Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Apple považuje vaše súkromie za dôležité. Preto sme vytvorili zásady ochrany osobných údajov, v ktorých je uvedené, ako zhromažďujeme, používame, zverejňujeme, prenášame a uchovávame vaše informácie. Nájdite si chvíľu čas na oboznámenie sa s našimi postupmi na ochranu osobných údajov a dajte nám vedieť, ak máte nejaké otázky.

Zhromažďovanie a používanie osobných informácií

Osobné informácie sú údaje, ktoré možno použiť na jedinečnú identifikáciu alebo kontaktovanie jednej osoby.

O poskytnutie osobných informácií môžete byť požiadaní kedykoľvek, keď ste v kontakte so spoločnosťou Apple alebo pridruženou spoločnosťou spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple a jej pridružené spoločnosti môžu zdieľať tieto osobné informácie medzi sebou a používať ich v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Môžu ich tiež spájať s inými informáciami na poskytovanie a zlepšovanie svojich produktov, služieb, obsahu a inzercie.

Tu je niekoľko príkladov typov osobných informácií, ktoré spoločnosť Apple môže zhromažďovať, a informácie o tom, ako ich môže používať.

Aké osobné informácie zhromažďujeme

  • Pri vytvorení Apple ID, registrácii vašich produktov, požiadaní o komerčný kredit, nákupe produktu, prevzatí aktualizácie softvéru, registrácii v triede Apple Retail Store alebo pri účasti na online prieskume môžeme zhromažďovať rôzne informácie vrátane vášho mena, poštovej adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, preferencií na kontaktovanie a informácií o kreditnej karte.
  • Pri zdieľaní vášho obsahu s členmi rodiny a priateľmi, ktorí používajú produkty spoločnosti Apple, odosielaní darčekových poukážok a produktov alebo pri pozývaní ďalších osôb do fór spoločnosti Apple spoločnosť Apple môže zhromažďovať informácie, ktoré poskytnete o týchto ľuďoch, ako je napríklad ich meno, poštová adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.
  • V USA vás môžeme požiadať o číslo sociálneho poistenia (SSN), ale iba za určitých okolností, ako je napríklad nastavovanie konta bezdrôtového pripojenia, aktivácia vášho iPhonu alebo pri rozhodovaní o predĺžení vášho komerčného kreditu.

Ako používame osobné informácie

  • Osobné informácie, ktoré zhromažďujeme, nám umožňujú informovať vás o najnovších produktoch, aktualizáciách softvéru a blížiacich sa podujatiach spoločnosti Apple. Pomáhajú nám tiež vylepšiť naše služby, obsah a inzerciu. Ak nechcete byť zahrnutí do nášho zoznamu adresátov, svoje zahrnutie môžete kedykoľvek zrušiť aktualizáciou vašich preferencií.
  • Osobné informácie používame aj ako pomôcku pri vývoji, poskytovaní a zlepšovaní našich produktov, služieb, obsahu a inzercie.
  • Vaše osobné informácie môžeme z času na čas využiť na odosielanie dôležitých upozornení, ako sú napríklad oznámenia o možnostiach nákupov a zmenách našich podmienok, ustanovení a zásad. Keďže tieto informácie sú dôležité pre vašu interakciu so spoločnosťou Apple, prijímanie týchto informácií nemôžete zrušiť.
  • Osobné informácie môžeme používať aj na interné účely, ako je napríklad auditovanie, analýza údajov a prieskumy na zlepšenie produktov, služieb a komunikácie so zákazníkmi spoločnosti Apple.
  • Ak sa zapojíte do tipovania, súťaže alebo podobnej propagačnej akcie, poskytnuté osobné informácie môžeme použiť pri správe týchto programov.

