BELANGRIJK MEDIANIEUWS april 23, 2013

Apple maakt resultaten voor tweede kwartaal bekend

37,4 miljoen iPhones en 19,5 miljoen iPads verkocht

CUPERTINO, 23 april 2013 – Apple heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt voor het tweede kwartaal van het boekjaar 2013, dat werd afgesloten op 30 maart 2013. De nettokwartaalwinst bedroeg $9,5 miljard, ofwel $10,09 per aandeel, bij een kwartaalomzet van $43,6 miljard. In hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar werd een omzet geboekt van $39,2 miljard, en een nettokwartaalwinst van $11,6 miljard, ofwel $12,30 per aandeel. De brutomarge bedroeg het afgelopen kwartaal 37,5 procent, vergeleken met 47,4 procent in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. De internationale verkopen vertegenwoordigden in het afgelopen kwartaal 66 procent van de totale omzet.
Het bedrijf verkocht het afgelopen kwartaal 37,4 miljoen iPhones, vergeleken met 35,1 miljoen exemplaren in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. Apple verkocht verder het afgelopen kwartaal 19,5 miljoen iPads, vergeleken met 11,8 miljoen exemplaren in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. Het bedrijf verkocht iets minder dan 4 miljoen Macs, vergeleken met 4 miljoen exemplaren in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar.
"We zijn blij dat we een recordomzet kunnen melden voor een tweede kwartaal. Die omzet hebben we te danken aan het feit dat iPhone en iPad nog steeds prima verkopen", zegt Tim Cook, CEO van Apple. "Onze mensen werken momenteel hard aan nieuwe hardware, software en diensten, en we kijken uit naar de lancering van de producten die eraan zitten te komen."
"Onze cashflow ziet er nog steeds uitstekend uit: dit kwartaal hebben we een cashflow uit bedrijfsactiviteiten van $12,5 miljard behaald, en een kassaldo van meer dan $145 miljard," aldus Peter Oppenheimer, CFO van Apple.
Apple geeft de volgende indicaties voor het derde kwartaal van het boekjaar 2013:
• Een omzet tussen de $33,5 en $35,5 miljard
• Een brutomarge tussen de 36 en 37 procent
• Exploitatiekosten tussen de $3,85 en $3,95 miljard
• Andere inkomsten/uitgaven ter hoogte van $300 miljoen
• Een belastingtarief van 26%
De conference call waarin de resultaten van het tweede kwartaal van boekjaar 2013 worden besproken, kan vanaf 23 april 2013 worden beluisterd via www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq213. Deze webuitzending blijft vanaf die datum gedurende circa twee weken beschikbaar.
Dit persbericht bevat prognoses over onder meer de toekomstige omzet, brutomarge, exploitatiekosten, andere inkomsten/uitgaven en het belastingtarief van het bedrijf. Deze prognoses zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, en de feitelijke resultaten kunnen hiervan afwijken. Enkele factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten zijn: het effect dat economische factoren en concurrentiefactoren en de reactie hierop van Apple kunnen hebben op het aankoopgedrag van bedrijven en consumenten met betrekking tot de door Apple geleverde producten; de voortdurende concurrentiedruk in de markt; de mate waarin Apple erin slaagt tijdig nieuwe programma's, producten en technologische innovaties op de markt te brengen en de vraag hiernaar te stimuleren; het effect dat de introductie van en de overstap op nieuwe producten, wijzigingen in productprijzen of productaanbod en/of hogere kosten van onderdelen kan hebben op de brutomarge van Apple; het voorraadrisico dat verband houdt met de noodzaak voor Apple om productcomponenten te bestellen of te reserveren voordat klanten hun bestelling plaatsen; de voortdurende beschikbaarheid (onder acceptabele voorwaarden of überhaupt) van bepaalde onderdelen en diensten die van essentieel belang zijn voor de zakelijke activiteiten van Apple en die momenteel worden verkregen via een enkele of een beperkt aantal bronnen; het effect dat de afhankelijkheid van Apple van de fabricageactiviteiten en logistieke diensten van onafhankelijke leveranciers kan hebben op de kwaliteit, kwantiteit of kosten van de door Apple geproduceerde producten of geleverde diensten; risico's die verband houden met de internationale bedrijfsvoering van Apple; de afhankelijkheid van Apple van intellectueeleigendomsrechten en digitaal materiaal van derden; het mogelijke effect van een eventuele constatering dat Apple inbreuk heeft gemaakt op de intellectueeleigendomsrechten van derden; de afhankelijkheid van Apple van de leveranciers, providers en andere resellers van Apple producten; het effect dat problemen met de product- en servicekwaliteit kunnen hebben op de verkopen en de bedrijfswinst van Apple; de voortdurende dienstbaarheid en beschikbaarheid van belangrijke leidinggevenden en werknemers; oorlogen, terrorisme, problemen op het gebied van de volksgezondheid, natuurrampen en andere omstandigheden die de bevoorrading, de aflevering of de vraag naar producten zouden kunnen ontwrichten; en ongunstige uitkomsten van andere gerechtelijke stappen. Meer informatie over factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Apple is regelmatig te vinden in de secties "Risk Factors" en "Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" in de openbare stukken van Apple die zijn gedeponeerd bij de SEC, waaronder Apple's Form 10-K voor het boekjaar dat werd afgesloten op 29 september 2012, Apple's Forms 10-Q voor het kwartaal dat werd afgesloten op 29 december 2012 en Apple's Form 10-Q voor het kwartaal dat werd afgesloten op 30 maart 2013, dat eveneens zal worden gedeponeerd bij de SEC. Apple is niet verplicht om de prognoses of gegevens bij te werken, die geldig zijn op de datum waarop deze zijn verstrekt.
Contactpersoon voor de pers:
Martijn Kroonstuiver
Apple
mkroonstuiver@apple.com
020-5352821

    © 2013 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple logo, Mac, Mac OS en Macintosh zijn handelsmerken van Apple. Andere bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.