Polityka Prywatności

Prywatność Użytkownika ma dla Apple duże znaczenie. Dlatego też nasza spółka opracowała Politykę Prywatności, regulującą kwestie zbierania informacji o Użytkowniku, korzystania z nich oraz ich ujawniania, przekazywania i przechowywania. Prosimy o poświęcenie kilku chwil na zapoznanie się z zasadami polityki prywatności i zgłoszenie nam ewentualnych pytań.

Zbieranie i korzystanie z danych osobowych

Dane osobowe to dane, przy pomocy których można jednoznacznie określić tożsamość osoby fizycznej lub skontaktować się z nią.

Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych w każdym czasie, gdy będzie pozostawał w kontakcie z Apple lub podmiotem powiązanym Apple. Apple i podmioty powiązane tej spółki mogą udostępniać sobie nawzajem dane osobowe i korzystać z nich w myśl niniejszej Polityki Prywatności. Mogą również łączyć takie dane z innymi danymi na potrzeby dostarczania i ulepszania produktów, usług, treści i reklamy.

Poniżej zamieszczamy przykłady danych osobowych, jakie Apple może zbierać i jak może z nich korzystać.

Jakie dane osobowe zbieramy

  • W momencie tworzenia Identyfikatora Apple, rejestracji produktów, złożenia wniosku o kredyt handlowy, nabycia produktu, pobrania nowej wersji oprogramowania, rejestracji do danej klasy w Apple Retail Store lub udziału w ankiecie przeprowadzanej online, Użytkownik może zostać poproszony o podanie różnych danych, w tym imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu e-mail, informacji o preferowanej formie kontaktu i danych karty kredytowej.
  • Gdy Użytkownik przy pomocy produktów Apple udostępnia rodzinie i znajomym treści, wysyła bony upominkowe i produkty lub zaprasza inne osoby do udziału w forach Apple, Apple może zbierać informacje podawane o takich osobach przez Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail i numer telefonu.
  • W Stanach Zjednoczonych możemy poprosić o numer Ubezpieczenia (SSN), ale tylko w ograniczonych okolicznościach, takich jak np. zakładanie konta bezprzewodowego i aktywacja iPhone’a lub dla potrzeb decyzji w sprawie udzielenia kredytu handlowego.

Jak korzystamy z danych osobowych

  • Zbieranie danych osobowych umożliwia nam bieżące informowanie Państwa o zapowiedziach najnowszych produktów, aktualizacjach oprogramowania i zbliżających się wydarzeniach Apple. Dzięki informacjom takim możemy ponadto doskonalić produkty, usługi i reklamę. Użytkownicy, którzy nie chcą otrzymywać informacji tego rodzaju pocztą e-mail mogą w dowolnym czasie wykreślić się z listy mailingowej, dokonując aktualizacji preferencji.
  • Dane osobowe są wykorzystywane również jako pomoc przy opracowywaniu, przekazywaniu i ulepszaniu produktów, usług, treści i reklamy Apple.
  • W dowolnym czasie Państwa dane osobowe mogą posłużyć nam do przekazania ważnych wiadomości, takich jak zawiadomienie o zakupie czy zmiana warunków korzystania. Ponieważ informacje takie są istotne dla wzajemnych relacji z Apple, Użytkownik nie może zrezygnować z otrzymywania wiadomości tego rodzaju.
  • Z danych osobowych możemy skorzystać również na potrzeby własne, takie jak przeprowadzanie kontroli, badań i analiz, mających na celu udoskonalanie produktów, usług i komunikacji z Klientami Apple.
  • W przypadku, gdy Użytkownik zawiera zakład pieniężny, przystępuje do konkursu lub korzysta z innego rodzaju promocji, podane informacje mogą być wykorzystane do administrowania takimi programami.