Zhromažďovanie a používanie iných než osobných informácií

Zhromažďujeme aj iné než osobné informácie, čiže údaje vo formáte, ktorý neumožňuje priame priradenie k žiadnemu konkrétnemu jednotlivcovi. Iné než osobné informácie môžeme zhromažďovať, používať, prenášať a zverejňovať na ľubovoľný účel. V nasledujúcej časti sú uvedené niektoré príklady iných než osobných informácií, ktoré zhromažďujeme, a možných spôsobov ich použitia:

  • Môžeme zhromažďovať informácie, ako je zamestnanie, jazyk, PSČ, kód oblasti, jedinečný identifikátor zariadenia, miesto a časové pásmo, v ktorom sa používa produkt spoločnosti Apple, aby sme mohli lepšie pochopiť správanie zákazníkov a zlepšiť naše produkty, služby a reklamy.
  • Môžeme zhromažďovať aj informácie týkajúce sa aktivít zákazníkov na našich webstránkach, v službách iCloud a MobileMe, v predajni iTunes Store a v našich ďalších produktoch a službách. Tieto informácie sú agregované a slúžia na to, aby nám pomáhali poskytovať užitočnejšie informácie našim zákazníkom a pochopiť, ktoré časti našich webstránok, produktov a služieb sú pre nich najzaujímavejšie. Agregované údaje sa na účely týchto zásad ochrany osobných údajov považujú za iné než osobné informácie.

Ak iné než osobné informácie skombinujeme s osobnými informáciami, takto skombinované informácie sa budú považovať za osobné informácie počas celého obdobia, v ktorom zostanú takto skombinované.

Súbory cookie a ďalšie technológie

Webstránky, online služby, interaktívne aplikácie, e-mailové správy a reklamy môžu používať súbory cookie a ďalšie technológie, ako sú napríklad značky pixelov a webové signály. Tieto technológie nám pomáhajú lepšie chápať správanie používateľov, zistiť, ktoré časti našej webstránky ľudia navštívili, a sprostredkovať reklamy a webové vyhľadávania a merať efektivitu. S informáciami zhromaždenými prostredníctvom súborov cookie a ďalších technológií zaobchádzame ako s inými než osobnými informáciami. Ak však miestne zákony považujú adresy IP (Internet Protocol) alebo podobné identifikátory za osobné informácie, považujeme za osobné informácie aj tieto identifikátory. Podobne aj v prípade kombinovania iných než osobných informácií s osobnými informáciami považujeme takto kombinované informácie na účely týchto zásad ochrany osobných údajov za osobné informácie.

Spoločnosť Apple a jej partneri používajú súbory cookie a ostatné technológie v službách mobilnej inzercie na zisťovanie počtu zobrazení danej reklamy, zobrazovanie reklám súvisiacich s vašimi záujmami a meranie efektivity reklamných kampaní. Ak nechcete prijímať reklamy s touto úrovňou relevantnosti vo svojom mobilnom zariadení, môžete toto prijímanie zrušiť pomocou nasledujúceho prepojenia vo svojom zariadení: http://oo.apple.com. Ak zrušíte toto prijímanie, budete prijímať rovnaké množstvo mobilných reklám, tie však môžu byť menej relevantné, pretože nebudú založené na vašich záujmoch. Môžu sa naďalej zobrazovať reklamy, ktoré budú súvisieť s obsahom na webovej stránke alebo v aplikácii, prípadne budú založené na ďalších iných než osobných informáciách. Toto zrušenie sa vzťahuje iba na reklamné služby Apple a nemá vplyv na inzerciu založenú na záujmoch z iných reklamných sietí.

Spoločnosť Apple a jej partneri používajú súbory cookie a ďalšie technológie na uchovávanie osobných informácií pri používaní našej webstránky, online služieb a aplikácií. Naším cieľom v týchto prípadoch je dosiahnutie zobrazovania informácií, ktoré sú lepšie prispôsobené vašim potrebám a sú pre vás viac vhodné. Ak napríklad poznáme vaše meno, môžeme vás osobnejšie privítať pri vašej najbližšej návšteve predajne Apple Online Store. Ak poznáme vašu krajinu a váš jazyk (alebo vašu školu, ak ste pedagóg), pomáha nám to poskytovať vám prispôsobené a užitočnejšie informácie o možnostiach nákupu, ktoré máte k dispozícii. Ak vieme, že niekto, kto používa váš počítač alebo zariadenie, nakupoval určitý produkt alebo používal určitú službu, pomáha nám to zvyšovať relevantnosť našej inzercie a e-mailovej komunikácie pre vaše záujmy. A ak poznáme vaše kontaktné informácie, výrobné čísla vašich produktov a informácie o vašom počítači alebo zariadení, pomáha nám to registrovať vaše produkty, prispôsobovať informačný systém, nastaviť službu iCloud a poskytovať vám kvalitnejšie zákaznícke služby.

