Σύγκριση μοντέλων iPad

Προβολή όλων των μοντέλων

iPad Pro 12,9 ιντσών
iPad Pro 11 ιντσών
iPad Air
iPad
iPad mini
iPad Pro iPad Pro(2ης γενιάς)
iPad Pro iPad Pro(1ης γενιάς)
iPad Pro 10,5 ιντσών
iPad Pro 9,7 ιντσών
iPad Air 2
iPad Air (1ης γενιάς)
iPad (6ης γενιάς)
iPad (5ης γενιάς)
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
Φινίρισμα
 
 
 • Wi‑Fi

 • Wi‑Fi + Cellular

 • Wi‑Fi

 • Wi‑Fi + Cellular

Διαθέσιμο σε εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές

 • Wi‑Fi

 • Wi‑Fi + Cellular

 • Wi‑Fi

 • Wi‑Fi + Cellular

Διαθέσιμο σε εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές

 • Wi‑Fi

 • Wi‑Fi + Cellular

Διαθέσιμο σε εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές

Σύνοψη
12,9″ Οθόνη Liquid Retina1
Τεχνολογία ProMotion και
True Tone
11″ Οθόνη Liquid Retina1
Τεχνολογία ProMotion και
True Tone
12,9″ Οθόνη Retina
Τεχνολογία ProMotion και True Tone
12,9″ Οθόνη Retina
9,7″ Οθόνη Retina
True Tone
10,5″ Οθόνη Retina
Τεχνολογία ProMotion και True Tone
10,5″ Οθόνη Retina
True Tone
9,7″ Οθόνη Retina
9,7″ Οθόνη Retina
10,2″ Οθόνη Retina
9,7″ Οθόνη Retina
9,7″ Οθόνη Retina
7,9″ Οθόνη Retina
True Tone
7,9″ Οθόνη Retina
7,9″ Οθόνη Retina
7,9″ Οθόνη Retina

Face ID

Face ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Δεν ισχύει

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Δεν ισχύει

A12X Bionic chip
με Neural Engine

A12X Bionic chip
με Neural Engine

A10X Fusion chip

A9X chip

A9X chip

A10X Fusion chip

A12 Bionic chip
με Neural Engine

A8X chip

A7 chip

A10 Fusion chip

A10 Fusion chip

A9 chip

A12 Bionic chip
με Neural Engine

A8 chip

A7 chip

A7 chip

Έως 1 TB
Έως 1 TB
Έως 512 GB
Έως 256 GB
Έως 256 GB
Έως 512 GB
Έως 256 GB
Έως 128 GB
Έως 128 GB
Έως 128 GB
Έως 128 GB
Έως 128 GB
Έως 256 GB
Έως 128 GB
Έως 128 GB
Έως 128 GB

Συμβατό με
Apple Pencil (2ης γενιάς)

Συμβατό με
Apple Pencil (2ης γενιάς)

Συμβατό με
Apple Pencil (1ης γενιάς)

Συμβατό με
Apple Pencil (1ης γενιάς)

Συμβατό με
Apple Pencil (1ης γενιάς)

Συμβατό με
Apple Pencil (1ης γενιάς)

Συμβατό με
Apple Pencil (1ης γενιάς)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Συμβατό με
Apple Pencil (1ης γενιάς)

Συμβατό με
Apple Pencil (1ης γενιάς)

Δεν ισχύει

Συμβατό με
Apple Pencil (1ης γενιάς)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Συμβατό με
Smart Keyboard Folio και
πληκτρολόγια Bluetooth

Συμβατό με
Smart Keyboard Folio και
πληκτρολόγια Bluetooth

Συμβατό με
Smart Keyboard (12,9 ιντσών) και
πληκτρολόγια Bluetooth

Συμβατό με
Smart Keyboard (12,9 ιντσών) και
πληκτρολόγια Bluetooth

Συμβατό με
Smart Keyboard (9,7 ιντσών) και
πληκτρολόγια Bluetooth

Συμβατό με
Smart Keyboard (10,5 ιντσών) και
πληκτρολόγια Bluetooth

Συμβατό με
Smart Keyboard και
πληκτρολόγια Bluetooth

Συμβατό με
πληκτρολόγια Bluetooth

Συμβατό με
πληκτρολόγια Bluetooth

Συμβατό με
Smart Keyboard και
πληκτρολόγια Bluetooth

Συμβατό με
πληκτρολόγια Bluetooth

Συμβατό με
πληκτρολόγια Bluetooth

Συμβατό με
πληκτρολόγια Bluetooth

Συμβατό με
πληκτρολόγια Bluetooth

Συμβατό με
πληκτρολόγια Bluetooth

Συμβατό με
πληκτρολόγια Bluetooth

Βύσμα USB‑C

Βύσμα USB‑C

Σύνδεση Lightning

Σύνδεση Lightning

Σύνδεση Lightning

Σύνδεση Lightning

Σύνδεση Lightning

Σύνδεση Lightning

Σύνδεση Lightning

Σύνδεση Lightning

Σύνδεση Lightning

Σύνδεση Lightning

Σύνδεση Lightning

Σύνδεση Lightning

Σύνδεση Lightning

Σύνδεση Lightning

Χωρητικότητα2
 • Wi‑Fi
 • 64 GB
 • 256 GB
 • 512 GB
 • 1 TB
 • Wi‑Fi
 • 64 GB
 • 256 GB
 • 512 GB
 • 1 TB
 • Wi‑Fi
 • 64 GB
 • 256 GB
 • 512 GB
 • Wi‑Fi
 • 32 GB
 • 128 GB
 • 256 GB
 • Wi‑Fi
 • 32 GB
 • 128 GB
 • 256 GB
 • Wi‑Fi
 • 64 GB
 • 256 GB
 • 512 GB
 • Wi‑Fi
 • 64 GB
 • 256 GB
 • Wi‑Fi
 • 16 GB
 • 64 GB
 • 128 GB
 • Wi‑Fi
 • 16 GB
 • 32 GB
 • 128 GB
 • Wi‑Fi
 • 32 GB
 • 128 GB
 • Wi‑Fi
 • 32 GB
 • 128 GB
 • Wi‑Fi
 • 32 GB
 • 128 GB
 • Wi‑Fi
 • 64 GB
 • 256 GB
 • Wi‑Fi
 • 16 GB
 • 64 GB
 • 128 GB
 • Wi‑Fi
 • 16 GB
 • 64 GB
 • 128 GB
 • Wi‑Fi
 • 16 GB
 • 32 GB
 • 64 GB
 • 128 GB
 • Wi‑Fi + Cellular
 • 64 GB
 • 256 GB
 • 512 GB
 • 1 TB
 • Wi‑Fi + Cellular
 • 64 GB
 • 256 GB
 • 512 GB
 • 1 TB
 • Wi‑Fi + Cellular
 • 64 GB
 • 256 GB
 • 512 GB
 • Wi‑Fi + Cellular
 • 128 GB
 • 256 GB
 • Wi‑Fi + Cellular
 • 32 GB
 • 128 GB
 • 256 GB
 • Wi‑Fi + Cellular
 • 64 GB
 • 256 GB
 • 512 GB
 • Wi‑Fi + Cellular
 • 64 GB
 • 256 GB
 • Wi‑Fi + Cellular
 • 16 GB
 • 64 GB
 • 128 GB
 • Wi‑Fi + Cellular
 • 16 GB
 • 32 GB
 • 128 GB
 • Wi‑Fi + Cellular
 • 32 GB
 • 128 GB
 • Wi‑Fi + Cellular
 • 32 GB
 • 128 GB
 • Wi‑Fi + Cellular
 • 32 GB
 • 128 GB
 • Wi‑Fi + Cellular
 • 64 GB
 • 256 GB
 • Wi‑Fi + Cellular
 • 16 GB
 • 64 GB
 • 128 GB
 • Wi‑Fi + Cellular
 • 16 GB
 • 64 GB
 • 128 GB
 • Wi‑Fi + Cellular
 • 16 GB
 • 32 GB
 • 64 GB
 • 128 GB
Μέγεθος και βάρος3

Ύψος

280,6 mm

Ύψος

247,6 mm

Ύψος

305,7 mm.

Ύψος

305,7 mm.