Zbieranie i korzystanie z informacji, nie mających charakteru danych osobowych

Zbieramy również informacje, które nie mają charakteru danych osobowych − to znaczy nie umożliwiają bezpośredniego powiązania z konkretną osobą. Możemy zbierać takie informacje, korzystać z nich oraz przekazywać i ujawniać je w dowolnym celu. Poniżej przedstawiono przykłady zbieranych danych, nie mających charakteru danych osobowych i sposoby ich wykorzystania:

  • Możemy zbierać informacje takie jak zawód, język, kod pocztowy, numer kierunkowy, niepowtarzalny identyfikator urządzenia, lokalizacja i strefa czasowa, w której używany jest produkt Apple, które to informacje są nam potrzebne do lepszego zrozumienia zachowań Odbiorców i doskonalenia produktów, usług i reklamy.
  • Możemy także zbierać informacje dotyczące działań podejmowanych przez Klienta w naszej witrynie WWW, w usługach iCloud i MobileMe, w sklepie iTunes Store oraz podczas korzystania z innych naszych produktów i usług. Dane takie są sumowane, a następnie na ich podstawie staramy się dostarczać Klientom przydatne dla nich informacje i lepiej zrozumieć, które części naszej sieci, które produkty i usługi cieszą się ich największym zainteresowaniem. Dla potrzeb niniejszej Polityki Prywatności dane sumaryczne uznaje się za informacje nie mające charakteru danych osobowych.

W przypadku połączenia informacji nie mających charakteru danych osobowych z informacjami o charakterze danych osobowych, taka kombinacja będzie traktowana jak dane osobowe do czasu ich oddzielenia.

Pliki cookie i inne rozwiązania techniczne

W witrynach WWW Apple, usługach sieciowych tej spółki, jej interaktywnych aplikacjach, wiadomościach e-mail i reklamie mogą być wykorzystywane pliki „cookie” oraz inne rozwiązania techniczne, takie jak znaczniki pikseli i znaczniki nawigacyjne (web beacons). Dzięki tym technologiom dowiadujemy się więcej o zachowaniach Klientów, zdobywamy informacje o tym, które części naszej sieci są odwiedzane, a reklamowanie i prowadzenie poszukiwań sieciowych jest łatwiejsze i skuteczniejsze. Informacje zbierane przy pomocy cookie i innych tego typy technologii uznajemy za informacje nie mające charakteru danych osobowych. Jednakże w przypadkach, gdy prawo miejscowe uznaje adresy Protokołu Internetowego (IP) lub inne tego typu identyfikatory za dane osobowe, my również traktujemy takie identyfikatory jak dane osobowe. Ponadto w przypadku połączenia informacji nie mających charakteru danych osobowych z danymi osobowymi, dla potrzeb niniejszej Polityki Prywatności będziemy traktować takie dane sumaryczne jak dane osobowe.

Apple i partnerzy tej spółki posługują się plikami cookie i innymi rozwiązaniami technologicznymi w mobilnych usługach reklamowych do kontrolowania liczby wyświetleń danej reklamy, dostarczania reklam, które łączą się z zainteresowaniami Użytkownika i mierzenia skuteczności kampanii reklamowych. Użytkownicy, którzy nie chcą, aby reklamy o tak wysokim poziomie relewancji były dostarczane do urządzeń przenośnych, z których korzystają, mogą z opcji takiej zrezygnować poprzez wejście na następujący link z urządzenia: http://oo.apple.com. Po skorzystaniu z tej możliwości Użytkownik będzie nadal otrzymywał taką samą liczbę reklam, jednakże mogą być one mniej odpowiednie, ponieważ nie będą dopasowane do zainteresowań danego Użytkownika. Użytkownik będzie mógł nadal oglądać reklamy związane z treścią na stronie internetowej lub w aplikacji lub oparte na innych informacjach, nie mających charakteru danych osobowych. Możliwość takiej rezygnacji dotyczy jedynie usług reklamowych Apple i pozostaje bez znaczenia dla reklamy dostosowanej do zainteresowań, pochodzącej z innych sieci reklamowych.

