Maximalizace výdrže a životnosti baterie

„Výdrž baterie“ je doba, po kterou zařízení pracuje, než je potřeba ho dobít. „Životnost baterie“ je doba, po kterou baterie funguje, než je nutné ji vyměnit. Snaž se prodloužit výdrž i životnost, a dostaneš tak ze svých zařízení Apple maximum – bez ohledu na to, která máš.

Tipy pro iPhone, iPad a iPod touch

Aktualizuj na nejnovější software.

V zařízení je potřeba vždycky mít nejnovější verzi iOS.

 • Pokud používáš iOS 5 nebo novější, podívej se, jestli není k dispozici aktualizace. Přejdi do Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru.
 • Pokud je aktualizace k dispozici, můžeš zařízení připojit ke zdroji energie a aktualizovat ho bezdrátově. Nebo ho můžeš připojit k počítači a aktualizovat pomocí nejnovější verze iTunes.

Více o aktualizacích iOS

Optimalizuj nastavení.

Bez ohledu na to, jak zařízení používáš, můžeš baterii šetřit dvěma jednoduchými způsoby: uprav jas obrazovky a používej Wi‑Fi.

Pokud chceš prodloužit výdrž baterie, ztlum jas obrazovky nebo zapni automatický jas.

 • Jas ztlumíš tak, že otevřeš Ovládací centrum a přetáhneš posuvník ovládání jasu dolů.
 • Automatický jas upravuje jas obrazovky automaticky podle světelných podmínek. Pokud chceš tuto funkci aktivovat, přejdi do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Přizpůsobení displeje a zapni Automatický jas.

Když zařízení používáš k načítání dat, Wi‑Fi připojení spotřebovává míň energie než mobilní síť – měj proto Wi‑Fi stále zapnuté. Wi‑Fi zapneš tak, že přejdeš do Nastavení > Wi‑Fi a připojíš zařízení k Wi‑Fi síti.

Zapni Režim nízké spotřeby.

Režim nízké spotřeby, nově uvedený v iOS 9, představuje jednoduchý prostředek, jak prodloužit výdrž baterie iPhonu. iPhone tě upozorní, když úroveň nabití baterie klesne na 20 %, a pak znovu, když klesne na 10 %. Zároveň ti pokaždé nabídne možnost jedním klepnutím zapnout Režim nízké spotřeby. Ten můžeš zapnout i v Nastaveních > Baterie. Režim nízké spotřeby sníží jas displeje, zoptimalizuje výkon zařízení a omezí animace v systému na minimum. Aplikace jako Mail přestanou stahovat obsah na pozadí a vypnou se funkce jako AirDrop, synchronizace iCloudu a Kontinuita. Dál však budeš moct používat podstatné funkce jako telefonování, e‑mail, zprávy, přístup na internet a další. A jakmile se iPhone zase nabije, Režim nízké spotřeby se automaticky vypne.

Zobraz si informace o využití baterie

V iOS můžeš snadno pracovat s výdrží baterie zařízení, protože se dá zobrazit poměrné využívání baterie jednotlivými aplikacemi (pokud se zařízení právě nedobíjí). Na informace o využívání baterie se můžeš podívat v Nastaveních > Baterie.

Pod používanými aplikacemi se mohou zobrazovat následující zprávy:

Aktivita na pozadí. Ta ukazuje, že baterie byla aplikací využívaná, když pracovala na pozadí – tedy během používání jiné aplikace.

 • Pokud chceš prodloužit výdrž baterie, můžeš vypnout funkci, která aplikacím umožňuje obnovování na pozadí. Přejdi do Nastavení > Obecné > Aktualizace aplikací na pozadí a zvol Wi‑Fi, Wi‑Fi a mobilní data nebo Vypnuto. Poslední volbou aktualizaci aplikací na pozadí vypneš úplně.
 • Pokud aplikace Mail uvádí aktivitu na pozadí, můžeš nastavit ruční vyzvedávání dat nebo prodloužit interval vyzvedávání. Přejdi do Nastavení > Účty a hesla > Vyzvedávání dat.

Poloha a Poloha na pozadí. To ukazuje, že aplikace využívá polohové služby.

 • Výdrž baterie můžeš optimalizovat vypnutím polohových služeb pro danou aplikaci. Vypínají se v Nastaveních > Soukromí > Polohové služby.
 • V části Polohové služby si můžeš zobrazit každou aplikaci s nastavením oprávnění. Aplikace, které nedávno použily polohové služby, mají vedle přepínače zapnutí/vypnutí zobrazený indikátor.

