Обща информация за батериите

Всички твърдения за батерията зависят от мобилната мрежа, локацията, силата на сигнала, настройките, употребата и много други фактори; действителните резултати може да са различни. Батерията има ограничен брой цикли на разреждане и зареждане и може да се наложи в крайна сметка да бъде подменена. Животът на батерията и броят цикли варират според употребата и настройките. Тестовете на батериите се правят върху конкретни iPhone модели. Виж apple.com/bg/batteries и apple.com/bg/iphone/compare за повече информация.

Тест в режим на разговор

Тестовете са проведени от Apple през август 2018 г. с предпроизводствени устройства iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR и софтуеър през GSM и CDMA мрежи. Тестовете в режим на разговор бяха проведени през Voice over LTE (VoLTE) мрежа. Всички настройки бяха зададени по подразбиране с изключение на: Bluetooth беше пеърнат със слушалки; Wi‑Fi беше свързан с мрежа; Wi‑Fi функцията Ask to Join Networks беше изключена.

Тестовете са проведени от Apple през август 2017 г. с предпроизводствени iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X устройства и софтуеър и през GSM, и през CDMA мрежи. Тестовете в режим на разговор бяха проведени през 3G гласова мрежа. Всички настройки бяха зададени по подразбиране с изключение на: Bluetooth беше пеърнат със слушалки; Wi‑Fi беше свързан в мрежа; Wi‑Fi функцията Ask to Join Networks беше изключена.

Тестовете са проведени от Apple през август 2016 г. с предпроизводствени iPhone 7 и iPhone 7 Plus устройства и софтуеър и през GSM, и през CDMA мрежи. Тестовете в режим на разговор бяха проведени през 3G гласова мрежа. Всички настройки бяха зададени по подразбиране с изключение на: Bluetooth беше пеърнат със слушалки; Wi‑Fi беше свързан с мрежа; Wi‑Fi функцията Ask to Join Networks беше изключена.

Тестовете са проведени от Apple през март 2016 г. с предпроизводствени iPhone SE (1-во поколение) устройства и софтуеър през GSM и CDMA мрежи. Тестовете за разговори бяха проведени през 3G гласова мрежа. Всички настройки бяха зададени по подразбиране с изключение на следните: Wi‑Fi беше свързан с мрежа; Wi‑Fi функцията Ask to Join Networks беше изключена.

Тестовете са проведени от Apple през август 2015 г. с предпроизводствени iPhone 6s и iPhone 6s Plus устройства и софтуеър и през GSM, и през CDMA мрежи. Тестовете в режим на разговор бяха проведени през 3G гласова мрежа. Всички настройки бяха зададени по подразбиране с изключение на: Wi‑Fi беше свързан с мрежа; Wi‑Fi функцията Ask to Join Networks беше изключена.

Тестовете са проведени от Apple през август 2014 г. с предпроизводствени iPhone 6 и iPhone 6 Plus устройства и софтуеър и през GSM, и през CDMA мрежи. Тестовете в режим на разговор бяха проведени през 3G гласова мрежа. Всички настройки бяха зададени по подразбиране с изключение на: Wi‑Fi беше свързан с мрежа; Wi‑Fi функцията Ask to Join Networks беше изключена.

Тестове в режим на готовност

Тестовете са извършени от Apple през август 2016 г. с предпроизводствени iPhone 7 и iPhone 7 Plus и софтуеър, и през GSM, и през CDMA мрежи. Всички настройки бяха зададени по подразбиране, с изключение на следните: Wi‑Fi беше свързан с мрежа; Wi‑Fi функцията Ask to Join Networks беше изключена. Hey Siri не беше включено. Когато Hey Siri е включено, времето в стендбай е до 9 дни за iPhone 7 и 15 дни за iPhone 7 Plus.

Тестовете са проведени от Apple през март 2016 г. с предпроизводствени iPhone SE (1-во поколение) устройства и софтуеър през GSM и CDMA мрежи. Всички настройки бяха зададени по подразбиране с изключение на следните: Wi‑Fi беше свързан с мрежа; Wi‑Fi функцията Ask to Join Networks беше изключена. Hey Siri не беше включена. Когато Hey Siri е активирана, времето в готовност на iPhone SE е до 10 дни.

