BELANGRIJK MEDIANIEUWS oktober 25, 2012

Apple maakt de resultaten van het vierde kwartaal bekend

26,9 miljoen iPhones verkocht; recordomzet en -winst in vierde kwartaal

Raad van bestuur kondigt kwartaaldividend aan van $2,65 per algemeen aandeel

CUPERTINO, 25 oktober 2012 - Apple maakt vandaag de resultaten bekend voor het vierde kwartaal van het boekjaar 2012, dat werd afgesloten op 29 september 2012. De nettokwartaalwinst bedroeg $8,2 miljard, ofwel $8,67 per aandeel, bij een kwartaalomzet van $36 miljard. In hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar werd een omzet geboekt van $28,3 miljard, en een nettokwartaalwinst van $6,6 miljard, ofwel $7,05 per aandeel. De brutomarge bedroeg het afgelopen kwartaal 40,0 procent, vergeleken met 40,3 procent in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. De internationale verkopen vertegenwoordigden in het afgelopen kwartaal 60 procent van de totale omzet.
Het bedrijf heeft het afgelopen kwartaal 26,9 miljoen iPhones verkocht, een stijging van 58 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. Apple heeft het afgelopen kwartaal 14,0 miljoen iPads verkocht, een stijging van 26 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. Het bedrijf heeft het afgelopen kwartaal 4,9 miljoen Macs verkocht, een stijging van 1 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. Apple heeft het afgelopen kwartaal 5,3 miljoen iPods verkocht, een daling van 19 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar.
De raad van bestuur van Apple heeft aangekondigd een cashdividend van $2,65 per algemeen Apple aandeel uit te keren. Het dividend wordt per donderdag 15 november 2012 uitgekeerd aan aandeelhouders die op maandag 12 november 2012 einde werkdag als zodanig zijn geregistreerd.
"We zijn er bijzonder trots op dat we dit fenomenale fiscale jaar mogen afsluiten met recordresultaten voor het vierde kwartaal", aldus Tim Cook, CEO van Apple. "We naderen de feestdagen met de beste iPhone, iPad, Macs en iPods, en onze klanten mogen ook in de toekomst weer geweldige nieuwe producten van ons tegemoet zien."
"We zijn erg blij dat we in het boekjaar 2012 een omzet van meer dan $41 miljard en meer dan $50 miljard aan liquide middelen hebben behaald", zegt Peter Oppenheimer, CFO van Apple. "Voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2013 verwachten we een omzet van circa $52 miljard en een winst per aandeel van circa $11,75."
De conference call waarin de resultaten van het vierde kwartaal van boekjaar 2012 worden besproken, kan vanaf donderdag 25 oktober 2012 worden beluisterd via www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq412. Deze webuitzending blijft vanaf die datum gedurende circa twee weken beschikbaar.
Dit persbericht bevat prognoses over onder meer de toekomstige omzet en winst per aandeel van Apple. Deze prognoses zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, en de feitelijke resultaten kunnen hiervan afwijken. Enkele factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten zijn: het effect dat economische factoren en concurrentiefactoren en de reactie hierop van Apple kunnen hebben op het aankoopgedrag van bedrijven en consumenten met betrekking tot de door Apple geleverde producten; de voortdurende concurrentiedruk in de markt; de mate waarin Apple erin slaagt tijdig nieuwe programma's, producten en technologische innovaties op de markt te brengen en de vraag hiernaar te stimuleren; het effect dat de introductie van en de overstap op nieuwe producten, wijzigingen in productprijzen of productaanbod en/of hogere kosten van onderdelen kan hebben op de brutomarge van Apple; het voorraadrisico dat verband houdt met de noodzaak voor Apple om productcomponenten te bestellen of te reserveren voordat klanten hun bestelling plaatsen; de voortdurende beschikbaarheid (onder acceptabele voorwaarden of überhaupt) van bepaalde onderdelen en diensten die van essentieel belang zijn voor de zakelijke activiteiten van Apple en die momenteel worden verkregen via een enkele of een beperkt aantal bronnen; het effect dat de afhankelijkheid van Apple van de fabricageactiviteiten en logistieke diensten van onafhankelijke leveranciers kan hebben op de kwaliteit, kwantiteit of kosten van de door Apple geproduceerde producten of geleverde diensten; risico's die verband houden met de internationale bedrijfsvoering van Apple; de afhankelijkheid van Apple van intellectueeleigendomsrechten en digitaal materiaal van derden; het mogelijke effect van een eventuele constatering dat Apple inbreuk heeft gemaakt op de intellectueeleigendomsrechten van derden; de afhankelijkheid van Apple van de leveranciers, providers en andere resellers van Apple producten; het effect dat problemen met de product- en servicekwaliteit kan hebben op de verkopen en de bedrijfswinst van Apple; de voortdurende dienstbaarheid en beschikbaarheid van belangrijke leidinggevenden en werknemers; oorlogen, terrorisme, problemen op het gebied van de volksgezondheid, natuurrampen en andere omstandigheden die de bevoorrading, de aflevering of de vraag naar producten zouden kunnen ontwrichten; en ongunstige uitkomsten van andere gerechtelijke stappen. Meer informatie over factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Apple is regelmatig te vinden in de secties "Risk Factors" en "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" in de openbare stukken van Apple die zijn gedeponeerd bij de SEC, waaronder Apple's Form 10-K voor het boekjaar dat werd afgesloten op zaterdag 24 september 2011, Apple's Forms 10-Q voor de kwartalen die werden afgesloten op zaterdag 31 december 2011, zaterdag 31 maart 2012 en zaterdag 30 juni 2012, en Apple's Form 10-K voor het boekjaar dat werd afgesloten op zaterdag 29 september 2012, dat eveneens zal worden gedeponeerd bij de SEC. Apple is niet verplicht om de prognoses of gegevens bij te werken, die geldig zijn op de datum waarop deze zijn verstrekt.
Contactpersoon voor de pers:
Martijn Kroonstuiver
Apple
mkroonstuiver@apple.com
+31 (0)20 5352821
OPMERKING VOOR REDACTEUREN: Kijk voor meer informatie op de PR-website van Apple (www.apple.com/nl/pr) of bel de informatielijn van Apple 020-5352728.

    © 2012 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple logo, Mac, Mac OS en Macintosh zijn handelsmerken van Apple. Andere bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.