA, med hensyn til indsamling, brug og opbevaring af personlige oplysninger indsamlet af organisationer i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz. Få flere oplysninger om USA's handelsministeriums "Safe Harbor"-ordning.

Bemærk, at oplysninger, inklusive oplysninger, som afgives ved brug af iCloud, om enkeltpersoner med bopæl i et EØS-land (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) og Schweiz administreres af Apple Distribution International i Cork, Irland, og behandles på denne virksomheds vegne af Apple Inc. Personlige oplysninger, der indsamles i EØS og Schweiz i forbindelse med brug af iTunes, administreres af iTunes SARL i Luxembourg og behandles på denne virksomheds vegne af Apple Inc.

Vores interne regler om beskyttelse af dine personlige oplysninger

For at sikre, at dine personlige oplysninger forbliver fortrolige, udleveres vores retningslinjer vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger og datasikkerhed til Apples medarbejdere, og vores forholdsregler med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger håndhæves på det strengeste inden for koncernen.

Spørgsmål om beskyttelse af identitet

Hvis du har spørgsmål eller betænkeligheder angående Apples politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet eller databehandling, eller hvis du ønsker at klage over et muligt brud på lokale love om fortrolighed, så kontakt os.  Du kan altid kontakte os på via telefon på det relevante Apple Support-nummer for dit land.

Al kommunikation i den forbindelse undersøges, og der gives svar, hvor det er passende, så hurtigt som muligt.  Hvis du er utilfreds med det modtagne svar, må du rette din klage til den relevante regulator i din jurisdiktion.  Hvis du henvender dig til os, vil vi forsøge at give dig information om relevante klagemuligheder, som kan anvendes i dit tilfælde.

Apple opdaterer fra tid til anden politikken med hensyn til beskyttelse af kunders identitet. Når der sker væsentlige ændringer i politikken, bliver dette offentliggjort på vores website sammen med den opdaterede politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet.

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, California, USA, 95014

TRUSTe: Klik for at bekræfte

Apple Inc. er blevet tildelt TRUSTe's "Privacy Seal", hvilket viser, at nærværende politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet og vores praksis er blevet gennemgået af TRUSTe for at sikre, at TRUSTe-ordningens krav, heriblandt kravene vedrørende gennemskuelighed, ansvarlighed og valgmuligheder i forbindelse med indsamling og brug af dine personlige oplysninger, er opfyldt. TRUSTe-ordningen dækker ikke eventuelle oplysninger, som indsamles via software, der kan downloades. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende eller vil klage over vores politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet eller vores praksis. Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, kan du kontakte TRUSTe.

Senest opdateret: 1. marts 2014