Тестовете са извършени от Apple през август 2015 г. с предпроизводствени iPhone 6s и iPhone 6s Plus и софтуеър, и през GSM, и през CDMA мрежи. Всички настройки бяха зададени по подразбиране, с изключение на следните: Wi‑Fi беше свързан с мрежа; Wi‑Fi функцията Ask to Join Networks беше изключена. Hey Siri не беше включено. Когато Hey Siri е включено, времето в стендбай е до 9 дни за iPhone 6s и 15 дни за iPhone 6s Plus.

Тестовете са извършени от Apple през август 2014 г. с предпроизводствени iPhone 6 и iPhone 6 Plus и софтуеър, и през GSM, и през CDMA мрежи. Всички настройки бяха зададени по подразбиране, с изключение на следните: Wi‑Fi беше свързан с мрежа; Wi‑Fi функцията Ask to Join Networks беше изключена.

Тестове на видео плейбек

Тестовете са проведени от Apple през юли и август 2023, с предпроизводствени iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max и софтуер, с абонамент към оператор на LTE и 5G мрежи. Видео плейбекът се състоеше от повтарящ се филм с времетраене 2 часа и 23 минути, закупен от iTunes Store, тестван със стерео аудио изход. Видео плейбекът (стриймван) се състоеше от повтарящ се филм с времетраене 3 часа и 1 минута, закупен от iTunes Store, тестван със стерео аудио изход. Всички настройки бяха зададени по подразбиране с изключение на: Bluetooth беше пеърнат със слушалки; Wi‑Fi беше свързан; Wi‑Fi функцията Ask to Join Networks, Auto-Brightness и True Tone бяха изключени.

Тестовете са проведени от Apple през юли и август 2022, с предпроизводствени iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max и софтуер, с абонамент към оператор на LTE и 5G мрежи. Видео плейбекът се състоеше от повтарящ се филм с времетраене 2 часа и 23 минути, закупен от iTunes Store, тестван със стерео аудио изход. Видео плейбекът (стриймван) се състоеше от повтарящ се HDR филм с времетраене 3 часа и 1 минута, закупен от iTunes Store, тестван със стерео аудио изход. Всички настройки бяха зададени по подразбиране с изключение на: Bluetooth беше пеърнат със слушалки; Wi‑Fi беше свързан; Wi‑Fi функцията Ask to Join Networks, Auto-Brightness и True Tone бяха изключени.

Тестовете са проведени от Apple през януари 2022 с предпроизводствени устройства iPhone SE (3-то поколение) и софтуер с абонамент към оператор на LTE и 5G мрежи. Видео плейбекът се състоеше от повтарящ се филм с времетраене 2 часа и 23 минути, закупен от iTunes Store, тестван със стерео аудио изход. Видео плейбекът (стриймван) се състоеше от повтарящ се филм с времетраене 3 часа и 1 минута, закупен от iTunes Store, тестван със стерео аудио изход. Всички настройки бяха зададени по подразбиране с изключение на: Bluetooth беше пеърнат със слушалки; Wi‑Fi беше свързан; Wi‑Fi функциите Ask to Join Networks, Auto-Brightness и True Tone бяха изключени.

Тестът е проведен от Apple през август 2021 с предпроизводствени iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max и софтуер, с абонамент към оператор на LTE и 5G мрежи. Видео плейбекът се състоеше от повтарящ се филм с времетраене 2 часа и 23 минути, закупен от iTunes Store, тестван със стерео аудио изход. Видео плейбекът (стриймван) се състоеше от повтарящ се филм с времетраене 3 часа и 1 минута, закупен от iTunes Store, тестван със стерео аудио изход. Всички настройки бяха зададени по подразбиране с изключение на: Bluetooth беше пеърнат със слушалки; Wi‑Fi беше свързан; Wi‑Fi функциите Ask to Join Networks, Auto-Brightness и True Tone бяха изключени.

