Apple Distinguished School

Apple Distinguished School ‑koulut ovat johtajuuden ja erinomaisen opetuksen keskuksia, joissa toteutuu Applen visio tekno­logia-avusteisesta oppimisesta. Uskomme niiden kuuluvan maailman innovatiivisimpien koulujen joukkoon.

Jatkuvan innovaation kulttuuri.

Apple Distinguished School pitää sisällään johtajia, opetushenkilöstöä ja laajemmankin yhteisön, jolla on selkeä visio tekno­logiaa hyödyntävien ympäristöjen tavoista tukea oppimistavoitteita. Koulujen johtajat ovat vakiinnuttaneet jatkuvan innovatiivisuuden elementit, joihin sisältyvät kulttuuri, tiimi, kapasiteetti, yhteisö, rahoitus ja arviointi. Koulujen vision tukeminen on heille jatkuva prosessi, joka edellyttää perusteellista suunnittelua, käytännön työtä ja kehittämistä kaiken aikaa. He käyttävät iPad- ja Mac-tuotteita innostaakseen oppilaita luovuuteen, yhteistyöhön ja kriittiseen ajatteluun. Lisäksi he vaalivat ympäristöjä, joissa oppilaat suhtautuvat oppimiseen innostuneesti ja uteliaasti.

689 koulua
36 maata

Lue miten Apple Distinguished Schoolin koulut ovat luoneet oppilaille hienoja kokemuksia Applen tuotteilla.

Tutustu tarinoihin

Kuinka olla Apple Distinguished School.

Apple Distinguished School ‑ohjelma on tarkoitettu vain kutsun saaneille kouluille, jotka täyttävät ohjelman tämänhetkiset vaatimukset. Tunnustus on voimassa kolme vuotta, ja sen voi uusia kunkin kutsujakson aikana. Kutsuprosessi alkaa koulun johdon lähettämällä hakupyynnöllä. Apple arvioi kaikki pyynnöt ja varmistaa oppilaitoksen sopivuuden tämänhetkisten vaatimusten rinnalla. Vaatimukset täyttävät koulut saavat kutsun hakuprosessiin.

Vaatimukset

  • Vakiinnutettu 1:1-ohjelma
  • Innovatiivinen Applen alustan käyttö
  • Opetushenkilöstö hallitsee iPadin tai Macin käytön
  • Dokumentoidut tulokset

Lisätietoja

Mahdollisuudet koulujen johtajille

Apple Distinguished School ‑ohjelma tukee koulujen johtajia seuraavilla tavoilla: johtajuuteen liittyvät tapahtumat, vuorovaikutus­mahdollisuudet asiantuntijoiden kanssa sekä yhteistyö innovatiivisesta oppimisesta ja opetuksesta kiinnostuneiden kollegoiden kanssa.

Apple Teacher

Apple Teacher on ilmainen ammatillisen oppimisen ohjelma. Se on suunniteltu tukemaan ja kannustamaan opettajia Applen tuotteiden opetus- ja oppimiskäytössä.

Lisätietoja Apple Teacherista