Legal

Apple Retail Netherlands B.V. Aankoopbeleid van de Apple Store

Retouren

Voor het terugbrengen van iPhones en iPads raadpleeg je de gedeelten Verkoopvoorwaarden voor iPhone en Verkoopvoorwaarden voor iPad hieronder. Voor alle andere producten die je wilt terugbrengen omdat je er niet tevreden mee bent, geldt dat je het product binnen veertien (14) kalenderdagen na de aankoopdatum met de originele bon en in de originele verpakking moet retourneren. Op dergelijke retourneringen zijn de volgende extra beperkingen van toepassing:

  • Als je het artikel en in de originele verpakking terugbrengt, kun je dit voor iets anders ruilen of het aankoopbedrag terugkrijgen.
  • Geopende software, geheugenkaarten en andere media mogen uitsluitend worden geruild; je krijgt geen geld terug.
  • Op maat gemaakte producten, waaronder een gepersonaliseerde iPod, kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

In geval van restitutie conform deze voorwaarden wordt het aankoopbedrag terugbetaald op dezelfde manier als waarop de aankoop is betaald. Bij de restitutie van contant geld (of het equivalent daarvan) of betalingen per cheque boven € 650 zal Apple het aankoopbedrag binnen tien (10) werkdagen na retournering van het product naar je rekening overmaken.

Apple heeft diverse beveiligingsvoorzieningen geïntegreerd zodat je je product kunt beschermen voor het geval je het verliest of kwijtraakt.  Als deze voorzieningen zijn geactiveerd en niet kunnen worden uitgeschakeld door degene die de telefoon in bezit heeft, kan Apple de retournering of omruil weigeren.

Aankopen die via een leaseovereenkomst zijn gedaan, zijn onderworpen aan de voorwaarden van deze leaseovereenkomst en kunnen daarom niet worden geretourneerd conform deze voorwaarden. Aankopen die zijn gedaan op grond van een overeenkomst met een mobiele-telefonieaanbieder zijn onderworpen aan de voorwaarden van de overeenkomst en zijn mogelijk niet te retourneren op grond van dit aankoopbeleid. Gelieve de voorwaarden van je overeenkomst te raadplegen.

Met betrekking tot het AppleCare Protection Plan geldt het volgende:

  • Je kunt het AppleCare Protection Plan binnen 30 dagen na de aankoopdatum annuleren. Het volledige aankoopbedrag wordt dan aan je terugbetaald (tenzij je al gebruik hebt gemaakt van de voorzieningen en ondersteuning).
  • Ook na de opzeggingstermijn van 30 dagen kun je het AppleCare Protection Plan op elk gewenst moment annuleren. In dat geval wordt het aankoopbedrag naar rato terugbetaald.

Producten mogen alleen worden geretourneerd in het land waarin ze oorspronkelijk zijn gekocht.

Zakelijke klanten

Op de aankopen van zakelijke klanten die met Apple een overeenkomst voor gespreide betaling hebben gesloten, zijn de voorwaarden van die overeenkomst van toepassing, inclusief betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum.

Prijzen

Wanneer Apple de prijs van een Apple product binnen veertien (14) kalenderdagen na de aankoopdatum verlaagt, kun je restitutie aanvragen voor het verschil tussen de prijs die je hebt betaald en de huidige verkoopprijs. Je moet deze restitutie binnen veertien (14) dagen na de prijsverlaging aanvragen. Daarbij moet je de originele bon overleggen.

Exportbepalingen

Op Apple producten is exportwet- en -regelgeving van toepassing. Bij het kopen, verkopen, exporteren, opnieuw exporteren, overdragen of gebruiken van Apple producten dienen deze exportwetten en -regels dan ook in acht te worden genomen.