Тест, проведен от Apple през август и септември 2020, с предпроизводствени iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max и софтуеър, с абонамент към оператор на LTE и 5G мрежи. Плейлистът се състоеше от 358 различни песни, закупени от iTunes Store (с 256-Kbps AAC кодиране). Всички настройки бяха зададени по подразбиране с изключение на следните: Bluetooth беше пеърнат със слушалки; Wi‑Fi беше свързан с мрежа; Wi‑Fi функцията Ask to Join Networks и Auto-Brightness бяха изключени.

Тестовете са проведени от Apple през февруари 2020 г. с предпроизводствени iPhone SE (2-ро поколение) устройства и софтуеър през GSM и CDMA мрежи. Видео плейбекът представляваше многократно повторение на филм, дълъг 2 часа и 23 минути, закупен от iTunes Store. Видео плейбекът (стрийминг) представляваше многократно повторение на филм, дълъг 3 часа и 1 минута, закупен от iTunes Store. Всички настройки бяха зададени по подразбиране с изключение на следните: Bluetooth беше пеърнат със слушалки; Wi‑Fi беше свързан с мрежа; Wi‑Fi функцията Ask to Join Networks, Auto-Brightness и True Tone бяха изключени.

Тестовете са извършени от Apple през август 2016 г. с предпроизводствени iPhone 7 и iPhone 7 Plus и софтуеър, и през GSM, и през CDMA мрежи. Видеосъдържанието представляваше многократно повторение на филм, дълъг 2 часа и 23 минути, закупен от iTunes Store. Всички настройки бяха зададени по подразбиране, с изключение на следните: Bluetooth беше пеърнат със слушалки; Wi‑Fi беше свързан с мрежа; Wi‑Fi функцията Ask to Join Networks и Auto-Brightness бяха изключени.

Тестовете са извършени от Apple през август 2015 г. с предпроизводствени iPhone 6s и iPhone 6s Plus и софтуеър, и през GSM, и през CDMA мрежи. Видеосъдържанието представляваше многократно повторение на филм, дълъг 2 часа и 23 минути, закупен от iTunes Store. Всички настройки бяха зададени по подразбиране, с изключение на следните: Wi‑Fi беше свързан с мрежа; Wi‑Fi функцията Ask to Join Networks и Auto-Brightness бяха изключени.

Тестовете са проведени от Apple през март 2016 г. с предпроизводствени iPhone SE (1-во поколение) устройства и софтуеър през GSM и CDMA мрежи. Видеосъдържанието представляваше многократно повторение на филм, дълъг 2 часа и 23 минути, закупен от iTunes Store. Всички настройки бяха зададени по подразбиране с изключение на следните: Wi‑Fi беше свързан с мрежа; Wi‑Fi функциите Ask to Join Networks и Auto-Brightness бяха изключени.

Тестове на аудио плейбек

Тестовете са проведени от Apple през юли и август 2023, с предпроизводствени iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max и софтуер, с абонамент към оператор на LTE и 5G мрежи. Плейлистът се състоеше от 358 различни песни, закупени от iTunes Store (с 256-Kbps AAC кодиране), тествани със стерео аудио изход. Всички настройки бяха зададени по подразбиране с изключение на: Bluetooth беше пеърнат със слушалки; Wi‑Fi беше свързан; Wi‑Fi функцията Ask to Join Networks и Auto-Brightness бяха изключени. iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max са тествани с включен Always-On дисплей, но без да се вижда дисплеят; времето за плейбек на аудио ще намалее, когато Always-On дисплей е видим, в сравнение с времето за плейбек, когато дисплеят е с лице към повърхност, в джоб или чанта.

Тестовете са проведени от Apple през юли и август 2022, с предпроизводствени iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max и софтуер, с абонамент към оператор на LTE и 5G мрежи. Плейлистът се състоеше от 358 различни песни, закупени от iTunes Store (с 256-Kbps AAC кодиране), тествани със стерео аудио изход. Всички настройки бяха зададени по подразбиране с изключение на: Bluetooth беше пеърнат със слушалки; Wi‑Fi беше свързан; Wi‑Fi функцията Ask to Join Networks и Auto-Brightness бяха изключени. iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max са тествани с включен Always-On дисплей, но без да се вижда дисплеят; времето за плейбек на аудио ще намалее, когато Always-On дисплей е видим, в сравнение с времето за плейбек, когато дисплеят е с лице към повърхност, в джоб или чанта.

