Maximalizace výdrže a životnosti baterie

„Výdrž baterie“ je doba, po kterou zařízení pracuje, než je potřeba ho dobít. „Životnost baterie“ je doba, po kterou baterie funguje, než je nutné ji vyměnit. Snažte se prodloužit výdrž i životnost, a dostanete tak ze svých zařízení Apple maximum – bez ohledu na to, která vlastníte.

Všeobecné tipy pro výkon

Aktualizujte na nejnovější software.

Aktualizace softwaru Apple často obsahují vyspělé technologie úspory energie. Proto je důležité vždycky v zařízení používat nejnovější verze iOS, OS X nebo watchOS.

Vyhýbejte se extrémním teplotám prostředí.

Vaše zařízení je konstruované tak, aby dobře fungovalo v širokém rozsahu teplot. Ovšem optimální teplotní rozmezí je 16 až 22° C. Je obzvlášť důležité nevystavovat zařízení teplotám vyšším než 35° C. Mohlo by dojít k trvalému omezení kapacity baterie. To znamená, že po nabití už baterie nevydrží napájet zařízení tak dlouho. Nabíjení zařízení při vysokých teplotách prostředí ji může poškodit ještě víc. Dokonce i uložení baterie v prostředí s vysokou teplotou ji může nenávratně poškodit. Když zařízení používáte ve velmi chladném prostředí, můžete zaznamenat snížení výdrže baterie, ale tento stav je přechodný. Jakmile se teplota baterie vrátí do běžného provozního rozsahu, její výkon se vrátí do normálních hodnot.

Optimální zóna iPhonu, iPadu, iPodu a Apple Watch
0 ℃
35 ℃
Příliš chladno Pokojová teplota Příliš horko

iPhone, iPad, iPod a Apple Watch nejlépe fungují při teplotách prostředí od 0 do 35 °C. Skladovací teplota: -20 až 45 °C.

Optimální zóna MacBooku
10 ℃
35 ℃
Příliš chladno Pokojová teplota Příliš horko

MacBook nejlépe funguje při teplotách prostředí od 10 do 35 °C. Skladovací teplota: -20 až 45 °C.

Při nabíjení je nutné sundat některé kryty.

V některých typech pouzder může zařízení při nabíjení generovat nadměrné teplo, které může mít vliv na kapacitu baterie. Pokud si všimnete, že je zařízení při nabíjení horké, nejdřív ho vyndejte z pouzdra. U modelů Apple Watch Edition odklopte kryt magnetického nabíjecího pouzdra.

Při dlouhodobém skladování mějte zařízení zpola nabité.

Pokud svoje zařízení chcete dlouhodobě skladovat, ovlivňují celkovou kondici baterie dva klíčové faktory: teplota okolního prostředí a procento nabití baterie při vypnutí zařízení před uložením. Proto doporučujeme následující:

 • Baterii zařízení nevybíjejte nebo nenabíjejte úplně – nabijte ji přibližně na 50 %. Když zařízení skladujete s plně vybitou baterií, může dojít ke stavu hlubokého vybití, který způsobí, že baterie nebude schopná udržet nabití. A naopak když baterii delší dobu skladujete plně nabitou, může ztratit část své kapacity, což povede k její kratší výdrži.
 • Zařízení vypněte, aby se baterie dál nepoužívala.
 • Uložte zařízení v chladném a suchém prostředí při teplotě nižší než 32° C.
 • Pokud zařízení plánujete skladovat déle než šest měsíců, nabijte ho každých šest měsíců na 50 % kapacity.

V závislosti na tom, jak dlouho svoje zařízení skladujete, může být po opětovném zprovoznění ve stavu úplného vybití baterie. Než ho budete znovu používat, může být nutné ho 20 minut nabíjet originálním adaptérem.

Tipy pro iPhone, iPad a iPod touch

Aktualizujte na nejnovější software.

V zařízení byste vždycky měli mít nejnovější verze iOS.