Ak chcete zakázať súbory cookie a používate webový prehľadávač Safari, prejdite na predvoľby programu Safari a potom na table ochrany osobných údajov zakážte súbory cookie. V mobilnom zariadení spoločnosti Apple prejdite na nastavenia, ťuknite na položku prehľadávača Safari a potom prejdite do sekcie súborov cookie. V prípade iných prehľadávačov si overte u ich poskytovateľa, ako zakázať súbory cookie. Upozorňujeme, že v prípade zakázania súborov cookie budú niektoré funkcie webstránky spoločnosti Apple nedostupné.

Podobne ako väčšina webstránok, aj my zhromažďujeme určité informácie automaticky a uchovávame ich v protokolových súboroch. Tieto informácie zahŕňajú adresy IP (Internet Protocol), typ a jazyk prehľadávača, poskytovateľa internetových služieb, sprostredkujúce a výstupné stránky, operačný systém, dátumovú a časovú pečiatku a informácie o po sebe nasledujúcich kliknutiach.

Tieto informácie používame na pochopenie a analýzu trendov, na správu stránky, na získanie informácií o správaní používateľa na stránke a na zhromažďovanie demografických informácií o používateľskej základni ako celku. Spoločnosť Apple môže tieto informácie použiť vo svojich marketingových a reklamných službách.

V niektorých našich e-mailoch používame adresu URL prekliknutia, ktorá je prepojená s obsahom na webstránke spoločnosti Apple. Keď zákazníci kliknú na niektorú z týchto adries URL, prejdú pred prechodom na cieľovú stránku na našej webstránke cez samostatný webový server. Sledovanie týchto údajov o prekliknutí nám pomáha zistiť záujem o konkrétne témy a merať efektivitu našej komunikácie so zákazníkmi. Ak nechcete, aby sme sledovali tieto vaše aktivity, nemali by ste klikať na textové alebo grafické prepojenia v e-mailových správach.

Značky pixelov nám umožňujú odosielať e-mailové správy vo formáte čitateľnom pre našich zákazníkov a informujú nás, či došlo k otvoreniu mailu. Pomocou týchto informácií môžeme redukovať alebo eliminovať správy odosielané zákazníkom. 

Zverejnenie pred tretími stranami

Spoločnosť Apple môže v určitých prípadoch sprístupniť niektoré osobné informácie strategickým partnerom, ktorí spolupracujú so spoločnosťou Apple na poskytovaní produktov a služieb, alebo ktorí pomáhajú spoločnosti Apple pri marketingu pre zákazníkov. Ak si napríklad kúpite a aktivujete iPhone, oprávňujete spoločnosť Apple a jej operátora na výmenu informácií poskytnutých počas procesu aktivácie na poskytnutie služby. V prípade schválenia služby sa na vaše konto budú vzťahovať zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Apple a príslušného operátora. Spoločnosť Apple bude zdieľať tieto osobné informácie len na účely poskytovania alebo zlepšovania svojich produktov, služieb a reklám a nebude ich zdieľať s tretími stranami na ich marketingové účely.

Poskytovatelia služieb

Spoločnosť Apple zdieľa osobné informácie so spoločnosťami, ktoré poskytujú služby, ako je napríklad spracovanie informácií, predlžovanie kreditov, spracovanie objednávok zákazníkov, doručovanie produktov používateľom, správa a spresňovanie údajov o zákazníkoch, poskytovanie služieb zákazníkom, hodnotenie záujmu o produkty a služby a uskutočňovanie prieskumov názorov a spokojnosti zákazníkov. Tieto spoločnosti sú povinné ochraňovať vaše informácie a môžu sa nachádzať kdekoľvek, kde má svoje prevádzky aj spoločnosť Apple.

