MYYNTI- JA PALAUTUSEHDOT ("EHDOT")

1. Tietoja näistä sopimusehdoista

Nämä sopimusehdot koskevat Apple Distribution International Ltd. (”Apple”), jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlanti, ja Asiakasta. Näissä sopimusehdoissa isolla alkukirjaimella kirjoitetut sanat ovat erikseen määriteltyjä termejä. Termit on lueteltuna näiden sopimusehtojen lopussa kohdassa 18. Nämä sopimusehdot koskevat Asiakkaan tekemiä Tuotteita ja Palveluja koskevia Tilauksia. Sopimukseen ei sovelleta mitään muita sopimusehtoja, mukaan lukien rajoituksetta Asiakkaan tekemissä Tilauksissa olevia muita sopimusehtoja, paitsi jos Apple nimenomaisesti sopii muista sopimusehdoista kirjallisesti Applen valtuuttaman henkilön allekirjoituksella. Sopimusta ei voida muuttaa, paitsi jos Apple nimenomaisesti sopii sopimuksen muuttamisesta kirjallisesti Applen valtuuttaman henkilön allekirjoituksella. Tämä Sopimus ei anna laillisia oikeuksia muille kuin Asiakkaalle ja Applelle.

Palaa alkuun

2. Tilauksen tekeminen

2.1 Asiakkaan tulee tehdä Tilaus täyttämällä Tilauslomake Apple Store for Business –sivustolla, antamalla käyttäjätunnus ja salasana ja painamalla asianmukaista tilauspainiketta. Vaihtoehtoisesti Tilauksen voi myös lähettää faksitse numeroon 0969 379 418. Faksitilauksen yhteydessä Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että Tilaus (i) on Asiakkaan valtuuttaman edustajan allekirjoittama ja (ii) Tilauksessa on Asiakkaan virallinen leima tai Tilaus on painettu Asiakkaan kirjelomakkeelle. Apple ei hyväksy muilla tavoilla tehtyjä Tilauksia, mukaan lukien rajoituksetta puhelin- tai sähköpostitilaukset.
2.2 Asiakkaan tehdessä Tilausta antaa Apple Web-tilausnumeron Apple Store for Business -sivuston kautta. Web-tilausnumero toimitetaan Asiakkaalle vain tiedoksi, eikä sitä voida pitää Applen hyväksymänä Tilausvahvistuksena.


2.3 Tilauksen tekeminen tarkoittaa sitä, että Asiakas tekee Applelle tarjouksen sellaisten Tuotteiden ja/tai Palveluiden ostosta, jotka Asiakas on valinnut näiden sopimusehtojen puitteissa. Apple hyväksyy tai hylkää Asiakkaan tekemän tarjouksen harkintansa mukaan.
2.4 Mikäli Apple hyväksyy Asiakkaan tekemän Tilauksen, ilmoittaa Apple siitä Asiakkaalle lähettämällä Tilausvahvistuksen. Tilausvahvistus lähetetään Asiakkaalle sähköpostitse, mikäli Asiakas on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa Tilauslomakkeessa tai faksilla lähettämässään Tilauksessa. Muussa tapauksessa Apple lähettää Tilausvahvistuksen postitse tai faksitse. Tilausvahvistus tulee voimaan lähetettäessä. Jos Apple ei hyväksy Asiakkaan tekemää Tilausta, pyrkii Apple ottamaan Asiakkaaseen yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai postitse.
2.5 Apple pyrkii tekemään parhaansa toimittaakseen Asiakkaalle kaikki Tilausvahvistuksessa luetellut Tuotteet ja/tai Palvelut. Saattaa kuitenkin olla, että joissakin tapauksissa Apple ei pysty toimittamaan Tuotteita ja/tai Palveluja seuraavista syistä: (i) tilattuja Tuotteita tai Palveluja ei enää valmisteta tai ole saatavana tai (ii) Apple ei pysty hankkimaan tarvittavia osia tai (iii) jos Apple Store for Business -sivustolla on ollut hinnoitteluvirhe. Tällöin Apple ottaa yhteyttä Asiakkaaseen ja saattaa ehdottaa Asiakkaalle vaihtoehtoisia Tuotteita tai Palveluja. Mikäli Asiakas päättää olla tilaamatta Applen ehdottamia vaihtoehtoisia Tuotteita tai Palveluita, Apple peruuttaa Asiakkaan Tilauksen ja palauttaa Asiakkaalle hänen Tilauksensa perusteella suorittamien maksujen määrän. Kohdan 12.4 mukaisesti Applen vastuu toimittamattomista Tuotteista ja/tai Palveluista rajoittuu tällaisten maksujen palauttamiseen.
2.6 Kun Apple on lähettänyt Asiakkaalle Tilausvahvistuksen, ei Asiakas voi perua Tilaustansa muutoin kuin siinä tapauksessa, että perumisoikeudesta on nimenomaisesti sovittu kirjallisesti Applen valtuuttaman henkilön allekirjoituksella.
2.7 Mainoksissa, esitteissä, muussa kirjallisessa materiaalissa ja verkkosivustolla oleva tieto tai Applen edustajien ja työntekijöiden välittämä tieto on annettu Asiakkaalle markkinointitarkoituksessa. Mikään tällainen tieto ei muodosta Applen sitovaa tarjousta eikä velvoita Applea toimittamaan mitään Tuotteita ja/tai Palveluja.

