Hardwaregaranties

iPod- en iSight-garantie (pdf)

Hier vindt u de voorwaarden van de beperkte garantie van Apple voor iSight en iPod.

Aanvullende wettelijke rechten voor consumenten

Voor consumenten, die de rechten genieten van wetten en regelingen ter bescherming van de consument die van toepassing zijn in het land van aanschaf, of, indien anders, in het land waarin zij gevestigd zijn, vormen de rechten waarop u krachtens de garanties van Apple aanspraak kunt maken, een aanvulling op alle rechten die u worden verleend op grond van de genoemde wetten en regelingen ter bescherming van de consument, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

Derechos legales adicionales para consumidores en España (Aanvullende wettelijke rechten voor consumenten in Spanje).

DROITS LEGAUX DE GARANTIE (Aanvullende wettelijke rechten voor consumenten in Frankrijk)

Meer informatie over de rechten die je volgens de consumentenwetgeving hebt, vind je hier.

Niet-Apple producten/producten van andere fabrikanten

De beperkte garantie van Apple van één jaar heeft geen betrekking op niet-Apple producten, zelfs niet als deze samen met een Apple product in één verpakking zijn geleverd of samen met Apple producten zijn verkocht. Voor niet-Apple producten geldt mogelijk de garantie van de fabrikant. Raadpleeg hiervoor de verpakking en eventuele andere documentatie bij of over het product.

De voordelen die je conform de garantie van de fabrikant hebt, vormen een aanvulling op de rechten die je volgens de consumentenwetgeving geniet. Voor meer informatie klik je hier.

Hardwaregarantie (pdf)

Hier vindt u de garantie van Apple voor alle hardwareproducten behalve iPod en iSight. Ook leest u hier hoe u aanspraak kunt maken op service onder deze garantie.

iPhone-garantie

Hier vindt u de voorwaarden van de beperkte garantie van Apple voor iPhone.

Garantie op accessoires

Hier vindt u de voorwaarden van de beperkte garantie van Apple voor accessoires.

Garantieverleners per regio/land van aankoop

Hier vindt u een overzicht van alle bedrijven wereldwijd die verplicht zijn garantie te verlenen op basis van de beperkte garantie van Apple.