Правила за поверителност

Правилата за поверителност на Apple бяха актуализирани на 22 май 2018 г.

Вашата поверителност е важна за Apple, затова разработихме Правила за поверителност, които обхващат начина, по който събираме, използваме, разкриваме, прехвърляме и съхраняваме Вашата лична информация. Освен тези Правила за поверителност ние осигуряваме данни и информация за поверителност, вградени в нашите продукти, за определени функции, които искат да използват Вашата лична информация. Можете да прегледате тази информация, преди да активирате тези функции, в свързаните с тези функции настройки или онлайн, на адрес apple.com/legal/privacy.

Отделете малко време, за да се запознаете с нашите практики на поверителност и ни осведомете, ако имате въпроси.

Събиране и използване на лична информация

Личната информация съдържа данни, които могат да бъдат използвани за идентифициране или свързване с определен човек.

Възможно е да Ви бъде искана лична информация всеки път, когато осъществявате контакт с Apple или свързана с Apple фирма. Apple и свързаните с нея фирми могат да споделят тази лична информация помежду си и да я използват съгласно настоящите Правила за поверителност. Те могат също така да я комбинират с друга информация, за да предоставят и подобряват продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни. Не сте задължени да споделяте личната информация, която изискваме, но ако изберете да не го направите, в много случаи няма да можем да Ви предоставим нашите продукти или услуги или да отговорим на въпросите, които е възможно да възникнат от Ваша страна.

Тук са изброени няколко примера за видовете лична информация, които Apple може да събира, както и за начините, по които може да я използваме:

Каква лична информация събираме

 • Когато създавате Apple ID, кандидатствате за търговски кредит, закупувате продукт, изтегляте софтуерна актуализация, регистрирате се за клас в магазин на Apple, свързвате се с нас или участвате в онлайн проучване, може да събираме различни видове информация, включително името Ви, пощенския Ви адрес, телефонния Ви номер, имейл адреса Ви, начина, по който предпочитате да се свързваме с Вас, и информация за кредитната Ви карта.
 • Когато с помощта на продукти на Apple споделяте свое съдържание със семейството и приятелите си, изпращате сертификати и продукти за подарък или каните някого да участва в услуги или форуми на Apple, Apple може да събира информацията, която предоставяте за тези хора, като например име, пощенски адрес, имейл адрес и телефонен номер. Apple ще използва тази информация с цел изпълнение на заявките Ви, предоставяне на съответния продукт или услуга или предотвратяване на възможни измами.
 • Възможно е в някои юрисдикции да поискаме при определени обстоятелства издаден от държава документ за самоличност, включително при настройването на акаунт за безжична мрежа и активирането на Вашето устройство, с цел разширяване на търговски кредит, при управление на резервации или съгласно законовите изисквания.

Как използваме Вашата личната информация

Възможно е да обработваме Вашата лична информация за целите, описани в тези Правила за поверителност с Ваше съгласие, за спазване на законово задължение, на което Аpple е субект, или когато сме счели, че е необходимо за целите на легитимни интереси, преследвани от Apple или трета страна, когато може да се изисква разкриване на информация.

 • Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение за най-новите продукти, софтуерни актуализации и предстоящи събития на Apple. Ако не желаете да фигурирате в нашия списък с имейл адреси, можете да се отпишете от него по всяко време чрез актуализиране на Вашите предпочитания.
 • Ние използваме също лична информация, за да ни помогне да създаваме, разработваме, доставяме и подобряваме нашите продукти, услуги, съдържание и реклами, както и за целите на предотвратяване на загуба и борба с измамите. Възможно е да използваме Вашата лична информация за защита на акаунтите и мрежата, в това число за защита на нашите услуги, което е от полза за всички наши потребители. Когато използваме Вашата информация за целите на борбата с измамите, това с дължи на извършването на онлайн транзакция с нас. Ние ограничаваме нашето използване на данни за целите на борбата с измамите до степента, която е строго необходима и в рамките на нашите оценени легитимни интереси, за да защитим нашите клиенти и нашите услуги. За определени онлайн транзакции е възможно също да търсим потвърждение на предоставената от Вас информация от публично достъпни източници.
 • Възможно е да използваме Вашата лична информация, в това число датата на раждане, за проверка на самоличността, съдействие при идентификацията на потребители и за определяне на подходящите услуги. Може например да използваме датата на раждане, за да определим възрастта на притежателите на акаунти Apple ID.
 • Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения, като например известия относно покупките Ви и промени в нашите правила, условия и политика. Тъй като тази информация е важна за взаимодействието Ви с Apple, не можете да се откажете да получавате такива известия.
 • Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели, като например проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстване на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на Apple.
 • Ако участвате в лотария, конкурс или подобна промоция, е възможно да използваме предоставената от Вас информация, за да администрираме тези програми.

