PERSBERICHT januari 28, 2016

Belangrijk bericht voor klanten met een bepaald type wisselstroomstekker of de set internationale reisstekkers

Vrijwillige terugname- en omruilactie

CUPERTINO, 28 januari 2015 – Apple heeft vandaag een vrijwillige terugnameactie bekendgemaakt voor bepaalde wisselstroomstekkers die geschikt zijn voor Argentinië, Australië, Brazilië, het Europees continent, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea. In uitzonderlijke gevallen kunnen deze Apple stekkers met twee pinnen afbreken. Daarmee ontstaat het risico op een elektrische schok bij aanraking van de stekker. De stekkers zijn tussen 2003 en 2015 meegeleverd met de Mac en bepaalde iOS-devices. Ze zaten ook in de set met internationale reisstekkers van Apple. Er zijn 12 incidenten wereldwijd bekend bij Apple.
Deze terugnameactie is niet van toepassing op andere Apple stekkers die geschikt zijn voor Canada, China, Hongkong, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en voor de Apple USB-lichtnetadapters.
Voor Apple staat de veiligheid van zijn klanten voorop. Daarom verzoekt Apple alle klanten om de betreffende stekkers niet meer te gebruiken. Op www.apple.com/nl/support/ac-wallplug-adapter kunnen klanten lezen hoe ze hun stekker kunnen omruilen voor een nieuw exemplaar met een ander ontwerp.
De twee-pins stekkers waar het om gaat hebben vier, vijf of helemaal geen tekens aan de binnenkant van de sleuf waarmee je ze op de Apple lichtnetadapter klikt. Ga naar de website van de omruilactie voor meer informatie over hoe je deze stekkers herkent.
Contactpersoon voor de pers:
Martijn Kroonstuiver
Apple
mkroonstuiver@apple.com
+31 (0)20 5352821
 

    © 2016 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple logo en Mac zijn handelsmerken van Apple. Andere bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.