 • Pokud používáte iOS 5 nebo novější, podívejte se, jestli potřebujete aktualizaci. Přejděte do Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru.
 • Pokud je aktualizace k dispozici, můžete zařízení připojit ke zdroji energie a aktualizovat ho bezdrátově. Nebo ho můžete připojit k počítači a aktualizovat pomocí nejnovější verze iTunes.

Optimalizujte nastavení.

Šetřit baterii můžete dvěma jednoduchými způsoby – bez ohledu na to, jak svoje zařízení používáte: upravte jas obrazovky a používejte Wi‑Fi.

Pokud chcete prodloužit výdrž baterie, ztlumte jas obrazovky nebo zapněte automatický jas.

 • Jas ztlumíte tak, že na libovolné obrazovce přejetím prstem od spodního okraje nahoru otevřete Ovládací centrum. Pak přetáhnete posuvník ovládání jasu doleva.
 • Automatický jas upravuje jas obrazovky automaticky podle světelných podmínek. Pokud chcete tuto funkci aktivovat, přejděte do Nastavení > Zobrazení a jas a zapněte Automatický jas.

Když zařízení používáte k načítání dat, využívá Wi-Fi připojení míň energie než mobilní síť – mějte proto Wi-Fi stále zapnuté. Wi-Fi můžete zapnout dvěma způsoby:

 • Přejetím prstem od spodního okraje nahoru otevřete Ovládací centrum, klepněte na ikonu Wi-Fi a přihlaste se k požadované Wi-Fi síti.
 • Přejděte do Nastavení > Wi-Fi a připojte se k požadované Wi-Fi síti.

Zapněte Režim nízké spotřeby.

Režim nízké spotřeby, nově uvedený v iOS 9, představuje jednoduchý prostředek, jak prodloužit výdrž baterie iPhonu. iPhone vás upozorní, když úroveň nabití baterie klesne na 20 %, a pak znovu na 10 %. Zároveň vám pokaždé nabídne možnost jedním klepnutím zapnout Režim nízké spotřeby. Ten můžete zapnout i v Nastaveních > Baterie. Režim nízké spotřeby sníží jas displeje, zoptimalizuje výkon zařízení a omezí animace v systému na minimum. Aplikace jako Mail přestanou stahovat obsah na pozadí a vypnou se funkce jako AirDrop, synchronizace iCloudu a Kontinuita. Dál však budete moct používat podstatné funkce jako telefonování, e-mail, zprávy, přístup na internet a další. A jakmile se iPhone zase nabije, Režim nízké spotřeby se automaticky vypne.

Zobrazte si informace o využití baterie

iOS 9 je navržený jako vůbec nejšetrnější verze iOS. Nabízí taky přesnější způsoby správy výdrže baterie v zařízení, protože si můžete zobrazit poměrné využívání baterie jednotlivými aplikacemi (pokud se zařízení právě nedobíjí). Na informace o využívání baterie se můžete podívat v Nastaveních > Baterie.

Tady jsou zprávy, které můžete vidět pod používanými aplikacemi:

Aktivita na pozadí. Značí, že baterie byla aplikací využívaná, když pracovala na pozadí – tedy když jste používali jinou aplikaci.

 • Pokud chcete zvýšit výdrž baterie, můžete vypnout funkci, která aplikacím umožňuje obnovování na pozadí. Přejděte do Nastavení > Obecné > Aktualizace aplikací na pozadí a nastavte přepínač na Vypnuto.
 • Pokud aplikace Mail uvádí aktivitu na pozadí, můžete nastavit ruční vyzvedávání dat nebo prodloužit interval vyzvedávání. Přejděte do Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře > Vyzvedávání dat.

Poloha a Poloha na pozadí. Znamená, že aplikace využívá polohové služby.

 • Výdrž baterie můžete optimalizovat vypnutím polohových služeb pro danou aplikaci. Vypnout je můžete v Nastaveních > Soukromí > Polohové služby.
 • V části Polohové služby si můžete zobrazit každou aplikaci s nastaveními oprávnění. Aplikace, které nedávno použily polohové služby, mají vedle přepínače zapnutí/vypnutí zobrazený indikátor.