Plocha a zamčená obrazovka. To znamená, že na zařízení byla zobrazena plocha nebo zamčená obrazovka. Například mohlo dojít k probuzení displeje stiskem tlačítka plochy nebo zobrazením oznámení.

 • Pokud nějaká aplikace svými oznámeními probouzí displej příliš často, můžeš její push oznámení vypnout v Nastaveních > Oznámení. Klepni na příslušnou aplikaci a vypni volbu Povolit oznámení.

Žádné pokrytí signálem a Slabý signál. To se zobrazuje, pokud se nacházíš v oblasti se slabým mobilním signálem a iOS zařízení vyhledává lepší signál nebo se zařízení používalo v oblasti se slabým signálem, což mohlo mít vliv na výdrž baterie.

 • Výdrž baterie můžeš optimalizovat zapnutím Letového režimu. Otevři Ovládací centrum a klepni na ikonu Letového režimu. Nezapomeň, že v Letovém režimu nejde telefonovat.

Aby šlo zařízení nabíjet, připoj počítač k napájení a zapni ho.

Když iOS zařízení nabíjíš přes USB, musí být počítač připojený k napájení a musí být zapnutý. Pokud je zařízení připojené k počítači, který je vypnutý nebo uspaný, baterie takového zařízení se ve skutečnosti může vybíjet. Nezapomeň, že iPhone 3G a iPhone 3GS nejdou nabíjet FireWire napájecím adaptérem ani FireWire nabíječkou do auta.

Tipy pro Apple Watch

Aktualizuj na nejnovější software.

V Apple Watch je potřeba vždycky mít nejnovější verzi watchOS.

 • Dostupnost aktualizace se dá ověřit v aplikaci Apple Watch na iPhonu: přejdi na panel Moje hodinky > Obecné > Aktualizace softwaru.
 • Je-li aktualizace k dispozici, připoj iPhone k Wi‑Fi, k Apple Watch přilož nabíječku (hodinky musí být nabité aspoň na 50 %) a bezdrátově aktualizuj software.

Více o aktualizaci watchOS

Uprav nastavení.

Máš několik možností, jak prodloužit výdrž baterie Apple Watch:

 • Při měření běhání a chůze měj zapnutý Úsporný režim, ve kterém je vypnutý snímač tepové frekvence. Uděláš to tak, že na iPhonu otevřeš aplikaci Apple Watch, přejdeš na panel Moje hodinky, klepneš na Cvičení a zapneš Úsporný režim. Když je snímač tepové frekvence vypnutý, nemusí být výpočty spálených kalorií tak přesné.
 • Pro delší tréninky může být vhodnější místo integrovaného snímače tepové frekvence používat Bluetooth hrudní pás. S hodinkami ho spáruješ tak, že na Bluetooth hrudním pásu aktivuješ režim párování, pak na Apple Watch otevřeš Nastavení, zvolíš Bluetooth a v seznamu zdravotních zařízení vybereš hrudní pás.
 • Pokud aktivně pohybuješ rukama a displej hodinek se ti zapíná častěji, než by se ti líbilo, můžeš probouzení při zvednutí zápěstí vypnout. Na Apple Watch otevři Nastavení, zvol Obecné, klepni na Probudit obrazovku a vypni volbu Při zvednutí zápěstí probudit obrazovku. Když se pak na displej budeš chtít podívat, klepni na něj nebo stiskni korunku Digital Crown.
 • Když na iPhonu vypneš Bluetooth, baterie Apple Watch se ti bude vybíjet rychleji. V zájmu úspornější komunikace mezi zařízeními měj Bluetooth na iPhonu zapnutý.

Zapni režim nízké spotřeby.

Režim nízké spotřeby, uvedený poprvé ve watchOS 9, představuje jednoduchý způsob, jak prodloužit výdrž baterie Apple Watch. Třeba když máš před sebou dlouhý let nebo musíš někde přespat bez nabíječky. Zapneš ho tak, že přejetím nahoru otevřeš Ovládací centrum a klepneš na procento baterie. Nebo můžeš přejít do Nastavení > Baterie.

Režim nízké spotřeby prodlužuje výdrž baterie tím, že zhasíná stále zapnutý displej, omezuje připojení Apple Watch k mobilní a Wi-Fi síti a vypíná snímače, které na pozadí měří tep, vyhodnocují ukazatele pro upozornění na rychlý a pomalý tep nebo oznámení nepravidelného rytmu a měří saturaci krve kyslíkem.