Източници на лична информация за Вас, когато тя не е събрана от Вас

Възможно е да сме получили лична информация за Вас от други лица, ако тези лица са споделили тяхно съдържание с Вас при използване на продукти на Apple, изпратили са сертификати за подаръци и продукти или са Ви поканили за участие в услуги или форуми на Apple. Възможно е също така да потърсим потвърждение на предоставената от Вас информация от трета страна при създаване на Apple ID за целите на сигурността и предотвратяването на измами.

За целите на изследвания и разработки е възможно да използваме набори от данни, например съдържащи изображения, гласове или други данни, които могат да бъдат свързани с лице, което да бъде идентифицирано. Когато придобиваме такива набори от данни, правим това в съответствие с приложимото право в юрисдикцията, в която се намира наборът от данни. Когато използваме подобни набори от данни за изследвания и разработки, ние не се опитваме да идентифицираме отново лицата, които е възможно да се появят в тях.

Събиране и използване на нелична информация

Ние събираме също така данни във вид, който сам по себе си не позволява непосредствена асоциация с дадено лице. Възможно е да събираме, използваме, прехвърляме и разкриваме нелична информация с всякаква цел. По-долу са предоставени някои примери на нелична информация, която събираме, и начина, по който е възможно да я използваме:

 • Възможно е да събираме информация за професия, език, пощенски код, код на област, уникален идентификатор на устройство, URL препратка, местоположение и часова зона, където се използва даден продукт на Apple, за да можем да разберем по-добре поведението на клиентите си и да усъвършенстваме продуктите, услугите и рекламата си.
 • Възможно е да събираме информация за дейностите на клиенти в нашия уеб сайт, услугите на iCloud, нашите магазини iTunes Store, App Store, Mac App Store, App Store за Apple TV и магазините iBooks и други наши продукти и услуги. Тази информация се събира и използва, за да ни помогне да предоставяме по-полезна информация на клиентите си, както и за да разберем кои части от нашия уеб сайт, продукти и услуги са най-интересни за тях. За целите на настоящите Правила за поверителност събраните данни се считат за нелична информация.
 • Възможно е да събираме и съхраняваме подробни данни за начина, по който използвате нашите услуги, включително заявките за търсене. Тази информация може да се използва за подобряване на адекватността на резултатите, предоставяни от нашите услуги. Освен в ограничени случаи с цел осигуряване на качеството на нашите услуги през интернет, подобна информация няма да бъде свързвана с Вашия IP адрес.
 • С Ваше изрично съгласие може да събираме данни за начина, по който използвате Вашето устройство и приложения, с цел да помогнем на разработчиците да подобрят приложенията си.

Ако комбинираме нелична с лична информация, комбинираната информация ще бъде считана за лична, докато я използваме в комбинация.

Бисквитки и други технологии

Възможно е уеб сайтовете, онлайн услугите, интерактивните приложения, имейл съобщенията и рекламите на Apple да използват "cookies" и други технологии, като например пикселни тагове и уеб маяци. Тези технологии ни помагат да разберем по-добре поведението на потребителите, да научим кои части на нашите уеб сайтове са посещавани от тях и да улесним и измерим ефективността на рекламите и търсенията в интернет. Информацията, събрана от "бисквитки" и други технологии, считаме за нелична информация. Обаче тъй като според някои местни закони IP адресите или други подобни идентификатори се считат за лична информация, ние също третираме тези идентификатори като лична информация. По подобен начин, когато неличната информация е комбинирана с лична информация, за целите на настоящите Правила за поверителност ние считаме комбинираната информация за лична.

