PERSBERICHT januari 27, 2017

Conference call over financiële resultaten eerste kwartaal 2017

WAT: Apple conference call over financiële resultaten eerste kwartaal 2017
WAAR: Via conference call. Het inbelnummer voor de pers is: +1(877) 406-0010 (gratis) of +1(913) 312-0414. Je moet de volgende bevestigingscode intoetsen: 373736.
WANNEER: Dinsdag 31 januari 2017, 23.00 uur (Nederlandse tijd)
HERHALING: De conference call wordt continu herhaald vanaf woensdag 1 februari, 2.00 uur tot woensdag 15 februari, 2.00 uur (Nederlandse tijd). Het inbelnummer voor de herhaling is: +1(888) 203-1112 (gratis) of +1(719) 457-0820. Je moet de volgende bevestigingscode intoetsen: 3378275.
WEBUITZENDING: De conference call over de financiële resultaten van het eerste kwartaal van 2017 zal live worden gestreamd via de HTTP Live Streaming-technologie van Apple. De webuitzending kan vanaf dinsdag 31 januari 2017 gedurende circa twee weken worden beluisterd op https://www.apple.com/investor/earnings-call/. De live-audiostream kan worden beluisterd op een iPhone, iPad of iPod touch met Safari en iOS 7.0 of hoger, een Mac met Safari 6.0.5 of hoger en OS X versie 10.8.5 of hoger of een pc met Microsoft Edge en Windows 10.
Deze opname is het eigendom van Apple en wordt beschermd door de wetten inzake het auteursrecht van de Verenigde Staten en internationale verdragen. Reproductie of verspreiding, in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Apple is uitdrukkelijk verboden. Neem bij vragen contact op met Apple Public Relations of Apple Investor Relations.
Na dit kwartaal wordt deze aankondiging voor de conference call niet meer verzonden. De meest recente informatie voor investeerders is te vinden op http://investor.apple.com. Bij vragen kunnen leden van de pers contact opnemen met de PR-informatielijn van Apple door een e-mail te sturen naar media.help@apple.com of te bellen naar 020-5352728.
Contactpersoon voor de pers:
Martijn Kroonstuiver
Apple
mkroonstuiver@apple.com
+31 (0)20-5352821

    © 2017 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple logo, iPhone, iPad, iPod touch, Safari, Mac en OS X zijn handelsmerken van Apple. Andere bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.