Palaa alkuun

3. Tuotteiden ja/tai Palveluiden toimitus

Apple toimittaa (ilman asennusta) Asiakkaalle hänen tekemäänsä Tilausvahvistukseen merkityt Tuotteet ja/tai Palvelut näiden sopimusehtojen mukaisesti.

Palaa alkuun

4. Hinnat

4.1 Tuotteiden ja Palveluiden hinta on Tilausvahvistukseen merkitty hinta.
4.2 Apple Store for Business -sivuston hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Asiakkaan tulee maksaa Tilausvahvistuksessa ilmoitettu arvonlisävero.

Palaa alkuun

5. Tuotteiden ja/tai Palveluiden maksaminen

5.1 Tuotteiden ja/tai Palveluiden maksutavat on kulloinkin lueteltuna Apple Store for Business -sivuston maksuosiossa.


5.2 Lasku on maksettava Laskussa ilmoitettuna valuuttana.
5.3 Jos Asiakas maksaa luottokortilla, on Asiakkaan annettava luottokorttitietonsa Tilausta tehdessään. Veloitus luottokortilta tapahtuu silloin, kun Apple lähettää Laskun tai toimittaa Asiakkaan tilaamat Tuotteet. Apple ei aloita Tuotteiden valmistusta, toimita Tuotteita tai suorita Palveluja ennen kuin luottokortin myöntäjä on antanut luvan käyttää luottokorttia tilattujen Tuotteiden maksamiseen. Jos lupa evätään, ilmoittaa Apple tästä Asiakkaalle.
5.4 Jos Asiakas maksaa shekillä, tilisiirrolla tai postisiirrolla, lähettää Apple Asiakkaalle maksupyynnön, ja Tuotteet valmistetaan ja toimitetaan ja Palvelut suoritetaan, kun Apple saa maksun. Tilaus peruuntuu, jos Apple ei saa maksua 30 päivän kuluessa Tilauksen päivämäärästä.
5.5 Apple voi halutessaan toimittaa Tilauksia harkintansa mukaisten luottoehtojen mukaisesti hyväksyessään Tilauksen. Jos Apple katsoo Asiakkaan luottoasiakkaaksensa ja Asiakas täyttää Applen kulloinkin määrittelemät luottoehdot, maksu erääntyy viimeistään 30 päivän kuluttua Laskun päivämäärästä. Apple pidättää oikeuden siihen, että se voi kirjallisesti ilmoittamalla vaatia Asiakkaalta, että kaikki summat on maksettava välittömästi, jos Asiakas on rikkonut mitä tahansa omista velvollisuuksistaan, kuten rikkonut luottoehtojen noudattamista. Lisäksi Apple pidättää oikeuden vaihtaa, muuttaa tai rajoittaa Asiakkaalle myöntämänsä luoton määrää tai kestoa joko yleisesti tai tiettyä Tilausta koskien. Erääntyneisiin maksuihin lisätään viivästyskorkona (joka lasketaan päivittäin maksun koko viivästymisajalta) maksun suoritusmaan 1 kuukauden viitekorko (Inter Bank Offer Rate) ja 8 % vuosikorko.
5.6 Apple voi lykätä Tilauksen toimittamista tai kieltäytyä toimittamasta Tilausta, jos Apple voi perustellusti uskoa, että (i) Asiakas ei pysty maksamaan Tilausta kohdan 5 tai sovittujen luottoehtojen mukaisesti ja/tai (ii) Asiakas ei hyväksy Applen hänelle myöntämää ja Asiakkaan kanssa sovittua luoton enimmäismäärää.
5.7 Apple lähettää maksupyynnön, Laskun ja Tuotteet Asiakkaan Tilausvahvistuksessa ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Apple voi lähettää nämä sähköpostitse vain siinä tapauksessa, että Asiakkaan sähköpostiosoite on ilmoitettu Tilauslomakkeessa.