Рекламите, които се предоставят от рекламната платформа на Apple, могат да се появяват в Apple News и App Store. Ако не искате да получавате реклами, насочени към Вашите интереси, от рекламната платформа на Apple, може да изберете да активирате проследяване на ограничаването на реклами, което ще спре получаването на такива реклами за Вашия Apple ID независимо от това какво устройство използвате. Ако активирате проследяване на ограничаването на реклами във Вашето мобилно устройство, приложения на трети страни няма да могат да използват рекламния идентификатор - неличен идентификатор на устройство за обслужване на насочени към Вас реклами. Възможно е все пак да виждате реклами в приложенията App Store или News (Новини) въз основа на Вашите заявки за търсене или канала, който четете. В приложенията на трети страни е възможно да виждате реклами въз основа на друга информация.

Apple и нашите партньори също използват бисквитки и други технологии, за да запаметяват лична информация, когато използвате нашия уеб сайт, онлайн услугите и приложенията ни. Целта ни в такива случаи е да направим работата Ви с Apple по-удобна и по-персонализирана. Например, като знаем малкото Ви име, можем да Ви поздравим следващия път, когато влезете в Apple Online Store. Като знаем страната и езика, на който говорите – а ако сте преподавател, и учебното Ви заведение – можем да Ви предоставим персонализирани и по-полезни услуги при пазаруване. Като знаем, че човек, ползващ компютъра или устройството Ви, е купил определен продукт или е използвал определена услуга, можем да направим рекламите и имейл съобщенията си по-адекватни на интересите Ви. А като разполагаме с информацията Ви за контакт, хардуерните идентификатори и данните за компютъра или устройството Ви, можем да персонализираме операционната Ви система, да настроим услугата Ви iCloud и да Ви предоставим по-добро клиентско обслужване.

Ако използвате уеб браузъра Safari и искате да забраните бисквитките, влезте в предпочитанията на Safari и от там в раздела за поверителност, за да управлявате Вашите предпочитания. Във Вашето мобилно устройство Apple отидете в Настройки, след това изберете Safari, превъртете надолу към раздела за поверителност и безопасност и докоснете "Block Cookies” (Блокиране на бисквитките), за да управлявате Вашите предпочитания. Ако използвате друг браузър, попитайте доставчика си, за да разберете как да забраните "бисквитките". Моля, имайте предвид, че няма да можете да ползвате определени функции на уеб сайта на Apple, след като забраните "бисквитките".

Както при повечето интернет услуги, ние събираме известна информация автоматично и я съхраняваме в регистрационни файлове. Тази информация включва IP адресите, вида на браузъра и езика, доставчика на интернет услуги (ISP), уебсайтовете и приложенията, които използвате, операционната система, дата/час, както и данни, генерирани при преглеждането на страници от Вас.

Ние използваме тази информация, за да разберем и анализираме тенденциите, да администрираме сайта, да научим повече за потребителското поведение на сайта, да подобрим нашите продукти и услуги и да получим демографска информация за нашата база потребители като цяло. Apple може да използва тези данни в маркетинговите и рекламните си услуги.

В някои от нашите имейл съобщения използваме "преходен URL адрес за щракване”, свързан със съдържание в уеб сайта на Apple. Когато клиентите щракнат върху някой от тези URL адреси, те минават през отделен уеб сървър, преди да стигнат до съответната страница на нашия уеб сайт. Ние проследяваме тези данни, за да установим интереса към определени теми и да измерим ефективността на комуникацията с клиентите си. Ако предпочитате да не бъдете проследявани по този начин, не трябва да щраквате върху текстовите или графични връзки в имейл съобщенията.