Apple i partnerzy tej spółki posługują się plikami cookie i innymi rozwiązaniami technologicznymi do zapamiętywania danych osobowych w chwili korzystania przez Użytkownika z sieci, usług online i aplikacji Apple. W takich przypadkach naszym celem jest sprawienie, aby korzystanie z oferty Apple było jak najwygodniejsze i jak najbardziej osobiste. Na przykład znając imię Użytkownika, możemy indywidualnie powitać go przy każdej kolejnej wizycie w Apple Online Store. Informacje o kraju i języku – a w przypadku nauczycieli, również o szkole – pomagają nam w zoptymalizowaniu procesu zakupów pod kątem indywidualnych potrzeb Klienta. Gdy będziemy wiedzieli, że za pośrednictwem państwa komputera lub urządzenia przenośnego kupiono dany produkt lub korzystano z danej usługi, będziemy mogli lepiej dobrać reklamę i wiadomości e-mail do państwa zainteresowań. Znajomość danych kontaktowych Klienta, numerów seryjnych produktów oraz informacji o komputerze lub urządzeniu Klienta ułatwia rejestrowanie produktów, personalizację działania systemu operacyjnego, konfigurowanie usługi iCloud i pomaga w zapewnieniu ogólnie wyższej jakości obsługi.

Jeśli chcesz wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarce Safari, otwórz preferencje Safari, a następnie przejdź do panelu Prywatność i wybierz opcję wyłączenia plików cookie. Na urządzeniu mobilnym Apple przejdź do Ustawień, wybierz Safari, a następnie przejdź do sekcji Pliki cookie. Instrukcje wyłączania obsługi plików cookie w innych przeglądarkach znajdziesz w ich dokumentacji. Pamiętaj, że po wyłączeniu plików cookie niektóre funkcje witryny WWW firmy Apple nie będą dostępne.

Podobnie jak większość witryn WWW, nasza witryna automatycznie zbiera pewne informacje i zapisuje je w plikach dzienników. Do informacji tych należą: adresy IP, typy i języki przeglądarek, dane dostawców internetu (ISP), strony, z których odwiedzający przeszedł i na które wyszedł, system operacyjny, daty i godziny odwiedzin oraz historia odwiedzin stron internetowych.

Informacje te służą nam do obserwowania i analizowania trendów, administrowania witryną, zapoznawania się z działaniami Użytkowników w witrynie i zbierania danych demograficznych o całej populacji Użytkowników. Apple nie będzie wykorzystywać tych informacji dla potrzeb marketingowo-reklamowych.

W niektórych naszych wiadomościach e-mail umieszczamy gotowe do kliknięcia łącze z adresem URL, powiązane z treścią w witrynie WWW Apple. Gdy Klient kliknie taki adres URL, z docelową stroną WWW łączy się za pomocą odrębnego serwera WWW. W ten sposób zbierane są dane o tzw. „przekliknięciach”, które pozwalają nam ocenić zainteresowanie poszczególnymi tematami i mierzyć skuteczność przekazów kierowanych do Klientów. Użytkownicy, którzy nie chcą, aby ich działania były w ten sposób rejestrowane, nie powinni klikać na łącza tekstowe i graficzne w wiadomościach e-mail.

Znaczniki pikselowe umożliwiają wysyłanie wiadomości e-mail w formacie czytelnym dla Klientów oraz informują nas o tym, czy wiadomość została otwarta. Z informacji takich możemy korzystać do ograniczania lub eliminowania wysyłania wiadomości do Klienta.

Ujawnianie danych osobom trzecim

Zdarzają się sytuacje, w których Apple może udostępnić niektóre dane osobowe przedsiębiorstwom, z którymi firma Apple nawiązała strategiczną współpracę w zakresie dostarczania produktów i usług naszym Klientom. Na przykład zakup i aktywacja telefonu iPhone jest równoznaczna z upoważnieniem Apple i operatora do wymiany informacji podanych w procesie aktywacji; wymiana taka jest konieczna do świadczenia usługi. Jeśli spełniają Państwo warunki korzystania z usługi, Państwa konto będzie podlegać odpowiednio polityce prywatności Apple i operatora. Apple będzie udostępniać takie dane osobowe w celu udostępniania lub ulepszania produktów, usług i reklamy; nie będzie ich natomiast udostępniać dla potrzeb marketingowych takich osób.