Palaa alkuun

6. Toimitus, vastuu ja omistusoikeus

6.1 Apple toimittaa kaikki Tuotteet Asiakkaan ilmoittamaan ja Applen hyväksymään toimitusosoitteeseen. Tilauksessa, Tilausvahvistuksessa, Applen muussa (suullisessa tai kirjallisessa) viestinnässä tai Apple Store for Business -sivustolla mahdollisesti ilmoitetut Toimituspäivät ovat arvioita, eikä Apple vastaa Tuotteiden toimittamisesta Asiakkaalle tiettynä päivänä.
6.2 Toimitukset tuodaan Arkipäivisin normaalina toimistoaikana.
6.3 Apple ei toimita Tuotteita tai tarjoa Palveluja osoitteisiin, jotka eivät ole Suomessa.


6.4 Apple voi toimittaa Tilauksen osatoimituksina ja laskuttaa niistä erikseen erillisin eräpäivin. Minkään toimituksen osan viivästyminen ei oikeuta Asiakasta kieltäytymästä muista jäljellä olevista toimituksista.
6.5 Jollei muutoin ole kirjallisesti sovittu, pidetään kaikkia toimituksia (jotka tämän kohdan tarkoituksen mukaisesti sisältävät pakattujen Tuotteiden sisällön, itse pakkaukset ja pakkauksien lukumäärän) oikeina ja vahingoittumattomina, ellei Asiakas heti toimituksen saatuaan yksilöi ja tee Applelle kuuluvan toimitusasiakirjan kopioon tarkkaa kuvausta toimituksen puutteesta tai virheestä tai ilmoita tällaisesta puutteesta tai virheestä kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa toimituksen alkuperäisestä toimituspäivästä. Jos Asiakas ei informoi Applea edellä mainitulla tavalla, luopuu Asiakas oikeudestaan esittää minkäänlaisia vaatimuksia. Kaikkeen Asiakkaan ja Applen väliseen viestintään on sisällytettävä Web-tilausnumero ja tarkka tieto Tilauksen ja toimituksen välisestä erosta toimitettujen Tuotteiden määrän tai tyypin mukaan. Jos toimituksesta puuttuu Tuotteita, toimittaa Apple harkintansa mukaan Asiakkaalle vastaavan toimituksen tai hyvittää hinnan Asiakkaalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Asiakkaan kirjallisen huomautuksen vastaanottamisesta.
6.6 Kaikkien tuotteiden omistus ja riski niiden katoamisesta siirtyvät sinulle, kun tuotteet lähtevät Applen lähetyspaikasta. Apple Retail Storesta noudettujen tilausten tuotteiden katoamisen tai vahingoittumisen riski siirtyy sinulle, kun tuotteet siirtyvät fyysisesti omistukseesi. Tuotteiden omistus siirtyy sinulle, kun tuotteet ovat noudettavissa ja saat niistä sähköposti-ilmoituksen. Jos noudon kanssa on ongelmia, ota yhteyttä Appleen niiden ratkaisemiseksi.