Пикселните маркери ни позволяват да изпращаме имейл съобщения във формат, който потребителите могат да четат, и ни съобщават кога имейлът е бил отворен. Можем да използваме тази информация, за да намалим или елиминираме изпращаните до клиентите съобщения.

Разкриване пред трети страни

Понякога Apple може да направи дадена лична информация достъпна за стратегически партньори, които работят с Apple за предоставяне на продукти и услуги или които помагат на Apple да стигне до клиенти. Например когато купувате и активирате своя iPhone, Вие упълномощавате Apple и доставчика си да обменят предоставената от Вас информация в процеса на активиране, за да бъде изпълнена услугата. Ако бъдете одобрени за услугата, Вашият акаунт ще се подчинява на условията на Apple и на съответните Правила за поверителност на доставчика. Личната информация ще бъде споделяна от Apple само с цел да предоставяме или усъвършенстваме продуктите, услугите и рекламата си; тя няма да бъде споделяна с трети лица за техни маркетингови цели.

Доставчици на услуги

Apple споделя лична информация с компании, които предоставят услуги, като обработка на информация, удължаване на кредит, изпълнение на поръчки на клиенти, доставка на продукти, управление и усъвършенстване на клиентски данни, предоставяне на услуга на клиенти, оценка на интереса към нашите продукти и услуги и провеждане на изследвания сред клиенти или анкети за удовлетвореност. Тези фирми са задължени да пазят информацията Ви и е възможно да се намират там, където Apple извършва дейността си.

Други

Възможно е да се наложи − от закон, правна процедура, съдебен процес и/или искания от публични и държавни органи във или извън Вашата държава на местоживеене − Apple да разкрие Ваша лична информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е също така да разкрием информация за Вас, ако сметнем, че разкриването е необходимо за прилагането на нашите условия или за защита на нашите операции или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всяка част или цялата събрана лична информация на съответното трето лице.

Защита на личната информация

Apple се отнася много сериозно към сигурността на Вашата лична информация. Онлайн услугите на Apple, като Apple Online Store и iTunes Store, защитават личната Ви информация по време на прехвърляне с помощта на криптиране, например чрез защита на транспортния слой (TLS). Когато личната Ви информация се съхранява от Apple, използваме компютърни системи с ограничен достъп, които се помещават в сгради, защитени чрез физически мерки за сигурност. С изключение на iCloud Mail, iCloud данните се съхраняват в шифрован вид, в това число когато използваме съхранение от трета страна.

Когато използвате някои продукти, услуги или приложения на Apple, или публикувате във форум, стая за разговори или услуга в социална мрежа на Apple, личната информация и съдържанието, което споделяте, е видимо за другите потребители и може да бъде прочетено, събрано или използвано от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да споделите или предоставите в тези случаи. Например, ако посочите името и имейл адреса си в публикация във форум, тази информация е публична. Моля, бъдете внимателни, когато използвате тези функции.

Ако Вие или някой друг използва регистрационните файлове на Family Sharing на устройство, което е собственост на трета страна, всяка информация, споделена в рамките на Вашето семейство—в това число календар, местонахождение, снимки и покупки през iTunes, може да бъде изтеглена в това устройство на третата страна, разкривайки по този начин подобна споделена информация. Посетете Family Sharing за още информация.

Автоматизирано вземане на решения, в това число профилиране

Apple не взема решения, които включват използване на алгоритми или профилиране, което Ви засяга в голяма степен.

Цялост и задържане на лична информация

Apple прави лесно поддържането на точността, цялостността и актуализирането на Вашата лична информация. Ние ще съхраняваме Вашата лична информация толкова време, колкото е необходимо за изпълнение на целите, посочени в тези Правила за поверителност, и нашите специфични указания за поверителност, специфични за нашата услуга. Когато оценяваме тези периоди от време, ние внимателно изследваме нашата нужда от събиране на лична информация като цяло и, ако установим съответна необходимост, съхраняваме информацията в продължение на възможно най-късия срок, който е необходим за целите на събирането, освен ако по закон не се изисква по-дълъг период на съхранение.