Iné

Zo zákona, na základe zákonných postupov alebo právneho procesu, prípadne na základe požiadaviek verejných alebo štátnych úradov v krajine vášho pobytu alebo aj mimo nej sa od spoločnosti Apple môže vyžadovať, aby zverejnila vaše osobné informácie. Informácie o vás môžeme zverejniť aj v prípade, ak dospejeme k názoru, že je to potrebné alebo vhodné v záujme národnej bezpečnosti, vymožiteľnosti práva alebo iných dôvodov verejného významu.

Informácie o vás môžeme zverejňovať aj v prípadoch, ak dospejeme k názoru, že zverejnenie je odôvodnene nevyhnutné na presadzovanie našich podmienok a ustanovení alebo na ochranu našich prevádzok alebo používateľov. Akékoľvek alebo všetky zhromaždené osobné informácie okrem toho môžeme previesť na relevantnú tretiu stranu aj v prípade organizačných zmien, fúzie alebo predaja.

Ochrana osobných informácií

Spoločnosť Apple prijíma preventívne opatrenia (vrátane administratívnych, technických a fyzických opatrení) na zabezpečenie osobných informácií proti strate, odcudzeniu a zneužitiu, ako aj proti neoprávnenému prístupu, zverejneniu, pozmeneniu a zničeniu.

Online služby Apple ako Apple Online Store a iTunes Store používajú šifrovanie Secure Sockets Layer (SSL) na všetkých webových stránkach, na ktorých sa zhromažďujú osobné informácie. Ak chcete uskutočňovať nákupy z týchto služieb, musíte používať prehľadávač podporujúci protokol SSL, ako je napríklad Safari, Firefox alebo Internet Explorer. Takto ochránite dôvernosť svojich osobných informácií pri ich prenose cez internet.

Pri používaní niektorých produktov, služieb alebo aplikácií spoločnosti Apple, prípadne pri zverejňovaní príspevkov vo fóre spoločnosti Apple, hovorni alebo sociálnej sieti sú vami zdieľané osobné informácie viditeľné pre ostatných používateľov, ktorí ich môžu čítať, zhromažďovať alebo používať. Za osobné informácie, ktoré sa rozhodnete odoslať v týchto inštanciách, nesiete zodpovednosť vy. Ak napríklad v príspevku vo fóre uvediete svoje meno a e-mailovú adresu, tieto informácie sú verejne dostupné. Preto buďte pri používaní týchto funkcií opatrní.

Integrita a uchovávanie osobných informácií

Spoločnosť Apple vám umožňuje jednoducho udržiavať správnosť, úplnosť a aktuálnosť vašich osobných informácií. Vaše osobné informácie uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ak zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje ich uchovávanie aj počas dlhšieho obdobia.

Prístup k osobným informáciám

Správnosť, úplnosť a aktuálnosť svojich kontaktných informácií a preferencií nám môžete pomôcť zaistiť aj tak, že sa prihlásite do svojho konta na stránke https://appleid.apple.com/. V prípade ostatných osobných informácií sa vám snažíme v dobrej viere poskytovať prístup k nim v rozsahu, ktorý vám umožňuje požiadať o opravu údajov, ak sú nepresné, alebo ich odstránenie, ak sa podľa zákona alebo na základe legitímnych obchodných účelov od spoločnosti Apple nevyžaduje ich uchovávanie. Môžeme odmietnuť spracovanie požiadaviek, ktoré sa neodôvodnene opakujú, vyžadujú neprimerané technické úsilie, ohrozujú ochranu osobných údajov iných osôb, sú ťažko uskutočniteľné alebo ku ktorým sa už nevyžaduje prístup na základe miestnych zákonov. Požiadavky na prístup, opravu alebo odstránenie je možné odosielať prostredníctvom miestneho kontaktného formulára na ochranu osobných údajov.

Deti

Úmyselne nezhromažďujeme osobné informácie o deťoch, ktoré majú menej ako 13 rokov. Ak zistíme, že sme získali osobné informácie o deťoch, ktoré majú menej ako 13 rokov, vykonáme kroky na ich čo najskoršie odstránenie.