Palaa alkuun

7. Tuotteiden palautukset ja palveluiden lopettamiset

Jos palautat tuotteet ja alkuperäisen kuitin neljäntoista (14) päivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta avaamattomissa alkuperäisissä pakkauksissa, Apple vaihtaa palautetut tuotteet tai palauttaa rahat alkuperäisellä maksutavalla.
Huomioi seuraavat:
• Muokattuja tuotteita, kuten yksilöityjä iPodeja, ei voida palauttaa tai vaihtaa.
• Voit perua AppleCare Protection Planin 45 päivän kuluessa ostamisesta ja saada täyden hinnanpalautuksen (ellei ostaja ole käyttänyt palveluita ja tukea).
• AppleCare Protection Plan voidaan lopettaa myös koska tahansa 45 päivän perumisajan jälkeen, mutta hinnasta palautetaan vain jäljellä olevan ajan osuus.
• Tuotteita voidaan palauttaa vain Suomi.
Ylläoleva ei rajoita laillisia takuuoikeuksiasi.

Palaa alkuun

8. Salasanat ja käyttöoikeus

8.1 Kun Apple on vastaanottanut ja hyväksynyt verkkosivustolla olevan Hakemuslomakkeen, joka on saatavilla osoitteessa http://apple.com/fi-business/shop, saa Asiakas salasanan, käyttäjätunnuksen ja asiakasnumeron, joiden avulla Asiakas voi tehdä Tilauksia Apple Store for Business -sivustolla.


8.2 Asiakas hyväksyy, että Apple pitää kaikkia kohdan 2.1 mukaisesti Asiakkaan salasanalla tai Tilauslomakkeella tehtyjä tai faksitse saapuvia Tilauksia Asiakkaan Tilauksina ja Asiakas takaa vastaavansa kyseisten Tilausten loppusummasta kokonaisuudessaan.


8.3 Asiakas hyväksyy, että salasanojen turvallisuus on Asiakkaan vastuulla.


8.4 Asiakas ei voi kiistää minkään Apple Store -ostoksen oikeellisuutta tai toimeenpanokelpoisuutta sen perusteella, että ostoksen toimittaminen ja/tai hyväksyntä on tapahtunut sähköisesti.

Palaa alkuun

9. Ohjelmat

9.1 Kaikki Ohjelmat on lisensoitu Asiakkaalle soveltuvien lisenssisopimusten mukaisesti. Kyseiset lisenssisopimukset toimitetaan Ohjelmien mukana tai silloin, kun Ohjelmat ladataan kohdan 8.3. mukaisesti.
9.2 Asiakas on vastuussa siitä, että Asiakkaan tilaamat Ohjelmat tai tuoteratkaisut vastaavat Asiakkaan tarpeita ja että ne ovat yhteensopivia Asiakkaan nykyisten järjestelmien ja käytäntöjen kanssa.


9.3 Asiakas voi myös ostaa mitä tahansa ladattavia Ohjelmia Apple Store for Business -sivustolta salasanan ja käyttäjätunnuksen avulla. Kyseiset Ohjelmat on maksettava luottokortilla. Kun Apple on saanut maksuluvan luottokortin myöntäjältä, saa Asiakas Ohjelmien lataamista koskevan ohjelinkin. Jos yhteydessä esiintyy häiriöitä Ohjelmaa ladattaessa, on latausprosessi aloitettava uudelleen. Mikäli latausprosessia ei saada vietyä loppuun, voi Asiakas pyytää hyvitystä kirjallisesti sähköisellä ohjelman lataamisen hyvityslomakkeella 30 päivän sisällä. Hyvityspyynnöt tulee lähettää Applelle postitse osoitteeseen, joka löytyy alla mainituista yhteystiedoista. Kohdan 12.4 mukaisesti Applen korvausvastuu epäonnistuneesta Ohjelman lataamisesta rajoittuu Tuotteesta maksetun hinnan hyvittämiseen.

Palaa alkuun

10. Puhelintuki

10.1 Ellei Apple Store for Business -sivustolla Tilauksen tekohetkellä toisin ilmoiteta, tarjoaa Apple maksutonta puhelintukea Apple Store for Business -sivustolta ostetuille (jäljempänä määritellyille) Laitteille ja Apple-tuotemerkin Ohjelmille (mukana tulevat ja erilliset Ohjelmat). Puhelintuki on käytettävissä 90 päivän ajan ostohetkestä (Laskun päivämäärästä). Muiden kuin Apple-tuotemerkin mukaisten Tuotteiden tukiasioita koskevissa asioissa tulee Asiakkaan ottaa yhteyttä kyseisen Tuotteen valmistajaan.
10.2 Puhelintuki muodostuu puhelimessa annettavista neuvoista ja ohjeista, jotka rajoittuvat käynnistys- ja asennusongelmiin ja niihin liittyviin käyttövaikeuksiin.