Dostawcy usług

Apple udostępnia dane osobowe przedsiębiorstwom będącym dostawcami takich usług jak przetwarzanie informacji, udzielanie kredytów, realizacja zamówień Klientów, fizyczne dostarczanie produktów do Klientów, zarządzanie i poprawianie danych Klientów, obsługa Klienta, badanie zainteresowania Klientów naszymi produktami i usługami lub prowadzenie badań rynkowych i badań poziomu zadowolenia Klientów. Przedsiębiorstwa te także są zobowiązane do ochrony danych osobowych i mogą być zlokalizowane na całym obszarze prowadzenia działalności przez Apple.

Inne osoby

W niektórych okolicznościach – ze względu na obowiązujące prawo, toczący się proces lub spór i/lub wezwanie ze strony organów administracji publicznej i rządowej miejsca Państwa zamieszkania lub innej jurysdykcji – jesteśmy zobowiązani do ujawnienia danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe możemy ujawnić również, jeśli stwierdzimy, że jest to niezbędne lub właściwe ze względu na bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa lub inny ważny interes społeczny.

Informacje na Państwa temat możemy ujawnić także, gdy stwierdzimy, że działanie takie jest zasadne dla potrzeb egzekwowania warunków korzystania z naszych usług lub dla ochrony działalności Apple lub Użytkowników tej spółki. Dodatkowo, wszelkie zbierane przez nas dane osobowe mogą zostać przekazane odpowiedniej osobie trzeciej w przypadku reorganizacji, fuzji lub sprzedaży przedsiębiorstwa spółki.

Ochrona danych osobowych

Apple stosuje środki ostrożności – w tym środki administracyjne, techniczne i fizyczne – w celu ochrony danych osobowych Klientów przed utratą, kradzieżą i niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem osób niepowołanych, ujawnieniem, modyfikacjami i zniszczeniem.

Usługi internetowe Apple, takie jak Apple Online Store i iTunes Store, do których wymagane jest podawanie danych osobowych, stosują szyfrowanie przy użyciu protokołu Secure Sockets Layer (SSL). Aby dokonać zakupu w sklepie internetowym, należy korzystać z przeglądarki obsługującej protokół SSL, np. Safari, Firefox lub Internet Explorer. Szyfrowanie zapewnia poufność danych osobowych Użytkownika w trakcie ich przesyłania za pośrednictwem Internetu.

Korzystając z produktów, usług lub aplikacji Apple, forów, czatów lub sieci społecznościowych, należy pamiętać, że wszystkie udostępniane informacje są widoczne dla pozostałych Użytkowników, którzy informacje takie mogą czytać, zbierać i wykorzystywać. W takich przypadkach to Państwo ponoszą odpowiedzialność za dane osobowe, które decydują się ujawnić. Na przykład, podając imię i nazwisko oraz adres e-mail na forum, przekazują Państwo takie informacje do wiadomości publicznej. Dlatego też z funkcji takich należy korzystać rozważnie.

Integralność i okres przechowywania danych osobowych

Apple stosuje środki zapewniające dokładność, kompletność i aktualność danych osobowych Klientów. Dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że prawo wymaga lub zezwala na przechowywanie danych w dłuższym okresie.

Dostęp do danych osobowych

Użytkownik może pomóc Apple w zapewnieniu dokładności, kompletności i aktualności informacji kontaktowych i preferencji, logując się na swoim koncie pod adresem www.apple.com/contact/myinfo. W odniesieniu do innych danych osobowych podejmujemy w dobrej wierze wysiłki na rzecz udostępniania Użytkownikowi danych dla potrzeb ich korygowania, o ile byłyby niedokładne, lub wykreślania, jeżeli Apple nie ma obowiązku danych takich przechowywać z mocy prawa lub w zgodnych z prawem celach handlowych. Możemy odmówić uwzględnienia próśb w tym zakresie, o ile składane byłyby z nieuzasadnioną częstotliwością, ich spełnienie wiązałoby się z niewspółmiernym wysiłkiem technicznym, narażeniem na szwank prywatności innych osób, byłyby one skrajnie nierealne lub prawo miejscowe nie stawiałoby wymogu udostępnienia takich informacji. Prośby o dostęp i poprawienie lub usunięcie danych należy kierować na następujące adresy e-mail dot. Prywatności.

Dzieci

Nie zbieramy, świadomie, danych osobowych dzieci poniżej 13. roku życia. Jeżeli powzięlibyśmy wiadomość o zebraniu danych osobowych dziecka poniżej 13. roku życia, podejmiemy kroki w celu jak najszybszego usunięcia takich informacji.