Plocha a uzamčená obrazovka. Značí, že na vašem zařízení byla zobrazena plocha nebo zamčená obrazovka. Například mohlo dojít k probuzení displeje stiskem tlačítka plochy nebo zobrazením oznámení.

 • Pokud nějaká aplikace svými oznámeními probouzí displej příliš často, můžete její push oznámení vypnout v Nastaveních > Oznámení. Klepněte na příslušnou aplikaci a vypněte možnost Povolit oznámení.

Žádné pokrytí signálem a Slabý signál. Značí, že se nacházíte v oblasti se slabým mobilním signálem a iOS zařízení vyhledává lepší signál, nebo že jste zařízení používali v oblasti se slabým signálem, což mohlo mít vliv na výdrž baterie.

 • Výdrž baterie můžete optimalizovat zapnutím Letového režimu. Přejetím prstem od spodního okraje obrazovky nahoru otevřete Ovládací centrum a klepněte na ikonu Letového režimu. Pamatujte, že v Letovém režimu nejde telefonovat.

Aby šlo zařízení nabíjet, připojte počítač k napájení a zapněte ho.

Když iOS zařízení nabíjíte přes USB, musí být počítač připojený k napájení a musí být zapnutý. Pokud je zařízení připojené k počítači, který je vypnutý nebo uspaný, může se zařízení ve skutečnosti vybíjet baterie. Pamatujte, že iPhone 3G a iPhone 3GS nelze nabíjet FireWire napájecím adaptérem ani FireWire nabíječkou do auta.

Tipy pro Apple Watch

Aktualizujte na nejnovější software.

V Apple Watch byste vždycky měli mít nejnovější verzi watchOS.

 • Dostupnost aktualizace si můžete ověřit v aplikaci Apple Watch na iPhonu: přejděte na panel Moje hodinky > Obecné > Aktualizace softwaru.
 • Je-li aktualizace k dispozici, připojte iPhone k Wi-Fi, k Apple Watch přiložte nabíječku (hodinky musí být nabité aspoň na 50 %) a bezdrátově aktualizujte.

Upravte nastavení.

Máte několik možností, jak prodloužit výdrž baterie Apple Watch:

 • Při měření běhání a chůze mějte zapnutý Úsporný režim, ve kterém je snímač tepové frekvence vypnutý. Uděláte to tak, že na iPhonu otevřete aplikaci Apple Watch, přejdete na panel Moje hodinky, klepnete na Cvičení a zapnete Úsporný režim. Když je snímač tepové frekvence vypnutý, nemusí být výpočty spalování kalorií tak přesné.
 • Pro delší tréninky může být vhodnější místo integrovaného snímače tepové frekvence používat Bluetooth hrudní pás. S hodinkami ho spárujete tak, že na Bluetooth hrudním pásu aktivujete režim párování, pak na Apple Watch otevřete Nastavení, zvolíte Bluetooth a v seznamu zdravotních zařízení hrudní pás vyberete.
 • Pokud velmi aktivně pohybujete rukama a displej hodinek se vám zapíná častěji, než by se vám líbilo, můžete probouzení při zvednutí zápěstí vypnout. Na Apple Watch otevřete Nastavení, zvolte Obecné a vypněte volbu Při zvednutí zápěstí probudit obrazovku. Když se na displej budete chtít podívat, klepněte na něj.
 • Když na iPhonu vypnete Bluetooth, baterie Apple Watch se vám bude vybíjet rychleji. V zájmu úspornější komunikace mezi zařízeními mějte Bluetooth na iPhonu zapnutý.

Zobrazte si informace o využití baterie

Na informace o době používání a pohotovosti se můžete podívat v aplikaci Apple Watch na iPhonu: přejděte na panel Moje hodinky > Obecné > Využití.

Aby šlo Apple Watch nabíjet, připojte počítač k napájení a zapněte ho.