10.3 Puhelintuki on käytettävissä Arkipäivinä klo 8.00 – 20.00 välillä. Puhelintuen puhelinnumero toimitetaan joko Tuotteiden mukana tai se lähetetään Asiakkaalle postitse asiakasnumeron kanssa sen jälkeen, kun Tuotteet on toimitettu. Asiakkaalta veloitetaan soitetuista puheluista maakohtainen puhelumaksu.


10.4 Puhelintuki pyrkii ratkaisemaan Asiakkaan ongelmat heti. Apple ei kuitenkaan pysty takaamaan, että se pystyy vastaamaan kaikkiin Asiakkaan esittämiin kysymyksiin. Toisinaan Applen on palattava uudelleen asiaan ratkaisun löytämiseksi.

Palaa alkuun

11. Yhden (1) vuoden rajoitettu takuu

11.1 Kaikilla uusilla Applen Laitteilla on yhden vuoden rajoitettu takuu, joka kattaa Tuotteen materiaaliviat ja työstä aiheutuneet viat. Alla olevasta linkistä Asiakas pääsee tutustumaan takuuehtoihin, jotka ovat osa tätä Sopimusta ja joihin viitataan tässä Sopimuksessa. Takuuehdot löytyvät myös Applen Laitteen pakkauksesta. Ennen ostoa Asiakas voi tutustua alla olevan linkin kautta Applen Laitteiden rajoitettuun takuuseen, joka sisältää takuun rajoitukset. Rajoitettu takuu kattaa vain Applen Laitteet (määritelmä jäljempänä). Se ei kata Ohjelmia, Palveluja tai muita Tuotteita. Ohjelmia koskevissa takuukysymyksissä on Asiakkaan vedottava Ohjelmia koskeviin asianmukaisiin Ohjelmistolisensseihin. Yhden vuoden rajoitettu takuu muille uusille Tuotteille paitsi iPodille ja iSightille
Yhden vuoden rajoitettu takuu iPodille ja iSightille Ennen kuin Laite luovutetaan takuuhuoltoon, on Asiakas vastuussa erillisestä käyttöjärjestelmän, ohjelmistosovellusten ja kaikkien tiedostojen varmuuskopioinnista ja salasanojen poistamisesta. Asiakas on myös vastuussa kaikkien näiden ohjelmien, tiedostojen ja salasanojen uudelleenasentamisesta. Apple ei ole vastuussa takuuhuollosta aiheutuneista tiedostojen häviämisistä. Takuuseen liittyvissä asioissa Asiakas voi ottaa yhteyttä Appleen Arkipäivinä klo 8.00 – 18.00 välillä ja ilmoittaa Applen Laitteen sarjanumeron. Takuuhuollon puhelinnumero toimitetaan Asiakkaalle Applen Laitteen mukana. Asiakkaalta veloitetaan soitetuista puheluista maakohtainen puhelumaksu.
11.2 Muut kuin Apple-tuotemerkin/Muiden valmistajien Tuotteet 
Muita kuin Apple-tuotemerkin Tuotteita (mukaan lukien tuotepaketteihin tai mainontaan sisältyvät muiden valmistajien Tuotteet) koskevat takuuvaatimukset on tehtävä näiden Tuotteiden mukana toimitettujen takuuehtojen mukaisesti. Tuotteita koskevat takuuvaatimukset tulee osoittaa ensin suoraan joko valmistajalle tai puhelimitse suoraan Applelle (jolloin Apple pyrkii ratkaisemaan ongelmat Asiakkaan puolesta).

Palaa alkuun

12. Applen vastuu

12.1 Näissä sopimusehdoissa määritetään kokonaisuudessaan Applen velvollisuudet ja vastuut koskien Tuotteiden toimittamista (ja puhelintuen ja takuuhuollon toimintaa) ja Palveluiden suorittamista.