Ύψος

240 mm

Ύψος

250,6 mm

Ύψος

250,6 mm

Ύψος

240 mm

Ύψος

240 mm

Ύψος

250,6 mm

Ύψος

240 mm

Ύψος

240 mm

Ύψος

203,2 mm

Ύψος

203,2 mm

Ύψος

200 mm

Ύψος

200 mm

Πλάτος

214,9 mm

Πλάτος

178,5 mm

Πλάτος

220,6 mm

Πλάτος

220,6 mm

Πλάτος

169,5 mm

Πλάτος

174,1 mm

Πλάτος

174,1 mm

Πλάτος

169,5 mm

Πλάτος

169,5 mm

Πλάτος

174,1 mm

Πλάτος

169,5 mm

Πλάτος

169,5 mm

Πλάτος

134,8 mm

Πλάτος

134,8 mm

Πλάτος

134,7 mm

Πλάτος

134,7 mm

Πάχος

5,9 mm

Πάχος

5,9 mm

Πάχος

6,9 mm

Πάχος

6,9 mm

Πάχος

6,1 mm

Πάχος

6,1 mm

Πάχος

6,1 mm

Πάχος

6,1 mm

Πάχος

7,5 mm

Πάχος

7,5 mm

Πάχος

7,5 mm

Πάχος

7,5 mm

Πάχος

6,1 mm

Πάχος

6,1 mm

Πάχος

7,5 mm

Πάχος

7,5 mm

Βάρος (Wi‑Fi)

631 g

Βάρος (Wi‑Fi)

468 g

Βάρος (Wi‑Fi)

677 g

Βάρος (Wi‑Fi)

713 g

Βάρος (Wi‑Fi)

437 g

Βάρος (Wi‑Fi)

469 g

Βάρος (Wi‑Fi)

456 g

Βάρος (Wi‑Fi)

437 g

Βάρος (Wi‑Fi)

469 g

Βάρος (Wi‑Fi)

483 g

Βάρος (Wi‑Fi)

469 g

Βάρος (Wi‑Fi)

469 g

Βάρος (Wi‑Fi)

300,5 g

Βάρος (Wi‑Fi)

298,8 g

Βάρος (Wi‑Fi)

331 g

Βάρος (Wi‑Fi)

331 g

Βάρος (Wi‑Fi + Cellular)

633 g

Βάρος (Wi‑Fi + Cellular)

468 g

Βάρος (Wi‑Fi + Cellular)

692 g

Βάρος (Wi‑Fi + Cellular)

723 g

Βάρος (Wi‑Fi + Cellular)

444 g

Βάρος (Wi‑Fi + Cellular)

477 g

Βάρος (Wi‑Fi + Cellular)

464 g

Βάρος (Wi‑Fi + Cellular)

444 g

Βάρος (Wi‑Fi + Cellular)

478 g

Βάρος (Wi‑Fi + Cellular)

493 g

Βάρος (Wi‑Fi + Cellular)

478 g

Βάρος (Wi‑Fi + Cellular)

478 g

Βάρος (Wi‑Fi + Cellular)

308,2 g

Βάρος (Wi‑Fi + Cellular)

304 g

Βάρος (Wi‑Fi + Cellular)

341 g

Βάρος (Wi‑Fi + Cellular)

341 g

Οθόνη

Οθόνη Liquid Retina

Οθόνη Liquid Retina

Οθόνη Retina

Οθόνη Retina

Οθόνη Retina

Οθόνη Retina

Οθόνη Retina

Οθόνη Retina

Οθόνη Retina

Οθόνη Retina

Οθόνη Retina

Οθόνη Retina

Οθόνη Retina

Οθόνη Retina

Οθόνη Retina

Οθόνη Retina

12,9 ιντσών (διαγώνιος) με οπίσθιο φωτισμό LED με

Multi‑Touch και τεχνολογία IPS1

11 ιντσών (διαγώνιος) με οπίσθιο φωτισμό LED με

Multi‑Touch και τεχνολογία IPS1

12,9 ιντσών (διαγώνιος) με οπίσθιο φωτισμό LED με

Multi‑Touch και τεχνολογία IPS

12,9 ιντσών (διαγώνιος) με οπίσθιο φωτισμό LED με

Multi‑Touch και τεχνολογία IPS

9,7 ιντσών (διαγώνιος) με οπίσθιο φωτισμό LED με

Multi‑Touch και τεχνολογία IPS

10,5 ιντσών (διαγώνιος) με οπίσθιο φωτισμό LED με

Multi‑Touch και τεχνολογία IPS

10,5 ιντσών (διαγώνιος) με οπίσθιο φωτισμό LED με

Multi‑Touch και τεχνολογία IPS

9,7 ιντσών (διαγώνιος) με οπίσθιο φωτισμό LED με

Multi‑Touch και τεχνολογία IPS

9,7 ιντσών (διαγώνιος) με οπίσθιο φωτισμό LED με

Multi‑Touch και τεχνολογία IPS

10,2 ιντσών (διαγώνιος) με οπίσθιο φωτισμό LED με

Multi‑Touch και τεχνολογία IPS

9,7 ιντσών (διαγώνιος) με οπίσθιο φωτισμό LED με

Multi‑Touch και τεχνολογία IPS

9,7 ιντσών (διαγώνιος) με οπίσθιο φωτισμό LED με

Multi‑Touch και τεχνολογία IPS

7,9 ιντσών (διαγώνιος) με οπίσθιο φωτισμό LED με

Multi‑Touch και τεχνολογία IPS

7,9 ιντσών (διαγώνιος) με οπίσθιο φωτισμό LED με

Multi‑Touch και τεχνολογία IPS

7,9 ιντσών (διαγώνιος) με οπίσθιο φωτισμό LED με

Multi‑Touch και τεχνολογία IPS

7,9 ιντσών (διαγώνιος) με οπίσθιο φωτισμό LED με

Multi‑Touch και τεχνολογία IPS

Ανάλυση 2732 επί 2048 στα 264 ppi

Ανάλυση 2388 επί 1668 στα 264 ppi

Ανάλυση 2732 επί 2048 στα 264 ppi

Ανάλυση 2732 επί 2048 στα 264 ppi

Ανάλυση 2048 επί 1536 στα 264 ppi

Ανάλυση 2224 επί 1668 στα 264 ppi

Ανάλυση 2224 επί 1668 στα 264 ppi

Ανάλυση 2048 επί 1536 στα 264 ppi

Ανάλυση 2048 επί 1536 στα 264 ppi

Ανάλυση 2160 επί 1620 στα 264 ppi

Ανάλυση 2048 επί 1536 στα 264 ppi

Ανάλυση 2048 επί 1536 στα 264 ppi

Ανάλυση 2048 επί 1536 στα 326 ppi

Ανάλυση 2048 επί 1536 στα 326 ppi

Ανάλυση 2048 επί 1536 στα 326 ppi

Ανάλυση 2048 επί 1536 στα 326 ppi

Μέγιστη φωτεινότητα 600 cd/m2 (τυπική)

Μέγιστη φωτεινότητα 600 cd/m2 (τυπική)

Μέγιστη φωτεινότητα 600 cd/m2 (τυπική)

Μέγιστη φωτεινότητα 400 cd/m2 (τυπική)

Μέγιστη φωτεινότητα 500 cd/m2 (τυπική)

Μέγιστη φωτεινότητα 600 cd/m2 (τυπική)

Μέγιστη φωτεινότητα 500 cd/m2 (τυπική)

Μέγιστη φωτεινότητα 400 cd/m2 (τυπική)

Μέγιστη φωτεινότητα 400 cd/m2 (τυπική)

Μέγιστη φωτεινότητα 500 cd/m2 (τυπική)

Μέγιστη φωτεινότητα 500 cd/m2 (τυπική)

Μέγιστη φωτεινότητα 500 cd/m2 (τυπική)

Μέγιστη φωτεινότητα 500 cd/m2 (τυπική)

Μέγιστη φωτεινότητα 400 cd/m2 (τυπική)

Μέγιστη φωτεινότητα 400 cd/m2 (τυπική)

Μέγιστη φωτεινότητα 400 cd/m2 (τυπική)

