iPad w edukacji

iPad odmienia sposoby nauczania i zdobywania wiedzy.