D'Incao Instituto de Ensino
Bauru, Brasilia

Tämä koulu ajaa todellista muutosta Apple-teknologialla luokassa ja sen ulkopuolella.

1:1 iPad
oppilaille
1:1 iPad
opettajille

Brasilialaisessa D’Incao Instituto de Ensino -koulussa oppilaat oppivat positiivisen muutoksen merkityksen ja ovat itse mukana toteuttamassa sitä. Koulun johtaja ja perustaja Pedro D’Incao sekä hänen veljensä ja toinen perustaja Carlos D’Incao päättivät tuoda Applen teknologiaa luokka­huoneeseen alusta alkaen. Koulussa käsitellään ilmastonmuutoksen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kaltaisia aiheita. Apple on todettu täydelliseksi kumppaniksi, jolla on koulun kanssa samat arvot.

”Tieto tarkoittaa paljon muutakin kuin pelkkää kirjaoppia. Kaikki liittyy kaikkeen. Kyse ei ole pelkästään fysiikan, historian tai koodauksen opettamisesta, vaan niiden integroinnista tosielämään”, Pedro D’Incao sanoo. ”Tämä on yksi syy siihen, miksi koulun jokaisella oppilaalla on iPad. Olemme nähneet eron oppilaiden tavoissa oppia, kun kokemuksen voi viedä koulun ulkopuolelle.”

Kaikkia oppilaita alakoulusta lukioon kohdellaan muutoksen­tekijöinä, ja heitä kannustetaan vaikut­tamaan maailmaan ja sen ihmisiin. Eräällä biologian tunnilla keskityttiin veriryhmien oppimiseen. Ensin oppilaat ottivat koodaus­taidot haltuun Applen Kaikki osaavat koodata ‑resurssien avulla ja loivat sitten iPadilla apin, joka yhdistää veripankit ja veren­siirtoja tarvitsevat ihmiset.

Ympäristöopin tunnilla he puolestaan suunnistivat läheiselle joelle tutkimaan paikallista vesi­huoltoa. He toivat mukanaan iPadin ja langat­tomia antureita kerätäkseen tietoja veden laadusta. Lisäksi he dokumentoivat kokemuk­sensa videolle ja loivat Keynote-esityksen havainnollistamaan löydökset paikallisille viranomaisille.

”Applen tarjoamien työkalujen ja resurssien sekä koulusta saamansa tausta­tiedon avulla nuoret oppivat, että he todella voivat vaikuttaa asioihin. He huomaavat kykynsä analysoida asioita kriittisesti ja saada äänensä kuuluviin.”
Pedro D’Incao Koulun johtaja ja perustaja, D’Incao Instituto de Ensino

KAIKKI TARINAT

Oppilaille työkalut menestykseen kaikilla tasoilla.

Selaa kaikkia menestystarinoita

Apple perus- ja toisen asteen koulutuksessa

Applen tuotteilla ja resursseilla oppiminen on henkilö­kohtaista, luovaa ja innostavaa.

Lisätietoja