Ελαιοφοβική επίστρωση για προστασία από δαχτυλιές

Ελαιοφοβική επίστρωση για προστασία από δαχτυλιές

Ελαιοφοβική επίστρωση για προστασία από δαχτυλιές

Ελαιοφοβική επίστρωση για προστασία από δαχτυλιές

Ελαιοφοβική επίστρωση για προστασία από δαχτυλιές

Ελαιοφοβική επίστρωση για προστασία από δαχτυλιές

Ελαιοφοβική επίστρωση για προστασία από δαχτυλιές

Ελαιοφοβική επίστρωση για προστασία από δαχτυλιές

Ελαιοφοβική επίστρωση για προστασία από δαχτυλιές

Ελαιοφοβική επίστρωση για προστασία από δαχτυλιές

Ελαιοφοβική επίστρωση για προστασία από δαχτυλιές

Ελαιοφοβική επίστρωση για προστασία από δαχτυλιές

Ελαιοφοβική επίστρωση για προστασία από δαχτυλιές

Ελαιοφοβική επίστρωση για προστασία από δαχτυλιές

Ελαιοφοβική επίστρωση για προστασία από δαχτυλιές

Ελαιοφοβική επίστρωση για προστασία από δαχτυλιές

Οθόνη με τεχνολογία full lamination

Οθόνη με τεχνολογία full lamination

Οθόνη με τεχνολογία full lamination

Οθόνη με τεχνολογία full lamination

Οθόνη με τεχνολογία full lamination

Οθόνη με τεχνολογία full lamination

Οθόνη με τεχνολογία full lamination

Οθόνη με τεχνολογία full lamination

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Οθόνη με τεχνολογία full lamination

Οθόνη με τεχνολογία full lamination

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Επίστρωση για μείωση της αντανάκλασης

Επίστρωση για μείωση της αντανάκλασης

Επίστρωση για μείωση της αντανάκλασης

Επίστρωση για μείωση της αντανάκλασης

Επίστρωση για μείωση της αντανάκλασης

Επίστρωση για μείωση της αντανάκλασης

Επίστρωση για μείωση της αντανάκλασης

Επίστρωση για μείωση της αντανάκλασης

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Επίστρωση για μείωση της αντανάκλασης

Επίστρωση για μείωση της αντανάκλασης

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Τεχνολογία ProMotion

Τεχνολογία ProMotion

Τεχνολογία ProMotion

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Τεχνολογία ProMotion

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Οθόνη ευρείας χρωματικής γκάμας (P3)

Οθόνη ευρείας χρωματικής γκάμας (P3)

Οθόνη ευρείας χρωματικής γκάμας (P3)

Πλήρες πρότυπο sRGB

Οθόνη ευρείας χρωματικής γκάμας (P3)

Οθόνη ευρείας χρωματικής γκάμας (P3)

Οθόνη ευρείας χρωματικής γκάμας (P3)

Πλήρες πρότυπο sRGB

Πλήρες πρότυπο sRGB

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Πλήρες πρότυπο sRGB

Οθόνη ευρείας χρωματικής γκάμας (P3)

Πλήρες πρότυπο sRGB

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Οθόνη True Tone

Οθόνη True Tone

Οθόνη True Tone

Δεν ισχύει

Οθόνη True Tone

Οθόνη True Tone

Οθόνη True Tone

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Οθόνη True Tone

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Chip

A12X Bionic chip με αρχιτεκτονική 64 bit επιπέδου επιτραπέζιου υπολογιστή

A12X Bionic chip με αρχιτεκτονική 64 bit επιπέδου επιτραπέζιου υπολογιστή

A10X Fusion chip με αρχιτεκτονική 64 bit επιπέδου επιτραπέζιου υπολογιστή

A9X chip με αρχιτεκτονική 64 bit επιπέδου επιτραπέζιου υπολογιστή

A9X chip με αρχιτεκτονική 64 bit επιπέδου επιτραπέζιου υπολογιστή

A10X Fusion chip με αρχιτεκτονική 64 bit επιπέδου επιτραπέζιου υπολογιστή

A12 Bionic chip με αρχιτεκτονική 64 bit επιπέδου επιτραπέζιου υπολογιστή

A8X chip με αρχιτεκτονική 64 bit επιπέδου επιτραπέζιου υπολογιστή

A7 chip με αρχιτεκτονική 64 bit επιπέδου επιτραπέζιου υπολογιστή

A10 Fusion chip τέταρτης γενιάς με αρχιτεκτονική 64 bit επιπέδου επιτραπέζιου υπολογιστή

A10 Fusion chip τέταρτης γενιάς με αρχιτεκτονική 64 bit επιπέδου επιτραπέζιου υπολογιστή

A9 chip με αρχιτεκτονική 64 bit επιπέδου επιτραπέζιου υπολογιστή

A12 Bionic chip με αρχιτεκτονική 64 bit επιπέδου επιτραπέζιου υπολογιστή

A8 chip με αρχιτεκτονική 64 bit επιπέδου επιτραπέζιου υπολογιστή

A7 chip με αρχιτεκτονική 64 bit επιπέδου επιτραπέζιου υπολογιστή

A7 chip με αρχιτεκτονική 64 bit επιπέδου επιτραπέζιου υπολογιστή

Neural Engine

Neural Engine

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Neural Engine

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Neural Engine

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Ενσωματ­ωμένος συνεπεξεργαστής Μ12