Když Apple Watch nejsou připojené k iPhonu, budou se pokoušet načíst oznámení zhruba jednou za hodinu. Jakmile se baterie Apple Watch nabije na 80 %, režim nízké spotřeby se automaticky vypne.

Zobraz si informace o využití baterie

Na přehled využívání baterie a historii nabíjení se můžeš podívat tak, že v aplikaci Nastavení na Apple Watch přejdeš na obrazovku Baterie.

Aby šlo Apple Watch nabíjet, připoj počítač k napájení a zapni ho.

Jestli chceš Apple Watch nabíjet přes USB z počítače, přesvědč se, že je počítač zapojený do zásuvky a zapnutý. Pokud totiž Apple Watch připojíš k počítači, který je vypnutý nebo v režimu spánku či pohotovosti, může se baterie hodinek dál vybíjet.

Pokud tvoje Apple Watch potřebují opravit, obrať se na autorizovaný servis.

Tipy pro iPod shuffle, iPod nano, a iPod classic

Aktualizuj na nejnovější software.

V iPodu by vždycky měla být nejnovější verze softwaru Apple. Vlož iPod do doku nebo ho připoj k počítači a iTunes tě na dostupné aktualizace upozorní.

Optimalizuj nastavení.

Zámek a pozastavení. Když iPod nepoužíváš, přepínačem zámku ho zamkni. Tím zajistíš, aby se iPod náhodně nezapínal a nespotřebovával zbytečně energii. Pokud iPod neposloucháš, pozastav ho nebo dvousekundovým podržením tlačítka Přehrát vypni.

Ekvalizér. Pokud při přehrávání používáš ekvalizér, zvýší se využití procesoru iPodu, protože ekvalizace není do skladby zakódovaná. Pokud ekvalizér nepoužíváš, vypni ho. Pokud máš ovšem v iTunes nastavenou ekvalizaci pro jednotlivé skladby, musíš ekvalizér nastavit jako lineární, aby se docílilo efektu vypnutí. iPod totiž zachovává nastavení z iTunes.

Podsvícení. Když podsvícení nastavíš na „Vždy zapnuto“, výdrž baterie se výrazně zkrátí. Podsvícení používej jen v nutných případech.

Aby šlo iPod nabíjet, připoj počítač k napájení a zapni ho.

Když iPod nabíjíš přes USB, musí být počítač připojený k napájení a musí být zapnutý. Pokud je iPod připojený k počítači, který je vypnutý nebo je v režimu spánku, může se baterie v iPodu vybíjet.

Tipy pro MacBook Air a MacBook Pro.

Aktualizuj na nejnovější software.

MacBook by měl vždycky používat nejnovější verzi macOS. Když je počítač připojený k internetu, macOS automaticky každý týden vyhledává aktualizace softwaru. Stále máš ale pod kontrolou, kdy se tyto aktualizace mají instalovat. To, jestli používáš nejnovější software, si můžeš ověřit klepnutím na volbu Aktualizace softwaru v nabídce Apple.

Více o aktualizacích macOS

Optimalizuj nastavení.

Energie. Panel předvoleb Úspora energie obsahuje několik nastavení, která ovlivňují využívání energie MacBookem. MacBook ví, kdy je připojený k napájení, a podle toho pracuje. Když je napájený z baterie, ztlumí jas obrazovky a využívá ostatní komponenty šetrněji. Když toto nastavení změníš na maximální výkon, bude se baterie vybíjet rychleji.

Jas. Ztlumením jasu obrazovky na nejnižší komfortní úroveň dosáhneš maximální výdrže baterie. Pokud například sleduješ video během letu, není při vypnutých světlech v letadle potřeba plný jas.

Wi‑Fi. Wi‑Fi adaptér spotřebovává energii i ve chvíli, kdy jeho prostřednictvím není MacBook připojený k síti. Můžeš ho vypnout v nabídce Wi‑Fi na řádku nabídek nebo na panelu předvoleb Síť.

Aplikace a periferní zařízení. Odpojuj nepoužívaná periferní zařízení a ukončuj nepoužívané aplikace. Pokud nepoužíváš SD kartu, vysuň ji.

Při nabíjení ostatních zařízení připoj MacBook k napájení a zapni ho.

Když z MacBooku nabíjíš přes USB jiná zařízení, musí být MacBook připojený k napájení a zapnutý. Jinak by tato zařízení mohla baterii MacBooku vybíjet rychleji, než je běžné. Pokud je nějaké zařízení připojené k MacBooku, který je vypnutý nebo uspaný, může se v tomto zařízení baterie vybíjet.