Chcete-li Apple Watch nabíjet přes USB z počítače, přesvědčte se, že je počítač zapojený do zásuvky a zapnutý. Pokud totiž Apple Watch připojíte k počítači, který je vypnutý nebo v režimu spánku či pohotovosti, může se baterie hodinek dál vybíjet.

Pokud vaše Apple Watch potřebují opravit, obraťte se na autorizovaného poskytovatele servisu.

Tipy pro iPod shuffle, iPod nano a iPod classic

Aktualizujte na nejnovější software.

V iPodu by vždy měla být nejnovější verze softwaru Apple. Vložte iPod do doku nebo ho připojte k počítači, a iTunes vás na dostupné aktualizace upozorní.

Optimalizujte nastavení.

Zámek a pozastavení. Když iPod nepoužíváte, přepínačem zámku ho zamkněte. Tím zajistíte, aby se iPod náhodně nezapínal a nespotřebovával zbytečně energii. Pokud iPod neposloucháte, pozastavte ho nebo ho dvousekundovým podržením tlačítka Přehrát vypněte.

Ekvalizér. Pokud při přehrávání používáte ekvalizér, zvýší se využití procesoru iPodu, protože ekvalizace není do skladby zakódovaná. Pokud ekvalizér nepoužíváte, vypněte ho. Pokud jste si ovšem v iTunes nastavili ekvalizaci pro jednotlivé skladby, musíte ekvalizér nastavit jako lineární, abyste docílili efektu vypnutí. iPod totiž zachovává nastavení z iTunes.

Podsvícení. Když podsvícení nastavíte na „Vždy zapnuto“, výdrž baterie se výrazně zkrátí. Podsvícení používejte jen v nutných případech.

Aby šlo iPod nabíjet, připojte počítač k napájení a zapněte ho.

Když iPod nabíjíte přes USB, musí být počítač připojený k napájení a musí být zapnutý. Pokud je iPod připojený k počítači, který je vypnutý nebo je v režimu spánku, může se v iPodu vybíjet baterie.

Tipy pro MacBook Air a MacBook Pro.

Aktualizujte na nejnovější software.

MacBook by měl vždycky používat nejnovější verzi OS X. Když je počítač připojený k internetu, OS X automaticky každý týden vyhledává aktualizace softwaru. Vždy máte ale pod kontrolou, kdy se tyto aktualizace mají instalovat. Pokud chcete zjistit, jestli používáte nejnovější software, přejděte do nabídky Apple a zvolte možnost Aktualizace softwaru.

Optimalizujte nastavení.

Energie. Panel předvoleb Úspora energie obsahuje několik nastavení, která ovlivňují využívání energie MacBookem. MacBook ví, kdy je připojený k napájení, a podle toho pracuje. Když je napájený z baterie, ztlumí jas obrazovky a využívá ostatní komponenty šetrněji. Když toto nastavení změníte na maximální výkon, bude se baterie vybíjet rychleji.

Jas. Ztlumením jasu obrazovky na nejnižší komfortní úroveň dosáhnete maximální výdrže baterie. Pokud například sledujete video v letadle, není při vypnutých světlech v kabině potřeba plný jas.

Wi‑Fi. Wi-Fi adaptér spotřebovává energii i ve chvíli, kdy jeho prostřednictvím nejste připojení k síti. Můžete ho vypnout v nabídce Wi-Fi na řádku nabídek nebo na panelu předvoleb Síť.

Aplikace a periferní zařízení. Odpojujte nepoužívaná periferní zařízení a ukončujte nepoužívané aplikace. Pokud nepoužíváte SD kartu, vysuňte ji.

Při nabíjení ostatních zařízení připojte MacBook k napájení a zapněte ho.

Když z MacBooku nabíjíte přes USB jiná zařízení, musí být MacBook připojený k napájení a zapnutý. Jinak by tato zařízení mohla baterii MacBooku vybíjet rychleji, než je běžné. Pokud je nějaké zařízení připojené k MacBooku, který je vypnutý nebo uspaný, může se v tomto zařízení baterie vybíjet.