Ενσωματ­ωμένος συνεπεξεργαστής Μ12

Ενσωματ­ωμένος συνεπεξεργαστής Μ10

Ενσωματ­ωμένος συνεπεξεργαστής Μ9

Ενσωματ­ωμένος συνεπεξεργαστής Μ9

Ενσωματ­ωμένος συνεπεξεργαστής Μ10

Ενσωματ­ωμένος συνεπεξεργαστής Μ12

Συνεπεξεργαστής M8

Συνεπεξεργαστής M7

Ενσωματ­ωμένος συνεπεξεργαστής Μ10

Ενσωματ­ωμένος συνεπεξεργαστής Μ10

Ενσωματ­ωμένος συνεπεξεργαστής Μ9

Ενσωματ­ωμένος συνεπεξεργαστής Μ12

Συνεπεξεργαστής M8

Συνεπεξεργαστής M7

Συνεπεξεργαστής M7

Ισχύς και μπαταρία4
 • Έως 10 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο μέσω Wi‑Fi, παρακολού­θησης βίντεο ή αναπαρα­γωγής μουσικής
 • Έως 9 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο με χρήση δεδομένων κινητού δικτύου
 • Φόρτιση μέσω USB‑C σε υπολογιστή ή τροφοδοτικό
 • Έως 10 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο μέσω Wi‑Fi, παρακολού­θησης βίντεο ή αναπαρα­γωγής μουσικής
 • Έως 9 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο με χρήση δεδομένων κινητού δικτύου
 • Φόρτιση μέσω USB σε υπολογιστή ή τροφοδοτικό
 • Έως 10 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο μέσω Wi‑Fi, παρακολού­θησης βίντεο ή αναπαρα­γωγής μουσικής
 • Έως 9 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο με χρήση δεδομένων κινητού δικτύου
 • Φόρτιση μέσω USB σε υπολογιστή ή τροφοδοτικό
 • Έως 10 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο μέσω Wi‑Fi, παρακολού­θησης βίντεο ή αναπαρα­γωγής μουσικής
 • Έως 9 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο με χρήση δεδομένων κινητού δικτύου
 • Φόρτιση μέσω USB‑C σε υπολογιστή ή τροφοδοτικό
 • Έως 10 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο μέσω Wi‑Fi, παρακολού­θησης βίντεο ή αναπαρα­γωγής μουσικής
 • Έως 9 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο με χρήση δεδομένων κινητού δικτύου
 • Φόρτιση μέσω USB σε υπολογιστή ή τροφοδοτικό
 • Έως 10 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο μέσω Wi‑Fi, παρακολού­θησης βίντεο ή αναπαρα­γωγής μουσικής
 • Έως 9 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο με χρήση δεδομένων κινητού δικτύου
 • Φόρτιση μέσω USB σε υπολογιστή ή τροφοδοτικό
 • Έως 10 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο μέσω Wi‑Fi, παρακολού­θησης βίντεο ή αναπαρα­γωγής μουσικής
 • Έως 9 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο με χρήση δεδομένων κινητού δικτύου
 • Φόρτιση μέσω USB σε υπολογιστή ή τροφοδοτικό
 • Έως 10 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο μέσω Wi‑Fi, παρακολού­θησης βίντεο ή αναπαρα­γωγής μουσικής
 • Έως 9 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο με χρήση δεδομένων κινητού δικτύου
 • Φόρτιση μέσω USB σε υπολογιστή ή τροφοδοτικό
 • Έως 10 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο μέσω Wi‑Fi, παρακολού­θησης βίντεο ή αναπαρα­γωγής μουσικής
 • Έως 9 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο με χρήση δεδομένων κινητού δικτύου
 • Φόρτιση μέσω USB σε υπολογιστή ή τροφοδοτικό
 • Έως 10 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο μέσω Wi‑Fi, παρακολού­θησης βίντεο ή αναπαρα­γωγής μουσικής
 • Έως 9 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο με χρήση δεδομένων κινητού δικτύου
 • Φόρτιση μέσω USB σε υπολογιστή ή τροφοδοτικό
 • Έως 10 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο μέσω Wi‑Fi, παρακολού­θησης βίντεο ή αναπαρα­γωγής μουσικής
 • Έως 9 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο με χρήση δεδομένων κινητού δικτύου
 • Φόρτιση μέσω USB σε υπολογιστή ή τροφοδοτικό
 • Έως 10 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο μέσω Wi‑Fi, παρακολού­θησης βίντεο ή αναπαρα­γωγής μουσικής
 • Έως 9 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο με χρήση δεδομένων κινητού δικτύου
 • Φόρτιση μέσω USB σε υπολογιστή ή τροφοδοτικό
 • Έως 10 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο μέσω Wi‑Fi, παρακολού­θησης βίντεο ή αναπαρα­γωγής μουσικής
 • Έως 9 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο με χρήση δεδομένων κινητού δικτύου
 • Φόρτιση μέσω USB σε υπολογιστή ή τροφοδοτικό
 • Έως 10 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο μέσω Wi‑Fi, παρακολού­θησης βίντεο ή αναπαρα­γωγής μουσικής
 • Έως 9 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο με χρήση δεδομένων κινητού δικτύου
 • Φόρτιση μέσω USB σε υπολογιστή ή τροφοδοτικό
 • Έως 10 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο μέσω Wi‑Fi, παρακολού­θησης βίντεο ή αναπαρα­γωγής μουσικής
 • Έως 9 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο με χρήση δεδομένων κινητού δικτύου
 • Φόρτιση μέσω USB σε υπολογιστή ή τροφοδοτικό
 • Έως 10 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο μέσω Wi‑Fi, παρακολού­θησης βίντεο ή αναπαρα­γωγής μουσικής
 • Έως 9 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο με χρήση δεδομένων κινητού δικτύου
 • Φόρτιση μέσω USB σε υπολογιστή ή τροφοδοτικό
Ναι

Apple Pencil (2ης γενιάς)

Ναι

Apple Pencil (2ης γενιάς)

Ναι

Apple Pencil (1ης γενιάς)

Ναι

Apple Pencil (1ης γενιάς)

Ναι

Apple Pencil (1ης γενιάς)

Ναι

Apple Pencil (1ης γενιάς)

Ναι

Apple Pencil (1ης γενιάς)

Όχι
Όχι
Ναι

Apple Pencil (1ης γενιάς)

Ναι

Apple Pencil (1ης γενιάς)

Όχι
Ναι

Apple Pencil (1ης γενιάς)

Όχι
Όχι
Όχι
Ναι

Smart Keyboard Folio

Ναι

Smart Keyboard Folio

Ναι

Smart Keyboard

Ναι

Smart Keyboard

Ναι

Smart Keyboard

Ναι

Smart Keyboard

Ναι

Smart Keyboard

Όχι
Όχι
Ναι

Smart Keyboard

Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Κάμερα

Φωτο­γραφίες 12 megapixels

Φωτο­γραφίες 12 megapixels

Φωτο­γραφίες 12 megapixels

Φωτο­γραφίες 8 megapixels

Φωτο­γραφίες 12 megapixels

Φωτο­γραφίες 12 megapixels

Φωτο­γραφίες 8 megapixels

Φωτο­γραφίες 8 megapixels

Φωτο­γραφίες 5 megapixels

Φωτο­γραφίες 8 megapixels

Φωτο­γραφίες 8 megapixels

Φωτο­γραφίες 8 megapixels

Φωτο­γραφίες 8 megapixels

Φωτο­γραφίες 8 megapixels

Φωτο­γραφίες 5 megapixels

Φωτο­γραφίες 5 megapixels

Διάφραγμα ƒ/1,8

Διάφραγμα ƒ/1,8

Διάφραγμα ƒ/1,8 με οπτική σταθεροποίηση εικόνας

Διάφραγμα ƒ/2,4

Διάφραγμα ƒ/2,2

Διάφραγμα ƒ/1,8 με οπτική σταθεροποίηση εικόνας

Διάφραγμα ƒ/2,4

Διάφραγμα ƒ/2,4

Διάφραγμα ƒ/2,4

Διάφραγμα ƒ/2,4

Διάφραγμα ƒ/2,4

Διάφραγμα ƒ/2,4

Διάφραγμα ƒ/2,4

Διάφραγμα ƒ/2,4

Διάφραγμα ƒ/2,4

Διάφραγμα ƒ/2,4

Live Photos με σταθεροποίηση

Live Photos με σταθεροποίηση

Live Photos με σταθεροποίηση

Δεν ισχύει

Live Photos

Live Photos με σταθεροποίηση

Live Photos

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Live Photos

Live Photos

Live Photos

Live Photos

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

True Tone flash με τέσσερα LED

True Tone flash με τέσσερα LED

True Tone flash με τέσσερα LED

Δεν ισχύει

True Tone flash

True Tone flash με τέσσερα LED

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Αποτύπωση ευρείας γκάμας χρωμάτων για φωτογραφίες και Live Photos

Αποτύπωση ευρείας γκάμας χρωμάτων για φωτογραφίες και Live Photos

Αποτύπωση ευρείας γκάμας χρωμάτων για φωτογραφίες και Live Photos

Δεν ισχύει

Αποτύπωση ευρείας γκάμας χρωμάτων για φωτογραφίες και Live Photos

Αποτύπωση ευρείας γκάμας χρωμάτων για φωτογραφίες και Live Photos

Αποτύπωση ευρείας γκάμας χρωμάτων για φωτογραφίες και Live Photos

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Αποτύπωση ευρείας γκάμας χρωμάτων για φωτογραφίες και Live Photos

