Правила за поверителност на Apple

Актуализирано на 31 март 2024 г.

Правилата за поверителност на Apple описват как Apple събира, използва и споделя Вашите лични данни.

В допълнение ĸъм тези Правила за поверителност ние предоставяме данни и информация за поверителност, вградени в нашите продуĸти и няĸои фунĸции, ĸоито изисĸват използване на Вашите лични данни. Тази специфична за продуĸта информация се придружава от нашата иĸона за Данни и Поверителност.

Privacy Icon

Преди да използвате тези функции, ще Ви бъде предоставена възможност да прегледате тази специфична за продукта информация. Освен това можете да видите информацията по всяко време в Settings (Настройки), свързани с тези функции, и/или онлайн на apple.com/legal/privacy/data

Можете да се запознаете с нашите праĸтиĸи за защита на личните данни, достъпни чрез заглавията по-долу, и да свържете с нас, ако имате въпроси.

Изтеглете копие от тези Правила за поверителност

Правила за поверителност на приложенията за здравни проучвания на Apple

 • Какво представляват личните данни в Apple?

 • Вашите права за поверителност в Apple

 • Лични данни, които Apple събира от Вас

 • Лични данни, които Apple получава от други източници

 • Използване на лични данни от Apple

 • Споделяне на лични данни от страна на Apple

 • Защита на личните данни в Apple

 • Деца и лични данни

 • Бисквитки и други технологии

 • Прехвърляне на лични данни между държави

 • Дългът на нашата фирма като цяло към Вашата поверителност

 • Въпроси за поверителността