12.2 Applea sitovat ainoastaan tässä Sopimuksessa nimenomaisesti mainitut takuut, takuuehdot ja muut ehdot.


12.3 Ellei sovellettavan lain pakottavista säännöksistä muuta johdu, kaikki muut Tuotteisiin tai Palveluihin liittyvät takuut, ehdot tai muut määräykset, jotka muutoin saattavat liittyä tähän Sopimukseen tai jotka saatetaan liittää siihen asetuksen tai Tuotteiden tai Palveluiden hankintamaan sovellettavien lakien perusteella tai muutoin (mukaan lukien rajoituksetta oletetut takuut laadusta, soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen tai kohtuullisesta huolellisuudesta ja ammattitaidosta) kiistetään nimenomaisesti. Apple ei ole vastuussa siitä, vastaavatko Tuotteet Asiakkaan tarkoituksia.


12.4 Mikään tässä Sopimuksessa ei rajoita tai poista Applen vastuuta (i) kuolemantapauksessa tai henkilövahingoissa, mikäli ne ovat aiheutuneet Applen tuottamuksesta tai (ii) petollisesta menettelystä tai (iii) mistä tahansa velvollisuuksien rikkomisesta, jota sovellettavien kansallisten lakien mukaan ei voida poissulkea tai rajoittaa tai (iv) muista lakisääteisistä vastuista.


12.5 Mikäli kohdasta 11.4 ei muuta johdu, Apple ei ole Sopimuksen mukaan vastuussa tulojen menetyksestä, voittojen menetyksestä, sopimusten menetyksestä, tietojen menetyksestä tai mistään epäsuorista tai välillisistä menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat huolimattomuudesta (mukaan lukien laiminlyönti), sopimusrikkomuksista tai muusta vastaavasta.


12.6 Mikäli kohdasta 11.4 ei muuta johdu, Applen Sopimuksen mukainen kokonaisvastuu on enintään ja se ei missään olosuhteissa ylitä Asiakkaan Tuotteista ja/tai Palveluista maksamaa hintaa riippumatta siitä, perustuuko vastuu sopimusperusteiseen vastuuseen, huolimattomuuteen (mukaan lukien laiminlyönti) tai muuhun syyhyn.

Palaa alkuun

13. Yhteystiedot

Asiakas voi ottaa yhteyttä:
• soittamalla paikalliseen numeroon 0800 940 73 Arkipäivinä klo 10.00 – 19.00; tai
• lähettämällä sähköpostia osoitteeseen businessexperts@apple.com; tai
• lähettämällä postia osoitteeseen Apple Distribution International Ltd., The Apple Store, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlanti. Jos yhteydenotto koskee Asiakkaan tekemää Tilausta, tulee Asiakkaan ilmoittaa Web-tilausnumero.

Palaa alkuun

14. Vientivalvonta

Asiakas suostuu noudattamaan kaikkia Vientilakeja. Tämä tarkoittaa sitä, että (i) Asiakas ei vie mitään Tuotetta mihinkään maahan minkään Vientilakien vastaisesti, ja (ii) Asiakas ei vie mitään Tuotetta maahan, johon tarvitaan vientilupa tai muu hallituksen hyväksyntä ennen asianomaisten lupien ja hyväksyntien saamista. Asiakas takaa, että hän ei ole sijoittunut sellaiseen maahan, sellaisen maan valvonnassa tai sellaisen maan kansalainen tai asukas, jonne Tuotteiden vienti on minkä tahansa Vientilain perusteella kielletty.

Palaa alkuun

15. Tietosuoja

Tekemällä tilauksen ymmärrät ja hyväksyt, että saatamme säilyttää, käsitellä ja käyttää tilauksestasi kerättyjä tietoja tilauksen käsittelyä sekä asiakassuhteemme hallintaa ja seurantaa varten. Tietojasi saatetaan myös käsitellä ja säilyttää turvallisuussyistä sekä lakivelvoitteiden täyttämistä ja suoramarkkinointitarkoitusta varten. Ainoastaan Applen valtuutetulla henkilöllä on pääsy tietoihisi.