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Φακός πέντε στοιχείων

Φακός πέντε στοιχείων

Φακός έξι στοιχείων

Φακός πέντε στοιχείων

Φακός πέντε στοιχείων

Φακός έξι στοιχείων

Φακός πέντε στοιχείων

Φακός πέντε στοιχείων

Φακός πέντε στοιχείων

Φακός πέντε στοιχείων

Φακός πέντε στοιχείων

Φακός πέντε στοιχείων

Φακός πέντε στοιχείων

Φακός πέντε στοιχείων

Φακός πέντε στοιχείων

Φακός πέντε στοιχείων

Υβριδικό φίλτρο υπέρυθρης ακτινοβολίας

Υβριδικό φίλτρο υπέρυθρης ακτινοβολίας

Υβριδικό φίλτρο υπέρυθρης ακτινοβολίας

Υβριδικό φίλτρο υπέρυθρης ακτινοβολίας

Υβριδικό φίλτρο υπέρυθρης ακτινοβολίας

Υβριδικό φίλτρο υπέρυθρης ακτινοβολίας

Υβριδικό φίλτρο υπέρυθρης ακτινοβολίας

Υβριδικό φίλτρο υπέρυθρης ακτινοβολίας

Υβριδικό φίλτρο υπέρυθρης ακτινοβολίας

Υβριδικό φίλτρο υπέρυθρης ακτινοβολίας

Υβριδικό φίλτρο υπέρυθρης ακτινοβολίας

Υβριδικό φίλτρο υπέρυθρης ακτινοβολίας

Υβριδικό φίλτρο υπέρυθρης ακτινοβολίας

Υβριδικό φίλτρο υπέρυθρης ακτινοβολίας

Υβριδικό φίλτρο υπέρυθρης ακτινοβολίας

Υβριδικό φίλτρο υπέρυθρης ακτινοβολίας

Αυτόματη εστίαση με τεχνολογία Focus Pixels

Αυτόματη εστίαση με τεχνολογία Focus Pixels

Αυτόματη εστίαση με τεχνολογία Focus Pixels

Αυτόματη εστίαση

Αυτόματη εστίασημε τεχνολογία Focus Pixels

Αυτόματη εστίαση με τεχνολογία Focus Pixels

Αυτόματη εστίαση

Αυτόματη εστίαση

Αυτόματη εστίαση

Αυτόματη εστίαση

Αυτόματη εστίαση

Αυτόματη εστίαση

Αυτόματη εστίαση

Αυτόματη εστίαση

Αυτόματη εστίαση

Αυτόματη εστίαση

Επιλογή σημείου εστίασης

Επιλογή σημείου εστίασης

Επιλογή σημείου εστίασης

Επιλογή σημείου εστίασης

Επιλογή σημείου εστίασης

Επιλογή σημείου εστίασης

Επιλογή σημείου εστίασης

Επιλογή σημείου εστίασης

Επιλογή σημείου εστίασης

Επιλογή σημείου εστίασης

Επιλογή σημείου εστίασης

Επιλογή σημείου εστίασης

Επιλογή σημείου εστίασης

Επιλογή σημείου εστίασης

Επιλογή σημείου εστίασης

Επιλογή σημείου εστίασης

Έλεγχος έκθεσης

Έλεγχος έκθεσης

Έλεγχος έκθεσης

Έλεγχος έκθεσης

Έλεγχος έκθεσης

Έλεγχος έκθεσης

Έλεγχος έκθεσης

Έλεγχος έκθεσης

Έλεγχος έκθεσης

Έλεγχος έκθεσης

Έλεγχος έκθεσης

Έλεγχος έκθεσης

Έλεγχος έκθεσης

Έλεγχος έκθεσης

Έλεγχος έκθεσης

Έλεγχος έκθεσης

Έξυπνο HDR για φωτογραφίες

Έξυπνο HDR για φωτογραφίες

Αυτόματο HDR για φωτογραφίες

HDR για φωτογραφίες

Αυτόματο HDR για φωτογραφίες

Αυτόματο HDR για φωτογραφίες

Αυτόματο HDR για φωτογραφίες

Αυτόματο HDR για φωτογραφίες

HDR για φωτογραφίες

HDR για φωτογραφίες

HDR για φωτογραφίες

HDR για φωτογραφίες

Αυτόματο HDR για φωτογραφίες

Αυτόματο HDR για φωτογραφίες

HDR για φωτογραφίες

HDR για φωτογραφίες

Πανόραμα (έως 63 megapixels)

Πανόραμα (έως 63 megapixels)

Πανόραμα (έως 63 megapixels)

Πανόραμα (έως 43 megapixels)

Πανόραμα (έως 63 megapixels)

Πανόραμα (έως 63 megapixels)

Πανόραμα (έως 43 megapixels)

Πανόραμα (έως 43 megapixels)

Πανόραμα

Πανόραμα (έως 43 megapixels)

Πανόραμα (έως 43 megapixels)

Πανόραμα (έως 43 megapixels)

Πανόραμα (έως 43 megapixels)

Πανόραμα (έως 43 megapixels)

Πανόραμα

Πανόραμα

Burst mode

Burst mode

Burst mode

Burst mode

Burst mode

Burst mode

Burst mode

Burst mode

Δεν ισχύει

Burst mode

Burst mode

Burst mode

Burst mode

Burst mode

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Λειτουργία χρονομέτρου

Λειτουργία χρονομέτρου

Λειτουργία χρονομέτρου

Λειτουργία χρονομέτρου

Λειτουργία χρονομέτρου

Λειτουργία χρονομέτρου

Λειτουργία χρονομέτρου

Λειτουργία χρονομέτρου

Δεν ισχύει

Λειτουργία χρονομέτρου

Λειτουργία χρονομέτρου

Λειτουργία χρονομέτρου

Λειτουργία χρονομέτρου

Λειτουργία χρονομέτρου

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών στις φωτογραφίες

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών στις φωτογραφίες

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών στις φωτογραφίες

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών στις φωτογραφίες

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών στις φωτογραφίες

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών στις φωτογραφίες

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών στις φωτογραφίες

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών στις φωτογραφίες

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών στις φωτογραφίες

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών στις φωτογραφίες

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών στις φωτογραφίες

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών στις φωτογραφίες

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών στις φωτογραφίες

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών στις φωτογραφίες

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών στις φωτογραφίες

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών στις φωτογραφίες

Εγγραφή βίντεο

Εγγραφή βίντεο 4K στα 30 fps ή στα 60 fps

Εγγραφή βίντεο 4K στα 30 fps ή στα 60 fps

Εγγραφή βίντεο 4K 30 fps

Εγγραφή βίντεο 1080p HD στα 30 fps

Εγγραφή βίντεο 4K 30 fps

Εγγραφή βίντεο 4K 30 fps

Εγγραφή βίντεο 1080p HD στα 30 fps

Εγγραφή βίντεο 1080p HD στα 30 fps

Εγγραφή βίντεο 1080p HD στα 30 fps

Εγγραφή βίντεο 1080p HD στα 30 fps

Εγγραφή βίντεο 1080p HD στα 30 fps

Εγγραφή βίντεο 1080p HD στα 30 fps

Εγγραφή βίντεο 1080p HD στα 30 fps

Εγγραφή βίντεο 1080p HD

Εγγραφή βίντεο 1080p HD

Εγγραφή βίντεο 1080p HD

Υποστήριξη βίντεο αργής κίνησης σε ανάλυση 1080p στα 240 fps

Υποστήριξη βίντεο αργής κίνησης σε ανάλυση 1080p στα 240 fps

Υποστήριξη βίντεο αργής κίνησης σε ανάλυση 1080p στα 120 fps και σε ανάλυση 720p στα 240 fps

Υποστήριξη βίντεο αργής κίνησης σε ανάλυση 720p στα 120 fps

Υποστήριξη βίντεο αργής κίνησης σε ανάλυση 1080p στα 120 fps και σε ανάλυση 720p στα 240 fps

Υποστήριξη βίντεο αργής κίνησης σε ανάλυση 1080p στα 120 fps και σε ανάλυση 720p στα 240 fps

Υποστήριξη βίντεο αργής κίνησης σε ανάλυση 720p στα 120 fps

Υποστήριξη βίντεο αργής κίνησης σε ανάλυση 720p στα 120 fps

Δεν ισχύει

Υποστήριξη βίντεο αργής κίνησης σε ανάλυση 720p στα 120 fps

Υποστήριξη βίντεο αργής κίνησης σε ανάλυση 720p στα 120 fps

Υποστήριξη βίντεο αργής κίνησης σε ανάλυση 720p στα 120 fps

Υποστήριξη βίντεο αργής κίνησης σε ανάλυση 720p στα 120 fps

Υποστήριξη βίντεο αργής κίνησης σε ανάλυση 720p στα 120 fps

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Βίντεο time-lapse με σταθεροποίηση

