Zrecyklovat produkt Apple je snadné. A dobré pro planetu.

I když to už tvoje zařízení má za sebou, pořád může být k užitku. Postaráme se ti o jeho bezplatnou recyklaci. Ušetříme tak vzácné suroviny a nebudeme muset tolik brát z planety.

Své zařízení můžeš nechat recyklovat několika snadnými kroky.

1

Zazálohuj si zařízení.

Zabraň ztrátě svých dat. Zazálohuj si zařízení Apple, aby ti data a nastavení zůstala i po odevzdání zařízení k recyklaci.

2

Smaž ze svého zařízení data.

Než zařízení odevzdáš, odstraň z něj své osobní informace. Tahle data patří jen tobě a nikomu jinému.

3

Pošli nebo odevzdej své zařízení k recyklaci.

Zabal zařízení do krabice a pošli se štítkem, co dostaneš od našeho partnera pro recyklaci. Nebo ho odevzdej v provozovně partnera.*

Nabízí Apple recyklaci?

Ano. Apple GiveBack umožňuje recyklovat jakékoli zařízení Apple a zařízení značek vlastněných společností Apple. Postaráme se o jeho zodpovědnou recyklaci nebo další využití. Za některá zařízení můžeš dokonce získat kredit.

Co se s mým zařízením po odevzdání k recyklaci stane?

Jakmile zařízení obdržíme, prostřednictvím jednoho z našich partnerů se postaráme o jeho ekologicky zodpovědnou recyklaci.

Jak mám zařízení k recyklaci zabalit?

Zařízení, která obsahují baterie, by měla být zabalena v souladu se všemi platnými zákony, předpisy a doporučenými postupy, což zpravidla zahrnuje následující:

  • Nech zařízení vybít na méně než 30 %.
  • Neposílej elektroniku, která je rozebraná na součástky.
  • Neposílej elektroniku se zvětšenými nebo poškozenými bateriemi.
  • Prostor v krabici okolo celého zařízení vyplň minimálně 6 centimetry vhodného plniva, například recyklovaných nebo znovu použitých obalů. Krabice by měla být vyrobená z vlnitého kartonu.
  • V každé krabici pošli jen jedno zařízení.

Co se po odeslání zařízení stane s mými osobními informacemi?

Tvoje osobní data budou ze zařízení zcela smazána, proto si je nezapomeň před odesláním zařízení zazálohovat.

Co když nemůžu vytisknout přepravní štítek nebo najít pokyny k přepravě?

Obrať se e-mailem nebo telefonicky na našeho partnera pro zpětný odběr zařízení. Kontaktní údaje najdeš v potvrzovacím e-mailu.

Jak vypnu funkci Najít iPhone nebo Najít iPad, případně jak ze svého účtu odstraním jakékoli jiné zařízení Apple?

Vypnutí funkce Najít iPhone nebo Najít iPad na zařízení:

  1. Klepni na Nastavení.
  2. Klepni na Apple ID a potom na iCloud.
  3. Vypni funkci Najít iPhone nebo Najít iPad.

Vypnutí této funkce prostřednictvím iCloudu (pokud už své zařízení nemáš): Postupuj podle tohoto návodu.

Můžu staré elektrické spotřebiče likvidovat spolu s domovním odpadem?

Informace o likvidaci
Tenhle symbol znamená, že podle místních zákonů a předpisů musí být elektronický produkt a jeho baterie zlikvidovány odděleně od domovního odpadu. Na konci životnosti produkt odevzdej na sběrné místo určené místními úřady. Oddělený sběr a recyklace tohoto produktu a jeho baterie v okamžiku likvidace pomůže chránit přírodní zdroje a zajistí, že produkt bude recyklován způsobem šetrným k lidskému zdraví a životnímu prostředí.

Může mi Apple zařízení po odevzdání k recyklaci vrátit?

Jakmile zařízení předáš do prodejny nebo online partnerovi pro recyklaci, nelze možnost jeho vrácení zaručit. Účastí v tomto programu se vzdáváš veškerých práv na něj.

REMA Cloud