Cadeaubonnen

Apple cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt voor de aankoop van in aanmerking komende producten in een Apple Store in Nederland. Apple cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld in de Apple Online Store, bij de telefonische verkoopafdeling van Apple, in de iTunes Store, bij Apple resellers of in Apple Stores buiten Nederland. Ze zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet worden gebruikt om nieuwe Apple cadeaubonnen te kopen of als betaalmiddel voor accounts, abonnementen, belastingen of simkaarten. Apple is niet verantwoordelijk en ook niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte of gestolen cadeaubonnen. Bel naar het telefoonnummer op de achterzijde van de cadeaubon als je het saldo wilt weten. Apple cadeaubonnen zijn niet bestemd voor wederverkoop. Apple cadeaubonnen vervallen indien bij wet verboden of indien er wettelijke beperkingen gelden. Deze voorwaarden zijn op geen enkel punt bedoeld om enige aansprakelijkheid uit te sluiten voor zover die bij wet niet uitgesloten mag worden, waaronder de wettelijke rechten van consumenten. Mogelijk dekt een cadeaubon niet het volledige aankoopbedrag van het gewenste artikel, inclusief een iPhone, of van een abonnement bij een provider. iPhones zijn mogelijk niet of niet direct leverbaar. Mogelijk zijn voorwaarden en aanvullende vereisten van de provider van toepassing. Meer informatie over cadeaubonnen en over wat je er wel en niet mee kunt kopen vind je op het mapje van de cadeaubon.

Retourbeleid voor cadeaus

Cadeaus die bij een Apple Store zijn gekocht, mogen op vertoon van het originele aankoopbewijs binnen veertien (14) kalenderdagen na de aankoopdatum worden geretourneerd. Als het artikel in de originele verpakking wordt geretourneerd, kun je het ruilen of omwisselen voor een Apple cadeaubon ter waarde van de aankoopprijs van het cadeau. Alle overige standaardvoorwaarden die hierboven worden vermeld, zijn van toepassing.

Taxfree winkelen

In samenwerking met Global Blue biedt Apple Retail Netherlands B.V. klanten die hun aankopen uit de Europese Unie willen uitvoeren de mogelijkheid om taxfree te winkelen. Hierop zijn beperkingen van toepassing. Vraag een Specialist om meer informatie.

Verkrijgbaarheid van producten en beperkingen

Met het oog op de populariteit en/of aanvoerbeperkingen van sommige producten behoudt Apple zich het recht voor om naar eigen inzicht en op elk gewenst moment geen of minder producten beschikbaar te maken voor de verkoop aan klanten. Voorafgaand aan verkooptransacties kan Apple vragen om meer informatie te verstrekken om te zien of aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Verkoopvoorwaarden voor iPad

Voor iPad-verkooptransacties gelden naast de hierboven genoemde voorwaarden nog een aantal extra voorwaarden:

  • Draadloze voorzieningen voor iPad worden geleverd door je provider en vallen volledig onder diens verantwoordelijkheid.
  • Als je een iPad terugbrengt, moet je erop bedacht zijn dat hiermee je abonnement voor draadloze diensten niet automatisch is beëindigd. Raadpleeg de voorwaarden van het contract dat je bij je provider van draadloze diensten hebt afgesloten.

Verkoopvoorwaarden voor iPhone

Op de verkoop en het gebruik van iPhone zijn aanvullende voorwaarden van toepassing, die je kunt raadplegen op: http://www.apple.com/legal/sla/ en http://www.apple.com/legal/warranty/.   Bovendien ga je met deze aankoop uitdrukkelijk akkoord met het volgende:

  • Je hebt een simkaart van een door Apple erkende provider nodig om alle iPhone-functies te activeren, inclusief de iPod-functies. Deze voorziening is afzonderlijk verkrijgbaar en valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de provider.
  • Een iPhone retourneren. Als je niet 100% tevreden bent over de iPhone die je hebt gekocht, kun je de onbeschadigde iPhone binnen 14 dagen na de aankoopdatum retourneren, behoudens de voorwaarden van jouw mobiele netwerk overeenkomst met een mobiele telefonie aanbieder. Je krijgt dan het volledige aankoopbedrag terug. Hierbij moet je de iPhone in de originele verpakking terugbrengen, inclusief alle accessoires, handleidingen en documentatie, samen met de originele bon. Als je conform deze voorwaarden een iPhone terugbrengt, moet je erop bedacht zijn dat hiermee je (telefoon)abonnement niet automatisch is beëindigd. Raadpleeg de voorwaarden van het contract dat je bij je mobiele provider hebt afgesloten voor meer informatie.

Ongeoorloofde aanpassingen aan de iPhone-software houden een schending van de softwarelicentieovereenkomst in. Wanneer een iPhone niet meer werkt als gevolg van ongeoorloofde softwareaanpassingen, valt dat niet onder de garantie.

Bedrijfsnaam en bedrijfseigendom

De wettelijke bedrijfsnaam van de Apple Store in Nederland is Apple Retail Netherlands B.V. Het KvK-nummer is 34236124. Vragen over de Apple Store kun je sturen naar het geregistreerde bedrijfsadres: Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, Nederland.