Usługi lokalizacyjne (LBS)

Aby dostarczać usługi LBS na produktach Apple, Apple, partnerzy i licencjobiorcy tej spółki mogą zbierać, wykorzystywać i udostępniać dane o dokładnej lokalizacji, w tym dane w czasie rzeczywistym o aktualnej lokalizacji danego komputera lub urządzenia Apple. Dane o lokalizacji są zbierane anonimowo, w formacie który nie identyfikuje tożsamości Użytkownika i jest wykorzystywany przez Apple, partnerów i licencjobiorców tej spółki do dostarczania i ulepszania produktów i usług LBS. Na przykład, możemy udostępnić dostawcom usług informacje o lokalizacji geograficznej, o ile będą Państwo zainteresowani korzystaniem z dostarczanych przez nich usług lokalizacyjnych.

Do działania niektórych oferowanych przez Apple funkcji lokalizacyjnych, takich jak „Znajdź mój iPhone”, potrzebne są dane osobowe Klienta.

Witryny i usługi osób trzecich

Witryny WWW, produkty, aplikacji i usług Apple mogą zawierać linki do witryn WWW, produktów i usług osób trzecich. Nasze produkty i usługi mogą ponadto korzystać z produktów lub usług lub oferować produkty lub usługi osób trzecich − na przykład aplikacje iPhone od osób trzecich. Informacje zbierane przez osoby trzecie, które mogą obejmować dane o lokalizacji lub dane kontaktowe, podlegają zasadom ochrony prywatności takich osób trzecich. Zachęcamy do zapoznawania się z zasadami ochrony prywatności stosowanymi przez takie osoby trzecie.

Użytkownicy międzynarodowi

Informacje podawane przez Użytkowników mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom na całym świecie, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Apple uznaje zasady programu „safe harbor” (bezpieczna przystań), opracowanego przez amerykański Departament Handlu, a dotyczący zbierania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych zbieranych przez organizacje na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Więcej o Programie Bezpieczna Przystań amerykańskiego Departamentu Handlu.

Dane osobowe dotyczące rezydentów krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są przetwarzane w imieniu Apple Inc. przez Apple Distribution International w Cork, Irlandia. Dane osobowe zbierane w EOG podczas pracy z oprogramowaniem iTunes są przetwarzane w imieniu Apple Inc. przez iTunes SARL w Luksemburgu.

Zaangażowanie wszystkich pracowników spółki w ochronę prywatności

Aby zagwarantować bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, przekazujemy wytyczne w zakresie ochrony prywatności i bezpieczeństwa pracownikom Apple i bezwzględnie egzekwujemy przestrzeganie tych zasad.

Pytania dotyczące ochrony prywatności

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Apple lub przetwarzania danych, skontaktuj się z nami.

Apple może w dowolnym czasie zaktualizować niniejszą Politykę Prywatności. Po każdej istotnej jej zmianie zamieścimy w witrynie WWW stosowne powiadomienie wraz ze zaktualizowaną Polityką Prywatności.

Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, California, USA, 95014

Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2012 r.

TRUSTe: Click to Verify

Apple, Inc. otrzymała znak zaufania TRUSTe Privacy Seal oznaczający, że TRUSTe poddała niniejszą politykę i zasady prywatności badaniu pod kątem zgodności z wymogami programu TRUSTe, w tym pod względem ich przejrzystości, wiarygodności i możliwości wyboru w zakresie zbierania i wykorzystywania danych osobowych Użytkownika. Informacje zebrane przez oprogramowanie pobrane z witryny nie jest objęte programem TRUSTe. Wszelkie pytania lub zażalenia w związku z naszą polityką lub zasadami prywatności należy kierować na adres privacy@apple.com. Jeżeli uzyskana odpowiedź nie satysfakcjonuje Państwa, mogą Państwo skontaktować się również z TRUSTe here.

Pytania dot. ochrony prywatności

Masz pytania lub wątpliwości dotyczące zasad ochrony prywatności i przetwarzania danych stosowanych przez firmę Apple?

Kontakt z nami