Достъп до лична информация

Можете да се уверите, че Вашата информация за контакт и предпочитанията Ви са точни, пълни и осъвременени като влезете в страницата на акаунта Ви Apple ID. За другата лична информация, която съхраняваме, ще Ви предоставим достъп (в това число копие) за всяка цел, включително искане за коригиране на данните, ако те са неточни, или изтриване на данните, ако от Apple не се изисква да ги пази според закона или за легитимни бизнес цели. Възможно е да откажем да обработим искания, които са несериозни/досадни, компрометират поверителността на други лица, които са непрактични или за които не се изисква достъп по друг начин от местното законодателство. Възможно е също така да откажем изтриване на данни или искания за достъп, ако смятаме, че това подронва нашето легитимно използване на данните с цел борба с измамите и в името на сигурността, както е описано по-горе. Онлайн инструментите за искания за достъп, коригиране или изтриване на данни са достъпни на местно ниво чрез регистриране в страницата privacy.apple.com. Ако понастоящем няма достъпен онлайн инструмент за искания за достъп във Вашия регион, искане може да се отправи директно на адрес apple.com/legal/privacy/contact.

Деца и образование

Ние разбираме важността от предприемането на допълнителни предпазни мерки за защита на поверителността и безопасността на децата, които използват продукти и услуги на Apple. На деца под 13 години или под съответната минимална възраст според приложимото законодателство не се разрешава да създават собствени Apple ID, освен ако техен родител не предостави проверимо съгласие или като част от процеса на създаване на детски акаунт във Family Sharing, или ако те са получили управляем акаунт Apple ID (където е приложимо) чрез тяхното училище. Например един родител трябва да прегледа Разкриване на информация от Apple ID и Family Sharing и да даде Съгласие за събиране, използване и разкриване на информация за Вашето дете от Apple ; и да приеме Условията за съхраняване в iTunes, преди да пристъпи към процеса на създаване на акаунт Apple ID за детето си. Освен това училищата, които участват в Apple School Manager и са прегледали, и са изразили съгласие за разкриването на управляеми Apple ID за ученици, могат да създават управляеми Apple ID за ученици. В „Разкриване на управляемите Apple ID за ученици" се описва начина, по който Apple обработва информацията за ученика и допълненията към Правилата за поверителност на Apple. Научете повече за Family Sharing, Управляемите Apple ID и Ограниченията за детските акаунти.

Ако научим, че сме събрали лична информация за дете на възраст под 13 години или под еквивалентната минимална възраст, в зависимост от законодателството, извън горните обстоятелства, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро.

Ако в даден момент родител поиска да осъществи достъп до, да коригира или да изтрие данни, свързани с неговия акаунт във Family Sharing или с Apple ID на неговото дете, той може да се свърже с нас чрез един от посочените в долната част на тази страница начини.

Услуги, базирани на местоположение

За да може в продуктите си да предоставя услуги, базирани на местоположение, Apple, партньорите и лицензиантите ни могат да събират, използват и споделят точни данни за местоположение, включително моментното географско местоположение на компютъра или устройството Ви от Apple. Когато са налични, услугите, базирани на местоположение, може да използват GPS, Bluetooth и Вашия IP адрес заедно със събраните от потребителите данни (краудсорсинг) за местоположения на Wi-Fi точки за достъп и местоположенията на антените на мобилните оператори, както и други технологии за определяне на приблизителното местоположение на Вашето устройство. Освен ако не предоставите съгласието си, тези данни за местоположение се събират анонимно във форма, която не Ви идентифицира лично, и се използват от Apple, партньорите и лицензиантите ни, за да предоставяме и усъвършенстваме базираните на местоположение продукти и услуги. Устройството Ви може например да споделя географското си местоположение с доставчици на приложения, когато се запишете за техните услуги, използващи местоположение.