Lokálne služby

Na účely poskytovania lokálnych služieb pre produkty spoločnosti Apple spoločnosť Apple, jej partneri a poskytovatelia licencií môžu zhromažďovať, používať a zdieľať údaje o presnej polohe vrátane geografickej polohy počítača alebo zariadenia spoločnosti Apple v reálnom čase. Tieto údaje o polohe sa zhromažďujú anonymne vo formáte, ktorý neumožňuje identifikáciu používateľov, a spoločnosť Apple, jej partneri a poskytovatelia licencií ich používajú na poskytovanie a zlepšovanie lokálnych produktov a služieb. Môžeme napríklad zdieľať geografickú polohu s poskytovateľmi aplikácií, ak si aktivujete ich lokálne služby.

Niektoré lokálne služby ponúkané spoločnosťou Apple, ako je napríklad funkcia Nájsť môj iPhone, vyžadujú vaše osobné informácie, aby mohli fungovať.

Webstránky a služby tretích strán

Webstránky, produkty, aplikácie a služby spoločnosti Apple môžu obsahovať prepojenia na webstránky, produkty a služby tretích strán. Naše produkty a služby môžu používať alebo ponúkať produkty alebo služby tretích strán, ako je napríklad aplikácia tretej strany pre iPhone. Informácie zhromažďované tretími stranami, ktoré môžu zahŕňať informácie ako údaje o polohe alebo kontaktné detaily, sa riadia vlastnými postupmi na ochranu osobných údajov. Vyzývame vás, aby ste sa oboznámili s postupmi na ochranu osobných údajov týchto tretích strán.

Zahraniční používatelia

Informácie, ktoré poskytnete, môžeme previesť alebo sprístupniť pre subjekty z celého sveta tak, ako to je popísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Spoločnosť Apple dodržiava rámec ochrany osobných údajov stanovený Ministerstvom obchodu USA v súvislosti so zhromažďovaním, používaním a uchovávaním osobných informácií, ktoré zhromažďujú organizácie v Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarsku. Získajte viac informácií o programe Ministerstva obchodu USA na ochranu osobných údajov.

Upozorňujeme, že osobné informácie jednotlivcov sídliacich v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) má pod kontrolou spoločnosť Apple Distribution International v Corku (Írsko), ktorá ich spracúva v mene spoločnosti Apple Inc. Osobné informácie zhromaždené v EHP pri používaní iTunes má pod kontrolou spoločnosť iTunes SARL v Luxembursku, ktorá ich spracúva v mene spoločnosti Apple Inc.

Ochrana osobných údajov v celej spoločnosti

V záujme zaistenia bezpečnosti vašich osobných informácií oboznamujeme s našimi pravidlami zabezpečenia a ochrany osobných údajov aj zamestnancov spoločnosti Apple a dôrazne presadzujeme opatrenia na ochranu osobných údajov na všetkých úrovniach celej našej spoločnosti.

Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov

Ak máte otázky alebo obavy v súvislosti so zásadami ochrany osobných údajov alebo spracovaním údajov spoločnosti Apple, kontaktujte nás.

Spoločnosť Apple môže svoje zásady ochrany osobných údajov z času na čas aktualizovať. Pri zásadnej zmene týchto zásad vás o tom informujeme zverejnením oznámenia na našej webstránke spolu s aktualizovanými zásadami ochrany osobných údajov.

Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, California, SVK, 95014

Posledná aktualizácia: 21. mája 2012

TRUSTe: OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV CERTIFIKOVANÁ SPOLOČNOSŤOU

Spoločnosť Apple Inc. získala ocenenie TRUSTe Privacy Seal, ktoré potvrdzuje, že tieto postupy a zásady ochrany osobných údajov boli posúdené spoločnosťou TRUSTe z hľadiska súladu s programovými požiadavkami spoločnosti TRUSTe vrátane transparentnosti, sledovateľnosti a možností voľby v súvislosti so zhromažďovaním a používaním vašich osobných informácií. Program spoločnosti TRUSTe nezahŕňa informácie, ktoré je možné zhromažďovať prostredníctvom prevzateľného softvéru. Ak máte otázky alebo sťažnosti v súvislosti s našimi zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi, kontaktujte nás. Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou, môžete kontaktovať spoločnosť TRUSTe.

Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov

Máte otázky alebo obavy v súvislosti so zásadami ochrany osobných údajov alebo spracovaním údajov spoločnosti Apple?

Kontaktujte nás