Βίντεο time-lapse με σταθεροποίηση

Βίντεο time-lapse με σταθεροποίηση

Βίντεο time-lapse με σταθεροποίηση

Βίντεο time-lapse με σταθεροποίηση

Βίντεο time-lapse με σταθεροποίηση

Βίντεο time-lapse με σταθεροποίηση

Βίντεο time-lapse με σταθεροποίηση

Βίντεο Time-lapse

Βίντεο time-lapse με σταθεροποίηση

Βίντεο time-lapse με σταθεροποίηση

Βίντεο time-lapse με σταθεροποίηση

Βίντεο time-lapse με σταθεροποίηση

Βίντεο time-lapse με σταθεροποίηση

Βίντεο time-lapse με σταθεροποίηση

Βίντεο Time-lapse

Κινηματογραφική σταθεροποίηση βίντεο

Κινηματογραφική σταθεροποίηση βίντεο

Κινηματογραφική σταθεροποίηση βίντεο

Σταθεροποίηση βίντεο

Κινηματογραφική σταθεροποίηση βίντεο

Κινηματογραφική σταθεροποίηση βίντεο

Σταθεροποίηση βίντεο

Σταθεροποίηση βίντεο

Σταθεροποίηση βίντεο

Σταθεροποίηση βίντεο

Σταθεροποίηση βίντεο

Σταθεροποίηση βίντεο

Σταθεροποίηση βίντεο

Σταθεροποίηση βίντεο

Σταθεροποίηση βίντεο

Σταθεροποίηση βίντεο

Βίντεο συνεχούς αυτόματης εστίασης

Βίντεο συνεχούς αυτόματης εστίασης

Βίντεο συνεχούς αυτόματης εστίασης

Επιλογή σημείου εστίασης με ένα άγγιγμα κατά την εγγραφή

Βίντεο συνεχούς αυτόματης εστίασης

Βίντεο συνεχούς αυτόματης εστίασης

Επιλογή σημείου εστίασης με ένα άγγιγμα κατά την εγγραφή

Επιλογή σημείου εστίασης με ένα άγγιγμα κατά την εγγραφή

Επιλογή σημείου εστίασης με ένα άγγιγμα κατά την εγγραφή

Επιλογή σημείου εστίασης με ένα άγγιγμα κατά την εγγραφή

Επιλογή σημείου εστίασης με ένα άγγιγμα κατά την εγγραφή

Επιλογή σημείου εστίασης με ένα άγγιγμα κατά την εγγραφή

Επιλογή σημείου εστίασης με ένα άγγιγμα κατά την εγγραφή

Επιλογή σημείου εστίασης με ένα άγγιγμα κατά την εγγραφή

Επιλογή σημείου εστίασης με ένα άγγιγμα κατά την εγγραφή

Επιλογή σημείου εστίασης με ένα άγγιγμα κατά την εγγραφή

Ζουμ βίντεο 3x

Ζουμ βίντεο 3x

Ζουμ βίντεο 3x

Ζουμ βίντεο 3x

Ζουμ βίντεο 3x

Ζουμ βίντεο 3x

Ζουμ βίντεο 3x

Ζουμ βίντεο 3x

Ζουμ βίντεο 3x

Ζουμ βίντεο 3x

Ζουμ βίντεο 3x

Ζουμ βίντεο 3x

Ζουμ βίντεο 3x

Ζουμ βίντεο 3x

Ζουμ βίντεο 3x

Ζουμ βίντεο 3x

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών σε βίντεο

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών σε βίντεο

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών σε βίντεο

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών σε βίντεο

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών σε βίντεο

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών σε βίντεο

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών σε βίντεο

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών σε βίντεο

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών σε βίντεο

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών σε βίντεο

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών σε βίντεο

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών σε βίντεο

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών σε βίντεο

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών σε βίντεο

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών σε βίντεο

Προσθήκη γεωγραφικών ετικετών σε βίντεο

Μπροστινή κάμερα

Κάμερα TrueDepth

Κάμερα TrueDepth

Κάμερα FaceTime HD

Κάμερα FaceTime HD

Κάμερα FaceTime HD

Κάμερα FaceTime HD

Κάμερα FaceTime HD

Κάμερα FaceTime HD

Κάμερα FaceTime HD

Κάμερα FaceTime HD

Κάμερα FaceTime HD

Κάμερα FaceTime HD

Κάμερα FaceTime HD

Κάμερα FaceTime HD

Κάμερα FaceTime HD

Κάμερα FaceTime HD

Φωτο­γραφίες 7 megapixels

Φωτο­γραφίες 7 megapixels

Φωτο­γραφίες 7 megapixels

Φωτο­γραφίες 1,2 megapixels

Φωτο­γραφίες 5 megapixels

Φωτο­γραφίες 7 megapixels

Φωτο­γραφίες 7 megapixels

Φωτο­γραφίες 1,2 megapixels

Φωτο­γραφίες 1,2 megapixels

Φωτο­γραφίες 1,2 megapixels

Φωτο­γραφίες 1,2 megapixels

Φωτο­γραφίες 1,2 megapixels

Φωτο­γραφίες 7 megapixels

Φωτο­γραφίες 1,2 megapixels

Φωτο­γραφίες 1,2 megapixels

Φωτο­γραφίες 1,2 megapixels

Λειτουργία Πορτρέτο

Λειτουργία Πορτρέτο

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Διάφραγμα ƒ2,2

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Φωτισμός Πορτρέτου

Φωτισμός Πορτρέτου

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Animoji και Memoji

Animoji και Memoji

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Live Photos

Live Photos

Live Photos

Δεν ισχύει

Live Photos

Live Photos

Live Photos

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Live Photos

Live Photos

Live Photos

Live Photos

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Retina Flash

Retina Flash

Retina Flashμε True Tone

Δεν ισχύει

Retina Flash με True Tone

Retina Flash με True Tone

Retina Flash

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Retina Flash

Retina Flash

Retina Flashμε True Tone

Retina Flash

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Αποτύπωση ευρείας γκάμας χρωμάτων για φωτογραφίες και Live Photos

Αποτύπωση ευρείας γκάμας χρωμάτων για φωτογραφίες και Live Photos

Αποτύπωση ευρείας γκάμας χρωμάτων για φωτογραφίες και Live Photos

Δεν ισχύει

Αποτύπωση ευρείας γκάμας χρωμάτων για φωτογραφίες και Live Photos

Αποτύπωση ευρείας γκάμας χρωμάτων για φωτογραφίες και Live Photos

Αποτύπωση ευρείας γκάμας χρωμάτων για φωτογραφίες και Live Photos

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Αποτύπωση ευρείας γκάμας χρωμάτων για φωτογραφίες και Live Photos

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Εγγραφή βίντεο 1080p HD

Εγγραφή βίντεο 1080p HD

Εγγραφή βίντεο 1080p HD

Εγγραφή βίντεο 720p HD

Εγγραφή βίντεο 720p HD

Εγγραφή βίντεο 1080p HD

Εγγραφή βίντεο 1080p HD

Εγγραφή βίντεο 720p HD

Εγγραφή βίντεο 720p HD

Εγγραφή βίντεο 720p HD

Εγγραφή βίντεο 720p HD

Εγγραφή βίντεο 720p HD

Εγγραφή βίντεο 1080p HD

Εγγραφή βίντεο 720p HD

Εγγραφή βίντεο 720p HD

Εγγραφή βίντεο 720p HD

Έξυπνο HDR για φωτογραφίες και βίντεο

Έξυπνο HDR για φωτογραφίες και βίντεο

Αυτόματο HDR για φωτογραφίες και βίντεο

Αυτόματο HDR για φωτογραφίες και βίντεο

Αυτόματο HDR για φωτογραφίες και βίντεο

Αυτόματο HDR για φωτογραφίες και βίντεο

Αυτόματο HDR για φωτογραφίες και βίντεο

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

HDR για φωτογραφίες και βίντεο

HDR για φωτογραφίες και βίντεο

HDR για φωτογραφίες και βίντεο

Αυτόματο HDR για φωτογραφίες και βίντεο

Αυτόματο HDR για φωτογραφίες και βίντεο

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Οπίσθιος φωτισμός

Burst mode

Burst mode

Burst mode

Burst mode

Burst mode

Burst mode

Burst mode

Burst mode

Δεν ισχύει

Burst mode

Burst mode

Burst mode

Burst mode

Burst mode

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Βιντεοκλήσεις FaceTime μέσω Wi‑Fi ή κινητού δικτύου5