Някои предлагани от Apple услуги, базирани на местоположение, като например функцията Find My iPhone (Намери моя iPhone), изискват лична информация, за да може самата функция да работи.

Сайтове и услуги на трети страни

Уеб сайтовете, продуктите, приложенията и услугите на Apple могат да съдържат линкове към уеб сайтове, продукти и услуги на трети страни. Възможно е нашите продукти и услуги да използват или предлагат продукти или услуги на трети страни – например приложение за iPhone, създадено от трета страна.

Събраната от трети страни информация, която може да включва данни като местоположение или информация за контакт, се подчинява на техните практики за поверителност. Съветваме Ви да научите повече за практиките за поверителност на тези трети страни.

Ако закупите абонамент за приложение на трета страна или в News (Новини), ние създаваме Subscriber ID (ИД на абонат), който е уникален за Вас, разработчика или издателя и който използваме за предоставяне на отчети на разработчика или издателя, които включват информация за закупения от Вас абонамент и Вашата държава на пребиваване. Ако анулирате всичките си абонаменти към определен разработчик или издател, Subscriber ID ще се нулира след 180 дни, ако не подновите абонамента си. Тази информация се предоставя на разработчици, за да могат те да разберат действието на техните абонаменти.

Международни потребители

Цялата предоставена от Вас информация може да бъде прехвърляна или използвана от лица в целия свят, както е описано в настоящите Правила за поверителност. Личната информация, свързана с услугите на Apple, относно лицата, пребиваващи в страна членка на Европейската икономическа общност и Швейцария, се управлява от Apple Distribution International в Ирландия и се обработва от нейно име от Apple Inc. Apple използва одобрен модел за договорни клаузи за международното прехвърляне на лична информация, събрана в Европейската икономическа общност и Швейцария. Apple, като глобална компания, има редица юридически лица в други юрисдикции, които носят отговорност за събираната от тях лична информация и обработката й от Apple Inc. от тяхно име. Например, информацията за точките на продажби в нашите обекти за продажби на дребно извън САЩ се контролира от нашите отделни обекти за продажби на дребно във всяка държава. Свързаната с Apple, Online Store и iTunes лична информация може също да се контролира от юридически лица извън САЩ, както е отразено в условията на всяка услуга.

Apple се придържа към Системата с регламенти за международна поверителност на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC). CBPR на APEC предоставя рамка за организациите, посредством която се гарантира защитата на лична информация, прехвърляна между участващите в APEC икономически съдружници. За да научите повече за сертифицирането и разрешаването на спорове на APEC, моля, щракнете върху печата TRUSTe.

Ангажимент на цялата ни фирма към поверителността на Вашите данни

За да сме сигурни, че личната Ви информация е защитена, обучаваме служителите на Apple по отношение на поверителността и сигурността и стриктно прилагаме мерки за защита на поверителността във фирмата.

Въпроси, свързани с поверителността

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно Правилата за поверителност или начина на обработка на информацията от страна на Apple, или ако искате да подадете оплакване за възможно нарушение на местните закони за поверителност, моля, свържете се с нас. Винаги може да се свържете с нас по телефона на съответния номер за поддръжка на Apple за Вашата страна или регион.

При получаване на запитване, свързано с лични данни, или заявка за достъп/изтегляне, ние разполагаме със специално предназначен за целта екип, който сортира контактите и се стреми да адресира конкретното опасение или запитване, което Вие изпращате. Когато Вашият проблем е по-важен, от Вас може да бъде поискана повече информация. Всички такива важни контакти получават отговор. Ако не сте удовлетворени от получения отговор, може да адресирате оплакването до съответния регулатор във Вашата юрисдикция. Ако поискате това от нас, ще направим всичко възможно да Ви предоставим информация за съответните начини за подаване на оплаквания, приложими за Вашите обстоятелства.

Възможно е Apple периодично да актуализира своите Правила за поверителност. При съществена промяна на настоящите правила на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираните Правила за поверителност.

Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California, САЩ,95014

Утвърждаване на сертификацията за поверителност TRUSTe