Edellä mainittuja tarkoituksia varten tietosi siirretään Apple Inc:lle Kalifornian Cupertinoon (Yhdysvallat). Henkilötietojen siirtämisessä Apple Inc:lle noudatetaan Euroopan talousalueen (ETA) ja Sveitsin asettamia kansainvälisen tiedonsiirron vaatimuksia. Apple Inc. noudattaa kansainväliseen tiedonsiirtoon Yhdysvaltoihin liittyviä asianmukaisia lakimääräyksiä tai on sidottu suojaamaan henkilötietojasi asianmukaisilla sopimuksilla (kuten Euroopan komission hyväksymät mallisopimukset) tai sitovilla yrityssäännöillä. Tietojasi saatetaan myös jakaa tietyille henkilöille Applen yritysryhmän sisällä Euroopan talousalueella edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi.

Teemme yhteistyötä Euroopan talousalueen sisä- ja ulkopuolella sijaitsevien (mukaan lukien maissa, joissa ei ole samanlainen suojaustaso kuin omassa maassasi) muiden yritysten kanssa, jotka auttavat meitä tarjoamaan tilaukseesi liittyviä tuotteita ja palveluita. Varmistamme, että nämä yritykset noudattavat EU:n tietosuojalakeja tai minkä tahansa muun järjestelmän tarjoamaa asianmukaista suojausta, tai että henkilötietojasi suojataan asianmukaisilla sopimuksilla tai sitovilla yrityssäännöillä.

Saatamme esimerkiksi siirtää tietojasi näille yrityksille tuotteiden lähettämistä varten tai varmistaaksemme, että pääset hyödyntämään erikoisalennuksia tai ehtoja. Jos olet hakenut rahoitusta tilaamiesi tuotteiden maksua varten, joitakin antamiasi tietoja siirretään yrityksille, jotka tarjoavat rahoitusta ostoksellesi. Lisätietoja siitä, miten suojaamme tietojasi saat lukemalla tietosuojakäytäntömme osoitteessa www.apple.com/fi/legal/privacy.

Sinulla on oikeus päästä käsiksi tietoihisi sekä korjata ja poistaa tietosi ja vastustaa tietojesi käsittelyä oikeutetuista syistä. Voit milloin tahansa lopettaa mainosten, suoramarkkinoinnin tai tuotetietojen vastaanottamisen. Voit käyttää näitä oikeuksia klikkaamalla appleid.apple.com henkilökohtaisten yhteystietojesi päivittämistä varten tai ottamalla yhteyttä Appleen osoitteessa www.apple.com/fi/privacy/contact.

Palaa alkuun

16. Applesta riippumattomat syyt

Apple tekee parhaansa täyttääkseen Sopimuksen mukaiset velvollisuutensa. Applea ei kuitenkaan voida pitää vastuussa viivästymisistä, vioista tai häiriöistä, mikäli ne johtuvat Applesta riippumattomista syistä. Viivästysten sattuessa Apple pyrkii täyttämään velvollisuutensa niin pian kuin se on kohtuullisesti mahdollista.

Palaa alkuun

17. Erimielisyydet ja sovellettava laki

Tähän Sopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan Irlannin lakeja. Sopimuksen osapuolet hyväksyvät Irlannin tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan ratkaista tästä Sopimuksesta ja sen mukaisesti tehdyistä Tilauksista aiheutuvat riitaisuudet.

Palaa alkuun

18. Yleistä

18.1 Ellei tässä Sopimuksessa ole nimenomaisesti toisin sovittu, ei Applen eikä Asiakkaan kyvyttömyys panna jokin tämän Sopimuksen mukainen ehto täytäntöön johda kyseisen ehdon pätemättömyyteen, eikä se vaikuta millään tavalla ehdon täytäntöönpanemiseen myöhemmin.


18.2 Jos jokin tämän Sopimuksen sopimusehto katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi, lainvastaiseksi tai muutoin pätemättömäksi oikeudessa tai muussa pätevässä tuomioistuimessa, jäävät Sopimuksen muut osat voimaan ja niitä tulee tulkita mahdollisimman tarkasti tämän Sopimuksen osapuolien alkuperäisten tarkoitusten mukaisesti.