Tipy k prodloužení životnosti baterie

Automatická správa kondice baterie.

Aby se omezilo stárnutí baterie, integrované softwarové a hardwarové funkce zohledňují vzorce nabíjení a teplotu baterie.

 • Optimalizované nabíjení baterie a Optimalizovaný nabíjecí limit se přizpůsobují tomu, jak zařízení běžně používáš, a pomáhají udržet dlouhou životnost baterie. Optimalizované nabíjení baterie je dostupné na všech platformách, a to od iOS 13, watchOS 7 a macOS Big Sur výš. Podle toho, kdy zařízení každý den nabíjíš, může automaticky odkládat nabití na 100 % do doby krátce předtím, než baterii budeš potřebovat. Apple Watch Ultra můžou dobu, kdy je baterie nabitá na vysokou úroveň, dál omezovat tím, že se učí, kdy je stačí nabít na Optimalizovaný nabíjecí limit a kdy můžou povolit plné nabití.
 • Při extrémní teplotě se nabíjení může dočasně pozastavit s tím, že bude pokračovat, jakmile se teplota baterie vrátí do normálního provozního rozsahu. V iOS 16 a novějším se ti může na zamknuté obrazovce zobrazit oznámení, když je nabíjení z tohohle důvodu pozastavené. V iOS 16 a watchOS 9 a novějších se informace o pozastaveném nabíjení zobrazuje i v Nastaveních > Baterie.

Vyhýbej se extrémním teplotám prostředí.

Tvoje zařízení je konstruované tak, aby dobře fungovalo v širokém rozsahu teplot. Optimální teplotní rozmezí je 16 až 22° C. Je obzvlášť důležité nevystavovat zařízení teplotám vyšším než 35° C. Mohlo by dojít k trvalému snížení kapacity baterie. To znamená, že po nabití už baterie nevydrží napájet zařízení tak dlouho. Nabíjení při vysokých teplotách prostředí ji může poškodit ještě víc. Po dosažení 80 % kapacity může software nabíjení omezit, pokud dojde k překročení doporučených teplot baterie. Dokonce i uložení baterie v prostředí s vysokou teplotou ji může nenávratně poškodit. Když zařízení používáš ve velmi chladném prostředí, můžeš si všimnout poklesu výdrže baterie, ale tenhle stav je přechodný. Jakmile se teplota baterie vrátí do běžného provozního rozsahu, obnoví se i její normální výkon.

Optimální zóna iPhonu, iPadu, iPodu a Apple Watch
0°C
35 °C
Příliš
chladno
Pokojová
teplota
Příliš horko

iPhone, iPad, iPod a Apple Watch nejlépe fungují při teplotách prostředí od 0 do 35 °C. Skladovací teplota: -20 až 45 °C

Optimální zóna MacBooku
10 °C
35 °C
Příliš
chladno
Pokojová
teplota
Příliš horko

MacBook nejlépe funguje při teplotách prostředí od 10 do 35 °C. Skladovací teplota: -20 až 45 °C

Při nabíjení je nutné sundat některé kryty.

V některých typech pouzder může zařízení při nabíjení generovat nadměrné teplo, které může mít vliv na kapacitu baterie. Pokud si všimneš, že je zařízení při nabíjení horké, nejdřív ho vyndej z pouzdra.

Při dlouhodobém skladování měj zařízení zpola nabité.

Pokud svoje zařízení chceš dlouhodobě skladovat, ovlivňují celkovou kondici baterie dva klíčové faktory: teplota okolního prostředí a procento nabití baterie při vypnutí zařízení před uložením. Proto doporučujeme následující:

 • Baterii zařízení nevybíjej ani nenabíjej úplně – nabij ji přibližně na 50 %. Když zařízení skladuješ s plně vybitou baterií, může dojít ke stavu hlubokého vybití, který způsobí, že baterie nebude schopná udržet náboj. A naopak když baterii delší dobu skladuješ plně nabitou, může ztratit část své kapacity, což povede k její kratší výdrži.
 • Zařízení vypni, aby se baterie dál nepoužívala.
 • Ulož zařízení v chladném a suchém prostředí při teplotě nižší než 32° C.
 • Pokud zařízení plánuješ skladovat déle než šest měsíců, nabij ho každých šest měsíců na 50 % kapacity.

V závislosti na tom, jak dlouho svoje zařízení skladuješ, může být po opětovném zprovoznění ve stavu úplného vybití baterie. Než ho budeš znovu používat, může být nutné ho 20 minut nechat nabíjet originálním adaptérem.