Hardwaregaranties

Als u vragen hebt over garanties van nieuwe of gereviseerde Apple-hardware, selecteert u hieronder een product.

JavaScript is required to view this content.

Something went wrong.

The content for this page did not load correctly. Reload the page to try again.

Informatie over de garantie

Aanvullende wettelijke rechten voor consumenten

Voor consumenten die de rechten genieten van wetten en regelingen ter bescherming van de consument die van toepassing zijn in het land van aanschaf, of, indien anders, in het land waarin zij gevestigd zijn, vormen de rechten waarop u krachtens de Beperkte Garantie van Apple aanspraak kunt maken een aanvulling op alle rechten die u worden verleend op grond van de genoemde wetten en regelingen ter bescherming van de consument, met inbegrip van, maar niet beperkt tot deze aanvullende rechten.
Meer informatie over de rechten die u volgens de consumentenwetgeving hebt, vindt u hier.

Producten zonder het Apple- en Beats-merk / producten van derden

De Beperkte Garantie van Apple heeft geen betrekking op producten zonder het Apple- of Beats-merk, zelfs niet als deze samen met Apple-producten in één verpakking zijn geleverd of samen met Apple-producten zijn verkocht. Producten zonder het Apple- of Beats-merk vallen mogelijk onder een garantie die door de fabrikant van het product wordt verstrekt. Meer informatie hierover vindt u op de doos en in de documentatie van uw product.

Niet meer geproduceerde producten

Voor informatie over service voor niet meer geproduceerde producten klikt u hier.

Garantieverleners per regio of land van aankoop

Hier vindt u een overzicht van alle bedrijven wereldwijd die verplicht zijn garantie te verlenen op basis van de Beperkte Garantie van Apple. Lees meer