AppleCare for Enterprise

Nopea huolto paikan päällä ja tuki vuorokauden ympäri pitävät loppu­käyttäjät työn touhussa

Tukea 24/7
loppu­käyttäjille
Huolto paikan päällä kahdeksi,
kolmeksi tai neljäksi vuodeksi

Turvaa jokaiselle Macille, Apple Studio Displaylle, iPhonelle ja iPadille.

AppleCare for Enterprise tarjoaa joustavia palvelu­vaihto­ehtoja, nopeat huollot paikan päällä ja
laitteen korjauksen tai vaihdon jopa seuraavan arki­päivän aikana.

Maailman­laajuinen laitteisto­huolto paikan päällä.

Voit valita paikan päällä hoidettavan tuen laite­ongelmia varten kahdeksi, kolmeksi tai neljäksi vuodeksi laitteis­tosi osto­päivästä alkaen, valitse­mastasi sopimuk­sesta riippuen. Jos laitteisto-ongelmia ilmenee kyseisenä aikana, AppleCare for Enterprisen avulla palaat nopeasti työn touhuun. Huolto­palvelun voi valita saapuvaksi sijaintiisi jopa seuraa­vana arkipäivänä. Tai palvelua voi saada missä tahansa Applen valtuut­tamassa huolto­liikkeessä Applen maailman­laajuisessa verkostossa. Paikan päällä tehtävän huollon haku­työ­kalulla voit selvittää huollon saata­vuuden sijainnin mukaan.

Muiden laitteiden korjaaminen tai vaihtaminen.

Paikan päällä olevien laitteiden turvan lisäksi voit korjauttaa jopa neljä prosenttia sopi­muksen katta­mista Mac-tieto­koneista tai Apple-näytöistä tai jopa kymmenen prosenttia sopimuksen katta­mista iPad- tai iPhone-laitteista mistä tahansa syystä ilman lisämaksua. Useim­missa tapauk­sissa Apple voi korjata tai vaihtaa laitteen jopa yhden arkipäivän kuluessa.


Tukea loppukäyttäjille

AppleCare for Enterprise voi auttaa vähen­tämään sisäisten tuki­palveluidesi kuormitusta tarjoa­malla rajoitta­matonta teknistä puhelintukea loppu­käyttäjillesi 24/7. Apple tarjoaa teknistä tukea Applen laitteille ja käyttö­järjestelmille, Applen apeille (kuten Keynote, Pages ja Numbers) sekä henkilö­kohtaisille tileille ja asetuksille.


IT-osaston tuki

AppleCare for Enterprise sisältää AppleCare Help Desk Supportin, joka tarjoaa rajoit­uksetta puhelin­tukea Apple-pohjaisten ratkaisujen laitteisto- ja ohjelmistodiagnos­tiikkaan sekä vian­määri­tykseen ja ongelmien tunnis­tamiseen. Voit saada puheli­mitse apua jopa Apple Business Managerin tai Apple School Managerin kanssa.

Moni­mutkaisem­missa ongelmissa AppleCare for Enterpriselta saa joka vuosi IT-osasto­tason tukea yhden tuki­tapauksen verran. Voit pyytää apua moni­tahoisiin käyttöön­otto- ja integ­rointi­tilan­teisiin, joihin kuuluvat myös mobiili­laitteiden hallinta (MDM) ja Active Directory.

Voit myös ostaa lisä­tukea IT-osastoa varten AppleCare OS Support ‑sopimuk­sella lisämaksusta.

Applella on tarjolla tarpeidesi mukaisia jous­tavia tuki­sopimuksia niin satun­naisiin kysymyksiin kuin säännölli­sempään avun­tarpeeseen.

Hanki AppleCare for Enterprise nyt.

AppleCare for Enterprise on saata­villa tuen piiriin kuuluvien laitteiden määrään perus­tuvilla hinta­tasoilla alkaen 200, 1 000 ja 5 000 laitteesta. Jos haluat tarjouksen Apple Care for Enterprise -palve­lusta, ota yhteyttä Appleen tai Applen valtuut­tamaan jälleen­myyjään tai operaat­toriin.

Lue ehdot