Βιντεοκλήσεις FaceTime μέσω Wi‑Fi ή κινητού δικτύου5

Βιντεοκλήσεις FaceTime μέσω Wi‑Fi ή κινητού δικτύου5

Βιντεοκλήσεις FaceTime μέσω Wi‑Fi ή κινητού δικτύου5

Βιντεοκλήσεις FaceTime μέσω Wi‑Fi ή κινητού δικτύου5

Βιντεοκλήσεις FaceTime μέσω Wi‑Fi ή κινητού δικτύου5

Βιντεοκλήσεις FaceTime μέσω Wi‑Fi ή κινητού δικτύου5

Βιντεοκλήσεις FaceTime μέσω Wi‑Fi ή κινητού δικτύου5

Βιντεοκλήσεις FaceTime μέσω Wi‑Fi ή κινητού δικτύου5

Βιντεοκλήσεις FaceTime μέσω Wi‑Fi ή κινητού δικτύου5

Βιντεοκλήσεις FaceTime μέσω Wi‑Fi ή κινητού δικτύου5

Βιντεοκλήσεις FaceTime μέσω Wi‑Fi ή κινητού δικτύου5

Βιντεοκλήσεις FaceTime μέσω Wi‑Fi ή κινητού δικτύου5

Βιντεοκλήσεις FaceTime μέσω Wi‑Fi ή κινητού δικτύου5

Βιντεοκλήσεις FaceTime μέσω Wi‑Fi ή κινητού δικτύου5

Βιντεοκλήσεις FaceTime μέσω Wi‑Fi ή κινητού δικτύου5

Ήχος

Ήχος τεσσάρων ηχείων

Ήχος τεσσάρων ηχείων

Ήχος τεσσάρων ηχείων

Ήχος τεσσάρων ηχείων

Ήχος τεσσάρων ηχείων

Ήχος τεσσάρων ηχείων

Ήχος δύο ηχείων

Ήχος δύο ηχείων

Ήχος δύο ηχείων

Ήχος δύο ηχείων

Ήχος δύο ηχείων

Ήχος δύο ηχείων

Ήχος δύο ηχείων

Ήχος δύο ηχείων

Ήχος δύο ηχείων

Ήχος δύο ηχείων

Ασφαλής έλεγχος ταυτότητας

Face ID

Face ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Δεν ισχύει

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Δεν ισχύει

Υποστηρίζεται από την κάμερα TrueDepth για αναγνώριση προσώπου

Υποστηρίζεται από την κάμερα TrueDepth για αναγνώριση προσώπου

Αισθητήρας αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων δεύτερης γενιάς ενσωματωμένος στο κουμπί Αφετηρίας

Αισθητήρας αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων δεύτερης γενιάς ενσωματωμένος στο κουμπί Αφετηρίας

Αισθητήρας αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων δεύτερης γενιάς ενσωματωμένος στο κουμπί Αφετηρίας

Αισθητήρας αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων δεύτερης γενιάς ενσωματωμένος στο κουμπί Αφετηρίας

Αισθητήρας αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων δεύτερης γενιάς ενσωματωμένος στο κουμπί Αφετηρίας

Αισθητήρας αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων δεύτερης γενιάς ενσωματωμένος στο κουμπί Αφετηρίας

Δεν ισχύει

Αισθητήρας αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων ενσωματωμένος στο κουμπί Αφετηρίας

Αισθητήρας αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων ενσωματωμένος στο κουμπί Αφετηρίας

Αισθητήρας αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων δεύτερης γενιάς ενσωματωμένος στο κουμπί Αφετηρίας

Αισθητήρας αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων δεύτερης γενιάς ενσωματωμένος στο κουμπί Αφετηρίας

Αισθητήρας αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων δεύτερης γενιάς ενσωματωμένος στο κουμπί Αφετηρίας

Αισθητήρας αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων ενσωματωμένος στο κουμπί Αφετηρίας

Δεν ισχύει

Πλήρωσε με το iPad χρησιμοποιώντας το Face ID σε apps και στο διαδίκτυο

Πλήρωσε με το iPad χρησιμοποιώντας το Face ID σε apps και στο διαδίκτυο

Πλήρωσε με το iPad χρησιμοποιώντας το Touch ID σε apps και στο διαδίκτυο

Πλήρωσε με το iPad χρησιμοποιώντας το Touch ID σε apps και στο διαδίκτυο

Πλήρωσε με το iPad χρησιμοποιώντας το Touch ID σε apps και στο διαδίκτυο

Πλήρωσε με το iPad χρησιμοποιώντας το Touch ID σε apps και στο διαδίκτυο

Πλήρωσε με το iPad χρησιμοποιώντας το Touch ID σε apps και στο διαδίκτυο

Πλήρωσε με το iPad χρησιμοποιώντας το Touch ID σε apps και στο διαδίκτυο

Δεν ισχύει

Πλήρωσε με το iPad χρησιμοποιώντας το Touch ID σε apps και στο διαδίκτυο

Πλήρωσε με το iPad χρησιμοποιώντας το Touch ID σε apps και στο διαδίκτυο

Πλήρωσε με το iPad χρησιμοποιώντας το Touch ID σε apps και στο διαδίκτυο

Πλήρωσε με το iPad χρησιμοποιώντας το Touch ID σε apps και στο διαδίκτυο

Πλήρωσε με το iPad χρησιμοποιώντας το Touch ID σε apps και στο διαδίκτυο

Πλήρωσε με το iPad χρησιμοποιώντας το Touch ID σε apps και στο διαδίκτυο

Δεν ισχύει

Όλα τα μοντέλα

Όλα τα μοντέλα

Όλα τα μοντέλα

Όλα τα μοντέλα

Όλα τα μοντέλα

Όλα τα μοντέλα

Όλα τα μοντέλα

Όλα τα μοντέλα

Όλα τα μοντέλα

Όλα τα μοντέλα

Όλα τα μοντέλα

Όλα τα μοντέλα

Όλα τα μοντέλα

Όλα τα μοντέλα

Όλα τα μοντέλα

Όλα τα μοντέλα

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/​​ac), 2,4 GHz και 5 GHz, ταυτόχρονα δύο ζώνες, ταχύτητες έως 866 Mbps

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/​​ac), 2,4 GHz και 5 GHz, ταυτόχρονα δύο ζώνες, ταχύτητες έως 866 Mbps

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac), 2,4 GHz και 5 GHz, ταχύτητες έως 866 Mbps

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac), 2,4 GHz και 5 GHz, ταχύτητες έως 866 Mbps

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac), 2,4 GHz και 5 GHz, ταχύτητες έως 866 Mbps

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac), 2,4 GHz και 5 GHz, ταχύτητες έως 866 Mbps

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/​​ac), 2,4 GHz και 5 GHz, ταυτόχρονα δύο ζώνες, ταχύτητες έως 866 Mbps

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac), 2,4 GHz και 5 GHz, ταχύτητες έως 866 Mbps

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n), 2,4 GHz και 5 GHz, ταχύτητες έως 300 Mbps

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/​​ac), 2,4 GHz και 5 GHz, ταχύτητες έως 866 Mbps

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/​​ac), 2,4 GHz και 5 GHz, ταχύτητες έως 866 Mbps

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac), 2,4 GHz και 5 GHz, ταχύτητες έως 866 Mbps

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/​ac), 2,4 GHz και 5 GHz, ταυτόχρονα δύο ζώνες, ταχύτητες έως 866 Mbps

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac), 2,4 GHz και 5 GHz, ταχύτητες έως 866 Mbps

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n), 2,4 GHz και 5 GHz, ταχύτητες έως 300 Mbps