Тестовете са проведени от Apple през януари 2022 с предпроизводствени устройства iPhone SE (3-то поколение) и софтуер с абонамент към оператор на LTE и 5G мрежи. Плейлистът се състоеше от 358 различни песни, закупени от iTunes Store (с 256-Kbps AAC кодиране), тествани със стерео аудио изход. Всички настройки бяха зададени по подразбиране с изключение на: Bluetooth беше пеърнат със слушалки; Wi‑Fi беше свързан; Wi‑Fi функцията Ask to Join Networks и Auto-Brightness бяха изключени.

Тестът е проведен от Apple през август 2021 с предпроизводствени iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max и софтуер, с абонамент към оператор на LTE и 5G мрежи. Плейлистът се състоеше от 358 различни песни, закупени от iTunes Store (с 256-Kbps AAC кодиране), тествани със стерео аудио изход. Всички настройки бяха зададени по подразбиране с изключение на: Bluetooth беше пеърнат със слушалки; Wi‑Fi беше свързан; Wi‑Fi функцията Ask to Join Networks и Auto-Brightness бяха изключени.

Тест, проведен от Apple през август и септември 2020, с предпроизводствени iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max и софтуеър, с абонамент към оператор на LTE и 5G мрежи. Плейлистът се състоеше от 358 различни песни, закупени от iTunes Store (с 256-Kbps AAC кодиране). Всички настройки бяха зададени по подразбиране с изключение на следните: Bluetooth беше пеърнат със слушалки; Wi‑Fi беше свързан с мрежа; Wi‑Fi функцията Ask to Join Networks и Auto-Brightness бяха изключени.

Тестовете са проведени от Apple през февруари 2020 г. с предпроизводствени iPhone SE (2-ро поколение) устройства и софтуеър през GSM и CDMA мрежи. Плейлистът се състоеше от 358 различни песни, закупени от iTunes Store (с 256-Kbps AAC кодиране). Всички настройки бяха зададени по подразбиране с изключение на следните: Bluetooth беше пеърнат със слушалки; Wi‑Fi беше свързан с мрежа; Wi‑Fi функцията Ask to Join Networks и Auto-Brightness бяха изключени.

Тестовете са извършени от Apple през август 2016 г. с предпроизводствени iPhone 7 и iPhone 7 Plus и софтуеър, и през GSM, и през CDMA мрежи. Плейлистата съдържаше 358 уникални аудиозаписа, закупени от iTunes Store (с 256-Kbps AAC кодиране). Всички настройки бяха зададени по подразбиране, с изключение на следните: Bluetooth беше пеърнат със слушалки; Wi‑Fi беше свързан с мрежа; Wi‑Fi функцията Ask to Join Networks и Auto-Brightness бяха изключени.

Тестовете са извършени от Apple през август 2015 г. с предпроизводствени iPhone 6s и iPhone 6s Plus и софтуеър, и през GSM, и през CDMA мрежи. Плейлистата съдържаше 358 уникални аудиозаписа, закупени от iTunes Store (с 256-Kbps AAC кодиране). Всички настройки бяха зададени по подразбиране, с изключение на следните: Wi‑Fi беше свързан с мрежа; Wi‑Fi функцията Ask to Join Networks и Auto-Brightness бяха изключени.

Тестовете са проведени от Apple през март 2016 г. с предпроизводствени iPhone SE (1-во поколение) устройства и софтуеър през GSM и CDMA мрежи. Плейлистът се състоеше от 358 различни песни, закупени от iTunes Store (с 256-Kbps AAC кодиране). Всички настройки бяха зададени по подразбиране с изключение на следните: Wi‑Fi беше свързан с мрежа; Wi‑Fi функциите Ask to Join Networks и Auto-Brightness бяха изключени.