18.3 Jos (a) Asiakkaalle tai Asiakkaan omaisuudelle on määrätty konkurssitoimitsija, pesänhoitaja, selvitysmies tai muu vastaava virkailija, jos Asiakas antaa maksumääräyksen velkojansa hyväksi, jos konkurssimenettelyjä aloitetaan Asiakkaan toimesta, Asiakkaan hyväksi tai Asiakasta vastaan konkurssin tai maksukyvyttömyyden takia tai jos Asiakas joutuu selvitystilaan, Asiakkaan yhtiö puretaan tai Asiakas tekee konkurssihakemuksen tai jos Asiakas saa määräyksen yhtiön purkamiseen, lakkauttaa tai uhkaa lakkauttaa liiketoimintansa tai jos Asiakas tekee perimistoimia tai joutuu niiden kohteeksi tai jos mitään muuta edellä mainitun kaltaista tapahtuu millä tahansa lainkäytön alueella; tai (b) jos Asiakas rikkoo mitä tahansa tämän Sopimuksen tai muun Applen ja Asiakkaan välisen sopimuksen ehtoa, voi Apple halutessaan keskeyttää toimitukset ja/tai päättää Sopimuksen ilman ennakkoilmoitusta.


18.4 Asiakas ei saa siirtää Sopimusta eikä mitään Tilauksia, eikä Asiakas saa valtuuttaa muita täyttämään Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan ilman Applen kirjallista hyväksyntää, jota Apple ei kohtuuttomasti pidätä. Apple voi siirtää Sopimuksen ilman Asiakkaan hyväksyntää Apple konserniin kuuluvalle tytäryhtiölle.

Palaa alkuun

19. Määritellyt termit

19.1 Näissä sopimusehdoissa:
"Applen valtuuttama palveluntarjoaja" tarkoittaa Applen valtuuttamia takuuhuollon palveluntarjoajia;
"Apple Store for Business -sivusto" tarkoittaa suomalaisten Asiakkaiden verkkosivustoa osoitteessa http://apple.com/fi-business/shop;


"Arkipäivä" tarkoittaa muuta kuin lauantaita, sunnuntaita tai suomalaista pyhäpäivää;
"Asiakas" tarkoittaa (Applen määrittelemää) yritysasiakasta, joka voi ostaa Apple Store for Business -sivustolla myytäviä Tuotteita ja Palveluita;
"Hakemuslomake" tarkoittaa Applelta saatavaa rekisteröintilomaketta, joka Asiakkaan on täytettävä asianmukaisesti ja lähetettävä Applelle;


"Laite" tarkoittaa mitä tahansa Apple-tuotemerkin Tuotetta, joka ei ole Ohjelma, Palvelu tai Lisälaite;
"Lasku" tarkoittaa Applen lähettämää laskua, jonka Asiakas saa Tuotteista ja/tai Palveluista;
"Lisälaite" tarkoittaa mitä tahansa oheislaitetta, kuten hiirtä tai kannettavan tietokoneen laukkua;
"Ohjelma" tarkoittaa mitä tahansa ohjelmatuotetta, kuten käyttöjärjestelmiä, koneen mukana tulevia ohjelmia, erillisiä ohjelmia ja ladattavia ohjelmia;
"Palvelut" tarkoittavat Apple Store for Business –sivustolla lueteltuja maksullisia tai muita palveluita (lukuun ottamatta takuu- ja puhelintukipalveluita), jotka Apple suostuu toimittamaan Asiakkaalle näiden sopimusehtojen mukaisesti; 

”Sopimus” tarkoittaa näitä sopimusehtoja;
"Tilaus" tarkoittaa näiden ehtojen mukaisesti tehtyä tilausta;
"Tilauslomake" tarkoittaa Apple Store for Business –sivustolla olevaa sähköistä tilauslomaketta;
"Tilausvahvistus" tarkoittaa tilausvahvistusta, jolla Apple vahvistaa Asiakkaalle hyväksyneensä Asiakkaan tekemän Tilauksen;
"Tuote" tarkoittaa Apple Store for Business -sivustolla lueteltuja tuotteita, jotka Apple suostuu toimittamaan Asiakkaalle näiden sopimusehtojen mukaisesti;
"Vientilait" tarkoittavat kaikkia Yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja Suomen Tuotteiden vientiä, uudelleenvientiä, siirtämistä ja uudelleenmyyntiä koskevia lakeja, säädöksiä ja sääntöjä;
"Web-tilausnumero" tarkoittaa Applen Asiakkaalle antamaa tilausnumeroa.
19.2 Apple Distribution International Ltd. on Irlannissa rekisteröity yhtiö, jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlanti ja joka on rekisteröity numerolla 157192.

Palaa alkuun