BELANGRIJK MEDIANIEUWS juli 19, 2011

Apple maakt resultaten derde kwartaal bekend

Omzet en winst bereiken absolute recordhoogte

iPhone-verkoop stijgt 142 procent; iPad-verkoop stijgt 183 procent 

CUPERTINO, 19 juli 2011 – Apple maakt vandaag de resultaten bekend voor het derde kwartaal van het boekjaar 2011, dat werd afgesloten op 25 juni 2011. Het bedrijf boekte het afgelopen kwartaal een recordnettowinst van $7,31 miljard, ofwel $7,79 per aandeel, bij een recordomzet van $28,57 miljard. In hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar werd een omzet geboekt van $15,70 miljard, en een nettokwartaalwinst van $3,25 miljard, ofwel $3,51 per aandeel. De brutomarge bedroeg het afgelopen kwartaal 41,7 procent, vergeleken met 39,1 procent in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. De internationale verkopen vertegenwoordigden in het afgelopen kwartaal 62 procent van de totale omzet.Het bedrijf heeft het afgelopen kwartaal 20,34 miljoen iPhones verkocht, een stijging van 142 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. Apple heeft het afgelopen kwartaal 9,25 miljoen iPads verkocht, een stijging van 183 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. Apple heeft het afgelopen kwartaal 3,95 miljoen Macs verkocht, een stijging van 14 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. Apple heeft het afgelopen kwartaal 7,54 miljoen iPods verkocht, een daling van 20 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar."We vinden het geweldig dat we de beste kwartaalresultaten aller tijden bekend kunnen maken, met een omzet- en winststijging van respectievelijk 82 en 125 procent", aldus Steve Jobs, CEO van Apple. "Op dit moment richten we ons volledig op de release van iOS 5 en iCloud, komende herfst.""We zijn erg blij met onze prestaties, die resulteerden in een cash flow uit bedrijfsactiviteiten van $11,1 miljard, een stijging van 131 procent ten opzicht van hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar", zegt Peter Oppenheimer, CFO van Apple. "Voor het vierde kwartaal van het boekjaar 2011 verwachten we een omzet van circa $25 miljard en een winst per aandeel van circa $5,50."
De conference call waarin de resultaten van het derde kwartaal van boekjaar 2011 worden besproken, kan vanaf 19 juli 2011 worden beluisterd via www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq311. Deze webuitzending blijft vanaf die datum gedurende circa twee weken beschikbaar.
Dit persbericht bevat prognoses over onder meer de toekomstige omzet en winst per aandeel van Apple. Deze prognoses zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, en de feitelijke resultaten kunnen hiervan afwijken. Enkele factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten zijn onder meer: het effect dat economische factoren en concurrentiefactoren en de reactie hierop van Apple kunnen hebben op het aankoopgedrag van bedrijven en consumenten met betrekking tot de door Apple geleverde producten; de voortdurende concurrentiedruk in de markt; de mate waarin Apple erin slaagt tijdig nieuwe programma's, producten en technologische innovaties op de markt te brengen en de vraag hiernaar te stimuleren; het effect dat de introductie van en de overstap op nieuwe producten, wijzigingen in productprijzen of productaanbod en/of hogere kosten van onderdelen kan hebben op de brutomarge van Apple; het voorraadrisico dat verband houdt met de noodzaak voor Apple om productcomponenten te bestellen of te reserveren voordat klanten hun bestelling plaatsen; de voortdurende beschikbaarheid (onder acceptabele voorwaarden of überhaupt) van bepaalde onderdelen en diensten die van essentieel belang zijn voor de zakelijke activiteiten van Apple en die momenteel worden verkregen via een enkele of een beperkt aantal bronnen; het effect dat de afhankelijkheid van Apple van de fabricageactiviteiten en logistieke diensten van onafhankelijke leveranciers kan hebben op de kwaliteit, kwantiteit of kosten van de door Apple geproduceerde producten of geleverde diensten; risico's die verband houden met de internationale bedrijfsvoering van Apple; de afhankelijkheid van Apple van intellectueeleigendomsrechten en digitaal materiaal van derden; het mogelijke effect van een eventuele constatering dat Apple inbreuk heeft gemaakt op de intellectueeleigendomsrechten van derden; de afhankelijkheid van Apple van de leveranciers, providers en andere resellers van Apple producten; het effect dat problemen met de product- en servicekwaliteit kan hebben op de verkopen en de bedrijfswinst van Apple; de voortdurende dienstbaarheid en beschikbaarheid van belangrijke leidinggevenden en werknemers; oorlogen, terrorisme, problemen op het gebied van de volksgezondheid, natuurrampen en andere omstandigheden die de bevoorrading, de aflevering of de vraag naar producten zouden kunnen ontwrichten; en ongunstige uitkomsten van andere gerechtelijke stappen. Meer informatie over factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Apple is regelmatig te vinden in de secties "Risk Factors" en "Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" in de openbare stukken van Apple die zijn gedeponeerd bij de SEC, waaronder Apple's Form 10-K voor het boekjaar dat werd afgesloten op 25 september 2010, Apple's Forms 10-Q voor de kwartalen die werden afgesloten op 25 december 2010 en 26 maart 2011, en Apple's Form 10-Q voor het kwartaal dat werd afgesloten op 25 juni 2011, dat eveneens zal worden gedeponeerd bij de SEC. Apple is niet verplicht om de prognoses of gegevens bij te werken, die geldig zijn op de datum waarop deze zijn verstrekt.
Perscontact:
Jurriaan Trommels
Apple
trommels_j@apple.com
06 53865628
AAN DE REDACTIE: Bezoek voor aanvullende informatie Apple's PR website of bel Apple's Media Helplijn op 020 535272


    © 2011 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple logo, Mac, Mac OS en Macintosh zijn handelsmerken van Apple. Andere bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.