Wi‑Fi (802.11a/b/g/n), 2,4 GHz και 5 GHz, ταχύτητες έως 300 Mbps

MIMO

MIMO

MIMO

MIMO

MIMO

MIMO

MIMO

MIMO

MIMO

MIMO

MIMO

MIMO

MIMO

MIMO

MIMO

MIMO

Τεχνολογία Bluetooth 5.0

Τεχνολογία Bluetooth 5.0

Τεχνολογία Bluetooth 4.2

Τεχνολογία Bluetooth 4.2

Τεχνολογία Bluetooth 4.2

Τεχνολογία Bluetooth 4.2

Τεχνολογία Bluetooth 5.0

Τεχνολογία Bluetooth 4.0

Τεχνολογία Bluetooth 4.0

Τεχνολογία Bluetooth 4.2

Τεχνολογία Bluetooth 4.2

Τεχνολογία Bluetooth 4.2

Τεχνολογία Bluetooth 5.0

Τεχνολογία Bluetooth 4.2

Τεχνολογία Bluetooth 4.0

Τεχνολογία Bluetooth 4.0

Wi‑Fi + Cellular

Wi‑Fi + Cellular

Wi‑Fi + Cellular

Wi‑Fi + Cellular

Wi‑Fi + Cellular

Wi‑Fi + Cellular

Wi‑Fi + Cellular

Wi‑Fi + Cellular

Wi‑Fi + Cellular

Wi‑Fi + Cellular

Wi‑Fi + Cellular

Wi‑Fi + Cellular

Wi‑Fi + Cellular

Wi‑Fi + Cellular

Wi‑Fi + Cellular

Wi‑Fi + Cellular

GSM/EDGE

GSM/EDGE

GSM/EDGE

GSM/EDGE

GSM/EDGE

GSM/EDGE

GSM/EDGE

GSM/EDGE

GSM/EDGE

GSM/EDGE

GSM/EDGE

GSM/EDGE

GSM/EDGE

GSM/EDGE

GSM/EDGE

GSM/EDGE

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

CDMA EV-DO Rev. A και Rev. B

CDMA EV-DO Rev. A και Rev. B

CDMA EV-DO Rev. A και Rev. B

CDMA EV-DO Rev. A και Rev. B

Δεν ισχύει

CDMA EV-DO Rev. A και Rev. B

CDMA EV-DO Rev. A και Rev. B

Δεν ισχύει

CDMA EV‑DO Rev. A

CDMA EV-DO Rev. A και Rev. B

Δεν ισχύει

CDMA EV-DO Rev. A και Rev. B

CDMA EV-DO Rev. A και Rev. B

CDMA EV-DO Rev. A και Rev. B

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

UMTS/HSPA/​HSPA+/​DC‑HSDPA

LTE κατηγορίας Gigabit (έως 29 ζώνες)6

LTE κατηγορίας Gigabit (έως 29 ζώνες)6

LTE Advanced (έως 25 ζώνες), ταχύτητες έως 450 Mbps6

LTE (έως 20 ζώνες), ταχύτητες έως 150 Mbps6

LTE Advanced (έως 23 ζώνες), ταχύτητες έως 300 Mbps6

LTE Advanced (έως 25 ζώνες), ταχύτητες έως 450 Mbps6

LTE κατηγορίας Gigabit (έως 28 ζώνες)6

LTE (έως 20 ζώνες), ταχύτητες έως 150 Mbps6

LTE (έως 14 ζώνες), ταχύτητες έως 100 Mbps6

LTE κατηγορίας Gigabit (έως 27 ζώνες)6

LTE (έως 22 ζώνες), ταχύτητες έως 300 Mbps6

LTE (έως 21 ζώνες), ταχύτητες έως 150 Mbps6

LTE κατηγορίας Gigabit (έως 28 ζώνες)6

LTE (έως 20 ζώνες), ταχύτητες έως 150 Mbps6

LTE (έως 14 ζώνες), ταχύτητες έως 100 Mbps6

LTE (έως 14 ζώνες), ταχύτητες έως 100 Mbps6

Ενσωματ­ωμένο GPS/GNSS

Ενσωματ­ωμένο GPS/GNSS

Ενσωματ­ωμένο GPS/GNSS

Ενσωματ­ωμένο GPS/GNSS

Ενσωματ­ωμένο GPS/GNSS

Ενσωματ­ωμένο GPS/GNSS

Ενσωματ­ωμένο GPS/GNSS

Ενσωματ­ωμένο GPS/GNSS

Ενσωματ­ωμένο GPS/GNSS

Ενσωματ­ωμένο GPS/GNSS

Ενσωματ­ωμένο GPS/GNSS

Ενσωματ­ωμένο GPS/GNSS

Ενσωματ­ωμένο GPS/GNSS

Ενσωματ­ωμένο GPS/GNSS

Ενσωματ­ωμένο GPS/GNSS

Ενσωματ­ωμένο GPS/GNSS

Μόνο δεδομένα7

Μόνο δεδομένα7

Μόνο δεδομένα7

Μόνο δεδομένα7

Μόνο δεδομένα7

Μόνο δεδομένα7

Μόνο δεδομένα7

Μόνο δεδομένα7

Μόνο δεδομένα7

Μόνο δεδομένα7

Μόνο δεδομένα7

Μόνο δεδομένα7

Μόνο δεδομένα7

Μόνο δεδομένα7

Μόνο δεδομένα7

Μόνο δεδομένα7

Κλήσεις μέσω Wi‑Fi6

Κλήσεις μέσω Wi‑Fi6

Κλήσεις μέσω Wi‑Fi6

Κλήσεις μέσω Wi‑Fi6

Κλήσεις μέσω Wi‑Fi6

Κλήσεις μέσω Wi‑Fi6

Κλήσεις μέσω Wi‑Fi6

Κλήσεις μέσω Wi‑Fi6

Κλήσεις μέσω Wi‑Fi6

Κλήσεις μέσω Wi‑Fi6

Κλήσεις μέσω Wi‑Fi6

Κλήσεις μέσω Wi‑Fi6

Κλήσεις μέσω Wi‑Fi6

Κλήσεις μέσω Wi‑Fi6

Κλήσεις μέσω Wi‑Fi6

Κλήσεις μέσω Wi‑Fi6

Κάρτα SIM

Nano-SIM
(υποστηρίζει Apple SIM8)

Nano-SIM
(υποστηρίζει Apple SIM8)

Nano-SIM
(υποστηρίζει Apple SIM8)

Nano-SIM
(υποστηρίζει Apple SIM8)

Nano-SIM
(υποστηρίζει Apple SIM8)

Nano-SIM
(υποστηρίζει Apple SIM8)

Nano-SIM
(υποστηρίζει Apple SIM8)

Nano-SIM
(υποστηρίζει Apple SIM8)

Nano-SIM

Nano-SIM
(υποστηρίζει Apple SIM8)

Nano-SIM
(υποστηρίζει Apple SIM8)

Nano-SIM
(υποστηρίζει Apple SIM8)

Nano-SIM
(υποστηρίζει Apple SIM8)

Nano-SIM
(υποστηρίζει Apple SIM8)

Nano-SIM
(υποστηρίζει Apple SIM8)

Nano-SIM

eSIM8

eSIM8

Ενσωμα­τωμένη Apple SIM8

Περιλαμβάνει Apple SIM8

Ενσωμα­τωμένη Apple SIM8

Ενσωμα­τωμένη Apple SIM8

eSIM8

Περιλαμβάνει Apple SIM8

Δεν ισχύει

eSIM8

Περιλαμβάνει Apple SIM8

Περιλαμβάνει Apple SIM8

eSIM8

Περιλαμβάνει Apple SIM8

Περιλαμβάνει Apple SIM8

Δεν ισχύει

Υποδοχή

USB‑C

USB‑C

Lightning

Lightning

Lightning

Lightning

Lightning

Lightning

Lightning

Lightning

Lightning

Lightning

Lightning

Lightning

Lightning

Lightning

Smart Connector(πίσω)

Smart Connector (πίσω)

Smart Connector (πλάι)

Smart Connector (πλάι)

Smart Connector (πλάι)

Smart Connector (πλάι)

Smart Connector

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Smart Connector

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Αισθητήρες

Face ID

Face ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Δεν ισχύει

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Touch ID

Δεν ισχύει

Γυροσκόπιο τριών αξόνων

Γυροσκόπιο τριών αξόνων

Γυροσκόπιο τριών αξόνων

Γυροσκόπιο τριών αξόνων

Γυροσκόπιο τριών αξόνων

Γυροσκόπιο τριών αξόνων

Γυροσκόπιο τριών αξόνων

Γυροσκόπιο τριών αξόνων

Γυροσκόπιο τριών αξόνων

Γυροσκόπιο τριών αξόνων

Γυροσκόπιο τριών αξόνων

Γυροσκόπιο τριών αξόνων

Γυροσκόπιο τριών αξόνων

Γυροσκόπιο τριών αξόνων

Γυροσκόπιο τριών αξόνων

Γυροσκόπιο τριών αξόνων

Αξελερόμετρο

Αξελερόμετρο

Αξελερόμετρο

Αξελερόμετρο

Αξελερόμετρο

Αξελερόμετρο

Αξελερόμετρο

Αξελερόμετρο

Αξελερόμετρο

Αξελερόμετρο

Αξελερόμετρο

Αξελερόμετρο

Αξελερόμετρο

Αξελερόμετρο

Αξελερόμετρο

Αξελερόμετρο

Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος

Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος

Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος

Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος

Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος

Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος

Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος

Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος

Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος

Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος

Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος

Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος

Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος

Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος

Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος

Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος

Βαρόμετρο

Βαρόμετρο

Βαρόμετρο

Βαρόμετρο

Βαρόμετρο

Βαρόμετρο

Βαρόμετρο

Βαρόμετρο

Δεν ισχύει

Βαρόμετρο

Βαρόμετρο

Βαρόμετρο

Βαρόμετρο

Βαρόμετρο

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

iPad Pro 12,9 ιντσών
(2ης γενιάς)

iPad Pro 12,9 ιντσών
(1ης γενιάς)

iPad Pro 10,5 ιντσών

iPad Pro 9,7 ιντσών

iPad Air 2

iPad Air (1ης γενιάς)

iPad (6ης γενιάς)

iPad (5ης γενιάς)

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2